Pl:Tag:barrier=cattle_grid

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = cattle_grid
(bariera = przeszkoda_dla zwierząt)
Cattle grid.jpg
Opis
Przerwa w nawierzchni drogi pokryta kratką, która pozwala na przejazd pojazdami kołowymi, ale stanowi przeszkodę dla zwierząt. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Barrier cattle grid-14.svg
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzony

barrier=cattle_grid – przerwa w nawierzchni drogi pokryta kratką, która pozwala na przejazd pojazdami kołowymi, ale stanowi przeszkodę dla zwierząt.

Mapowanie

Dodajemy tag barrier=cattle_grid do odpowiedniego węzła.

Proponowana reprezentacja graficzna

Barrier cattle grid.svg zaproponowana przez User:Chrisana13