Da:Key:maxheight

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight
Zeichen 265.svg
Beskrivelse
Den maksimale højde i meter Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Gruppe: Restrictions
Brugt på disse elements
kan ikke tilknyttes til punkterkan tilknyttes til vejekan tilknyttes til områderkan ikke tilknyttes til relationer
Dokumenterede værdier: 1
Brugbar kombination
Se også
Status: de facto

maxheight=* angiver den maksimale højdegrænse for køretøjer, der bruger den vej, som tagget er tilføjet til. Hvis der ikke brugt en enhed i tagget, antages det at værdien er i meter.

Bemærk, at hvis der skelnes mellem en lovbestemt og en fysisk maksimalhøjde, bør maxheight=* være den mindste af de to. Tagget maxheight:physical=* kan bruges til at angive fysiske højdegrænser. Dette tag er dog nyt og understøttes stadig ikke af gengivelses- eller ruteberegnings-software og bør derfor bruges sammen med maxheight=*.

OBS: Brug et punktum som decimalseparator, ikke et komma.

Eksempel

Kortlægning

Hvis der er tale om en bro, skal tagget for højdebegrænsning sættes på den vej, der går under broen. Mærk kun den del af vejen, hvor vejskiltene med højdebegrænsning gælder. Hvis der ikke er noget skilt, skal kun den omtrentlige del af vejen, som er under broen, tagges med maxheight (se også osm help 3275).

Hvis en vej ikke er opdelt, men har forskellige højdebegrænsninger baseret på kørselsretningen (for eksempel en bro med 3.8, når man kører fremad, men 4 bagud), skal vejsegmentet tages med maxheight:forward=3.8 samt maxheight:backward=4. Match retningen med segmentets retning på kortet ved at tjekke startpunktet og stoppunktet for et segment. Brug ikke retningsangivelser "øst/vest/syd/nord" til at beskrive højdebegrænsningen.

I sådanne tilfælde vil det være nyttigt også at tilføje maxheight=3.8 - på den måde vil ruteberegnere, der ikke understøtter maxheight:forward=* stadig virke. Da der endnu kun er forholdsvis få eksempler på brug af maxheight:forward=* på verdensplan, er understøttelse ret usandsynlig og bør ikke forventes.

Ikke-numeriske værdier

Nogle ikke-numeriske værdier bruges til at markere veje, hvor der findes en fysisk højdegrænse, men ingen trafikskilte angiver en lovlig højdegrænse. Se også maxheight:signed=*.

Værdi Betydning Bemærkning
default Der er ingen trafikskilte, der angiver en lovbestemt max-højdegrænse, og den fysiske højde er tilstrækkelig til den landespecifikke højdegrænse for almindelig trafik. I nogle lande indikerer et manglende trafikskilt tydeligt, at dette er tilfældet.

I Tyskland indikerer det også en fysisk højde på mindst 4,5 m. I Frankrig 4,3 m (men 4,75 m på motorveje).

Den hyppigst anvendte maxheight-værdi. I appen StreetComplete svarer det til valgmuligheden "Høje lastbiler kan passere."
below_default Der er ikke noget vejskilt, der angiver en maksimal højdegrænse, men den fysiske højde er mere begrænsende end den landespecifikke højdegrænse for almindelig trafik. Denne værdi er hovedsageligt nyttig for private bygningspassager, hvor et trafikskilt måske ikke er påkrævet ved lov eller måske mangler på trods af et lovkrav. I appen StreetComplete svarer det til valgmuligheden "Høje lastbiler kan ikke passere."
no_indications Hverken et vejskilt eller fraværet af et vejskilt angiver en maksimal højde. Den fysiske højde er heller ikke kendt godt nok til at afgøre, om den er mere begrænsende end den landespecifikke standardhøjdegrænse for almindelig trafik.
no_sign I hvert fald på offentlige tyske veje er no_sign svarende til default. Da den er mindre specifik end de tidligere værdier, bør den erstattes af en af de tidligere værdier.
none Denne værdi bruges hovedsageligt med den betydning, at der ikke er nogen lovlig højdegrænse ud over standardhøjdegrænsen for almindelig trafik. Derfor er denne værdi beregnet til at svare til default, men nogle kortlæggere har måske brugt none i samme betydning som no_sign. I hvert fald på offentlige tyske veje er none svarende til default. Anvendes typisk under broer og i tunneller. none føles intuitivt forkert. Derfor bliver den ofte slettet. Brugen af værdien none svarer ikke til maxspeed=none, hvor none reelt indikerer, at der ikke er nogen lovmæssig grænse og ikke en standardgrænse.
unsigned Denne værdi bruges hovedsageligt med samme betydning som default, men kan også have samme betydning som no_sign. I hvert fald når det gælder offentlige tyske veje, svarer det til default. Denne værdi ser ud til at være en dårlig oversættelse fra tysk, der indikerer, at der ikke er nogen trafikskilte.

Et manglende maxheight=* tag kan betyde, at der ikke er en højdegrænse, eller at der er en højdegrænse, som ingen har kortlagt endnu. Derfor er et tag som maxheight=default meget værdifuld information for ruteberegning for lastbiler. Manglende skiltning på den fysiske placering indikerer, at man overholder højdeminima, som er fastsat af et land eller en union som Europa. F.eks. vil Italien ikke sætte et skilt op, hvis den maksimale højde er mindst 4,8 meter. Bemærk, at der sandsynligvis mangler skiltning på ikke-offentlige veje, f.eks. passager gennem bygninger.

Derudover har disse ikke-numeriske værdier et QA-formål ved at fjerne den manglende maxheight-angivelse fra Maxheight Map. De ikke-numeriske værdier bruges hovedsageligt i Tyskland og et par lande omkring, hvor Maxheight Map er blevet brugt til at indsamle maxheight-data systematisk.

Se også

  • height=* - målt højde f.eks. for en bygning
  • maxheight:physical=* for, hvornår en fysisk barriere (i modsætning til f.eks loven) begrænser højden af trafikken ved vejen.
  • maxheight:legal=* for juridiske begrænsning af højden for trafikken ved vejen.
  • access=* for andre adgangsbegrænsninger