Fi:Kartan ominaisuudet

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fi:Map Features)
Jump to navigation Jump to search

Tämä sivu on käännetty englanninkielisestä listasta ja sivun käännös on lähes valmis. Suuri osa sivun linkeistä johtaa yhä englanninkielisille sivuille. Voit osallistua suomentamiseen.

OpenStreetMapin kartalle lisättävillä ominaisuustiedoilla (tageilla, englanniksi tag) ei ole mitään sisältörajoituksia. Ominaisuustiedot liittyvät pisteisiin (node), viivoihin (way) tai alueisiin (area). Voit käyttää mitä tahansa sopivalta tuntuvaa ominaisuustietoa. On kuitenkin suotavaa hyödyntää pääasiassa tiettyjä yhteisesti sovittuja merkkaustapoja, jotta kartasta tulee globaalisti yhtenäisen näköinen ja siten helpommin tulkittava. Tämä sivu sisältää olennaisimmat suositellut ominaisuudet ja vastaavat ominaisuustiedot.

Jos et löydä tarvittavan tiedon lisäämiseen soveltuvaa ominaisuustietoa, niin katso ehdotettuja ominaisuuksia tai teiden ja pisteiden ryhmittelyyn korkeamman tason komponenteiksi katso Relations. Edellä mainituilta sivuilta näet mitä ominaisuuksia tulevaisuudessa voidaan lisätä tai voit ehdottaa omaa. Voit myös osallistumalla keskusteluun ja äänestämällä vaikuttaa ehdotettujen ominaisuuksien hyväksymiseen tälle listalle. Jos käytät tämän listan ulkopuolisia tietoja tai arvoja, on suositeltavaa lisätä niitä kuvaava sivu tähän wikiin jotta muut voivat tulkita syöttämiäsi tietoja vaikka merkkausta ei olisi vielä hyväksytty tälle listalle.

 • Jos tarvitset apua termien ymmärtämiseen piste/viiva/alue (Node/Way/Area), katso Elements.
 • Jotkut kartoitusominaisuudet on selitetty yksityiskohtaisesti, katso Feature Index.
 • Voit ehdottaa karttamerkkejä tässä mainituille ominaisuuksille Proposed Icons -sivulla.
 • Joitain aiemmin käytettyjä arvoja ei enää suositella käytettäväksi: Deprecated features (toistaiseksi englanniksi).
 • Kannattaa lukea myös suositelluista merkkaustavoista, mm. risteysten, siltojen ja alueiden sekä mutkien piirtämisestä sivulta Normit ja käytännöt. Tärkeimpinä ohjeina:
  • Piirrä asiat kuten ne maastossa ovat äläkä niin, että kohteet näyttäisivät kartalla haluamaltasi.
  • Jos piirtämäsi tiet risteävät, varmista, että risteyksessä niillä on yhteinen piste.
  • Jos tie on suora luonnossa, sen tulisi olla suora kartalla.
 • Katuosoitteiden numeroiden (talonumerot, katuosoitteet) merkkaamisesta on oma sivunsa.

Merkkausten piirtymisestä kartalle:

 • Tällä sivulla mainitut arvot näkyvät muita arvoja todennäköisemmin kartalla. Takeita arvon näkymisestä ei voida minkään karttaa piirtävän ohjelman osalta antaa.
 • Myös moni muukin arvo kuin tällä sivulla mainitut voidaan piirtää kartalle. Ohjelmia myös kehitetään jatkuvasti ja piirrettävien arvojen joukko kasvaa ajoittain.

Ominaisuustiedot ja arvot on luokiteltu alla yhteyden mukaan ja järjestetty arvioituun esiintymistiheysjärjestykseen.


Fyysiset

Tiet / highway

Teiden luokittelusta Suomessa, sekä taajamissa että niiden ulkopuolella, on joitain tarkempia ohjeita sivulla Fi:WikiProject_Finland/Piirto-ohjeet

Avain Arvo Elementti Kommentti Esitystapa Valokuva

Tiet ja kadut

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Moottoritie.
Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk way Valtatie/moottoriliikennetie. Tienumerot 1-39. Kylttien mukaisille moottoriliikenneteille sopii myös motorroad=yes.
Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Kantatie. Tienumerot 40-99
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary way Seututie. Tienumerot 100-999
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Yhdystie (tai entinen paikallistie). Tienumerot 1000-19999
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Numeroimaton yleinen tie tai yksityistie. Pienille teille katso kohtaa highway=track.
Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Asuinalueiden tiet. Katso myös WikiProject_Finland#Within_urban_areas teiden luokittelusta taajamissa.
Rendering-highway residential.png
 • Taman Ria Terrace.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Liittymät

highway motorway_link way Moottoritien liittymäramppi. Yksisuuntaisia
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way Valtatien liittymäramppi
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way Kantatien liittymäramppi
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way Seututien liittymäramppi
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link way Yhdystien liittymäramppi
Rendering-highway tertiary link.png

Special road types

highway living_street way Pihakatu: läpiajo kielletty, pysäköinti sallittu vain merkatuilla paikoilla, nopeusrajoitus 20 km/h ellei muuta mainita ja autoilla aina väistämisvelvollisuus. Vain saman nimisellä liikennemerkillä merkatuille kaduille.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Erityisesti autoille tarkoitettuja väyliä, esim. yksittäisille asuinrakennuksille vievät tiet, pysäköintialueiden väylät, huoltotiet lastauslaitureille. Katso mahdolliset lisämääreet kohdasta service=*
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian way area Kävelykatu
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Mökkitie/metsätie - ainakin jollain autolla ajettavissa.
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway way Erityinen bussien akseli/raideleveyteen sovitettu väylä, jolla kapeammat henkilöautot eivät pysty ajamaan. Ei käytössä Suomessa.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Moottorirata
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Fuji Speedway start-finish.jpg
highway road way Tuntematon tie. Tarkoitettu merkitsemään väliaikaisesti sellaisia teitä, joiden sijainti on tiedossa mutta luokitus tuntematon.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Kevyen liikenteen väylät ja muut kulkuväylät

highway footway way area Jalkakäytävä (vain jalankulkijoille sallittu). Taajamien ulkopuolella myös jalankulkuun erityisesti tarkoitettu väylä. Luontopolku jne.
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway way Ratsastustie. Suomessa yleensä muilta tienkäyttäjiltä kielletty (jos alussa pelkkä liikennemerkki ratsastustie [1]), jolloin lisätään foot=no ja bicycle=no, koska "bridleway" nimenomaisesti sallii jalankulun ja pyöräilyn.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Portaikko / portaat
Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Polku. Määrittelemättömään tai useamman kulkumuodon käyttöön osoitettu väylä. Ensisijainen tai -sijaiset kulkumuodot merkitään foot=designated (esimerkkinä jalankulku) ja lisäksi niillä kulkumuodoilla, joilla sallittua ja mahdollista tyylillä bicycle=yes (esimerkkinä pyöräily).
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing.
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Suojatie
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (see Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

When cycleway is drawn as its own way (see Bicycle)

highway cycleway way Pyörätie tai yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jolloin käytetään lisäksi tagia foot=designated.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cycleway tagged on the main roadway or lane (see Bicycle)

cycleway lane way Erillinen pyöräkaista ajoradan vieressä.
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite way Käytetään pyöräkaistojen merkitsemiseen yksisuuntaisilla teillä, joilla pyöräily on sallittu molempiin suuntiin (ainoastaan maissa, joissa se on lainsäädännön osalta mahdollista).
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, there are markings reminding about this. In some places these markings are known as "sharrows" ('sharing arrows') and this is the tag to use for those.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Erillinen pyöräkaista ajoradan vieressä.
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way Erillinen pyöräkaista ajoradan vieressä.

