Cs:Tag:man_made=pipeline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = pipeline
Trans-Alaska Pipeline.jpg
Popis
Potrubní vedení - plynu, vody, ropy, atd. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Klíč pipeline se používá pro důležitá potrubní vedení, která přepravují tekutiny, plyny nebo řídké kaše. Potrubní vedení může být nadzemní, podvodní nebo podzemní. Obvyklé typy jsou pro plyny, vodu, ropu, řídké kaše (minerální rudu), odpady.

Potrubní vedení

cesta Následující značky se používají v kombinaci s man_made=pipeline:

 • name=* oficiální název potrubního vedení
 • ref=* do této značky zapište krátký, unikátní identifikátor potrubního vedení. Hodnota se používá pro provázání potrubí a značek. Obvykle značka obsahuje tento unikátní identifikátor.
 • location=* umístění potrubního vedení:
Seznam možných hodnot značky location=*
Klíč Hodnota Popis
location underground pro vedení pod zemí, neviditelné na povrchu
overground pro vedení po zemi, umístěné blízko povrchu, nedovolující osobě nebo vozidlu je podjet
overhead pro vedení nad zemí, která jsou v takové výšce, že je umožňují člověku nebo vozidlu podjet. Můžete použít i značku maxheight=*. Tam, kde nadzemní potrubí může ovlivňovat plavbu lodí (třeba nad kanálem či řekou, zvažte použití značky seamark:type=pipeline_overhead
underwater pro vedení pod vodou (jezerem, řekou). Pro potrubí na moři použijte schéma značení Seamark.

je-li to vhodné, kombinujte s layer=*.

 • diameter=* udává nominální průměr v milimetrech.
 • pressure=* udává nominální tlak v potrubí v barech.
 • count=* dle projektu, některá potrubní vedení vyžadují pár (nebo více) paralelních potrubí, například dopředný a vratný proud u tepelného potrubí. Tato značka udává, kolik potrubí je vedeno paralelně. Použijte tuto značku pouze pokud všechna potrubí běží souběžně a mají stejné vlastnosti, např. průměr. Jinak zakreslete pro každé potrubí vlastní cestu.
 • inspection_gauge=yes pokud potrubí má vysílač nebo přijímač pro inspekční měrku, pak použijte tuto značku na sekci potrubí, kde je vysílač/přijímač umístěn.
 • place:origin=* určuje místo place=* (město, ...), kde potrubí začíná. Je-li to možné, použijte jméno, tak jak je zapsané ve značce name=* daného místa place=*.
 • capacity=* určuje kapacitu potrubního vedení. Volný text, jen pro informaci, protože běžně používané jednotky se liší podle média - např. barrels/day, m³/h, l/s
 • flow_direction=forward/backward/both směr toku. Použijte both ke sdělení, že médium může plynout oběma směry (kruhová konfigurace). Užijte forward, je-li tok shodný se směrem cesty potrubí, v opačném případě zadejte backward.
 • substance=* substance transportovaná v potrubním vedení. Není-li médium známo, pak značku neuvádějte. (Tato značka nahrazuje dřívější značku type=*).
 • usage=* bližší klasifikace sítě, do které toto potrubní vedení patří:


Použití

Seznam možných hodnot značky usage=*
Klíč Hodnota Popis
usage flowline potrubí vedoucí médium z vrtu v zemi do nejbližší sběrné stanice substation=field_gathering
gathering potrubí vedoucí médium ze sběrné stanice do centrální zpracovací stanice substation=central_processing
injection potrubí na ropných a plynových polích, která se používají k pumpování plynu nebo vody dolů do vrtu, aby se tam zvýšil tlak
flare_header potrubí vedoucí k  hořícímu komínu
export potrubí vedoucí médium z centrální zpracovací stanice do pumpovací/kompresorové stanice podél hlavní přenosové sítě
transmission potrubí, obvykle o velkém průměru a vysokém tlaku, které transportuje médium na velké vzdálenosti.
facility síť potrubí uvnitř rafinerie nebo obklopující kompresorovou stanici nebo část nějakého jiného industriálního zařízení
distribution síť potrubí dodávající médium (obvykle z substation=distribution) k zákazníkům (t.j. domácnostem), obvykle v obcích.
penstock potrubí dodávající vodu z nádrže k turbíně ve vodní elektrárně

uzel Následující značky lze použít jako uzly na vedení potrubí:

 • pipeline=marker značka - pokud deska značky neobsahuje žádnou informaci o poloze position=*, předpokládá se, že je umístěna přímo nad potrubím. V tomto případě označte vhodný bod na potrubí jako pipeline=marker (viz níže)
 • depth=* hloubka - vertikální vzdálenost potrubí od povrchu země nebo moře v metrech.

Potrubní vedení na moři

Použijte schéma značení Seamark pro potrubí a instalace na moři (nad i pod hladinou), obzvláště vztahující se k CATPIP. Přechod mezi standardy OSM a schématem Seamark se děje v místě, kde potrubí vstupuje/opouští moře.

Také se to vztahuje pro potrubní vedení na zemi, které mohou ovlivňovat lodní dopravu (např. potrubí nad kanály atd.).

Příbuzné prvky

Ilustrace Primární značka Popis
IMG 1645.JPG pipeline=marker Značka indikující cestu podzemního vedení připevněná na sloupku, zdi, podstavci, atd. S různými kryty a barvami.
Valve.jpg pipeline=valve Ventil pro ovládání průtoku média.
Pipeline Facility 1.jpg pipeline=substation Zařízení potřebná pro práci potrubního vedení.
Pipeline Measuring Point.jpg measurement=* Měřící body potrubního vedení.
man_made=flare Věž postavená pro spalování přebytečného plynu.

Příklady

Ilustrace Značky Poznámka
Pipeline Impressions 09.jpg man_made=pipeline
substance=gas
name=West 4 E1-VL Sektion 2
ref=4W 020000
diameter=800
pressure=120
place:origin=Auersthal
place:destination=Amstetten
construction=yes
usage=transmission
(Dočasně) otevřený konec potrubního vedení během výstavby. Již pod zemí, ale ještě nezasypaný.
Trans-Alaska Pipeline.jpg man_made=pipeline
substance=oil
name=Trans Alaska Pipeline
ref=TAP
diameter=1220
pressure=81.4
usage=transmission
location=overground
Trans Alaska Pipeline

Viz také