Cs:Tag:barrier=fence

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = fence
Zaun Freilichtmuseum Salzburg 02.JPG
Popis
Plot Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Plot je samostatně stojící stavba určená k zamezení pohybu napříč hranicí. Od zdi se liší tím, že se jedná o lehčí stavbu.

Jak mapovat

Zakreslete cestu podél plotu. Tuto značku lze použít buď na cestě nebo na uzavřené cestě.

Pro obecné informace jak mapovat ploty a s nimi související prvky viz Překážky.

Můžete také přidat:

  • height=* - znáte-li výšku plotu.
  • fence_type=* - pro bližší popis materiálu a vlastností plotu.

Chcete-li umístit vchod, použijte barrier=entrance.

Plot nebo zeď

Stránka Wikipedie pro  plot poznamenává, že "plot se liší od zdi tím, že nemá pevný základ podél celé své délky."

Stránka pro  zeď ponechává rozlišení otevřenější slovy "Běžné rozlišení je, že plot má minimální tloušťku a často je ze své přirozenosti otevřený, zatímco zeď je obvykle širší a je zcela uzavřená nebo neprůhledná. Konkrétněji: vnější stavba ze dřeva nebo drátu se obecně nazývá plot, ale stavba z cihel je zeď."

Viz také