Cs:Key:measurement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg measurement
Pipeline Measuring Point.jpg
Popis
Popis měření získávaných z potrubí. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Status: nedefinováno

Tato značka obsahuje popis měření získávaných z potrubí:

cesta V případě pipeline=substation, pokud je hlavním účelem stanice sběr měření, použijte v kombinaci s substation=measurement.

uzel Označte uzlem na cestě potrubí, pokud je měřicí přístroj umístěn přímo nad potrubím.

uzel Použijte v kombinaci s pipeline=marker v případě, že je měřicí přístroj umístěn přímo na ukazateli.

Seznam možných hodnot measurement=*
Klíč Hodnota Popis
measurement pressure měření tlaku v potrubí
corrosion měření hodnot souvisejících s korozí
odor měření hustoty vůně (používá se v plynovém potrubí pro pachovou detekci netěsností)
inspection_gauge používá se k zjišťování přítomnosti kontrolního měřidla potrubí
cable kabel nebo zásuvka pro připojení externího měřícího zařízení