Pl:Key:maxwidth

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxwidth
(maksymalna_szerokość)
Znak B-15.svg
Opis
Maksymalnie dopuszczalna szerokość pojazdu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

maxwidth=* - określa prawne ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdu w celu wykorzystania drogi lub np. bramy do przejazdu.

Opis funkcji

Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m”[1].
Ten typ restrykcji jest spotykany przed wjazdem: do tunelu, na most, wiadukt, gdzie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów po szerokości większej niż podana na znaku.
Znak B-15 umieszcza się gdy element ograniczający szerokość drogi ogranicza ją do szerokości mniejszej niż 3,5 m. Liczba podana na znaku ze względu na margines bezpieczeństwa jest pomniejszona o 1,0 m (0,5 m na każdą ze stron pojazdu). Jeśli odległość pomiędzy elementami konstrukcyjnymi wynosi 3,2 m, na znaku widnieć będzie wartość 2,2 m.

Przykłady

Szerokość Tagowanie Komentarz
3 metry maxwidth=3 Alternatywnie maxwidth=3 m może być stosowany.
3.2 metra maxwidth=3.2 Proszę zwrócić uwagę na kropkę jako separator dziesiętny!
6 stóp i 7 cali maxwidth=6'7"

Typowe błędy

Aktualna szerokość

Nie należy mylić specyfikacji maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdów z oznaczeniem rzeczywistej szerokości tagiem width=*.

Niepoprawne wartości

Nieprawidłowo Objaśnienie Prawidłowo
maxwidth=3.8m Brakuje spacji pomiędzy wartością a jednostką. maxwidth=3.8
maxwidth=3.8 metrów Jednostka "metrów" nie jest prawidłową jednostką. maxwidth=3.8
maxwidth=0,6 Przecinek nie jest używany jako separator dziesiętny. maxwidth=0.6
maxwidth=7 ft Jednostka 'ft' nie jest prawidłową jednostką. Stosujemy x'y". maxwidth=7'0"
maxwidth=7' Nie należy zapominać o dodaniu symbolu cala, nawet jeśli jest 0. maxwidth=7'0"
maxwidth=2.3; 7'9" Tylko jedna wartość jednostki jest dozwolona. Wybierz metry lub stóp/cali maxwidth=2.3 lub maxwidth=7'9"

Zobacz też

Przypisy