Lifecycle (see also lifecycle prefixes)

highway proposed way Teille, jotka ovat suunnitteilla. Käytä yhdessä proposed=*:in kanssa kertomaan tien tyyppi.
highway construction way Teille, jotka ovat rakenteilla. Käytä yhdessä construction=*:in kanssa kertomaan millaista tietä rakennetaan.
Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Attributes

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way See Key:abutters for more details.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Kahluupaikka, kohta jossa tie ylittää hyvin matalan joen tai muun veden ilman siltaa.
Map feature ford.jpg
ice_road yes way Ainoastaan talvisin käytössä oleva jäätie.
Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down node way Jyrkkä mäki, voi hidastaa pyöräilijöiden ja raskaiden ajoneuvojen nopeuksia. Huomaa että tämä koskee solmuja, ehdotus tagin käyttämisestä teille hylättiin.
Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Kiertoliittymä eli/tai liikenneympyrä. Tie pitää piirtää liikenteen kiertosuunnan suuntaisesti, tämä tagi sisältää tiedon oneway=yes. Huomaa että tämä arvo annetaan liikenneympyrän muodostavalle tielle. Tämä tie täytyy merkata myös tagilla highway=*, jossa highway-tagin arvoksi asetataan yleensä sama kuin on ympyrään saapuvista teistä korkeimman luokituksen saaneella tiellä. Tien solmuille ei kiertoliittymän takia tarvita tageja. Pienimmät kiertoliittymät ilman keskikoroketta voi merkata teiden risteyssolmulle annetulla arvolla highway=mini_roundabout, katso siitä ohjeita ylempää.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> way Ajokaistojen lukumäärä.
NLEx 6 Lanes.jpg
lane_markings yes | no way Specifies if a highway has painted markings to indicate the position of the lanes.
Reelsen1.JPG
lit yes | no nodewayarea Tievalaistus. Yksittäiset valaisinpylväät merkitään highway=street_lamp-tagilla.
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no way node Moottoriliikennetie
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Tieosuus, jolla ohittaminen on kielletty.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Deprecated variant to map parking along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Deprecated variant to map parking conditions along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes way A way which has frequent passing places (See also: highway=passing_place)
Single-track.jpg
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. way See Key:service for more details.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
shoulder no | yes | right | both | left way Presence of shoulder in highway
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way area Specifies the physical usability of a way for wheeled vehicles due to surface regularity/flatness. See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way See Key:surface for more details.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way Hidasteita (töyssyjä, shikaaneja, korotettuja suojateitä, kavennuksia). Joko koko tielle tai yksittäiset hidasteet.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> way The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes way A highway functions during winter, probably can't be driven in summer.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Muita teihin liittyviä kohteita

highway bus_stop node Bussipysäkki. Yleisin käytäntö on lisätä tien viereen irrallinen solmu, jolle tämä arvo. Isommat bussiasemat merkataan amenity=bus_station
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid node Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point node Ei käytössä Suomessa.
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkki
Give way.jpg
emergency phone node Hätäpuhelin
Emergency-phone.16.svg
Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder nodeway A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Hyvin pieni kiertoliittymä, jonka keskijakajan yli voi tarvittaessa ajaa. Huomaa että tämä arvo asetetaan vain yhdelle eli sille solmulle jossa tiet kohtaavat. Jos piirrät liikenneympyrän ympyrän kiertävänä ympyrän muotoisena tienä, tuo tie merkataan tageilla highway=* ja junction=roundabout ja silloin kiertoliittymän solmuille ei anneta arvoa highway=mini_roundabout - tarkemmin alempana.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Käytetään yhdessä tagin name=* tai ref=* kanssa ja kertoo että annettu name tai ref on liittymän nimi tai numero. Lisää tämä siihen solmuun, josta moottoritieltä erkaneva ramppi alkaa.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Kohtaamispaikka kapealla tiellä.
Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area Linja-autoaseman tai pysäkin laituri
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Place where drivers can leave the road to rest, but not refuel.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services node area A service station to get food and eat something, often found at motorways
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera node Automaattinen nopeudenvalvontakamera
Speed camera.jpg
highway stop node Pakollinen pysähtyminen
STOP sign.jpg
highway street_lamp node Katuvalo. Käytetään vain yksittäisten valaisimien merkitsemiseen. Valaistut tieosuudet merkitään lit=*-tagilla.
2014 Kłodzko, ul. Grottgera 14.JPG
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Liikennevalot
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Kääntöpaikka. Levennys tiessä tai tien päässä helpottamaan ajoneuvon kääntämistä. Tällaisen kääntöpaikan halkaisija on yleensä 150-200% tien leveydestä. Suuremmat kääntöpaikat voi piirtää itseensä palaavana tienä todellisen ympyrän koon mukaan, mahdollisesti area=yes -tagin kanssa.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Esteet / barrier

Barrier -tagia käytetään merkitsemään kulkemista rajoittavia esteitä. Se on selkeämpi vaihtoehto highway=gate jne. merkinnöille sisältäen myös aidat ja muut esteet, jotka eivät ole sidottuja kulkuväylään. Oletuksena access=no, joten merkitse keille kulku on sallitty (esim. foot=yes)

Linear barriers

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Auttaa kääntämään tämä suomi!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Access control on highways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Auttaa kääntämään tämä suomi!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.Pyörätiet / cycleway

To describe infrastructure designed mainly for cyclists. See also: Cycle routes.

Key Value Element Comment Rendering Photo
cycleway lane way Pyörätie ajotien yhteydessä yleensä rotvallikivin erotettuna. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane way A cycle lane only on one side of the road. Left or right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is permitted to cycle in both directions.

Note - such streets are common in Belgium, the Netherlands and Denmark, for example, but are rare in the UK (although they do exist): often, instead, actually the street is two-way as normal for its whole length except for the very short section past the no-entry sign at the end, where cycles are excepted from the no-entry by means of a short lane separated by an island. This is called a "cycle plug". In some places this has been represented as very short oneway Way at the end with an adjacent cycleway, forming a little triangle with the road they join to, or sometimes with a short oneway Way with cycleway=opposite_lane or opposite_track.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track way Pyörätie kulkee omaa väyläänsä selkeästi ajoteistä erotettuna. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track way A track only on one side of the road. You can drive in both directions. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared way Cyclists share space with other traffic on this highway.
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use. Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway way A bus lane permitted to use only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. The road markings are usually there to highlight a cycle route or to remind drivers that you can cycle there. Also used for the on-road shared-lane marking called a "sharrow"[2]. Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane way A shared lane only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway asl node A cycleway advanced stop line (ASL), also known as a bike box or an advanced stop box, is a marked area for cyclists in front of the stop line for motor traffic. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway user defined way All commonly used values according to Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Päällysteen laatu

Tracktypellä voi kertoa alempitasoisen väylän pinnasta - esim. hyvin matala urheiluauto ei pärjää vaurioitta grade3 tai grade4 -tasoisella tiellä, mutta maasturi ja moni tavallinen ajaa surutta grade5-tasoista. Pahalle eli henkilöautoliikennettä estävälle kelirikolle alttiiden teiden merkkaamiseksi ei ole vakiintunutta käytäntöä, voit toistaiseksi käyttää esim. note=kelirikkovaara.

