Pl:Key:tactile_paving

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tactile_paving
(dotykowa_nawierzchnia)
Tactile paving.jpg
Opis
Miejsce z łatwą do wykrycia nawierzchnią które może zostać wykryta za pomocą laski niewidomego lub obserwowana prze niego. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzonyPage for proposal

tactile paving=* - służy do oznaczenia dotykowej nawierzchni będącej pasem różnych wypukłości/kształtów na chodniku, często z bardziej szorstką niż otaczający grunt.

Użycie

Użycie na węźle węzeł

Ogólnie: używamy dokładnych współrzędnych lub dodajemy tag FIXME=position estimated!

 • W przypadku niebezpiecznych miejsc
  • Gdy chodnik przy drodze kończy się na skrzyżowaniu z obniżonym krawężnikiem (kerb), nawierzchnia dotykowa jest często używana do wskazania niebezpiecznego miejsca tactile_paving=yes. Zaznacza się ją osobno dla każdej strony drogi, ponieważ nawierzchnia może być różna! Stosujemy w taki sam sposób na wyspach ruchu. należy zwrócić uwagę na "kerb", a nie "curb" (BE vs. AE).
  • Kiedy przystanek autobusowy jest mapowany jako węzeł highway=bus_stop i na tym przystanku znajduje się co najmniej jedna linia nawierzchni dotykowej, węzeł przystanku dostaje tag tactile_paving=yes
  • highway=elevator, gdy na wejściu do windy znajduje się wyczuwalna nawierzchnia NA KAŻDYM POZIOMIE!

Użycie na drodze linia

 • Na przejściu dla pieszych highway=crossing, gdy nawierzchnia dotykowa jest używana w linii na całej długości przejścia.

Nie zaznaczamy dotykowej nawierzchni drodze, gdy tylko dwa miejsca, w których kończy się chodnik, są wybrukowane inaczej.

 • Na chodnikach, gdy na nim znajduje się linia highway=footway.
 • Na platformach, highway=platform lub man_made=pier, gdzie platforma lub pomost jest mapowany jako obszar, tylko jeśli narysujemy oddzielną drogę dla linii dotykowej. Jeśli platforma lub molo są małe i zmapowane jako drogą, dodajemy do tej drogi tag tactile_paving=yes.
  • Stosujemy na drodze tag highway=steps (niektóre z nich mają schody ruchome, nawet jeśli na każdym końcu jest tylko miejsce z wyczuwalną nawierzchnią. Same schody są wystarczającymi obiektami dotykowymi do wykrywania białą laską.

Użycie na obszarze obszar

 • tactile_paving=yes nie jest używany w obszarach. Jeśli masz duży obszar (np. Rynek) z liniami wyczuwalnymi w poprzek, rysujemy wtedy osobne linie dla dotykowej nawierzchni i mapujemy na liniach.
 • tactile_paving=no może być stosowany na obwodzie wielokąta, aby wskazać, że społeczność nie jest wcale świadoma na temast wymagań dla osób niewidomych.

Użycie na relacji relacja

 • Tag tactile_paving=yes może być stosowany na przykład w relacjach trasy/tramwaju, gdy wszystkie używane pojazdy są wyposażone w wskaźniki dotykowe przy drzwiach lub podobnie. Dodajemy tag blind:description:en=*, aby powiedzieć o szczegółach.

Typowe kombinacje

Wspólne wartości

 • tactile_paving=yes
 • tactile_paving=no
 • tactile_paving=contrasted Where there is a tactile paving which contrast is at least 70% the colour of the ground (white if the ground is black and vice-versa).
 • tactile_paving=primitive Where any water drain or decorative tactile element can be used for orientation accidentally, but no typical tactile ground elements are used.
 • tactile_paving=incorrect Where tactile paving is used but not in a sensible way, e.g. if the paving is symmetric for visual pleasure but on one of the sides it leads to nothing, or if only one sloped kerb at a crossing has tactile paving. It may be sensible if tactile paving leads to a building wall, because the way continues next to the wall and it can be used for orientation with a white cane.

Uwaga: nie ma wartości domyślnej. Tag tactile_paving=no może zostać dodany, jeśli zostanie odkryta nawierzchnia dotykowa.

Rendering

Dotykowa nawierzchnia nie musi być domyślnie renderowana na mapach wizualnych. Będzie on używany na mapie dotykowych nawierzchni i oprogramowania do trasowania akustycznego dla pieszych.

Dla osób niewidomych dostępna jest mapa wizualna: mapa dla niewidomych (de).

 • HaptoRender - OSmaps dla niewidomych.
 • LoroDux - Oprogramowanie do nawigacji pieszej dla osób niewidomych
 • Loadstone - Narzędzie GPS dla osób niewidomych, zdolne do importowania OSM POI i przejść.

Zobacz także