Cs:Tag:route=railway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = railway
08 tory railtrack ubt.jpeg
Popis
Vlaková linka (např. S6: „Praha - Kladno“). Nezaměňovat se spojem vlaku (viz tag:route=train). Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: Železnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Tato značka se používá na relacích, které mapují vlakové linky (např. S6: Praha - Kladno). Tyto relace spojují prvky železniční infrastruktury, často se stejnými značkami name=*, railway=*, usage=* a owner=* / operator=*.

Železniční spoje (např. R842), které na trase jezdí (a spoje na ně) jsou značeny odděleně pomocí značky route=train.

Viz Česko/Značení kolejových tratí.

Poznámka: nepoužívejte značku railway=rail na této relaci, protože to mate při vykreslování.