Cs:Tag:pipeline=substation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg pipeline = substation
Pipeline Facility 1.jpg
Popis
Zařízení potřebné pro funkci potrubního vedení Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Potrubní vedení na velké vzdálenosti často pro svou funkci potřebují dodatečná zařízení, např. pro distribuci, stlačování, ovládání průtoku (ventily) atd.

U větších instalací tuto značku používejte na plochách nebo budovách. U velmi malých zařízení, velkých jako skříň, používejte značku na uzlech.

  • pipeline=substation - označuje zařízení, kde se ovládá nebo mění průtok média potrubním vedením.
  • substation=* - popisuje jak se médium zpracovává. Pokud to nevíte, značku nepřidávejte.
Značka Poznámka
substation=compression Stanice, jejímž hlavním účelem je zvýšit tlak média v potrubním vedení.
substation=distribution Stanice, jejímž hlavním účelem je distribuovat médium z jednoho potrubního vedení do jiného (menšího) potrubního vedení (případně naopak). Někdy stanice vedení tepla provádějí převod tepla z jednoho média do jiného (obvykle ze speciálního roztoku do vody). To lze označit značkou pipeline:heat_transfer=yes.
substation=measurement Stanice, jejímž hlavním účelem je získávat různá měření z potrubního vedení.
substation=valve (Obvykle) Budova, kde lze zastavit průtok média hlavními (velkými) potrubními vedeními pomocí jednoho nebo více velkých ventilů. Také se používá na rozdělení dlouhého vedení na kratší segmenty. Pro jediný ventil na vedení je lepší použít značku pipeline=valve na patřičném místě vedení.
substation=valve_group Plocha na zemi obsahující větší počet ventilů. Je-li to budova, použijte substation=distribution nebo substation=valve.
substation=inspection_gauge Plocha na zemi, jež obsahuje pouze vysílač/přijímač inspekčního zařízení potrubí. Pokud stanice jiného druhu je vybavena i inspekčním zařízením, pak použijte značku pipeline:inspection_gauge=yes
substation=field_gathering Zařízení na ropném/plynovém poli, které přijímá médium menšími trubkami přímo z vrtu. Účelem této stanice je koncentrovat mnoho malých přívodů do jednoho velkého.

Stanice se často staví jako malé průmyslové budovy, ale mohou to být i velká zařízení. V prvním případě použijte značku building=service.

  • pipeline:inspection_gauge=yes tuto značku použijte, pokud zařízení má vysílač nebo přijímač potrubního inspekčního zařízení (ježka) (viz  Pigging(en)). Pokud se dá vysílač/přijímač přímo přiřadit k potrubnímu vedení, pak použijte inspection_gauge=yes na odpovídající částí potrubního vedení (viz výše).
  • substance=* - médium zpracovávané v této stanici. Obvykle to, které je přepravováno potrubním vedením.

Příklady

Ilustrace Značky Poznámka
Pipeline Facility 1.jpg landuse=industrial
pipeline=substation
substation=distribution
pipeline:ref=OV125
name=OV Dürnrohr
operator=EVN
substance=gas
barrier=fence
Stanice v Dürnrohru, Rakousko pro rozvod zemního plynu (budova a plocha nalevo).
Pipeline Facility 1.jpg building=service
pipeline=substation
substation=valve
pipeline:ref=1W 1020000HL
name=SH Dürnrohr
operator=EVN
substance=gas
Stanice s ventily v Dürnrohru, Rakousko pro potrubní vedení FL West 2 (budova napravo).
Messstation Kapellerfeld.jpg building=service
pipeline=substation
substation=measurement
name=Messstation Kapellerfeld
operator=OMV Gas
pipeline:ref=G00-033
substance=gas
Měřící stanice zemního plynu G00-033 v Kapellerfeldu, Rakousko.
Pipeline Pig.jpg landuse=industrial
pipeline=substation
substation=inspection_gauge
substance=gas
name=Molchstation Sierndorf
Stanice pro ježkování, která má vysílač/přijímač inspekčního zařízení potrubního vedení.
Erdgas Schieberfeld.JPG landuse=industrial
pipeline=substation
substation=valve_group
operator=ENSO
substance=gas
Skupina ventilů v Obercarsdorfu, Německo.
OMV Auersthal.JPG landuse=industrial
pipeline=substation
substation=compression
operator=OMV
substance=gas
Velké zařízení na stlačování zemního plynu v Auersthalu, Rakousko.