Fi:Key:access

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access
WhichAccess.png
Kuvaus
Kuka tai ketkä saavat laillisesti käyttää jotain Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: restrictions
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissamay be used on relations
Dokumentoidut arvot: 21
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: de facto

Access-avaimen arvo kertoo tien, pysäköintialueen, polun, rakennuksen, ajanviettopaikan tai muun kohteen käyttöön liittyvistä rajoituksista.

Avainta käytetään vain lain mukaisesta oikeudesta tai kiellosta kertomiseen. Avaimella ei kerrota yleisestä tavasta, vaikka lain tai kieltomerkkien määräyksiä ei noudatettaisi.

Säännöt voivat olla monimutkaisia. Kulkusuunta, kellonaika ja moni muu seikka voi vaikuttaa siihen, mikä on sallittua. Huolellisuudella monimutkaisenkin asian lisääminen karttatietoihin on mahdollista. Vaikeimmissa tapauksissa kannattaa harkita myös määräyksiä kuvailevan huomautuksen (note=*) kirjoittamista karttakohteeseen.

Pari helppoa esimerkkiä

Pysäköintialue

Pysäköintialue merkitään ominaisuustiedolla amenity=parking. Kaikki pysäköintialueet eivät ole kaikkien käytettävissä, joten kannattaa tarkentaa, kuka saa käyttää niitä.

Jos kuka tahansa ei lähtökohtaisesti saa pysäköidä alueelle, laitetaan siihen access=*-avain arvolla private.

customers-arvo ilmaisee, että vain esimerkiksi kaupan tai hotellin asiakkaat (englanniksi customers) saavat pysäköidä parkkipaikalla.

Lisää tietoa pysäköinnistä saat pysäköintipaikan sivulta amenity=parking.

Tie

Jos tien yleinen käyttö on kielletty, valitaan arvoksi private. Tällaisia teitä ovat esimerkiksi tehdas- ja sotilasalueen tiet ja tiet, joille meneminen on erikseen kielletty kyltillä.

Vaikka private tarkoittaa suomeksi yksityistä, ei access=private ota kantaa omistajuuteen. Yksityistiekin voi olla vapaasti käytettävissä. Yksityistielle voidaan merkitä arvo permissive, jos tien omistaja sallii tien käytön, mutta hänellä on myös mahdollisuus kieltää se. Älä kuitenkaan sekoita tätä permit-arvoon, joka kertoo tien käytön vaativan erillisen (kuitenkin kenelle tahansa saatavissa olevan) luvan. Suomessa yksityistien omistaja ei voi kieltää yksityistien käyttöä, kun kunta tai valtio tukee yksityistien kunnossapitoa. Jos kunta tai valtio on tukenut tien rakentamista, ei tienkäyttöä saa kieltää kymmeneen vuoteen rakentamisesta. access=yes kertoo käytön olevan sallittua ilman omistajan mahdollisuutta kieltää tien käyttöä.

Jokamiehenoikeudella tapahtuvaa pyöräilyä tai kävelyä, postin toimintaa tai välttämättömiä viranomaistehtäviä ei yksityistienkään omistaja voi kieltää ja yleisesti suljetulle yksityistielle tielle on erikseen merkittävä sallitut liikkumismuodot. Esimerkiksi kun yksityistien käyttö on muuten kielletty, merkitään tien ominaisuudeksi bicycle=yes ja foot=yes, jotka täsmentävät jalankulun ja pyöräilyn olevan silti sallittua. Tästä lisää seuraavassa kappaleessa.

Liikkumisen muotoa koskeva rajoitus

access=* koskee kaikkia liikkumisen muotoja: rekalla ajamista, ratsastamista, pyöräilyä, kävelyä jne.

Teoriassa access=yes jalkakäytävällä (highway=footway) muuttaa oletussääntöjä. Jalkakäytävällä tien käyttöä koskevat säännöt ovat foot=designated (jalankulle tarkoitettu) ja vehicle=no (ajoneuvot kielletty). access=yes kuitenkin antaa ymmärtää, että tie olisi vapaasti kaikkien, myös ajoneuvojen, käytössä.

Äskeisen takia voi olla hyödyllistä tarkentaa, mitä liikkumisen muotoja kielto tai lupa koskee. Esimerkiksi foot=yes ilmaisee tien olevan jalankulkijoiden käytettävissä.

