NL:Tag:highway=footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = footway
Path-footdesignated.jpg
Omschrijving
Gemarkeerde voetpaden, voornamelijk of geheel gebruikt door voetgangers. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Representatie in OSM Carto
Rendering-highway footway.png
Groep: wegen
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Impliceert
Nuttige combinaties
Status: de facto

Gebruik highway=footway voor het vastleggen van paden die grotendeels of voornamelijk gebruikt worden door voetgangers of wandelaars.

Voor voetgangersgebieden (in stadscentra) wordt de tag highway=pedestrian gebruikt. Paden die door meerdere soorten verkeersdeelnemers worden gebruikt, met uitzondering van gemotoriseerde verkeersdeelnemers, is de tag highway=path en voor fietspaden kan men de tag highway=cycleway gebruiken. Daar waar voetpaden ook door fietsers gebruikt mogen worden, kan de tag bicycle=yes toegevoegd worden, zodat navigatiesystemen fietser toelaten.

Voor [W] trottoirs direct gelegen naast of parallel gelegen aan de weg dien je binnen de highway-tag in combinatie met het type weg te kiezen voor de tag sidewalk=left/right/both/separate, or alternatively use highway=footway and footway=sidewalk where the sidewalk it separated from the main carriageway (roadway). Tracks and gravel paths which are not designated can be captured with highway=path + access=*-Tags and classified with sac_scale=* and trail_visibility=*.

Caution: In British English the term footway is the legal term for a path that is associated with and runs parallel to a road. In OSM the term is used for paths that are normally not beside a road and the term sidewalk is used for paths that are associated with a road.

How to map

ElementWay.png To map a footway nothing else than a simple way is required. Add the highway=footway tag to it and a name=* if appropriate.

You can combine this with some more access=* restriction tags. See Default Access-Restrictions,

Examples

Picture/Description Tags Mapnik Osmarender
Path-footdesignated.jpg highway=footway
name=Schulweg
Mapnik footway.png Osmarender footway.png

See also

Related terms: ‹ footway ›