Pl:Tag:highway=footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = footway
(droga = dla_pieszych)
Path-footdesignated.jpg
Opis
Ścieżka głównie lub przede wszystkim dla pieszych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway footway.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

highway=footway - służy do oznaczenia drobnych ścieżek używanych wyłącznie lub głównie przez pieszych.

Uwaga: W British English termin footway jest prawnym określeniem ścieżki, która jest związana z drogą i biegnie równolegle do niej.
W OSM termin footway jest używany do ścieżek, które zazwyczaj nie są obok drogi, a sidewalk (chodnik) służy do opisania ścieżek, które są związane z drogą.

Wprowadzenie

W przypadku szerokich deptaków stosujemy highway=pedestrian, gdzie ścieżka jest dostępna głównie dla pieszych. Dodajemy bicycle=yes, gdy jest, także, dostępna dla rowerów.

Należy rozważyć użycie highway=path lub highway=cycleway, jeśli nie jest ona ograniczona wyłącznie do pieszych.
Trasy spacerowe i ścieżki żwirowe, które nie zostały wyznaczone, mogą być oznaczone tagiem highway=path + access=* i sklasyfikowane przez sac_scale=* oraz trail_visibility=*.

Chodniki obok drogi (znane jako pavements w Wielkiej Brytanii) mogą być albo oznaczone za pomocą tagu sidewalk=* jeśli są częścią (tzn. nie są oddzielone od) głównej drogi lub bardziej szczegółowo za pomocą tagu highway=footway i footway=sidewalk równoległego do drogi.

Mapowanie

ElementWay.png Zaznaczamy odcinek linii linia zgodnie z kierunkiem przebiegu (wygodne w przypadku ścieżek jednokierunkowych) i dodajemy tag highway=footway oraz name=* jeśli konieczne

Można również dodać tag ograniczenia access=*. Jeśli droga dla pieszych jest powiązana z drogą główna, należy dodać tag footway=sidewalk.
Zobacz Default Access-Restrictions

W celu zmapowania obszaru drogi stosujemy tagi z grupy area:highway=*

Przykłady

Grafika Ślad Znaczniki Komentarz
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
JOSM hgw barr foot cross.png
Odniesienie do S litery.

+highway=footway (określa ścieżkę).
+foot=designated (przeznaczony dla "footway")
+surface=* (definiuje nawierzchnię).
+name=* (tylko jeśli obecny, opcjonalny).
+wheelchair=no (jeśli jest ścieżka lub trudny odcinek do pokonania dla osób niepełnosprawnych, dajemy wartość "no").
+access=permissive (w częściach własności prywatnej, gdzie dozwolony jest przejazd, zaleca się sprawdzenie, jeśli to możliwe, aby uniknąć niewygodnych spraw sądowych).

Jeśli nie ma przejścia wzdłuż drogi otagowanej highway=*, ale jest wewnątrz obszaru, na przykład w parku, stosujemy tag highway=pedestrian, które ma odniesienie w odpowiedniej informacji.
Fence on the sidewalk.JPG
JOSM hgw barr foot cross.png
Odniesienie do ścieżki wzdłuż drogi S litera.

+highway=footway (określa ścieżkę).
+footway=sidewalk (specyficzne dla ścieżki wzdłuż drogi).
+foot=yes
+surface=* (definiuje nawierzchnię).
+name=* (tylko jeśli obecny, opcjonalny).
+wheelchair=no (jeśli jest ścieżka lub trudny odcinek do pokonania dla osób niepełnosprawnych, dajemy wartość "no").
+access=permissive (w częściach własności prywatnej, gdzie dozwolony jest przejazd, zaleca się sprawdzenie, jeśli to możliwe, aby uniknąć niewygodnych spraw sądowych).
+cycleway=* (jeśli istnieje ścieżka rowerowa na tej samej linii, zobaczmy odpowiedni znacznik dla tej, konkretnej, sytuacji).

Odniesienie do B litery.


Jeśli między ulicą a ścieżka wzdłuż drogi znajduje się przeszkoda, zaznaczona tagiem barrier=*, lub jeśli jest obszar trawy pomiędzy highway=footway a highway=*, należy zastosować wartości tagu landuse=*.

Ephrata - MainSt at LincolnAve.jpg
JOSM hgw foot cross.png
Odniesienie do tagów dla, S - C - C1 - C2 liter.

+highway=footway (określa ścieżkę).
+footway=sidewalk (specyficzne dla ścieżki wzdłuż drogi).
+foot=yes
+surface=* (definiuje nawierzchnię).
+name=* (tylko jeśli obecny, opcjonalny).
+wheelchair=no (jeśli jest ścieżka lub trudny odcinek do pokonania dla osób niepełnosprawnych, dajemy wartość "no").
+access=permissive (w częściach własności prywatnej, gdzie dozwolony jest przejazd, zaleca się sprawdzenie, jeśli to możliwe, aby uniknąć niewygodnych spraw sądowych).
+cycleway=* (jeśli istnieje ścieżka rowerowa na tej samej linii, zobaczmy odpowiedni znacznik dla tej, konkretnej, sytuacji).
+highway=footway (C - przejście).
+highway=crossing (C1 - umieszczamy na węźle, który jest na przecięciu ulicy z przejściem dla pieszych).
+kerb=* (C2 - umieszczamy w węzłach na początku i końcu przejścia przez drogę, jeśli krawężnik ma pochylenie w kierunku drogi, zapoznajmy się z informacją o tym tagu).
+crossing=* (C - określa ograniczenia przejścia dla pieszych, na przykład kontrolowane przez sygnalizację świetlną).
+crossing_ref=* (C - definiuje znakowanie przejścia, na przykład pasy).

Zobacz też