Cs:Překážky

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Barriers)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Překážky
One example for Součást : Překážky
Popis
Překážka je stavba, která zabraňuje pohybu.
Značky

Překážka (barrier) je stavba, která zabraňuje pohybu. Značka barrier=* se zabývá pouze pozemními překážkami, nezahrnuje překážky na vodních tocích (přehrady, vodopády, ...). Viz také Překážky v navigaci(en).

Terminologie

Existují dva druhy překážek: lineární a bodové.

Lineární překážky

Symetrické překážky

Příklady:

Značení: zakreslete cestu podél umístění překážky.

Asymetrické překážky

Tyto překážky jsou zvláštní, protože nemají stejnou výšku na obou stranách. Příklady:

Značení: zakreslete cestu podél umístění překážky. Směr cesty je důležitý, viz orientace jako u útesu - natural=cliff.

Pokud lineární překážka kříží silnici, pak se musí v bodě křížení spojit uzlem. Tento uzel vždy označte vhodnou bodovou značkou (obvykle vchod nebo brána), jinak navigační softwary nebudou vědět, zda je možné překážkou projet.

Bodové překážky

Příklady:

Značení: umístěte uzel na polohu překážky do již existující cesty (buď silnice nebo lineární překážky). Neumisťujte uzel na spojení dvou silnic, jinak tato překážka bude omezovat provoz na obou silnicích.

Povšimněte si, že některé překážky (sloupky, brány, ...) mohou být buď lineární nebo bodové.

Navigace

Každá překážka má své výchozí nastavení přístupnosti. Značkou access=* toto výchozí nastavení přepíšete.

Překážky, u kterých nejsou výchozí nastavení zdokumentována, implikují access=no. Toto výchozí omezení zabraňuje softwaru v navigaci přes neznámé překážky (a vytvoření potenciálně nebezpečné cesty).

Vhodné kombinace

  • access=* pro přepsání nastavení přístupnosti
  • height=* pro udání výšky překážky
  • wheelchair=* průjezdné pro vozíčkáře?
  • operator=* kdo provozuje překážku

Viz také