Pl:Key:maxwidth

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxwidth
Znak B-15.svg
Opis
Maksymalnie dopuszczalna szerokość pojazdu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

maxwidth=* - określa prawne ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdu w celu wykorzystania drogi lub np. bramy do przejazdu.

Opis

Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m”[1].
Ten typ restrykcji jest spotykany przed wjazdem: do tunelu, na most, wiadukt, gdzie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów po szerokości większej niż podana na znaku.
Znak B-15 umieszcza się gdy element ograniczający szerokość drogi ogranicza ją do szerokości mniejszej niż 3,5 m. Liczba podana na znaku ze względu na margines bezpieczeństwa jest pomniejszona o 1,0 m (0,5 m na każdą ze stron pojazdu). Jeśli odległość pomiędzy elementami konstrukcyjnymi wynosi 3,2 m, na znaku widnieć będzie wartość 2,2 m.

Przykłady

Szerokość Tagowanie Komentarz
3 metry maxwidth=3 Alternatywnie maxwidth=3 m może być stosowany.
3.2 metra maxwidth=3.2 Proszę zwrócić uwagę na kropkę jako separator dziesiętny!
6 stóp i 7 cali maxwidth=6'7"

Typowe błędy

Aktualna szerokość

Nie należy mylić specyfikacji maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdów z oznaczeniem rzeczywistej szerokości tagiem width=*.

Niepoprawne wartości

Nieprawidłowo Objaśnienie Prawidłowo
maxwidth=3.8m Brakuje spacji pomiędzy wartością a jednostką. maxwidth=3.8
maxwidth=3.8 metrów Jednostka "metrów" nie jest prawidłową jednostką. maxwidth=3.8
maxwidth=0,6 Przecinek nie jest używany jako separator dziesiętny. maxwidth=0.6
maxwidth=7 ft Jednostka 'ft' nie jest prawidłową jednostką. Stosujemy x'y". maxwidth=7'0"
maxwidth=7' Nie należy zapominać o dodaniu symbolu cala, nawet jeśli jest 0. maxwidth=7'0"
maxwidth=2.3; 7'9" Tylko jedna wartość jednostki jest dozwolona. Wybierz metry lub stóp/cali maxwidth=2.3 lub maxwidth=7'9"

Zobacz też

Przypisy