Cs:Tag:route=bus

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = bus
New Routemaster Route 148 to Camberwell.jpg
Popis
Autobusová linka Show/edit corresponding data item.
Skupina: Autobusy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Tato značka se používá na relacích, které mapují autobusové linky.

Viz Autobusy a relace route pro autobusy.

Jak značit relaci autobusové linky?

Klíč Hodnota Poznámka
type route (povinné)
route bus (povinné)
ref reference Referenční označení, pod kterým je linka známa. Např. 4, 4A, X13, atd. (doporučeno)
operator provozovatel Název společnosti, která linku provozuje.
opening_hours doba provozu Časy, kdy je linka v provozu.
name vlastní název Název linky nebo trasy.
network místní / regionální síť Název (zkratka) sítě; např. BVG, RMV. (volitelné)
wheelchair yes / no / limited Sděluje, že vozy na lince jsou nízkopodlažní a vhodné pro vozíčkáře. (volitelné)
colour např.: red / #FFEEDD "Oficiální" barva linky autobusu. Používá se v některých městech. (volitelné)
distance délka (výchozí v km) (volitelné) Délka trasy linky, jak je uvedena v oficiálních dokumentech.
duration doba jízdy (volitelné) Doba jízdy autobusu po trase, jak je uvedená v oficiálních dokumentech.
roundtrip yes/no (volitelné) Zda je linka kruhová
to název Cílová stanice
from název Počáteční stanice
via název Důležitá stanice přes kterou se projíždí (např. střed kruhové trasy)

Členy

Cesta/uzel Role Opakování Diskuse
cesta (prázdná) jedna nebo více Cesty, které tvoří linku.
cesta forward/backward nula nebo více Pokud trasa má být sledována pouze v jednom směru na části nebo celé své délce, "role" může toto indikovat pro některé nebo všechny cesty. "Forward" znamená, že linka sleduje tuto cestu jen v jejím směru a "backward" znamená, že linka vede pouze proti směru cesty.
uzel stop/stop_exit_only/stop_entry_only nula nebo více* Zastávka na lince. Pořadí zastávek v relaci má být stejné jako pořadí v jízdním řádu.
uzel cesta plocha platform/platform_exit_only/platform_entry_only nula nebo více Nástupiště na lince. Pořadí nástupišť v relaci má být stejné jako pořadí v jízdním řádu.

*Členské objekty typu platform nebo stop mohou být samy členy relace public_transport=stop_area .