Pl:Key:colour

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg colour
(kolor)
Prague metro plan 2008.svg
Opis
Kolor związany z obiektem. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

colour=* - określa oficjalny kolor związany z danym obiektem, np. trasa transportu publicznego

Opis funkcji

Wartość powinna być według:

  • kolorów używanych w internecie (hex trójwiersz), np. #FF0000 dla czerwonego.
  • HTML kodu kolorów (głównie angielska nazwa koloru), napisana małymi literami (ogólne nazwy należy wybierać dla niespecyficznych kolorów, np. red zamiast firebrick)

Uwaga: Istnieje także alternatywna pisownia color w mniejszym użyciu, patrz Taginfo. Prawdopodobnie jest to spowodowane przez błąd ortograficzny w edytorze JOSM i powinien zostać zastąpiony przez poprawną pisownię, gdy obiekt się modyfikowany. Przypominamy, gdy istnieją alternatywne pisownie słów w US angielskim ("color") i British angielskim ("colour"), OSM wykorzystuje brytyjską pisownię.

Poniżej, 16 "podstawowych" nazw kolorów (standard w CSS do stosowania w HTML i SVG) jest rekomendowanych dla różnych renderów map:

Przykład RGB hex Nazwa koloru   Przykład RGB hex Nazwa koloru
  #000000 black   #FFFFFF white
  #808080 gray grey   #C0C0C0 silver
  #800000 maroon   #FF0000 red
  #808000 olive   #FFFF00 yellow
  #008000 green   #00FF00 lime
  #008080 teal   #00FFFF aqua
  #000080 navy   #0000FF blue
  #800080 purple   #FF00FF fuchsia

Należy pamiętać, że ciemne kolory (w lewej części tabeli, poza czarnym i szarym) może powodować trudności w ogłądaniu dla znacznej części społeczeństwa (zwłaszcza dla mężczyzn, jak, że około 15 do 18% z nich dotknięta jest pewną formą ślepoty na barwy (w szczególności poprzez częściowe lub całkowite deuteranopia dotykającą około 10% populacji ogólnej, częściej w mężczyzn, najczęściej w obrębie rasy białej), z trudności odróżniania odcieni pomiędzy czerwonym a zielonym (np. pomarańczowy i beżowy, problemy te są bardziej widoczne na ciemnych odcieniach, takich jak między kolorem oliwkowym a zielonym w tabeli powyżej). Dlatego używajmy kolory z umiarem, aby upewnić się, że znaczące różnice są wystarczająco kontrastowe.

Narzędzia

Zobacz też