Cs:Key:colour

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg colour
Prague metro plan 2008.svg
Popis
Barva spojená s objektem Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značkou colour=* popíšete oficiální barvu spojenou s objektem, například barvu typicky spojenou s trasou veřejné dopravy. Také se často používá pro popis skutečné barvy objektu jako je například lavička - amenity=bench.

Jak mapovat

Hodnotou by měl být:

  •  Barevný kód RGB (trojice hexadecimálních čísel), např. #FF0000 pro červenou. Tento kód RGB umožňuje popsat asi 16 milionů různých barev.
    Kratší RGB kód s pouze třemi hexadecimálními číslicemi je možný též: je ekvivalentní k šesticifernému RGB kódu, kde každá individuální číslice je zdvojena (viz příklady v tabulce níže). Tento krátký kód (standard v HTML a CSS) umožňuje popsat 4096 různých barev.
  • název barvy dle CSS(en) (většinou anglický název barvy) zapsaný malými písmeny (obecné názvy by měly být preferovány před nekonkrétními názvy, např. red namísto firebrick) a bez pomlčky jako oddělovače (když se používají složené názvy barev podle "rozšířené palety barev(en)" ve specifikaci CSS).

Následujících 16 "základních" názvů barev (standardizovaných v CSS pro použití v HTML a SVG) je doporučováno pro nejlepší podporu v různých rendererech mapy.

Příklad RGB hex Název barvy   Příklad RGB hex Název barvy
  #000000 (nebo #000) black   #FFFFFF (nebo #FFF) white
  #808080 gray (nebo grey)   #C0C0C0 silver
  #800000 maroon   #FF0000 (nebo #F00) red
  #808000 olive   #FFFF00 (nebo #FF0) yellow
  #008000 green   #00FF00 (nebo #0F0) lime
  #008080 teal   #00FFFF (nebo #0FF) aqua
  #000080 navy   #0000FF (nebo #00F) blue
  #800080 purple   #FF00FF (nebo #F0F) fuchsia

Rozsáhlejší seznam klíčových slov barev byl specifikován v CSS Color Module Level 3(en), který je podporován všemi hlavními internetovými prohlížeči. Ovšem, prosím, mějte na paměti, že tyto nebudou rozpoznány všemi renderery. V tomto případě doporučujeme spíše použít hexadecimální trojice.

Zastaralé značky

Poznámka: Existuje také alternativní zápis color=*, který se používá méně, viz srovnání v Taginfo. "Color" se používá v americké angličtině, ale komunita se shodla, že bude konzistentně používat britskou angličtinu. Tento alternativní zápis je uveden v Zastaralých prvcích.

Nástroje

Viz také