Da:Key:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Beskrivelse
Hastighedsbegrænsning i km/t (angives uden enhed) Show/edit corresponding data item.
Gruppe: Begrænsninger
Brugt på disse elements
kan tilknyttes til punkterkan tilknyttes til vejekan tilknyttes til områderkan ikke tilknyttes til relationer
Brugbar kombination
Se også
Status: de facto

Tagget maxspeed=* bruges til at angive hastighedsbegrænsningen på et punkt, en rute eller et område. Dette kan være implicit eller eksplicit givet. Tagget bruges f.eks. sammen med highway=* til at angive hastighedsbegrænsningerne for køretøjerne på vejen, men kan f.eks. også benyttes på railway=rail (jernbaner). Tagget angiver punktets, rutens eller områdets hastighedsbegrænsning og ikke køretøjer eller andre fartøjers lovbestemte hastighedsbegrænsninger.

Værdi

Tagget maxspeed=* angives altid som et tal (f.eks. 15) og det forstås implicit at dette er angivet med enhenden kilometer i timen (km/t).

Brug i Danmark

Når maxspeed=* tagget benyttes, så skal kilden til hastighedsbegrænsningen altid angives. Dette oplyser andre kortlæggere om hvor hastighedsbegrænsningen stammer fra og sikrer en let overgangsfase hvis de generelle hastighedsgrænser ændres lovmæssigt. Kilden til hastighedsbegrænsningen fastsættes med source:maxspeed=* tagget. Hastighedsbegrænsningen kan være givet implicit igennem færdselsloven[1] eller være skiltet med enten oplysningstavler[2], advarselstavler[2] eller forbudstavler [2].

I Danmark tagger vi veje med en uskiltet hastighedsbegrænsning således:

(Bemærk, at praksis kan være anderledes uden for Danmark)

Ved skiltet hastighedsbegrænsning bruges tagget source:maxspeed=sign.

Eksempel

Frarådes

Selvom tagget kan bruges på noder, så frarådes dette. Angivelse af indiduelle hastighedsbegrænsende tavler bør ske med traffic_sign=maxspeed tagget.

Relaterede tags

Korrekturlæsning

Et korrekturlæsningskort af hastighedsgrænser kan ses på osm.rasher.dk. Veje uden source:maxspeed=* sat er markeret med stiplede linjer.

JOSM preset

Der findes et JOSM preset, der giver en et-klik genvej til at angive de mest almindelige hastighedsbegrænsninger.

Presetted benyttes på følgende måde:

  • Vælg Indstillinger (Windows: F12, Mac: Cmd+,)
  • Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning (3. øverste faneblad)
  • Fordefinerede tags
  • Klik på plus-tegnet ved siden af listen med "Active presets"
  • Udfyld dialogen med et navn (fx "Hastighedsbegrænsninger") og URL'en http://osm.rasher.dk/josm-presets/maxspeed.zip
  • Klik OK og genstart JOSM

Menuen kan bagefter tilføjes direkte til værktøjslinien i JOSM.

Eksterne henvisninger