Pl:Tag:highway=footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = footway
Path-footdesignated.jpg
Opis
Ścieżka głównie lub przede wszystkim dla pieszych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway footway.png
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

highway=footway – służy do oznaczenia drobnych ścieżek używanych wyłącznie lub głównie przez pieszych.

Wprowadzenie

W przypadku szerokich deptaków stosujemy highway=pedestrian, gdzie ścieżka jest dostępna głównie dla pieszych. Dodajemy bicycle=yes, gdy jest, także, dostępna dla rowerów.

Należy rozważyć użycie highway=path lub highway=cycleway, jeśli nie jest ona ograniczona wyłącznie do pieszych.
Trasy spacerowe i ścieżki żwirowe, które nie zostały wyznaczone, mogą być oznaczone tagiem highway=path + access=* i sklasyfikowane przez sac_scale=* oraz trail_visibility=*.

Chodniki obok drogi (znane jako pavements w Wielkiej Brytanii) mogą być albo oznaczone za pomocą tagu sidewalk=* jeśli są częścią (tzn. nie są oddzielone od) głównej drogi lub bardziej szczegółowo za pomocą tagu highway=footway i footway=sidewalk równoległego do drogi.

Uwaga: W British English termin footway jest prawnym określeniem ścieżki, która jest związana z drogą i biegnie równolegle do niej.
W OSM termin footway jest używany do ścieżek, które zazwyczaj nie są obok drogi, a sidewalk (chodnik) służy do opisania ścieżek, które są związane z drogą.

Mapowanie

ElementWay.png Zaznaczamy odcinek linii linia zgodnie z kierunkiem przebiegu (wygodne w przypadku ścieżek jednokierunkowych) i dodajemy tag highway=footway oraz name=* jeśli konieczne

Można również dodać tag ograniczenia access=*. Jeśli droga dla pieszych jest powiązana z drogą główna, należy dodać tag footway=sidewalk.
Zobacz Default Access-Restrictions

W celu zmapowania obszaru drogi stosujemy tagi z grupy area:highway=*

Przykłady

Grafika Ślad Znaczniki Komentarz
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
JOSM hgw barr foot cross.png
Odniesienie do S litery.

+highway=footway (określa ścieżkę).
+foot=designated (przeznaczony dla "footway")
+surface=* (definiuje nawierzchnię).
+name=* (tylko jeśli obecny, opcjonalny).
+wheelchair=no (jeśli jest ścieżka lub trudny odcinek do pokonania dla osób niepełnosprawnych, dajemy wartość "no").
+access=permissive (w częściach własności prywatnej, gdzie dozwolony jest przejazd, zaleca się sprawdzenie, jeśli to możliwe, aby uniknąć niewygodnych spraw sądowych).

Jeśli nie ma przejścia wzdłuż drogi otagowanej highway=*, ale jest wewnątrz obszaru, na przykład w parku, stosujemy tag highway=pedestrian, które ma odniesienie w odpowiedniej informacji.
Fence on the sidewalk.JPG
JOSM hgw barr foot cross.png
Odniesienie do ścieżki wzdłuż drogi S litera.

+highway=footway (określa ścieżkę).
+footway=sidewalk (specyficzne dla ścieżki wzdłuż drogi).
+foot=yes
+surface=* (definiuje nawierzchnię).
+name=* (tylko jeśli obecny, opcjonalny).
+wheelchair=no (jeśli jest ścieżka lub trudny odcinek do pokonania dla osób niepełnosprawnych, dajemy wartość "no").
+access=permissive (w częściach własności prywatnej, gdzie dozwolony jest przejazd, zaleca się sprawdzenie, jeśli to możliwe, aby uniknąć niewygodnych spraw sądowych).
+cycleway=* (jeśli istnieje ścieżka rowerowa na tej samej linii, zobaczmy odpowiedni znacznik dla tej, konkretnej, sytuacji).

Odniesienie do B litery.


Jeśli między ulicą a ścieżka wzdłuż drogi znajduje się przeszkoda, zaznaczona tagiem barrier=*, lub jeśli jest obszar trawy pomiędzy highway=footway a highway=*, należy zastosować wartości tagu landuse=*.

Ephrata - MainSt at LincolnAve.jpg
JOSM hgw foot cross.png
Odniesienie do tagów dla, S – C – C1 – C2 liter.

+highway=footway (określa ścieżkę).
+footway=sidewalk (specyficzne dla ścieżki wzdłuż drogi).
+foot=yes
+surface=* (definiuje nawierzchnię).
+name=* (tylko jeśli obecny, opcjonalny).
+wheelchair=no (jeśli jest ścieżka lub trudny odcinek do pokonania dla osób niepełnosprawnych, dajemy wartość "no").
+access=permissive (w częściach własności prywatnej, gdzie dozwolony jest przejazd, zaleca się sprawdzenie, jeśli to możliwe, aby uniknąć niewygodnych spraw sądowych).
+cycleway=* (jeśli istnieje ścieżka rowerowa na tej samej linii, zobaczmy odpowiedni znacznik dla tej, konkretnej, sytuacji).
+highway=footway (C – przejście).
+highway=crossing (C1 – umieszczamy na węźle, który jest na przecięciu ulicy z przejściem dla pieszych).
+kerb=* (C2 – umieszczamy w węzłach na początku i końcu przejścia przez drogę, jeśli krawężnik ma pochylenie w kierunku drogi, zapoznajmy się z informacją o tym tagu).
+crossing=* (C – określa ograniczenia przejścia dla pieszych, na przykład kontrolowane przez sygnalizację świetlną).
+crossing_ref=* (C – definiuje znakowanie przejścia, na przykład pasy).

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz też