Pl:Tag:highway=bus_stop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = bus_stop
(droga= przystanek_autobusowy)
Bus prumyslova.jpg
Opis
Przystanek autobusowy. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Bus stop.12.svg
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

highway=bus_stop - stosowany do oznaczania miejsca, gdzie pasażerowie czekają na autobus, miejsca, takie jak wiata, słup, znak drogowy, lub alternatywnie.

Opis obiektu

Miejsce może być nieoznakowane i jedynie znane z rozkładu jazdy lub z ustnego przekazu.

Autobusy zatrzymują się często jednocześnie, po jednej lub po obu stronach drogi, lub w większych grupach wokół skrzyżowania. W takim przypadku zaznacza się każdy taki przystanek jako osobne highway=bus_stop. Przystanki, wraz z wszelkimi węzłami na drodze, oznaczającymi położenie zatrzymania się pojazdu i związaną z tym infrastrukturą mogą być łączone za pomocą relacji typu public_transport=stop_area.

Główne szlaki transportu autobusowego mogą być oznaczone tagiem amenity=bus_station lub alternatywnie public_transport=station.


Możliwe jest również dodanie tagu public_transport=platform, jednak nie powinno się w takej sytuacji usuwać highway=bus_stop[1][2].

Mapowanie

Przystanek autobusowy/tramwajowy

* highway=bus_stop - położenie przystanku

Tag highway=bus_stop jest powszechnie stosowany do określenia pozycji, gdzie pasażerowie czekają na autobus obok jezdni, jednak nie ma pełnej zgody w społeczności OSM w tej sprawie, a niektórzy użytkownicy opowiadają za użyciem highway=bus_stop jako węzła w ramach highway=* w miejscu, gdzie zatrzymuje się pojazd.

Rekomendowane oznaczanie:

Znacznik Użycie Opis
public_transport=platform rekomendowane Stosowany zamiast lub wraz z tagiem highway=bus_stop. Należy go stosować w połączeniu z bus=yes kiedy highway=bus_stop nie jest stosowany.
area=yes rekomendowane Jeżeli platforma jest obszarem.
highway=bus_stop rekomendowane To jest powszechnie stosowany znacznik. Jako alternatywę można rozważyć użycie znacznika public_transport=platform z bus=yes.
bus=yes opcjonalne Zbędne, gdy stosujemy znacznik highway=bus_stop, obowiązkowe, gdy public_transport=platform jest stosowany niezależnie.
railway=tram_stop rekomendowane To jest powszechnie stosowany znacznik. Jako alternatywę można rozważyć użycie znacznika public_transport=platform z tram=yes.
tram=yes opcjonalne Zbędne, gdy stosujemy znacznik railway=tram_stop, obowiązkowe, gdy public_transport=platform jest stosowany niezależnie.
name=* rekomendowane Nazwa przystanku, zwłaszcza gdy nie istnieje relacja public_transport=stop_area-relacja. Jeśli relacja "stop_area" istnieje, to ten znacznik może zawierać numerację platformy oprócz nazwy przystanku.
ref=* opcjonalne Odniesienie do przystanku autobusowego.
route_ref=* opcjonalne Lista tras obsługujących ten przystanek.
network=* opcjonalne Nazwa sieci, jeśli istnieje.
not_served_by=* opcjonalne Lista (Express) tras przechodzących przez ten przystanek, ale nie zatrzymujących się na tym przystanku.
operator=* opcjonalne Nazwa operatora.
layer=* opcjonalne Tam gdzie dana droga nie jest na poziomie ziemi. Niezbędne dla złożonych, wielopoziomowych miejsc, gdy jest wątpliwości, do której drogi (lub stop_position) należy.
covered=* opcjonalne Dla platform pod powierzchnią. Nie zastępuje prawidłowego klucza layer=*.
shelter=yes opcjonalne Gdy jest zadaszenie.
shelter_type=* opcjonalne Typ schronienia.
bench=yes opcjonalne Gdy jest ławka.
departures_board=* opcjonalne Rozkład jazdy.
passenger_information_display=* opcjonalne Elektroniczna tablica systemu informacji pasażerskiej z odjazdami/przyjazdami w czasie rzeczywistym.
tactile_paving=* opcjonalne Wypustki dla niewidomych.

Użycie tagów 'route_ref=* 'location=*' i 'towards=*' nie zaleca się więcej, w połączeniu z highway=bus_stop.
Ta informacja powinna być związana z odpowiednią relacją route=*. W niektórych obszarach znacznik highway=platform ma również zastosowanie chociaż jest już wycofywany. Zaleca się, aby to zastosować w celu spełnia powyższych wytycznych.

Miejsce zatrzymania się pojazdu

Można też zaznaczyć miejsce zatrzymywania się pojazdu. W większości przypadków jest to zbędne, ponieważ jest to po prostu miejsce na drodze najmniej odległe od highway=bus_stop. Stosujemy znacznik public_transport=stop_position jako węzeł w połączeniu z highway=*, aby wskazać miejsce, w którym zatrzymuje się autobus.
Tagi związane obejmują:

Znacznik Użycie Opis
public_transport=stop_position obowiązkowy Zgodnie z propozycją z roku 2010 ten znacznik jest umieszczony na drodze.
bus=yes rekomendowany, jeśli tak, inaczej opcjonalny Zgodnie z nowym schematem transportu publicznego zastępuje znacznik highway=bus_stop.
name=* rekomendowany Nazwa przystanku, zwłaszcza gdy nie istnieje znacznik public_transport=stop_area-relacja.
ref_name=* opcjonalny Nazwa, która jest używana w internetowych rozkładach jazdy, zwykle składa się z nazwy przystanku autobusowego i nazwę miasta, np. ref_name=Czerwone Maki, Kraków.
network=* opcjonalny Nazwa sieci, jeśli istnieje.
operator=* opcjonalny Nazwa operatora.
ref=* opcjonalny Odniesienie do przystanku autobusowego (również uic_ref=* i asset_ref=*)
tram=yes rekomendowany, jeśli tak, inaczej opcjonalny Zgodnie z nowym schematem transportu publicznego zastępuje znacznik railway=tram_stop.
railway=tram_stop zgodność Stosować, jeśli jest także przystanek tramwajowy. Może być zastąpiony znacznikiem public_transport=stop_position+tram=yes.
train=yes rekomendowany, jeśli tak, inaczej opcjonalny Zgodnie z nowym schematem transportu publicznego.
subway=yes rekomendowany, jeśli tak, inaczej opcjonalny Zgodnie z nowym schematem transportu publicznego.

Obszar zatrzymania

Obszar zatrzymania jest relacją obszaru, która zawiera wszystkie elementy transportu kolejowego / metra / jednotorowego / tramwajowego / autobusowego / trolejbusowego / powietrznego / przystani promowej.

Czasem jest korzystne, aby utworzyć "relację" oznaczoną type=public_transport i public_transport=stop_area aby połączyć powiązane z sobą przystanki i miejsca zatrzymania, w jeden obszar przystanku. Obszar zatrzymania może obejmować także inne związane z nim udogodnienia, takie jak amenity=shelter and amenity=bench. Gdy zadaszenie lub ławki są częścią konstrukcji przystanku autobusowego, stosujemy shelter=yes or bench=yes.

Zazwyczaj obszar przystanku ma jeden niepowtarzalny numer UIC i jedną unikalną nazwę.

Jeśli istnieje tylko jeden węzeł (np. tylko jeden węzeł public_transport=platform reprezentujący tylko słup), zaleca się, aby zrezygnować z użycia "relacji" dla obszaru zatrzymania. Zamiast tego możemy umieścić informacje do atrybutów węzłów, zazwyczaj przechowywane w "relacji".

Znacznik Użycie Opis
type=public_transport obowiązkowy Definiuje relację type=public_transport
public_transport=stop_area obowiązkowy Definiuje public_transport=* jako obszar zatrzymania (w tym przypadku jako przystanek autobusowy)
name=* rekomendowany Nazwa przystanku.
network=* opcjonalny Nazwa sieci.
operator=* opcjonalny Nazwa operatora.
ref=* opcjonalny Odniesienie do przystanku.

Zdjęcia

Zobacz też

Przypisy

  1. przyjęta propozycja która wprowadziała ten tag nie wycofała i nie zastąpiła highway=bus_stop ani jakichkolwiek innych tagów - "This proposal does not replace, deprecate or obsolete the already existing and well known tags"
  2. Mechanical Edits/Mateusz Konieczny - bot account/add highway=bus stop tag where only public transport=platform bus=yes is present in Poland