Cs:Key:usage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg usage
Popis
Popisuje primární využití železnice nebo potrubního vedení. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Železnice

Klíčem usage=* se popisuje hlavní použití železniční trati. Toto je v principu nezávislé na druhu trati. Často se používá se značkami railway=rail a railway=narrow_gauge.

Rozlišení mezi hlavní a regionální tratí by obecně mělo být jasné, ale v některých případech může být vágní, například pokud je regionální trať hodně dlouhá. V tabulce jsou popsána obecná kritéria, ale každý případ by se měl zvažovat individuálně. Často je regionální trať pojmenována tak, že je to patrné z jejího názvu, i když se občas najdou trati, které mají v názvu hlavní trať, ale měly by být ve skutečnosti označeny jako trať regionální.

Rozlišení mezi ostatními typy použití by mělo být zjevnější.

Uvnitř oblasti železniční stanice používejte usage=* pouze pro hlavní koleje (nikoliv pro koleje na seřadišti nebo výhybny). Toto také platí pro kolejové spojky a předjížděcí koleje mimo železniční stanice. Vždy používejte usage=* pouze na hlavních tratích (mimo výjimku uvedenou výše).

Siding-tagging.svg

Hodnoty

Klíč Hodnota Prvek Poznámka Vykreslování Ilustrace
usage main Mf way.png Hlavní trať (silně vytížená, většinou o dvou kolejích, elektrifikovaná, vysoká rychlost).

Příklad: Železniční trať vlevo a vpravo od řeky Rýn

usage branch Mf way.png Regionální trať (méně vytížená, nižší rychlost, často jednokolejná a neelektrifikovaná, může být konstruovaná s horšími parametry než hlavní trať, obvykle několik desítek kilometrů dlouhá).
usage industrial Mf way.png Trať v soukromém vlastnictví, která slouží pouze k přepravě zboží ve větších přístavech, průmyslových nebo důlních areálech, také pro připojení na veřejnou síť.

Příklady: Velké povrchové doly, velké průmyslové komplexy jako je hutní nebo chemický průmysl, velké přístavy.

usage military Mf way.png Tratě pro vojenské použití, hlavně ve vojenských prostorech nebo připojení k veřejné železniční síti.
usage test Mf way.png Tratě pro testování nových vozidel.
usage tourism Mf way.png Tratě pouze pro turistické využití, často používané o víkendech a svátcích, hlavně historické tratě.

Příklady: Mount Washington Cog Railway, Cass Scenic Railroad, Cumbres & Toltec Scenic Railroad, Roaring Camp Steam Train

Potrubní vedení