Cs:Součásti

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

V OpenStreetMap je Součást (Feature) nějaká fyzická součást reálného světa, kterou lze zmapovat. To zahrnuje jak přirozené tak člověkem vytvořené objekty, ale OpenStreetMap je celá o mapování skutečných a aktuálních součástí reálného světa. Nezahrnujeme subjektivní data jako jsou hodnocení, historické ani hypotetické prvky.

Většinu součástí lze v OpenStreetMap reprezentovat jedním prvkem (uzlem/cestou/relací) s jednou nebo více značkami, které ho popíšou. Například cesta s jednou značkou pro popis (např. highway=footway) a třeba jejím názvem name=*. Ale jelikož je to celosvětová, všezahrnující mapa, máme v OpenStreetMap mnoho neobvyklých věcí a skoro všechny můžeme popsat značkami.

Seznam součástí

Na stránce Legenda mapy najdete seznam běžných součástí a jejich značení. Tento seznam je prolinkován na stránky dokumentace wiki s prefixy "Tag:" nebo "Key:". Na stejné stránky se můžete dostat i prostým prohledáváním wiki. Ve většině případů jsme byli schopni se dohodnout na jednoduchých a intuitivních značkách, které reprezentují součásti reálného světa, ale v dokumentaci najdete také vysvětlení, definice, synonyma a také další značky pro jemnější klasifikaci.

Stránky součástí

Stránka součástí na wiki je popis nějaké součásti reálného světa (nebo nějakého hodně zahrnujícího konceptu), pro který máme mnoho souvisejících značek a kde bylo rozhodnuto, že je potřebná další dokumentace.

V kategorii Features(en) najdete abecední seznam všech stránek o součástech.

A v kategorii Součásti pak najdete ty stránky o součástech, které byly přeloženy do češtiny.

Viz také