Esimerkkitilanteita:


Luettelo liikkumistavoista

Luettelo käytettävistä arvoista

Kaikki on sallittu
Kaikki on kielletty. Määritettä voi käyttää esimerkiksi täysin suljetulla tiellä tai sotilasalueella. Kielto on voimakkaampi kuin private.
Jos on kuitenkin tilanteita, joissa tietä saa käyttää, tilanteet pitää ilmoittaa erikseen. Esimerkiksi jalankulun ollessa erikseen sallittu lisätään foot=yes.
Jos kuitenkin vain esimerkiksi moottoriajoneuvolla ajo on kielletty, käytetään mieluummin moottoriajoneuvolla ajon kieltävää ominaisuusietoa motor_vehicle=no.
Käyttö on kielletty ilman erityistä lupaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi vain työntekijöille tarkoitettu parkkipaikka.
Omistajalla on oikeus kieltää käyttö, mutta hän ei ole tehnyt sitä ja toistaiseksi käyttö on sallittua. Esimerkiksi Suomessa yksityistie voi olla tällainen, jos se on vapaasti käytettävissä eikä ole saanut julkista rahoitusta.
Käyttö on sallittua vain luvan kanssa. Jos luvan saaminen on vaikeaa tai mahdotonta, käytetään access=private.
Läpikulku on kielletty ja liikkuminen on sallittu vain matkustettaessa tälle alueelle.
Huomaa, että läpikulku voi olla kielletty vain tietynlaiselle liikenteelle. Tällöin käytetään liikenteen tavan huomioivaa ominaisuustietoa. Esimerkiksi kun moottoriajoneuvolla läpiajo on kielletty, käytetään motor_vehicle=destination -ominaisuustietoa.
Käyttö on sallittu vain tavarantoimittajalle. Esimerkiksi kävelykadulla (highway=pedestrian) voidaan käyttää tavarantoimituksen sallivaa motor_vehicle=delivery-ominaisuustietoa.
Käyttö on sallittua vain kohteen asiakkaille. Jos kuka tahansa ei saa lupaa käyttöön maksamalla luvasta, harkitse ominaisuustiedon access=private käyttöä.
designated jonkin liikennemuodon kanssa tarkoittaa, että tie on juuri kyseiselle liikennemuodolle varattu. Esimerkiksi pyörätie on designated, koska tie on nimenomaan tarkoitettu pyöräilyyn.
Sama kuin access=no, mutta tienkäyttäjää määrätään käyttämään samaan suuntaan kulkevaa toista tietä. Esimerkiksi kun jalankulkijan on käytettävä viereistä jalkakäytävää ajoradan sijaan, laitetaan ajoradalle foot=use_sidepath.
Ajoneuvo tai ratsu on sallittu vain talutettaessa. Polkupyörällä ajo on kielletty, mutta pyörän taluttaminen olla sallittua. Tällöin voi käyttää ominaisuustietoa bicycle=dismount. Jalkakäytävällä käytetään usein ominaisuustietoa highway=footway tai bicycle=no vaikka pyörää saa taluttaa.
Vain maanviljelyyn liittyvä ajaminen on sallittu. Maanviljelijän käyttämä suljettu tie on kuitenkin access=private, koska tie ei ole kaikkien käytettävissä.
Vain metsänhoitoon liittyvä liikenne on sallittu.
Tietä saa käyttää, mutta sitä kehotetaan välttämään virallisesti liikennemerkillä.
Kun ei tiedetä käyttöön liittyviä sääntöjä. Joku voi olettaa paikan olevan kaikkien käytettävissä, jos muuta ei ole erikseen sanottu. Esimerkiksi ilmakuvista kartoittaessa ei ole selvää, saako kuka tahansa käyttää parkkipaikkaa. Määritteen voi muuttaa, kun käytön sallittavuus on selvitetty.

Aikarajoitukset

Katso myös: Conditional restrictions

Jos rajoitus on voimassa vain tiettynä aikana, lisätään avaimeen ehdollisuus.

Esimerkkejä:

Moottoriajoneuvolla ajo on kielletty klo 22–06 välisenä aikana.
Pysäköinnin enimmäiskesto on 2 tuntia ma–pe klo 06–18. Muina aikoina ja viikonloppuisin pysäköinnillä ei ole rajaa.

