Da:Key:maxheight

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight
Zeichen 265.svg
Beskrivelse
Den maksimale højde i meter Edit or translate this description.
Gruppe: Restrictions
Brugt på disse elements
kan ikke tilknyttes til punkterkan tilknyttes til vejekan tilknyttes til områderkan ikke tilknyttes til relationer
Dokumenterede værdier: 1
Brugbar kombination
Se også
Status: de facto

maxheight udtrykker en højde grænse for brug af vejen, som tagget er tilføjet. Hvis der ikke brugt en enhed i tagget, antages der at værdien er i meter.

OBS: Huske at det ikke skal være komma med et punktum som decimal seperator.

Eksempel

Se også

  • height=* - målt højde f.eks. for en bygning
  • maxheight:physical=* for, hvornår en fysisk barriere (i modsætning til f.eks loven) begrænser højden af trafikken ved vejen.
  • maxheight:legal=* for juridiske begrænsning af højden for trafikken ved vejen.
  • access=* for andre adgangsbegrænsninger