Fi:Kartoitusominaisuudet

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fi:Features)
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMapissa kartoitusominaisuus on fyysinen kohde maisemassa, joka voidaan kartoittaa. Näitä ovat sekä luonnolliset että keinotekoiset kohteet, mutta OpenStreetMapissa kartoitetaan nimenomaan todellisia olemassa olevia todellisen maailman karttaominaisuuksia. Emme ota mukaan mielivaltaisia ominaisuuksia kuten arvosanat tai historialliset tai hypoteettiset ominaisuudet.

Suurin osa kartoitusominaisuuksista voidaan esittää OpenStreetMapissa yhtenä karttakohteena (piste/viiva/relaatio), joka on luokiteltu joko yhdellä tagilla tai pienellä määrällä tageja. Esimerkkinä polku, jolla on yksi tagi luokittelua varten (e.g. highway=footway) ja ehkä lisäksi nimi annettuna name=*-tagilla. Mutta koska kyseessä on maailmanlaajuinen kattava kartta, OpenStreetMap sisältää monia epätavallisia asioita ja melkein kaikki niistä voidaan kuvata tageilla.

Kartoitusominaisuuksien lista

Katso tyypillisiä kartoitusominaisuuksia ja niiden tageja fi:Map Features-sivulta. Tämä lista sisältää linkit tämän wikin "Tag:"- ja "Key:"-etuliitteisille dokumentaatio-sivuille. Päädyt tälläisille sivuille myöskin wikin hakutoiminnolla. Useimmissa tapauksissa olemme yhteisymmärryksessä määritelleet intuitiiviset tagien nimet, jotka esittävät kartoitusominaisuuksia, mutta dokumentaatio antaa myös selityksiä, määritelmiä, synonyymeja ja aliluokittelua varten lisä-tageja.

Kartoitusominaisuuksien sivut

Kartoitusominaisuuden sivu on kuvaus todellisen maailman ominaisuudesta (tai usein ison mittakaavan sateenvarjo-konsepti), jota varten meillä on useita toisiinsa liittyviä tageja ja tarpeellisissa kohdissa tarjotaan myös lisädokumentaatiota.

Katso aakkosellisesti järjestetty kartoitusominaisuussivujen lista Category:Features-kategoriasivulta.

Katso myös