Viikonpäivien merkitsemisessä käytetään englanninkielisiä lyhenteitä:

 • maanantai = Mo
 • tiistai = Tu
 • keskiviikko = We
 • torstai = Th
 • perjantai = Fr
 • lauantai = Sa
 • sunnuntai = Su
 • yleinen vapaapäivä = PH

Muunlaiset rajoitukset

Infrastruktuurin käyttöön voi liittyä myös muunlaisia rajoitteita.

Lakisääteiset rajoitukset

Luvun kokonais- ja desimaaliosa erotetaan pisteellä, kuten englannin kielessä on tapana.

Tien tyypin asettamat rajoitteet

Pääartikkeli: OSM tags for routing/Access restrictions

Eri laatuiset tiet vaikuttavat reitin valintaan. Esimerkiksi seuraavat tiet soveltuvat vain tietynlaiselle liikenteelle:

Yksisuuntaisuus

Pääartikkeli: Key:oneway
 • oneway=yes – Ajo on sallittu ainoastaan viivan suuntaan.
 • oneway=-1 – Ajo on sallittu ainoastaan viivan suunnan vastaisesti. Viivan suunta kannattaa ennemmin kääntää ja käyttää yllä olevaa tapaa.
 • oneway=no – Tie ei ole yksisuuntainen. Tätä ei yleensä käytetä, koska tiet ovat lähtökohtaisesti kaksisuuntaisia. Käytetään vain, jos jokin muu ominaisuustieto (esim. highway=motorway) antaa toisin olettaa.
Poikkeukset

Jos pyöräily on sallittu vastavirtaan yksisuuntaisella tiellä, käytetään oneway:bicycle=no.

Mahdollisuutta ajaa vastavirtaan polkupyörällä voidaan tarkentaa:

Yksisuuntaisuutta voidaan ilmaista myös toisella tavalla:

Kaistojen erottelu

Pääartikkeli: Lanes

Rajoitukset voivat riippua kaistasta:

 • hgv:lanes=no|yes|yes – Raskaat ajoneuvot eivät saa käyttää vasenta kaistaa kolmikaistaisella (yksisuuntaisella) tiellä
 • bus:lanes:forward=no|yes|designated – Kolmikaistaisella tiellä viivan suuntaisesti ajavat linja-autot eivät saa käyttää vasenta kaistaa ja oikea kaista on pelkille linja-autoille.

Kääntyminen kielletty

Pääartikkeli: Turn restriction

Lisää esimerkkejä

 • bicycle=yes – Pyöräily on sallittu.
 • horse=designated – Tie on ratsastustie.
 • motorcycle=unknown – On epäselvää, saako tiellä ajaa moottoripyörällä.
 • motorcar=private – Tiellä ei lähtökohtaisesti saa autoilla. Tämä ei koske esimerkiksi yksityistien omistajaa ja hänen lähipiiriään.
 • goods=no – Tavarantoimitus on kielletty.
 • hgv=no –Raskas liikenne on kielletty.
 • boat=no – Veneily on kielletty.
 • oneway=yes + bus=opposite_lane – Tie on yksisuuntainen, mutta siinä on toiseen suuntaan menevä kaista pelkille linja-autoille.
 • maxweight=7 – Suurin sallittu massa on 7 tonnia.
 • maxaxleload=3.5 – Suurin sallittu akselille kohdistuva massa on 3,5 tonnia.
 • maxheight=2.5 – Suurin sallittu korkeus on 2,5 metriä.
 • maxdraught=1 – Suurin sallittu veneen syväys on metrin.
 • maxspeed=100 – Nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa.
 • maxspeed=55 mph – Nopeusrajoitus on 55 mailia tunnissa (ei käytössä Suomessa).
 • maxstay=2 hours – Paikalla saa viipyä korkeintaan 2 tuntia.
 • minspeed:lanes=60|| – Kolmikaistaisen tien vasemmalla kaistalla on 60 km/h vähimmäisnopeus, mutta kahdella muulla kaistalla ei ole vähimmäisnopeutta.
Yksisuuntainen tie, jolla on pyöräkaista vastakkaiseen suuntaan.

Yksisuuntainen asuinkatu, jolla on pyöräkaista vastakkaiseen suuntaan:

Katso myös