Pl:Key:kerb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg kerb
Pram Ramp.jpg
Opis
Służy do wskazania wysokości, a tym samym dostępności krawężnika. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

kerb=* – tag do oznaczenia krawężnika.

Opis obiektu

 Krawężnik
kerb=* jest używany na węzłach highway=footway, highway=cycleway lub highway=path w miejscu położenia krawężnika (na skraju ulicy). Jeśli krawężnik jest identyczny po obu stronach skrzyżowania, możliwe jest dodanie tagu kerb=* do węzła highway=crossing, który poświęca dokładność dla uproszczenia, rozważmy użycie kerb:right i kerb:left, jeśli krawężniki się różnią.

Uwaga: Zgodnie z polityką OSM, używamy terminów British English kosztem North American English. W tym przypadku ogranicznik zamiast krawężnika.

Tagowanie

Możliwe wartości tagów są pokazane w poniższej tabeli. Należy pamiętać, że podane wysokości height są jedynie orientacyjne, wybór konkretnej wartości powinien zależeć wyłącznie od względów funkcjonalnych. Innymi słowy, lepiej jest wziąć pod uwagę dostępność dla wózka inwalidzkiego/roweru, niż konkretną wysokość krawężnika przy wyborze wartości.

Wartość Typowa wysokość Typowe użycie Opis Przykład
raised >3 cm Przystanki autobusowe i starsze krawężniki Podniesiony ponad normę, na tyle, aby uniemożliwić poruszanie się na wózku inwalidzkim, a także utrudnić korzystanie z rowerów. Typowe na przystankach autobusowych, zapewniające dostęp na poziomie wejścia i wyjścia z autobusu.

Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych jest to również najczęstsze ograniczenie na przejściach dla pieszych przed powstaniem ostatnich przepisów dotyczących dostępności. "(Uwaga: można uznać za" normal lub yes do czasu zakończenia dyskusji.)

Zwróć uwagę, że podstawową cechą Kassel kerbs, używanej na przystankach autobusowych, jest ukosowanie krawężników w celu złagodzenia tarcia opon, gdy autobusy zatrzymują się (nie mając poziomu podniesionego), co nie jest specjalnie odwzorowane.

Oprócz ogólnej metody, można również dodać do węzła otagowanego highway=bus_stop lub węzła/obszaru przystanku. Dotyczy to wheelchair=no i może być używany w celu utrudnienia przejazdu rowerem przez ten krawężnik.

Kerb raised.JPG
lowered ~3 cm Przejścia i podjazdy Obniżone krawężniki znajdują się często na przejściach i podjazdach. Zapewniają możliwość przekraczania dla osób na wózkach inwalidzkich i umożliwiają dostęp do wjazdów do bram. Sugerowane wheelchair=yes.

Użyj tego jako zamiennika dla sloped_curb=yes lub both.

Pram Ramp.jpg
Lowered kerb.jpg
flush ~0 cm Przejścia i podjazdy Podobnie jak lowered, z wyjątkiem tego, że przejście poziomu jest mało prawdopodobne dla osób niewidomych, poprzez wrażenia "dotykowe". Sugerowane wheelchair=yes.

Ważne jest, aby zmapować tactile paving w tych miejscach.

P1210669.JPG
rolled N/A Ulice na osiedlu mieszkaniowym Zaokrąglone krawężniki nadal zapewniają przepływ wody wzdłuż krawężnika, podczas gdy są przejezdne przez większe pojazdy kołowe, takie jak samochody i rowery, ale nie dla wózków inwalidzkich. Są one zwykle stosowane na obszarach o małym natężeniu ruchu, takich jak planowane osiedla mieszkaniowe, które są niewystarczające dla dróg na terenach komercyjnych lub przemysłowych. Sugerowane wheelchair=no.

Nie mylić z tagiem kerb=lowered, który jest do oznaczenia krawężnika przekraczalnego dla wózków inwalidzkich.