Key Value Element Comment Rendering Photo
tracktype grade1 way Päällystetty tai päällystettyä vastaava tiivis hiekkapinta
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 way Pinta soraa tai tiiviihköä hiekkaa
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 way Kasvillisuutta rengasurien välissä
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 way Pehmeämpää tai epätasaisempaa pintaa rengasurissa ja/tai korkeampaa kasvillisuutta tai muita esteitä rengasurien välissä
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 way Kasvillisuutta ajourissa, kuoppaista.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <no value> way If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right).
Mapnik-tracktype-not-set.png
Photo not applicable

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Vesiväylät / waterway

Joet, kanavat, jne. Kulkusuunta piirretään yläjuoksulta alajuoksulle päin.

Key Value Element Comment Carto rendering Photo

Natural watercourses

waterway river way Joki. Tien suunta yläjuoksulta merta kohti. Erittäin leveät joet (tarkka raja on määrittämättä mutta ainakin yli 50 metriä leveät) merkataan myös waterway=riverbank (alla).
Rendering-river.png
Finlay River emptying into the north end of Williston Lake.jpg
waterway riverbank area Leveät joet, joiden esittämiseen yksi vakiolevyinen jokiviiva ei ole riittävä. Piirrä tie rantaviivoja pitkin myötäpäivään alkuunsa palaavana lenkkinä, ts. ylitä joki kahdesti. Suositeltu maksimipituus on 500 solmua; pidemmät joet voi piirtää peräkkäisinä alueina. Lisäksi joen keskelle väylää merkkaamaan erillinen tie, jolla waterway=river.
Rendering-waterway-riverbank.png
Dscf1891-800.jpg
waterway stream way Oja, puro. Eräs ehdotettu raja (river vai stream) on ollut 5-7 metriä. Jos urheilullinen ihminen voi hypätä sen yli se on varmasti stream. Voi olla osan vuodesta kuivana. Pääasiassa luonnon muovaama. Voit myös lisätä width- tai est_width-tagilla (kohdassa Ominaisuudet) tiedon leveydestä.
Rendering-stream.png
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway tidal_channel way A natural tidal waterway within the coastal marine environment with bi-directional flow of salty water which depends on the tides.
Tidal creek - geograph.org.uk - 952646.jpg

Man made waterways

waterway canal way Kanava.
Rendering-river.png
Grand Union Canal Walk by the canal - geograph.org.uk - 3135952.jpg
waterway pressurised way A waterway where water is flowing in a fully enclosed conduit and subject to pressure; this includes gravity-driven penstocks and siphons and pump-driven pipelines, for example.
Pipeline penstocks.jpg
waterway drain way Rakennettu oja, avoviemäri. Yleensä betoni/kivipintainen.
Rendering-stream.png
Iron Cove Ck looking downstream from John St, Croydon.jpg
waterway ditch way Kaivettu oja.
Rendering-stream.png
Forest ditch.JPG
waterway fairway way A navigable route in a lake or sea marked by buoys. The navigable area marked by the buoys can be mapped with seamark:type=fairway.
1109 Fairway Szczecin-Swinoujscie.jpg
waterway fish_pass way A  fish pass, also known as a fish ladder, a fishway or fish steps, is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to facilitate diadromous fishes natural migration.
Fischtreppe Isar bei Pullach.jpg
waterway canoe_pass way A canoe pass is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to enable whitewater praticants to go through those barriers

Facilities

waterway dock node area Märkätelakka, alue johon voidaan laskea vettä tai joka voidaan tyhjentää vedestä laivojen ja veneiden korjaamista varten.
Base layer water.png
F-124 im Dock.jpg
waterway boatyard nodearea Kuivatelakka, alue jossa laivoja korjataan tai rakennetaan maan päällä.
Boatyards, Rhyll.jpg

Barriers on waterways

waterway dam way area Pato. Vesi päästetään padosta joko sulun tai voimalaitoksen läpi tai vesi virtaa pois padotulta alueelta vain muualta.
Dam node.svg
Amagase Dam.jpg
waterway weir node way Pohjapato, "Puolipato", veden virtausta estävä ja ohjaava rakennelma joka vakituisesti päästää vettä (myös) ylitseen.
Weir node.svg
Alifakovac Miljacka.jpg
waterway waterfall node A waterfall, use in combination with natural=cliff
Waterfall-14.svg
Waterfall near Keldur.JPG
waterway rapids node way area relation A natural barrier, formed by a fast-flowing, often turbulent, section of the watercourse.
Karvionkoski rapids.jpg
waterway lock_gate node way Sulku, kanavissa hallittujen vedenpinnan tasojen välillä kulkemiseen.
Lock gate node.svg
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
waterway sluice_gate node way area A sluice gate is a movable gate to control water flow.
Ss sluice2.jpg
waterway security_lock node way Flood barrier
Eidersperrwerk ty20060715r0012451.jpg
waterway check_dam node way Flood and debris barrier
Yatategi sabo dam.jpg

Other features on waterways

waterway turning_point node Kääntöpaikka kanavan leveyttä pidemmille laivoille ja veneille.
waterway water_point node Vesipiste, josta veneilijät voivat ottaa yleensä maksutta puhdasta vettä
Water point - Fradley Junction.JPG
waterway fuel node area A place to get fuel for boats.
Boat fuel station.jpg

Some additional attributes for waterways

intermittent yes way Indicates that the waterway is sometimes dry and sometimes contains water.
Rendering-waterway river intermittent.png
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season way Indicates that a waterway has a seasonal (yearly cyclic) flow, usually flowing continuously for at least some part of the year.
Four seasons.jpg
destination name way Name of the body of water the linear feature flows into.
lock yes way (node) A lock is used for moving boats between waterways at two different levels. Can tag either the section of the way between the gates (detailed) or just a single node in the waterway (less detailed).
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes, private, no way Satamalaituri, johon voi telakoida aluksia.
Lamanage La Rochelle.jpg
usage See the key for details way Possible uses of the waterway. Use semicolons to separate.
tunnel culvert way (node) A short tunnel usually installed under roads, railways or building. Its size doesn't allow human to get inside and is as narrow as the structure is supposed to go under. For streams passing under a road in culverts use tunnel=culvert+layer=-1 on the section of stream passing under the road. Don't use either of these tags for streams passing under bridges.
Grate on the culvert - geograph.org.uk - 1634830.jpg
tunnel flooded way A long (> 100 m) tunnel where flowing water or other fluid prevent humans from safely walking inside despite its appropriate diameter or size. Water inside can be pressurised or not, used in combination with any waterway=* linear value. waterway=*.
Waterway free flow tunnel.png
bridge aqueduct way Akvedukti [Wikipedia]
Pont du gard.jpg
waterway user defined node way All commonly used values according to Taginfo
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.

=== Rautatiet / railway ===Lisää rautateihin liittyviä tageja löytyy sivulta Fi:OpenRailwayMap/Tagging.

