Cs:Key:tactile_paving

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tactile_paving
Tactile paving.jpg
Popis
Označuje, zda je přítomno značení pro nevidomé. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Chodníky
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Hmatová dlažba je řada různých kamenů/dlažby na chodníku s povrchem, který se snadno detekuje holí pro nevidomé, často je hrbolatější než okolí.

Obvyklé hodnoty

 • tactile_paving=yes - ano
 • tactile_paving=no - ne
 • tactile_paving=contrasted - tam, kde je barevný kontrast s přinejmenším 70% barvy na zemi (bílé, je-li pozadí černé a naopak).
 • tactile_paving=primitive - tam, kde nějaký kanál nebo dekorativní prvek může být náhodně použit pro orientaci, ale nejsou použity žádné typické hmatové prvky na zemi.
 • tactile_paving=incorrect - tam, kde je hmatová dlažba použita, ale nedává smysl. Např. pokud je dlažba symetrická pro líbivý vzhled, ale na jedné straně vede do nikam, nebo pokud jeden snížený obrubník má hmatovou dlažbu. Může dávat smysl, pokud hmatová dlažba vede ke zdi budovy, protože cesta pokračuje vedle zdi a zeď může být použita pro orientaci s bílou holí.

Poznámka: Neexistuje žádná výchozí hodnota. Značku tactile_paving=no může být označeno explicitně na místě, kde chybí.

Použití

Použití na uzlech uzel

Obecně: Použijte přesné souřadnice, nebo přidejte FIXME=poloha odhadnuta!

 • Pro nebezpečná místa
  • Když chodník vedle silnice končí na přechodu se sníženým obrubníkem sloped kerb, pak se obvykle hmatová dlažba používá pro označení nebezpečného místa tactile_paving=yes. Toto místo se nastavuje zvlášť pro každou stranu ulice, z důvodu možných odlišností! Stejně použijte i na ostrůvcích.
  • Pokud mapujete autobusovou zastávku jako uzel highway=bus_stop a je na ní jedna nebo více řad hmatové dlažby, pak přidejte na uzel zastávky tactile_paving=yes.
  • highway=elevator, pokud je hmatová dlažba na vstupu do výtahu v KAŽDÉM patře!

Použití na cestách cesta

 • Na přechodu pro chodce highway=crossing, když je hmatová dlažba položena v řadě na všech přechodech. Nepoužívejte značku tactile_paving=* na cestě, pokud je hmatová dlažba pouze na dvou místech, kde končí chodník.
 • Na chodnících, kde je čára na celé délce chodníku highway=footway.
 • Na nástupištích highway=platform nebo molech man_made=pier. Je-li nástupiště nebo molo mapováno jako plocha, pak pouze pokud zakreslíte hmatovou dlažbu jako oddělenou cestu. Je-li nástupiště nebo molo malé a mapované jako cesta, pak přidejte značku tactile_paving=yes k cestě.
  • Použijte na schodech highway=steps (některé z nich mají escalator=yes), i když je hmatová dlažba použita pouze na začátku a konci schodů, protože schody samy o sobě jsou dostatečnými objekty pro jejich nalezení bílou holí.

Použití na plochách plocha

 • tactile_paving=yes se nepoužívá na plochách. Existuje-li velké plocha (třeba tržiště), která má napříč čáry hmatové dlažby, pak zakreslete oddělené cesty pro tyto linie hmatové dlažby a označte je.
 • tactile_paving=no může být použito na hraničních polygonech, aby se dalo na vědomí, že obec vůbec nebere v úvahu potřeby nevidomých.

Použití na relacích relace

 • tactile_paving=yes může být použito například na relacích route/tram, pokud jsou všechna vozidla vybavena dotykovými indikátory na dveřích a podobně. Prosím, přidejte blind:description:en=*, abyste popsali podrobnosti.

Typické kombinace

Vykreslování

Na běžných mapách není normálně potřeba vykreslovat hmatovou dlažbu. Bude použita pro dotykové mapy a hlasový navigační systém pro chodce.

Existuje vizuální mapa prvků pro nevidomé: blindmap.

 • Due to changes in Query-to-map this Template does not work anymore. You can use Template:Osm-query2. Please replace or delete this use of Osm-query template. [ dead link ] (odkaz mrtvý od 29.11.2013)
 • Due to changes in Query-to-map this Template does not work anymore. You can use Template:Osm-query2. Please replace or delete this use of Osm-query template. [ dead link ] (odkaz mrtvý od 29.11.2013)
 • HaptoRender - Dotykové OSmapy pro nevidomé
 • LoroDux - Navigační software pro nevidomé chodce
 • Loadstone - GPS nástroj pro nevidomé, který umí importovat OSM body zájmu a přechody.

Viz také

Warning: Default sort key "tactile_paving" overrides earlier default sort key "Key:tactile paving".