Fi:Key:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed
Finland road sign C32-60.svg
Kuvaus
Liikennemerkillä osoitettu tien suurin sallittu ajonopeus kilometreinä tunnissa. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Rajoitukset/Restrictions
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Katso myös
Tila: de facto

Tagilla maxspeed=* tag ilmoitetaan lain määrittämä nopeusrajoitus tielle, vesiväylälle tai rautatielle. Arvo ilmoitetaan ensisijaisesti kilometreinä tunnissa ilman yksikköä.

Arvot

Nopeusrajoitus muun muassa tageille highway=*, railway=rail, waterway=river voidaan määrittää seuraavasti:

Type Example Meaning
numeric maxspeed=60
maxspeed=50 mph
maxspeed=10 knots
Suurin sallittu ajonopeus, joka on osoitettu liikennemerkillä. Esimerkiksi tagilla maxspeed=60 rajoituksen ollessa 60 km/h ja maxspeed=50 mph rajoituksen ollessa 50 mailia tunnissa.
variable maxspeed=signals Sähköiset eli jatkuvasti tilanteen mukaan vaihtelevat nopeusrajoitukset.
none maxspeed=none Nopeusrajoitusta ei ole lainkaan (tällaisia ovat muun muassa jotkut Saksan moottoritiet). Älä käytä, jos tiellä on nopeusrajoitus, mutta sitä ei tiedetä. Tällaisessa tapauksessa jätä nopeusrajoitus merkitsemättä.
walk (ehdotettu) maxspeed=walk Itävallassa ja Saksassa pihakatujen (saksaksi: Wohnstraße bzw. Verkehrsberuhigter Bereich) vain kävelynopeudeksi, mutta sillä ei ole tarkkaa arvoa. Ehdotus tällaisten katujen nopeusrajoitusten merkitsemisestä suosittaa walk-arvon käyttöä, mutta se ei ole toistaiseksi yleistynyt (huhtikuun 2012 tagitietojen mukaan vain 300 kertaa).
implicit maxspeed=<countrycode>:<zone type> In some places, notably Romania and Russia, it is common to find that maxspeed holds a value of the form '<countrycode>:<zone type>' for areas where the speed limit is indicated on the street by use of a symbol or icon rather than a number. The format includes a country code followed by a ':' and a zone identifier (For example 'IT:urban' or 'DE:rural'). In most other places it is more common to place the appropriate numeric value in maxspeed and then identify the type of limit in the '<countrycode>:<zone type>' format using either source:maxspeed=* or maxspeed:type=*. For more information on this, and for a table of common values see Speed limits.