Key Value Element Comment Rendering carto Photo

Tracks

railway abandoned way Entinen rautatie, kiskot on yleensä poistettu eli näkyy ehkä vain penkereenä ja aukkona metsässä.
Vysocany concrete rail ties former Northwestern railway.jpg
railway construction way Rakenteilla oleva rautatie. Katso construction=* ja construction=yes
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused way Käytöstä poistettu rautatie; kiskot ja muita laitteita ei ole poistettu mutta rataa ei käytetä
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular way Cable driven inclined railways on a steep slope, with a pair of cars connected by one cable
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail way A higher-standard tram system, normally in its own right-of-way. Often it connects towns and thus reaches a considerable length (tens of kilometres).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature way Pienikokoiset puistorautatiet yms. huvipuistoissa ja muissa turistikohteissa. Raideleveys yleensä enintään 600 mm.
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail way Yksikiskoinen juna, Suomessa käytössä vain Linnanmäen huvipuistossa.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Erityisen kapean raideleveyden rautatie, usein tehdasalueen sisäinen tai muutoin hyvin rajatulla alueella. Suurin osa poistunut käytöstä. Katso Suomen kapearaiteiset rautatiet.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved way Museorautatie. Katso Jokioisten museorautatie
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail way Suomen rautatieverkon kiskot
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway way Metroverkko
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram way Raitiovaunukiskot
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Additional track features or attributes

bridge yes way Rautatiesilta
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes way Kallio- tai maaleikkaus
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
way contact_line: ajolanka junan yläpuolella
rail: erillinen virtakisko raiteen vieressä tai välissä (Suomessa ainoastaan Helsingin metrossa)
yes: sähköistetty rata, ei tarkempia tietoja
no: sähköistämätön rata
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes way Osuus, jossa rata kulkee erillisellä penkereellä varsinaista maanpintaa korkeammalla.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] way Sähköjärjestelmän taajuus. Käytetään vain sähköistetyillä radoilla. Katso myös voltage-tagi.
Wave frequency.gif
railway:track_ref number way Track number
Gleis 101.jpg
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding way Sivuraide, pääraiteen suuntainen
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur way Pistoraide, lyhyt yleensä yhden yrityksen käyttämä yhteys rataverkkoon
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard way Ratapihan raiteet. Yksi tai useampi pääasiallisesti läpikulkuraiteena käytetty raide on kehoitettu jättämään ilman tätä. Nämä merkataan raiteet luokittelevan railway=* tagin lisäksi.
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes way Rautatietunneli
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number way Number of parallel tracks in close proximity when mapped as one single way representing all tracks. If not given means unknown and defaults to 1. In many parts of the world the tracks are being drawn out separately so that there is more detail, in which case this tag isn't used.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
way main line: heavy traffic
branch line: connecting places with a mainline
industrial: servicing large plants (iron, chemical etc.), surface mining, …
military: servicing military area
tourism: most mountain rails (rack-rails, funicular) and preserved railways
scientific: rail transport at spaceports, large array telescopes, etc.
test: track for testing new wheels, rails, tracks and rail technologies.
voltage number way Ajolangan tai virtakiskon jännite. Käytetään vain sähköistetyillä radoilla.
Symbole voltmetre.png

Stations and stops

railway halt node Pienempi asema tai seisake
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its centre) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform node way area Asemalaituri. Myös raitiovaunupysäkeillä.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station node area Railway passenger-only station.
Paddington Station.jpg
railway station node area Rautatieasema
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance node Metroaseman sisäänkäynti
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop node Raitiovaunupysäkki
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Other railways

railway buffer_stop node Raiteen päässä oleva päätepuskin. Katso Buffer_stop
Stootblok (staal).jpg
railway derail node A device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail (railroad).
US derail detail.JPG
railway crossing node Radanylityspaikka jalankulkijoille
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing node Tasoristeys
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing node A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal node Rautatieliikenteen opastin/merkki. Tarkemmat ohjeet merkitsemiseen löytyvät sivulta Fi:OpenRailwayMap/Tagging#Opastimet
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch node Erisuuntaiset raiteet toisiinsa yhdistävä vaihde. Merkitään yksittäisenä pisteenä raiteiden yhtymäkohtaan.
Railway switch.JPG
railway railway_crossing node Raideristeys eli kahden erisuuntaisen raiteen risteyskohta, jossa mahdollisutta raiteelta toiseelle siirtymiseen ole.
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway area Ground used around railways and railway-stations. Landuse-industrial.png
Illustration of Rail.jpg
railway turntable node area Junavaunujen ja vetureiden kääntöpöytä. node: —

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse area Veturitalli
Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table.
Schiebebuehne 01.jpg
railway wash node area A railroad carriage/car wash
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane node A structure to deliver water to steam locomotives
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft node way A structure that allows ventilation in underground tunnels
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway user defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Lentokentät

These are mainly related to aerodromes, airfields other ground facilities that support the operation of airplanes and helicopters. See the page Aeroways for an introduction on mapping these features.

Key Value Element Comment Rendering Photo
aeroway aerodrome node area Lentokenttä. Huomaa tämä tagi on vain solmulle ja ei yleensä merkkaa minkään fyysisen rakennelman sijaintia lentokentän alueella vaan näennäistä keskipistettä. Katso myös military=airfield.
Aerodrome.svg
Cotswold airport at kemble from helicopter arp.jpg
aeroway airstrip node area A field or area where light aircraft can land and take off from.
Quintin Lodge Airstrip from the Mackinnon Pass 2.jpg
aeroway apron area Lentokoneiden pysäköintialue (asemataso).
Osmarender apron.png
LKPR sever 2003.jpg
aeroway control_center node area [W] Control center (in the US referred to as air route traffic control center (ARTCC)) is a facility responsible for controlling aircraft en route in a particular volume of airspace (a Flight Information Region) at high altitudes between airport approaches and departures.
Air traffic controllers at the Washington ARTCC.jpg
aeroway fuel node Fuelling station for aircraft.
EM DSC 3428 (2982451102).jpg
aeroway gate node Käytetään lentoaseman lähtöporttien merkitsemiseen ja numerointiin.
Rendering-aeroway=gate.JPG
Edinburgh Airport gate lounge.jpg
aeroway hangar node area Lentokonehalli.
Delta jet hangar at kemble england arp.jpg
aeroway helipad node area Helikopterien laskeutumispaikka.
Helipad.16.svg
Oryx helicopter.jpg
aeroway heliport node area [W] Heliport is used to map the main area details for helicopters.
Heliport Niagara Falls Ontario.jpg
aeroway highway_strip node way area [W] Highway strip is a designated landing strip that is normally used as a part of a highway, but is closed for aeroplane landing either because of a military exercise or an emergency.
RFDS emergency landing strip sign.jpg
aeroway holding_position node way A point behind which aircraft are considered clear of a crossing way
Taxiway 8253.JPG
aeroway jet_bridge way Passenger boarding bridge
JetwayDenver.jpg
aeroway model_runway way Take-off and landing runway for model aircraft
RC Cub (11819899836).jpg
aeroway navigationaid node A facility that supports visual navigation for aircraft
Approach Lighting System Bremen 1.jpg
airmark beacon node [W] Radio navigation aid is used to mark systems that determine a position on the Earth which helps pilots guide their aircraft during flight.
VOR DME BUB.JPG
aeroway parking_position node way A location where an aeroplane can park
2011-06-28 12-54-36 South Africa - Bonaero Park 9Q-COZ.jpg
aeroway runway way area Kiitotie.
Rendering-aeroway runway.png
Runways Brussels Airport (7655183522).jpg
aeroway stopway way area Stopway is a rectangular surface beyond the end of a runway used during an aborted takeoff.
Runway marks before landing treshold 04.jpg
aeroway taxilane way Taxilane is a path in an airport that is part of the aircraft parking area or apron (Proposed feature with low usage as of 2015-10; use with an eye towards the question correct usage).
aeroway taxiway way Lentokoneiden käyttämät väylät terminaalien ja kiitoteiden välillä liikkumiseen.
Rendering-aeroway taxiway.png
F-22A Elmendorf AFB.jpg
aeroway terminal node area Lentokentän terminaalirakennus.
Area amenity=place of worship.png
LAX-International-checkin.JPG
aeroway tower node area [W] Control tower is a tall, windowed structure located on the airport grounds.
See also aeroway=control_tower or combination of man_made=tower + service=aircraft_control for similar schemes.
LGA CT sunset.JPG
aeroway windsock node Tuulipussi.
Windsock of CCK Air Force Base 20111112.jpg
aeroway User defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Köysiradat tms. roikkuvat väylät

This is used to tag different forms of transportation for people or goods by using aerial wires. For example these may include cable-cars, chair-lifts and drag-lifts. See the page Aerialway for more information on the usage of these tags.

