Fi:Key:minspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg minspeed
Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Kuvaus
Liikennemerkillä osoitettu tien vähimmäisnopeus kilometreinä tunnissa Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: rajoitukset
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: de facto

Tällä avaimella ilmoitetaan, kuinka nopeasti tiellä on liikennemerkin kukaan vähintään ajettava. Suomessa vähimmäisnopeus ilmoitetaan liikennemerkillä D10, jossa on sinisessä ympyrän muotoisessa kilvessä valkoinen luku.

Nopeuden yksikkö on oletuksena kilometriä tunnissa. Jos käytät muuta yksikköä, on se ilmoitettava erikseen.

Jos vähimmäisnopeus on voimassa vain toiseen suuntaan, käytetään avaimen lopussa :forward- tai :backward-päättettä. forward koskee viivan suuntaan ajavaa liikennettä ja backward viivan vastaisesti.

Esimerkkejä

  • minspeed=100 – vähimmäisnopeus on 100 km/h
  • minspeed=60 mph – vähimmäisnopeus on 60 mailia tunnissa
  • minspeed=10 knots – vähimmäisnopeus on 10 solmua

Kaistakohtaisesti

Pääartikkeli: Lanes

Jos tien eri kaistoilla on eri vähimmäisnopeus, käytetään avainta minspeed:lanes=*. Kaistojen vähimmäisnopeudet luetellaan kulkusuuntaan nähden vasemmalta oikealle ja erotellaan toisistaan pystyviivalla "|".

Jos tie on kaksisuuntainen, ilmoitetaan kummankin ajosuunnan vähimmäisnopeudet eri avaimessa. Viivan suuntaan ajavan liikenteen vähimmäisnopeus ilmoitetaan avaimella minspeed:lanes:forward=* ja viivan vastaisesti ajavan liikenteen minspeed:lanes:backward=*.

Esimerkkejä

Liikennemerkki Ominaisuustieto Kuvaus
Zeichen 525-31.svg
minspeed:lanes=80|50| Kahdella vasemmalla kaistalla on vähimmäisnopeus, mutta oikealla kaistalla ei. Siispä oikeanpuoleisen kaistan kohta jätetään tyhjäksi.
Zeichen 526-33 - Fahrstreifentafel; Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO - zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung und zwei Fahrstreifen in Gegenrichtung, StVO 1992.svg
minspeed:lanes:forward=50| Kartalle on piirretty yksi viiva, joka osoittaa ylös päin. Koska yksi viiva kuvaa tietä, jolla on liikennettä molempiin suuntiin, tarvitaan tieto siitä, että vähimmäisnopeus on vain toiseen suuntaan ajettaessa. Katso myös forward and backward.

Related tags

  • maxspeed=* – Liikennemerkillä osoitettu tien suurin sallittu ajonopeus kilometreinä tunnissa
  • access=* - Kuka tai ketkä saavat laillisesti käyttää jotain