Fi:Tag:highway=footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = footway
Path-footdesignated.jpg
Kuvaus
Jalankulkuväylä. Show/edit corresponding data item.
Renderöinti OSM Carto ssä
Rendering-highway footway.png
Ryhmä: highways
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Oletukset
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: de facto

Kaikki kävelyyn tarkoitetut väylät, jotka eivät ole pyöräteitä tai muita korkeamman luokituksen väyliä. Sisältää ainakin

  1. jalkakäytävät
  2. liikennemerkillä "D4 / 421 Jalkakäytävä" Jalkakäytävä 421.svg osoitetut väylät
  3. useat pihatiet, jotka eivät ole väyliä parkkipaikoille
  4. jotkin moottoriajoneuvoilta kielletyt väylät, joiden esittäminen pyörätienä ei olisi järkevää - esim. vain portaille johtavat osuudet.
  5. taajamien ulkopuolella myös jotkin kävelemiseen ensisijaisesti tarkoitetut rakennetut ja/tai ylläpidetyt väylät - esim luontopolut, kävelypolut nähtävyyksille jne.

Jos pyöräily on liikennesääntöjen mukaan sallittua, muista aina lisätä bicycle=yes.

Pyöräteille (yhdistetty: merkki Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä 423.svg tai rinnakkainen: Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain 424.svg) käytetään tagia highway=cycleway.

Erillisille kävelykaduille ja katumaisille, usein huoltoajon salliville, teille on highway=pedestrian. Muista taas bicycle=yes

Myös tagilla highway=path voitaisiin esittää jokainen kuviteltavissa oleva polkutyyppi; sen merkityssisältö käytettynä ilman access-tageja on kuitenkin footway:ta ja cycleway:ta pienempi. Jos käytät sitä, muista aina merkata mille kulkumuodoille kulku on sallittu tai kielletty. Tagia path on Suomessa yleensä käytetty metsäpolkujen merkkaamiseen; katso niille myös sac_scale=* ja trail_visibility=*.

Katso myös ohje teiden ja väylien luokitteluun Suomessa

Piirto-ohje

ElementWay.png Piirrä vain viivajono kävelytien alkupisteestä (jonkin toisen tien piste) ja anna sille tagi highway=footway. Lisää name=* jos kävelytiellä on nimi.

Tarkentavat ominaisuudet

  • surface=* Väylän pintamateriaali
  • lit=* Katuvalaistus
  • wheelchair=yes/no Käyttökelpoisuus pyörätuolilla/liikuntarajoitteisille
  • snowplowing=yes/no Aurataanko väylää
  • incline=* mäkien jyrkkyys(arvio)

Esimerkki

Valokuva Tagit Mapnik Osmarender
Dscf0487 600.jpg highway=footway
name=Schulweg
bicycle=yes
Mapnik footway.png Osmarender footway.png

See a footway here for reference.

Katso myös