Rolled curb on a residential driveway.jpg
N/A Podjazdy Typowy krawężnik dla podjazdów przejezdnych przez pojazdy i rowery, ale nie dla wózków inwalidzkich, ze względu na zbyt wysoki poziom. Sugerowane wheelchair=no.
Kerb-45deg.jpg
yes Każdy Jakiś rodzaj krawężnika jest obecny, ale nie można ustalić lub nie ustalono jeszcze, czy jest on raised, lowered, flush, itd. Może to być przydatne podczas mapowania za pomocą zdjęć lotniczych (przed badaniem w terenie), kiedy dokładny typ krawężnika nie może być określony. Ostrożne routery mogą uznać to za wheelchair=no, więc jeśli to możliwe, wartość ta nie powinna być używana inaczej niż tymczasowo.
no N/A Brak krawężnika. Może to być przydatne, aby było jasne, że nie ma żadnego krawężnika, jeśli w tym miejscu był kiedyś krawężnik.

kerb:height=<wysokość><jednostkat>

Jeśli znana jest dokładna wysokość krawężnika, można to również zaznaczyć za pomocą tagu kerb:height=*. Proszę podać jednostkę użytą w tagu (kerb:height=200mm).

Przykłady

Rodzaj Tagowanie
"Raised", "regular" i "lowered" krawężnik na tym samym zdjęciu
To pokazuje podniesiony krawężnik na przystanku tramwajowym, obniżony obok przy przejściu i regularny najbliżej widza.
Dwa przejścia z obniżonymi krawężnikami
Czerwone węzły są otagowane kerb=lowered, przejścia są oznaczone tagami highway=footway i footway=crossing, węzły przejścia są oznaczone tagami highway=crossing i crossing=traffic_signals.
Przystanek autobusowy z podniesionym krawężnikiem
Dodaj do przystanku lub peronu tag kerb=raised. Zakłada się, że tag krawężnika odnosi się do krawędzi między drogą a peronem. Jeśli chcesz mapować dokładnie, to oznacz to jako linię krawężnika w obszarze peronu.
Przejście przez wyspę z krawężnikiem
Użyj tagu kerb=lowered na węzłach chodnika w miejscach krawężnika. Zakładając, że obie strony przejścia są takie same, można je dodać do węzła przejścia.
Przejście z płaskimi krawężnikami i "dotykową" nawierzchnią
Użyj tagów kerb=flush i tactile_paving=yes na węzłach chodnika w miejscach krawężników. Zakładając, że obie strony skrzyżowania są takie same, można je dodać do węzła przejścia.

Dotyczy

Proponowane tagowanie ma zastosowanie do węzłów węzeł i obszarów linia. Podczas tagowania ścieżek upewnij się, że tag został zastosowany w dowolnym węźle, w którym przecinają się dwie drogi, aby pomóc użytkownikom danych.

Rendering

Renderowanie może wybrać użycie symbolu na tych węzłach, aby wskazać rodzaj krawężnika lub być może dostępność dla wózka inwalidzkiego.

Powiązane tagi

Węzeł kerb=* można również oznaczyć tagiem tactile_paving=* , aby pomóc osobom z wadami wzroku i jest szczególnie ważny na węzłach kerb=flush.

Zobacz też barrier=kerb.

Dotyczące Features/Stron

Otwarte kwestie

  1. kerb:height – domyślna jednostka
  2. kerb tag na drodze
  3. Dodaj zwykły tag i używaj podniesionych dla krawężników typu autobusowego *
  4. Usuń wskazówki dotyczące wysokości i bazuj na lokalnych normach *

*Z listy dyskusyjnej dotyczącej tagowania

Udokumentuj kerb:left i kerb:right dla asymetrycznych krawężników oznaczonych na węźle skrzyżowania.

Użyj jako podtag dla barrier=kerb.

Zobacz też

Zewnętrzne linki