Cs:Tag:highway=bus_stop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = bus_stop
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
Popis
Autobusová zastávka. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Bus stop.12.svg
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značkou highway=bus_stop značíme místo, kde cestující mohou nasednout nebo vystoupit z autobusu. Její poloha může být označena přístřeškem, sloupkem, odstavným pruhem pro autobusy nebo značkami na silnici. Některé autobusové zastávky jsou neoznačené a ví o nich jen místní nebo z informací poskytnutých v jízdním řádu.

Značka highway=bus_stop je široce používána na uzlu umístěném na jedné straně vedle cesty silnice, čímž se mapuje místo, kde cestující čekají na autobus vedle vozovky. Schéma Veřejná doprava zavedlo značku public_transport=stop_position, která se dává na místo, kde zastavuje vozidlo. Pokud to chcete zmapovat, pak, prosím, označte uzel na cestě silnice, ale nikoliv stejný uzel, kde je highway=bus_stop.

Novější značka public_transport=platform může teoreticky nahradit značku highway=bus_stop, ale zjevně je tato starší značka velmi dobře zavedena.

Jak mapovat

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka by měla být definována pro každé samostatné místo, kde je umístěna značka zastávky nebo kde lidé mají čekat na vozidlo. Široce rozšířeným způsobem umísťování uzlů autobusových zastávek je umístit je na jednu stranu vedle silnice, takže uzel není částí cesty highway=* (což je místo, kde zastavuje vozidlo - viz níže). Pokud jsou dvě místa, kde cestující čekají, na opačných stranách vozovky, pak by měly být zmapovány dvě zastávky.

Použití značek route_ref=*, location=* a towards=* se už ve spojitosti se značkou highway=bus_stop nedoporučuje. Tyto informace by měly být součástí odpovídající relace route=*. V některých oblastech se také používá značka highway=platform. Doporučuje se, aby se tyto změnili podle výše uvedených pravidel.

Doporučené značení:

Značka Použití Popis
highway=bus_stop doporučeno Tato značka se umisťuje na uzel polohovaný vedle silnice (kde čekají cestující).
public_transport=platform doporučeno Používá se místo, nebo spolu s highway=bus_stop. Mělo by se používat v kombinaci s bus=yes. Pokud na stejném místě nastupují/vystupují cestující z tramvaje, přidejte i tram=yes.
public_transport=pole volitelné Používá se namísto nebo zároveň s highway=bus_stop, pokud je na zastávce značka zastávky na sloupku.
name=* doporučeno Název autobusové zastávky, obzvlášť pokud zde není žádná public_transport=stop_area-relace. Pokud existuje relace stop_area, pak tato značka může kromě názvu zastávky obsahovat i číslování nástupiště.
ref=* volitelně Reference autobusové zastávky.
network=* volitelně Název sítě autobusů, je-li taková.
operator=* volitelně Název operátora.
shelter=* volitelně 'yes' - pokud je zastávka chráněna před deštěm.
passenger_information_display=* volitelně 'yes' - pokud je na zastávce elektronický informační displej pro cestující.
bench=* volitelně 'yes' - je-li zde lavička na sezení.
layer=* volitelně Pro místa, kde silnice není v úrovni země. Naprosto nezbytné pro složité situace o více úrovních, kde by jinak vznikaly pochyby, ke které silnici (nebo stop_position) zastávka patří.

Místo zastavení

Značku public_transport=stop_position použijte na uzlu v cestě highway=*, abyste zmapovali místo, kde zastavuje autobus, normálně vedle zastávky. Související značky jsou:

Značka Použití popis
public_transport=stop_position povinně Podle schématu veřejné dopravy se umisťuje na ulici.
bus=yes povinně Podle schématu veřejné dopravy toto nahrazuje značku highway=bus_stop.
name=* doporučené Název autobusové zastávky, obzvlášť, když zde není žádná public_transport=stop_area-relace.
ref_name=* volitelně Název, který je používán v internetovém jízdním řádu, obvykle kombinace názvu zastávky a města, např. ref_name=Steintor, Hannover.
network=* volitelně Název sítě autobusů, existuje-li.
operator=* volitelně Název operátora.
ref=* volitelně Reference zastávky (také uic_ref=* i asset_ref=*)
tram=yes volitelně Podle schématu veřejné dopravy toto nahrazuje značku railway=tram_stop.
railway=tram_stop kompatibilita Označuje se, jde-li i o zastávku tramvaje. Může být nahrazeno public_transport=stop_position+tram=yes.

Oblast zastavení / autobusové nádraží

Větší autobusová nádraží mohou být značena jako amenity=bus_station, nebo alternativně jako public_transport=station. Oblast zastavení může dále zahrnovat i ostatní související prvky, jako je třeba přístřešek amenity=shelter a lavička amenity=bench, kde tyto prvky patří k celkovému zařízení a nikoliv k jednomu místu zastavení.

Někdy je výhodné vytvořit relaci označenou značkami type=public_transport a public_transport=stop_area k seskupení určitého počtu souvisejících autobusových zastávek a míst zastavení, která jsou blízko sebe způsobem, který dovoluje pohyb cestujících mezi nimi.

Značka Použití Popis
type=public_transport povinně Definuje relaci typu type=public_transport
public_transport=stop_area povinně Definuje public_transport=* jako oblast zastavení (v tomto případě jako autobusovou zastávku)
name=* povinně Název zastávky.
network=* volitelně Název sítě autobusů, existuje-li.
operator=* volitelně Název operátora.
ref=* volitelně Reference zastávky.
amenity=bus_station volitelně Sděluje, že toto místo zastavení je autobusové nádraží.
public_transport=station volitelně Alternativní způsob značení autobusového nádraží.

Ilustrace

Zastaralé značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také

Externí odkazy

Transmodel - termíny začínající na S