Key Value Element Comment Rendering carto Photo Taginfo
Types of aerialway
aerialway cable_car way Hytillinen hissi tai gondoli-rata
Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg


aerialway gondola way [W] Gondola lift. Many cars on a looped cable.
Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg


aerialway chair_lift way Tuolihissi
Chair lift rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg


aerialway mixed_lift way [W] Mixed lift Also known as a hybrid lift is a new type of ski lift that combines the elements of a chairlift and a gondola lift.
Aerialway gondola render.png
Cgd panoramabahn.jpg


aerialway drag_lift way Ankkurihissi. Nykyään vaihtoehtona piste:lift=t-bar, lisätietoja laskettelurinteet-projektissa.
Chair lift rendering.png
T-bar lift.JPG


aerialway t-bar way [W] T-bar lift. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Orczyk.jpg


aerialway j-bar way [W] J-bar lift. A type of aerialway=drag_lift. Like t-bar but just on one side.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg


aerialway platter way [W] Platter lift. A type of aerialway=drag_lift. Similar to a t-bar, but with a disc instead of a bar. Single-person only.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Tellerliftbügel.jpg


aerialway rope_tow way [W] Rope tow. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (draw upward).
Chair lift rendering.png
Rope tow overview.jpeg


aerialway magic_carpet way [W] Magic carpet. A type of ski lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg


aerialway zip_line way [W] Zip line. Simple aerial rope slides.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Chair lift rendering.png
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG


Equipments
aerialway pylon node [W] Aerial lift pylon is a pylon supporting the aerialway cable.
09 Sommet TS.JPG


aerialway station nodearea A station, where passengers can enter and/or leave the aerialway. Example aerialway station.png
WinterArmenia3.JPG


Others
aerialway canopy way Obsolete, please use aerialway=zip_line instead.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Trolley in PandaPark.JPG


aerialway goods way Controversial, consider other aerialway=* values in combination with foot=no and/or a usage=* key instead of this.
Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg


aerialway user defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Sähkönjakelu

These are used to map electrical power generation and distributions systems. See the page titled Power for an introduction on its usage.

Key Value Element Comment Rendering Photo
power cable way A way following the path of underground cables, such as the local 0.4 kV network between transformer stations, distribution boxes and cable connection points, or sea cables. Not to be confused with non-power supply cables such as cables for telecommunication. May be combined with voltage=*, circuits=* and location=*.
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
power catenary_mast node A catenary mast supports system of overhead wires used to supply electricity to electricaly powered vehicle equipped with a pantograph.
Stahl-Oberleitungsmast Deutsche Bahn.jpg
power compensator node area Several kind of power devices used to insure of power quality and network resilience.
Static VAR Compensator 2a.png
power connection node A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
Dülmen, Umspannstation -- 2014 -- 0005.jpg
power converter node area An HVDC converter converts electric power from high voltage alternating current (AC) to high-voltage direct current (HVDC), or vice-versa.
Pole 2 Thyristor Valve.jpg
power generator node area Voimalaitos
Area power.png
Eoliennes Gaspesie.jpg
power heliostat node A mirror of a heliostat device.
Heliostat.jpg
power insulator node way A device to protect a power line from grounding on supports
Power insulator.png
power line way Kaapeleiden reitti
Power line.png
Electric transmission lines.jpg
line busbar way Specifies that a power=line is a busbar in a substation.
110kV-Sammelschienen.jpg
line bay way Specifies a power=line is a bay which connects an incoming circuit to a busbar assembly.
110kV-Sammelschienen.jpg
power minor_line way A way following the path of (overground) minor power cables, supported by poles and not towers/pylons. (This isn't quite so simple, as sometimes larger towers are replaced by smaller poles made with a stronger material; a better distinction might be based on voltage).
Power minor line.png
Electricity01.jpg
power plant area relation A place/industrial facility where power is generated (electricity, heat, cold water, biogas...). Individual generating units within the facility should be tagged as power=generator.
Area power.png
Huntly Power Station.JPG
power pole node Poles supporting low to medium voltage lines (power=minor_line) and high voltage lines (power=line) up to 161,000 volts (161 kV).
Power pole.svg
Electricity01.jpg
power portal nodeway Power supporting structure composed of vertical legs with cables between them attached to a horizontal crossarm
Power substation portal.jpg
power substation node area A tag for electricity substations. These provide voltage step-up/step-down, switching, conditioning, etc. Substations may be large facilities (up to several acres) for very high voltage transmission lines or just small buildings or kiosks near the street for low voltage distribution lines. Useful combinations: voltage=*, substation=* and location=*, see the feature page for details.
Area power.png
Legacy National Grid Substation - geograph.org.uk - 39134.jpg
power switch node A tag for electricity switches which are devices which allow operators to power up & down lines and transformer in substations or outside.
French overhead power switch pole.jpg
power switchgear area The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 14.jpg
power terminal node Point of connection between overhead power lines to buildings or walls
Trafohaus.jpg
power tower node Korkeajännitelinjan torni. Älä käytä tätä yleisemmille ja lyhyemmille puisille sähkö- tai puhelintolpille.
Power-tower mapnik.png
Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power transformer node A static device for transferring electric energy by inductive coupling between its windings. Large power transformers are typically located inside substations.
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
power User Defined node way area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


Rakennelma / man_made

Eräitä huomattavan erottuvia rakennelmia.

Key Value Element Comment Rendering Photo
man_made adit node A type of entrance to an underground mine which is horizontal or nearly horizontal.
Adit.jpeg
man_made advertising node way A generic advertising device.
Picadilly Circus London by night 2006.jpg
man_made antenna node way area An antenna to transmit and/or receive wireless signals.
Radio towers on Sandia Peak - closeup.jpg
man_made avalanche_protection node way area A feature to protect from avalanches or to keep them from going off.
SilvrettaNova 11.jpg
man_made beacon node Radiomajakka tai muu suunnistamisen avuksi rakennettu maamerkki, ei kuitenkaan majakka (josta katso alla man_made=lighthouse
Cuxhaven 07-2016 photo23 Kugelbake.jpg
man_made beehive node Beehive
Dadan-Blatove kosnice.JPG
man_made borehole node area A bore used for a purpose not covered by man_made=petroleum_well or man_made=water_well.
Salton Buttes - Obsidian Butte - geothermal well.JPG
man_made breakwater way area A man-made structure designed to protect a shore or harbour from the sea and waves.
Rendering-man made breakwater.png
Dalga kıran.jpg
man_made bridge area The outline of a bridge, grouping together all features for that bridge.

