Cs:Tag:pipeline=marker

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg pipeline = marker
Commons-emblem-hand.svg
Popis
Použití této značky se nedoporučuje. Použijte radši marker=*. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: pipelines
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: nahrazenoPage for proposal

exclamation mark

Tento prvek byl prohlášen za zastaralý. Jeho doporučenou náhradou je: marker=*.
Důvod je zdokumentován na stránce Deprecated features. Tuto značku můžete stále používat nebo interpretovat, jak uznáte za vhodné, jelikož v OpenStreetMap nejsou žádné “zakázané prvky”.
Za žádných okolností ovšem neměňte automaticky (nebo poloautomaticky) tuto značku v databázi na jakoukoliv jinou ve větším měřítku, aniž by to odpovídalo Zásadám automatických oprav. Všechny takové změny budou vráceny zpět.

Značka používaná pro značení potrubního vedení man_made=pipeline, ať už to jsou sloupky v zemi, nebo cedulka na zdi, která popisuje vzdálenost k potrubními ventilu nebo jinému prvku. Používá se na uzlech.

Značení

 • ref=* - unikátní identifikátor značení, obvykle číslované sekvenčně
 • support=pole/wall_mounted/ground/pedestal - popisuje, na čem je značení připevněno. Použijte hodnotu wall_mounted i když je cedule připevněna na plotě.
 • cover=cone/fin/roof - popisuje tvar stříšky na vrcholku sloupku
 • operator=* (volitelné) - provozovatel
 • phone=* (volitelné) - telefon
 • emergency_phone=* (volitelné) - nouzový telefon
 • substance=* - co se potrubním vedením přepravuje
 • pipeline:ref=* - jelikož značení se často nachází v blízkosti, ale nikoliv přímo na vedení, značka pipeline:ref=* spojuje značení s potrubním vedením. Použijte stejnou hodnotu, jaká je ve značce ref=* u potrubního vedení. Pokud je značení mapováno jako uzel na cestě vedení, nemusíte tuto značku uvádět.
 • valve:ref=* - pokud značení ukazuje na ventil, který je umístěn někde dále, značka valve:ref=* spojuje značení s ventilem. Použijte stejnou hodnotu, jaká je ve značce ref=* u ventilu.
 • measurement=* - pokud je zde připojeno nějaké měřící zařízení, tak touto značkou popíšete, jaký druh měření se provádí. Pokud nevíte, použijte jen hodnotu yes.
 • position=left;right;distance;heading - obsahuje informaci o poloze (v metrech), jak je uvedena na značení. Tato poloha definuje bod, kterým by mělo potrubí procházet. Pokud tato hodnota není uvedena na značení, tuto značku nepřidávejte. Hodnota heading je volitelná. Popisuje orientaci, kterým značení směřuje, ve stupních (0 .. 360). Můžete ji změřit kompasem, ale obvykle je také uložena jako hodnota v EXIFu ve fotografiích pořízených moderními chytrými telefony (nezapomeňte odečíst 180°).
left - vzdálenost od značení doleva
right - vzdálenost od značení doprava. Obvykle je definováno pouze left NEBO right.
distance - vzdálenost od značení ve směru k poloze pozorovatele (před značením)

Příklady

Ilustrace Značky Poznámka
IMG 1645.JPG pipeline=marker
substance=gas

operator=Compañía Logística de Hidrocarburos
ref=5508
support=pole
cover=roof

Značení plynového potrubního vedení na Mallorce
IMG 1644.JPG pipeline=marker
substance=gas

operator=Compañía Logística de Hidrocarburos
ref=5448
support=pole
cover=roof
measurement=yes

Značení plynového potrubního vedení na Mallorce s dvěma měřícími body
Pipeline Marker WAG 20 4.jpg pipeline=marker
substance=gas
pipeline:ref=WAG 1
ref=M20/4 (49)
support=pole
cover=roof
Značení potrubního vedení WAG, umístěné na sloupku se stříškou, číslo 49.
Pipeline Marker Fin Cover.jpg pipeline=marker
substance=gas
pipeline:ref=4W 020000
ref=129
support=pole
cover=fin
Značení potrubního vedení West 4, umístěné na sloupku se stříškou, křidélková stříška.
Pipeline Measuring Point.jpg pipeline=marker
substance=gas
pipeline:ref=4W 020000
ref=135 KS(5224)
support=pole
measurement=corrosion
Měřící bod na potrubním vedení West 4.
Pipeline Marker Cone Cover MP.jpg pipeline=marker
substance=lng
pipeline:ref=G00-034
ref=M-38
support=pole
cover=cone
measurement=yes
Kuželovitá stříška s měřícím bodem, stlačený zemní plyn.
Pipeline Marker Ground.jpg pipeline=marker
substance=gas
pipeline:ref=1W 1063000HL
ref=36
support=ground
operator=Niogas
(Velmi starý) značící kámen na zemi.
French gas pipeline ground marker.jpg pipeline=marker
substance=gas
ref=299
support=pedestal
operator=GRT gaz
phone=0800-246102
Značení na podstavci, Francie.