Cs:Tag:public_transport=station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = station
Paddington Station.jpg
Popis
Stanice veřejné dopravy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Veřejná doprava
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značka public_transport=station se používá pro označení jakékoliv stanice železnice/metra, letiště, autobusového nádraží, přístavu pro cestující, atd. Bude téměř jistě částí relace public_transport=stop_area, která bude obsahovat nějaký počet nástupišť public_transport=platform, míst zastavení public_transport=stop_position a dalších prvků. Byla schválena jako část návrhu Proposed features/Public Transport v dubnu 2011. Zatímco railway=station popisuje všechny železniční stanice (tedy včetně nákladních), značka public_transport=station se používá pouze na stanicích, kde se přepravují cestující.

Definice

Ne všechna seskupení nástupišť a míst zastavení (stop_position) jsou asociována se stanicí.

Stanice bude normálně mít některé, ale nikoliv všechny, z následujících atributů:

  • Sestává se z budovy nebo jiné stavby, která ji snadno rozlišuje a poskytuje nějakou ochranu před počasím.
  • Má několik nástupišť a míst zastavení organizovaných ve struktuře, možná okolo centrální haly.
  • Není součástí silniční sítě a jen s omezeným přístupem pro soukromá auta.
  • Má vybavení pro čekající cestující včetně obchodů, prodejních automatů a informační kancelář, možná má i parkoviště - buď krátkodobé či dlouhodobé.
  • Je dobře známa pod svým jménem (nádraží xxx, autobusové nádraží yyy, letiště zzz).

Použití

Samotná stanice se mapuje jako plocha, obvykle pokrývající půdorys popsaného výše, včetně vybavení umístěného uvnitř oblasti. Pokud je stanice zcela (nebo většina z ní) uvnitř budovy, pak mapujeme obrys budovy. Pokud stanice není zcela nebo téměř celá pokrytá budovou, pak jakékoliv existující budovy by měly být zmapovány na svém místě uvnitř půdorysu stanice.

Pokud půdorys stanice není známý, pak ji lze zmapovat jako bod a nechat podrobnosti na někom jiném.

Povšimněte si, že více než jedna stanice může být členem té samé oblasti zastavení. Naopak se může stát, že jedna stanice patří do více oblastí zastavení - pokud stanice obsahuje oblasti zastavení (nebo jejich části) s různými atributy, třeba různými sítěmi.

Klíč Hodnota Poznámka Doporučení
public_transport station Definuje samotnou stanici. Povinné.
name Vlastní název Název, pod kterým je stanice známa. Doporučené.
area yes / no Pokud půdorys stanice je plocha, ale nikoliv budova. Požadováno, je-li hodnota yes, jinak volitelné.
building yes / no Pokud půdorys stanice je celý v budově stanice. Požadováno, je-li hodnota yes, jinak volitelné.
operator Operátor Název společnosti, která stanici provozuje. Volitelné.
network Místní/regionální síť Název sítě, do které stanice patří. Volitelné.
covered yes / no Pro podzemní stanice. Toto nenahrazuje správný klíč layer. Doporučeno, je-li hodnota yes, ale není potřeba, je-li zde určtiá stavba (jiná, než obecná klasifikace landuse) na vyšší vrstvě layer, která celou stanici přikrývá.

Viz také