Pl:Key:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Opis
Maksymalna dozwolona prędkość w ruchu drogowym, kolejowym lub wodnym. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

maxspeed=* - używany jest do określenia ograniczenia prędkości w ruchu drogowym, kolejowym lub wodnym.

Opis

Domyślnie wartości liczbowe interpretowane są w km/h. Jeśli limit prędkości podany jest w innej jednostce prędkości, jednostka ta powinna zostać dodana (po odstępie) po wartości liczbowej (zobacz przykłady poniżej). maxspeed ustawiamy na punkcie, drodze lub obszarze.

Dostępne wartości

Ograniczenie prędkości dla highway=*, railway=rail, waterway=river itp. określamy następująco:

Typ Przykład Objaśnienie
<wartość> maxspeed=60
maxspeed=50 mph
maxspeed=10 knots
Liczba określająca maksymalną prędkość, odpowiednio w km/h (brak jednostki), milach na godzinę, węzłach.
signals maxspeed=signals Określa zmienne ograniczenie prędkości wyświetlane przez odpowiednią sygnalizację świetlną.
none maxspeed=none Występuje na drogach, na których nie jest określona maksymalna dozwolona prędkość (np. na części niemieckich autostrad). Nie używać na drogach, na których określony jest limit prędkości a my go nie znamy (w przypadku dróg z nieznanym limitem nie używamy tagu maxspeed).

Uwaga 1: W Polsce mogą wystąpić drogi z kombinacją maxspeed=<countrycode>:<zone type> (np. maxspeed=PL:urban). Ta metoda jest przestarzała (należy wykorzystywać source:maxspeed opisany niżej).

Uwaga 2: In Austria and Germany there exists no explicit speed limit within a living street (german: Wohnstraße bzw. Verkehrsberuhigter Bereich). In general the speed should be walking speed, but the exact meaning of this is not given. Therefore no speed limit should be specified It exists a proposal, which suggest the value walk for this case. Though the proposal seems to be inactive and the suggested value is used only about 300 times according to taginfo (April 2012).

Źródło wprowadzonego w OSM ograniczenia prędkości określamy przez tag source:maxspeed=*. Przyjmuje on następujące wartości:

  • sign (używany w przypadku, gdy limit prędkości przedstawiony jest na znaku "Ograniczenie prędkości" - B-33)
  • <countrycode>:<zone type> (używany w przypadku, gdy maksymalna dozwolona prędkość określona jest pośrednio przez przepisy prawa, np. PL:urban dla terenu zabudowanego lub UK:motorway dla autostrady)

Dodatkowe tagi

Kierunek jazdy

W przypadku obowiązywania różnych ograniczeń dla przeciwnych kierunków jazdy należy użyć kombinacji maxspeed:forward=* względnie maxspeed:backward=*, gdzie forward dotyczy limitu w tym samym kierunku, w którym narysowana jest droga w OSM oraz backward w kierunku przeciwnym (nie mylić z drogą jednokierunkową).

Pojazdy

W przypadku, gdy ograniczenie prędkości dotyczy różnych klas pojazdów należy użyć maxspeed:<vehicle>=*. Możliwe wartości <vehicle> przedstawione są dla klucza access=* w ograniczeniach (zobacz również przykłady poniżej).

Uwaga: Where a lower blanket speed limit is applied for certain classes of vehicle across all roads within the jurisdiction then this should not be tagged at the individual road level.

Pasy ruchu

Przy różnych ograniczeniach prędkości dla każdego pasa ruchu używamy tagu maxspeed:lanes=*. Dodatkowo, jeśli ograniczenie powinno być określone dla każdego kierunku oddzielnie, powinien zostać użyty klucz maxspeed:lanes:forward=* lub maxspeed:lanes:backward=*, (lanes:forward oraz lanes:backward analogicznie do opisanych przy kierunkach jazdy). Zobacz dodatkowe przykłady w artykule dotyczącym mapowania poszczególnych pasów ruchu.

Przykłady

Identyfikacja Tagowanie Objaśnienie
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
maxspeed=60 + source:maxspeed=sign Ograniczenie prędkości do 60 kilometrów na godzinę odczytane bezpośrednio na znaku drogowym. Dodatkowo można użyć jednostki, np. maxspeed=60 km/h.
MUTCD R2-1.svg
maxspeed=50 mph + source:maxspeed=sign Ograniczenie prędkości (odczytane na znaku drogowym) określone z wykorzystaniem konkretnej jednostki (w tym przypadku nie może zostać konwertowane do km/h).
Zeichen 393 a - Informationstafel an Grenzübergangsstellen (an Autobahnen und Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung), StVO 1981.svg
maxspeed=50 + source:maxspeed=DE:urban

maxspeed=100 + source:maxspeed=DE:rural
maxspeed=none + source:maxspeed=DE:motorway

Określenie domniemanych wartości na drogach, gdzie nie ma bezpośrednio przedstawionego ograniczenia prędkości (tutaj przykład dla Niemiec - 50 km/h w terenie zabudowanym, 100 km/h poza oraz brak ograniczenia na autostradzie)
10 węzłów maxspeed=10 knots Ograniczenie prędkości określone z wykorzystaniem konkretnej jednostki (w tym przypadku nie może zostać konwertowane do km/h).
Cholupice, proměnná značka rychlosti před Cholupickým tunelem, rozostřený pohled.jpg
maxspeed=signals Zmienne ograniczenie prędkości przedstawione z wykorzystaniem sygnalizatora świetlnego.
UK National Speed Limit Sign.jpg
maxspeed=60 mph + source:maxspeed=GB:nsl_single A speed limit of 60 miles per hour on a road in the UK based on a "national speed limit" sign. Prawdopodobnie błędne zdjęcie
CH-Hinweissignal-Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen.svg
maxspeed:lanes=*100|100|80 Ograniczenie prędkości do 80 km/h na prawym pasie ruchu na drodze, na której dozwolona jest prędkość maksymalna wynosząca 100 km/h.
Maxspeed 60 km h for hgvs.jpg
maxspeed=80

maxspeed:hgv=60

Ograniczenie prędkości do 60 km/h dotyczące samochodów ciężarowych na drodze z ograniczeniem 80 km/h dla pozostałych pojazdów.

Dla deweloperów

Parser

Wyrażenie regularne dla zdefiniowanych wartości:

^([0-9][\.0-9]+?)(?:[ ]?(?:kmh|km/h|mph|kph))?$

Wyrażenie regularne dopasowujące dodatkowo wartości typu none lub signals:

^([^ ]+?)(?:[ ]?(?:kmh|km/h|mph|kph))?$

Mila na godzinę (mph) odpowiada 1,609 km/h, 1 węzeł odpowiada 1,852 km/h.

Dodatkowe tagi

  • minspeed=* - minimalna dozwolona prędkość
  • access=* - ograniczenia dostępu
  • source:maxspeed=* - zawiera źródło wprowadzonego ograniczenia prędkości
  • traffic_sign=* - pojedynczy znak drogowy dotyczący ograniczenia

Zobacz też

Mapy i aplikacje pokazujące maxspeed