Please also add bridge=* and layer=* to all ways running over the bridge.

Rendering-man made bridge.png
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
man_made bunker_silo node area An open-sided structure that can be used with vehicles to fill and empty them.
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
man_made cairn node area A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying.
P1060195.JPG
man_made carpet_hanger node A construction to hang carpets for cleaning with the help of carpet beaters.
Trzepa.JPG
man_made cellar_entrance node An entrance into artificially created vault.
Felsenkeller Eingang Ebnether Keller.jpg
man_made charge_point node A device for charging electric vehicles.
Cs us tesla supercharger.png
man_made chiller node area industrial cooling construction with large diameter fans
Air Cooled Liquid Chiller.jpg
man_made chimney node A tall distinctive vertical conduit for venting hot gases or smoke, normally found near power stations or large factories.
Chimney-14.svg
Schwerin Wuestmark Heizkraftwerk Schwerin-Sued.JPG
man_made clarifier node area A clarifier of a wastewater treatment plant.
Radevormwald - Klärwerk 11 ies.jpg
man_made clearcut area An area where all trees have been uniformly cut down.
Old Clear Cut - panoramio.jpg
man_made column node area A column used to support a structure or for decoration.
Pioneer Courthouse Square May 2008.jpg
man_made communications_tower node area A huge tower for transmitting radio applications.
Communication tower-14.svg
Sender Blauen-2.jpg
man_made compass_rose node area A compass rose or wind rose.
RosaDeLosVientosTorreDeHercules.jpg
man_made compressor node Industrial equipment used to compress a gas by reducing its volume.
man_made cooling way Industrial cooling facility.
Киев, градирня завода «Арсенал».jpg
man_made cooling_tower node area A cooling tower
Power station Westfalen. Cooling towers.jpg
man_made courtyard node area relation An area that is usually enclosed by walls or buildings.
Plazuela de la Cárcel, Sigüenza, España, 2015-12-28, DD 142.JPG
man_made crane node area Kiinteä tai kiskoilla liikkuva nosturi, esim. satamissa.
Crane-14.svg
Ladebruecke IMGP2656 wp.jpg
man_made cross node Cross with little historical or religion value, e.g. summit cross.
Christian.9.svg
Heimgarten Gipfelkreuz.jpg
man_made cutline way A straight line cut in a forest.
Rendering-man made cutline.png
Firebreak.JPG
man_made dolphin node area A marine structure for berthing and mooring of vessels.
Dalben aus Holz Suederelbe.jpg
man_made dovecote node area A place where doves are farmed or stored.
Doocotstables.JPG
man_made dyke way area A dyke is a an embankment built to restrict the flow of water or other liquids.
Whitgift, dyke and Ouse.jpg
man_made embankment way An artificial steep slope.
Cliff2.png
Railway embankment.jpg
man_made flagpole node A long pole built to hold a flag.
Genova-Quarto dei Mille.JPG
man_made flare node A tower constructed to burn off excess gas.
Kimanis Sabah SOGT-Kimanis-02.jpg
man_made footwear_decontamination node area A facility to decontaminate footwear for hikers.
Waipoua Forest, North Island, New Zealand -kauri dieback disease prevention-21March2011.jpg
man_made frost_fan node A device to stop frosts from damaging crops.
Frost prevention fan for Ōmi tea.jpg
man_made fuel_pump node A fuel pump (petrol pump, gas pump)
Gasolinera Statoil, Gniezno, Polonia, 2012-04-06, DD 01.JPG
man_made gantry node way An overhead structure across a major road usually for holding signs, often variable-message signs.
A 8 Dreieck Inntal (2009).jpg
man_made gas_well node area A natural gas well
NaturalGasWell.jpg
man_made gasometer node area Kaasukello. Kaasukellosta englanniksi Wikipediassa
Gasometer in East London.jpg
man_made geoglyph node way area A large design or motif (generally longer than 4 metres) produced on the ground
Osmington White Horse 2013-09-05.jpg
man_made goods_conveyor way A conveyor system for transporting materials
Rendering-man made goods conveyor.png
Mannersdorf conveyor4.jpg
man_made groyne way area A rigid structure built from a shoreline or riverbank that interrupts water flow and limits the movement of sediment. See also: man_made=breakwater.
Rendering-man made breakwater.png
Schobuellbuhne042006.jpg
man_made guard_stone node A guard stone: a stone built onto or into the corner of a building or wall to prevent carriages from damaging the structure, often found on either side of an entrance to a laneway, or alongside a wall to protect it.
Jostle-stone-becnhmark-kk.jpg
man_made guy_wire way Guy wire designed to add stability to a freestanding structure.
Rendering-man made pier.png
Sender-Kastel-Pardunen.jpg
man_made heap node area A large pile of material
San diego bay salt pile.jpg
man_made hongsalmun node A gate for entering a sacred place in Korea. The gate indicates entry to a sacred realm.
Hongsalmun(홍살문) of Illeung Royal Tomb (인능).jpg
man_made iljumun node area The first gate at the entrance to many Korean Buddhist temples
Korea-Gurye-Hwaeomsa 4934-06.JPG
man_made insect_hotel node A structure intended to provide shelter for insects.
Insect hotel - Parc de la Tête d'Or - DSC05221.jpg
man_made kiln node area A kiln: an oven used for industrial processes such as hardening, drying, or smelting
Charcoal-kiln.jpg
man_made lighthouse node Majakka
Lighthouse-16.svg
Chania lighthouse A.jpg
man_made manhole node Hole with a cover that allows access to an underground service location, just large enough for a human to climb through.
Coverhkv.jpg
man_made mast node A mast is a vertical structure built to hold, for example, antennas.
Mast general.svg
Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg
man_made maypole node area A tall wooden pole erected as a part of various European folk traditions to celebrate the beginning of summer.
2351 - München - Maibaum.JPG
man_made milk_churn_stand node area A current or former collection point for milk churns.
Milk Churn Stand, Wadenhoe - geograph.org.uk - 714481.jpg
man_made mineshaft node area A mineshaft: vertical tunnel into a mine where minerals are extracted.
Hückelhoven Zeche Sophia-Jacoba Förderturm Schacht-3 0334.jpg
man_made monitoring_station node area A station that monitors something.
An Air Quality Monitoring Station above the M42 - geograph.org.uk - 210181.jpg
