Pl:Key:minspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg minspeed
(minimalna_prędkość)
Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Opis
Minimalna prędkość. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: w użyciu

minspeed=* - służy do podania minimalnej dopuszczalnej prędkości.

Opis funkcji

Chociaż informacje te mogą odnosić się do obu poniżej to:

  • zaznaczona minimalna dopuszczalna prędkość jazdy, prawdopodobnie z informacjami dotyczącymi zakłócania ruchu samochodowego i sytuacji na drodze.
  • minimalna prędkość pojazd musi być przynajmniej w stanie osiągnąć, w rozumieniu prawa miejscowego, skutecznie dla znanych zastosowań (routing) oraz, że pojazdy niezdolne do osiągnięcia oznakowanych prędkości nie mogą i nie powinny korzystać z tagowanego odcinka drogi.

Jednostki są w km/h domyślnie. Limity w mph powinny mieć mph sufix.

Przykłady

minspeed=60 (km/h)

minspeed=60 mph (wyraźnie zaznaczając, że jednostka to "mph" zamiast "km/h")

Pasy zależne od minimalnej dopuszczalnej prędkości

Jeśli minimalna dopuszczalna prędkość odnosi się tylko do konkretnych pasów (patrz przykład znaku drogowego poniżej), a nie do całej autostrady, a następnie :lanes przyrostek może być wykorzystany (Patrz pasy ruchu dla dodatkowych informacji).

Zeichen 525-31.svg minspeed:lanes=80|50|

Podobne tagi