Pl:Key:maxheight

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight
(maksymalna_wysokość)
Znak B-16.svg
Opis
Zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 1
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

maxheight=* – stosowany do oznaczenia zakazu wjazdu pojazdów wyższych niż określono na znaku.

Opis

(znak B-16), określa[1].
Jest on umieszczany przed takimi obiektami jak: wiadukty, tunele, budynek nad drogą, linia sieci napowietrznej, których fizyczna wysokość nad jezdnią jest mniejsza od 4.5 m. Wartość wysokości na znaku z powodu pewnego marginesu bezpieczeństwa wymuszonego prawem jest o około 50 cm zaniżona. Należy wziąć pod uwagę, że w terenie rozbieżność pomiędzy wartością na znaku, a fizyczną wysokością mogą być znaczne[2].

Aby dodać fizyczną wysokość wiaduktu (zmierzoną własnoręcznie) można zastosować maxheight:physical=*.

Mapowanie

Możemy dodać maxheight=* do drogi linia, lub obszaru obszar.
Domyślnie przyjmowana jest wartość w metrach. Na przykład maxheight=3.8 oznacza, że pojazd o wysokości ponad 3,8 m może przejechać pod przeszkodą, łamiąc przepisy prawa, jednak na własną odpowiedzialność i w przypadku problemów (zwisający element przeszkody) poniesie pełną, świadomą odpowiedzialność w pełnym wymiarze.

Przeważnie wartość na znaku jest mniejsza do ok. 50 cm od wartości rzeczywistego prześwitu m.in. ze względu na: różną średnicę kół pojazdów, błędy pomiarowe, pojazd niezaładowany może być wyższy, kąt uskoku drogi, wypoziomowanie pojazdu.

maxheight=* powinien być podany na drodze przechodzącej pod przeszkodą. (patrz na dyskusję osm help 3275).

 • traffic_sign=PL:B-16 – dla węzła ze znakiem drogowym B-16.
 • source:maxheight=* – dla wskazania źródła informacji o restrykcji.

Przykłady

Wysokość Tagowanie Komentarz
3 metry maxheight=3 Alternatywnie maxheight=3 m może być użyty.
3,8 metra maxheight=3.8 Proszę zwrócić uwagę, że "kropka" jest separatorem dziesiętnym!
6 stóp i 7 cali maxheight=6'7" Spacja nie jest dozwolona.

Typowe błędy

Nieprawidłowo Komentarz Prawidłowo
maxheight=3.8m Zbyteczny 'm', domyślną jednostką są metry. maxheight=3.8
maxheight=3.8 metrów 'metrów' jest nie poprawnym określeniem jednostki. maxheight=3.8
maxheight=0,6 Przecinek jest używany jako niewłaściwy separator dziesiętny. maxheight=0.6
maxheight=7 ft Jednostka "ft" nie jest poprawną jednostką. Używamy stóp'cali". maxheight=7'0"
maxheight=7' Należy pamietać o dodaniu oznaczania liczby stóp, nawet jeśli wartość wynosi 0. maxheight=7'0"
maxheight=2.3; 7'9" Tylko jedna wartość z jednostką jest dozwolona. Wybieramy "metry" lub "stopy/cale". maxheight=2.3 lub maxheight=7'9"

Tagi powiązane

 • maxheight:physical=* – gdy fizyczna bariera (w przeciwieństwie do np. obowiązującego prawa) ogranicza wysokość ruchu w ten sposób.
 • barrier=height_restrictor – w połączeniu z maxheight=* dla celowego blokowania wyższych pojazdów przed wjazdem na obszar, np. parkingu.

Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg

 • access=* dla innych ograniczeń dostępu
 • height=* – wysokość, np. budynku

Odwzorowanie

Zobacz też

 • maxheight:physical=* oznacza fizyczną wysokość prześwitu pod przeszkodą (w przeciwieństwie do wartości, ze znaku) bez marginesu błędu.
 • barrier=height_restrictor + maxheight=* w celu oznaczenia ogranicznika wysokości zwykle umieszczanego przed wjazdem na parking, albo przed tunelem, wiaduktem na drodze głównej.
 • maxwidth=* – B-15 zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku.
 • maxweight=* – B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
 • maxaxleload=* – B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż określono na znaku.
 • maxweightrating:hgv=* - B-5a prawne ograniczenie dostępu do drogi dla pojazdów o określonej DMC.
 • access=* Ograniczenia dostępu.
 • height=* – wysokości obiektu np. wieży.
 • znaki drogowe w Polsce traffic_sign=*
 • Maxheight Map pomaga znaleźć brakujące tagi "maxheight" pod (railway-)bridges and tunnel/covered.
 • Tekst na temat Maxheight Map w celu poznania więcej szczegółów.

Przypisy