man_made nesting_site node area A man made nesting aid that is mounted on a support device.
Cigonyes Alfaro.jpg
man_made obelisk node area Tall, narrow, four-sided, tapered monument which usually ends in a pyramid-like shape at the top.
Obelisk-14.svg
Roma-obelisco in laterano.jpg
man_made observatory node area Observatory: a location used for observing terrestrial or celestial events
PVSO Dome.jpg
man_made offshore_platform node area Offshore platform, oil platform or offshore drilling rig
Oil platform.jpeg
man_made oil_gas_separator node Industrial equipment used to separate liquid and gaseous components (oil and gas) produced from a petroleum well.
Moonie Horizontal Oil and Gas Separator.JPG
man_made oxidation_ditch node area An oxidation ditch of a wastewater treatment plant.
Beckton STP, Activated Sludge Tank - geograph.org.uk - 1481906.jpg
man_made paifang node way area A traditional style of Chinese architectural arch or gateway structure.
黃氏02.jpg
man_made petroleum_well node Oil well: a hole bored in the earth, designed to bring petroleum oil or gas to the surface
Wellhead-dual completion.jpg
man_made pier way area Laituri
Rendering-man made pier.png
Poland. Gmina Jedwabno. Narty Lake 001.JPG
man_made pipeline way Putki esim. öljyn, maakaasun tms. siirtämiseen
Pipeline.jpg
man_made planter node area A structure for planting flowers or other ornamental plants.
Planter at Station Road, Ince.JPG
man_made pump node A device in charge of moving or raising the level of liquids.
Materieel op motorschip Margriet 02.jpg
man_made pumping_rig node way A pumping rig for producing oil. Use of this tag is discouraged. See man_made=petroleum_well instead.
Pumpjack 0154.jpg
man_made pumping_station node area Pumping station: a facility including pumps and equipment for pumping fluids from one place to another
Pumpwerk Landungsbrücken.JPG
man_made quay way area A man-made structure alongside navigable water used for loading and unloading vessels.
Porthmadog harbour 1.jpg
man_made reservoir_covered node area A covered reservoir is a large man-made tank for holding fresh water
Diedrichshagen alter-Hochbehälter April-2009 SL272183.JPG
man_made satellite_dish node area A dish-shaped parabolic antenna designed to receive or transmit radio waves to or from a satellite
BoiseSatelliteDish.jpg
man_made silo node area A storage container for bulk material, often grains such as corn or wheat
Storage tank-14.svg
Alcan silos and River Blyth - geograph.org.uk - 37856.jpg
man_made snow_fence way A solid fence-like structure built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches.
Verbauung Tanngrindel.JPG
man_made spoil_heap area Spoil heap, piles of waste rock removed during mining.
Coal waste pile west of Trevorton, Pennsylvania far shot 2.JPG
man_made spring_box node area A structure designed for protecting and catching groundwater from a natural spring.
Wotansborn-Quellfassung-JOF.JPG
man_made storage_tank node area A container that holds liquids or compressed gases.
Storage tank-14.svg
Gasometer in East London.jpg
man_made street_cabinet node area A cabinet located in the street and hosting technical equipment to operate facilities such as electricity or street lights.
Street cabinet friendship.jpg
man_made stupa node area A Buddhist dome-shaped structure with a spire on top
Vishwa Shanti Stupa in Maharashtra.jpg
man_made surveillance node area Valvontakamerat ja kameroin valvotut alueet
Three Surveillance cameras.jpg
man_made survey_point node Kolmiomittauspiste tai muu maanmittaukseen käytetty rakennelma.
Dscf1805-800.jpg
man_made tailings_pond area Tailings pond: A body of liquid or slurry used to store byproducts of mining operations
Bützflethermoor Rotschlammdeponie Luftaufnahmen 2012-05-by-RaBoe-478-1.jpg
man_made telescope node area Telescope: an instrument that aids in the observation of remote objects by collecting light or radio waves
Telescope dish-14.svg
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
man_made torii node area The gate structure found at the entrance of Shinto shrines and (rarely) Japanese Buddhist temples.
Pentagonal kasagi.jpg
man_made tower node area Torni, piippu, (antenni)masto, erittäin korkea talo.
Tower freestanding.svg
Dscf0625-800.jpg
man_made threshing_floor node area An open air paved area created to thresh the grain harvest and then winnow it.
Eira junto a um Moinho de Vento, Santa Rosa, Calheta, ilha de São Jorge, Açores.JPG
man_made utility_pole node A single pole supporting elevation of any of various and unspecified public utilities, such as power transmission, lighting or telephony.
Wooden telecom suspension pole.jpeg
man_made ventilation_shaft node A vertical space in mines, tunnels, or buildings allowing stale air to leave the space underneath and/or fresh air to enter it.
Vent shaft.jpg
man_made video_wall node way A digital screen, typically constructed out of smaller LED panels.
Led wall on poles.jpg
man_made wastewater_plant node area Vedenpuhdistamo
Landuse-industrial.png
Hall Lane Sewage Farm - geograph.org.uk - 69284.jpg
man_made water_tap node area Publicly usable water tap, providing access to water and usually equipped with a valve.
Water tap in Frejus.jpg
man_made water_tower node area Vesitorni
Water-tower-16.svg
Lanstroper Ei IMGP8117.jpg
man_made water_well node area A structural facility to access ground water, created by digging or drilling.
Gdów Water Well.jpg
man_made water_works node area Vesilaitos
Landuse-industrial.png
Water treatment - geograph.org.uk - 231374.jpg
man_made watermill node area Käyttövoimansa virtaavasta vedestä saava vesimylly.
Belzig Springbachmuehle1.JPG
man_made wildlife_crossing way area Structure that allow animals to cross human barriers safely.
Cerviduct.jpg
man_made windmill node area Tuulimylly, yleensä historiallinen jäänne. Tuulivoimalat merkitään erikseen tageilla power=generator ja generator:source=wind.
Windmill-16.svg
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
man_made [[ Too many Data Items entities accessed. | windpump ]] node area A device that pumps natural gas or water using the wind, typically mass produced.
Windpump.jpg
man_made works node area Tehdas
Dscf0579-800.jpg
man_made yes node way area General tag for man-made (artificial) structures.
man_made user defined node way area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.

Tag Element Comment Rendering Photo
building=entrance Mf node.png Rakennuksen sisäänkäynti, pääovi, sivuovi, rappu


Ajanviete / leisure

Useimpiin näistä sopii kaveriksi name=*. Jos mahdollista, niin lisää myös yhteystiedot: osoite (addr:street=*, addr:housenumber=*, addr:postcode=*,addr:city=*), puhelinnumero (phone=*) ja WWW-sivu: (website=*).

Avain Arvo Elementti Kommentti Esitystapa Valokuva
leisure adult_gaming_centre node area A venue with gambling machines and other pay-to-play games. With a set age limit, as opposed to leisure=amusement_arcade.
Slot machines in Venetian.jpg
leisure amusement_arcade node area A venue with pay-to-play games, such as video games, driving simulators, pinball machines, merchandisers, etc. Without a set age limit, as opposed to leisure=adult_gaming_centre.
Amusement arcade-14.svg
Dave & Buster's video arcade in Columbus, OH - 17910.JPG
leisure bandstand node area An open structure where musical bands can perform concerts.
HornimanBandstandsmall.jpg
leisure bathing_place node area Public place where you can freely bath in nature.
Olympus digital camera (7751459280).jpg
leisure beach_resort node area To mark the boundary of a managed beach.
Beach resort-14.svg
Beach resort.jpg
leisure bird_hide node area A place to observe birds.
Bird hide-14.svg
Belvide-gazebo.jpg
leisure bleachers area Raised, tiered rows of benches found at spectator events
Bleachers.jpg
leisure bowling_alley node area A facility that is equipped to play the game of bowling.
Bowling alley-14.svg
North Korea Bowling Alley.jpg
leisure common node area Englannissa tarvittu vapaakulkuisten alueiden merkitsemiseen. Ei käytössä Suomessa. Pieniin vihreisiin kaupunkialueisiin jotka eivät ole puistojakaan sopii landuse=grass.
leisure dance node area Tanssipaikka (ei yökerho)
Webster Hall by David Shankbone.jpg
leisure disc_golf_course node area Disc golf course
Disc golfer and basket.jpg
leisure dog_park node area Koirapuisto
Rendering-leisure dog park.png
DogPark.jpg
leisure escape_game node area A physical adventure game in which players solve a series of puzzles using clues, hints and strategy to complete the objectives at hand.
Conundrum Escape Room.jpg
leisure firepit node area A permanent location or structure to host campfires, bonfires, etc.
Firepit.svg
Camp site.jpg
leisure fishing node area Kalastusalue, ei tarpeen Suomessa.
Fishing-14.svg
Angler.jpg
leisure fitness_centre node area A place with exercise machines and/or fitness/dance classes.
Fitness.svg
Gym 1-1-.jpg
leisure fitness_station node area A place with exercise machines, single or collection of, outdoor.
Fitness.svg
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
leisure garden node area Puutarha
Rendering-area-leisure-garden.png
SF Japanese Garden.JPG
leisure golf_course node area Golf-kentän alue tai solmulla esim. kentän sisäänkäyntiin liittyvän rakennuksen paikka.
Rendering-leisure-golf course.png
Spanish-Bay-First-Tee.jpg
leisure hackerspace node area A place where people with common interests, often in computers, technology, science, digital art or electronic art, can meet, socialize and/or collaborate.
Protospace, a Hackerspace.jpg
leisure horse_riding node area A facility where people practise horse riding, usually in their spare time, e.g. a riding centre. For a riding arena use leisure=pitch + sport=equestrian.
Warendorf, Reitanlage Josephshof -- 2014 -- 8591 -- Ausschnitt.jpg
leisure ice_rink node area Jäädytetty kaukalo esimerkiksi jääkiekkoa, jääpalloa tai luistelua varten.
Rendering-leisure ice rink.png
Icerink2.jpg
leisure marina node area Huvivenesatama. Korjaus- ja huoltoalueet ovat erikseen.
Rendering-leisure marina.png
Marina.jpg
leisure miniature_golf node area Minigolf
Rendering-leisure miniature golf.png
1st course of bahn golf.jpg
leisure nature_reserve node area Luonnonsuojelualue
Natianal park.png
Black Opal Spring in Biscuit Basin.JPG
leisure outdoor_seating node area Areas for outdoor gastronomy.
Outdoor seating-14.svg
Seminaris CampusHotel Berlin 4.jpg
leisure park node area Hoidettu puisto. Erittäin metsäisät puistoalueet tulisi merkata natural=wood, Keski-Euroopassa osa puistoistamme olisi muutenkin metsiä.
Rendering-area-leisure-park.png
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
leisure picnic_table node area A picnic table
Table-16.svg
Picnic table.jpg
leisure pitch node area Kenttä, urheiluun
Rendering-leisure-pitch.png
County-Ground-STFC-pitch-2006.JPG
leisure playground node area Leikkipuisto
Playground-16.svg
Children playing on a modern playground.jpg
leisure resort node area A place used for relaxation or recreation, attracting visitors for vacations, tourism and/or going swimming in a pool and/or a nearby body of water.
Town and Country fh000023.jpg
leisure sauna node area A small room or house designed to experience dry or wet heat sessions, or an establishment with one or more of these and auxiliary facilities.
Sauna-14.svg
Highgrove Sauna.jpg
leisure slipway node way Vesillelaskuramppi, paikka jossa auton perävaunu saadaan ajettua ramppia pitkin veteen ja vene perävaunulle tai siltä pois.
Transport slipway.svg
Swanage lifeboat on its slipway 1.JPG
leisure sports_centre node area Liikuntakeskus
Leisure playground 100.png
Western Lesiure Centre Cardiff.JPG
leisure sports_hall node area A sufficiently large single room that is suitable for practising sports indoors and does not have a "centre" character.
體育館的籃球場 - panoramio.jpg
leisure stadium node area Kotimaista stadionin määritelmää hieman laajempi, urheilukenttä jolle on rakennettu riittävän monipaikkaiset istumakatsomot.
Leisure playground 100.png
Notre-dame-stadium.jpg
leisure summer_camp node area Summer camp is a supervised program for children or teenagers conducted during the summer months in some countries. Children and adolescents who attend summer camp are known as campers.
Summer camp example wartenberg 2015 01.jpeg
leisure swimming_area area A swimming area - place over river, lake or other water reservoir where swimming is allowed.
Swimming-16.svg
Pobierowo02.JPG
leisure swimming_pool node area A swimming pool (water area only).
Example swimming pool.png
Pool i.jpg
leisure tanning_salon node area Place where customers can use UV lamps to tan their skin.
Tanning bed in use (2).jpg
leisure track way area Kilparata - juoksu, ravirata, koirakilpailu, pyöräily yms.
Rendering-leisure-pitch.png
Jahnkampfbahn hamburg.jpg
leisure trampoline_park way area An leisure facility consisting of many interlinked trampolines
House of Air The Matrix.jpg
leisure water_park node area Vesipuisto
Swimming-16.svg
Caribe01.jpg
leisure wildlife_hide node area A place to observe wildlife. See also leisure=bird_hide.
Wildlife Hide, Uath Lochan - geograph.org.uk - 707260.jpg
leisure user defined node way area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.


"Hyödykkeet" / amenity

Useimpiin näistä sopii kaveriksi name=*. Jos mahdollista, niin lisää myös osoite (addr:street=*, addr:housenumber=*, addr:postcode=*,addr:city=*), puhelinnumero (phone=*) ja WWW-sivu: (website=*).

Avain Arvo Elementti Kommentti Esitystapa Valokuva

Sustenance

amenity bar node area Baari. Erot baarin ja pubin välillä katso: amenity=bar ja amenity=pub
Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity biergarten node area Puiston keskelle rakennettu ulkoilmaravintola (suom. olutpuutarha)
Biergarten-16.svg
Hofbräukeller Arkaden.JPG
amenity cafe node area Kahvila
Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity fast_food node area Pikaruokaravintola
Fast-food-16.svg
Burger king kamen.jpg
amenity food_court node area Ruokailupaikka, missä ruokaa myy palvelutiskeiltään useampi eri ruokailuyritys, joiden kaikkien asiakkaiden käytössä on yksi isompi yhteinen ruokailutila. Tyypillinen sijaintipaikka esim. lentokentällä tai ostoskeskuksessa.
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream node area Ice cream shop or ice cream parlour. A place that sells ice cream and frozen yoghurt over the counter
Ice-cream-14.svg
Ribnitzer Hafenfest, Ribnitz-Damgarten (P1060946).jpg
amenity pub node area Pubi. Voi myydä ruokaakin ja ulkomailla tarjota majoitusta. Erot pubin ja baarin välillä katso: amenity=pub ja amenity=bar
Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant node area Ravintola, ei pikaruokapaikka
Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

Education

amenity college node area Yliopistotasoisten ja peruskoulujen väliin jäävät koulutuslaitokset
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity dancing_school node area A dancing school or dance studio
Dancing lesson 16507650.jpg
amenity driving_school node area Driving School which offers motor vehicle driving lessons
Shop-other-16.svg
Fahrschulauto VW Austria St Johann.JPG
amenity first_aid_school node area A place where people can go for first aid courses.
amenity kindergarten node area Esikoulu. Huomaa, että päiväkoti merkitään tagilla amenity=childcare!
Story Time.jpg
amenity language_school node area Language School: an educational institution where one studies a foreign language.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity library node area Kirjasto
Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity surf_school node area A surf school is an establishment that teaches surfing.
Surfing School at Chapel Porth (2784337863).jpg
amenity toy_library node area A place to borrow games and toys, or play with them on site.
Toy Library storage.jpg
amenity research_institute node area An establishment endowed for doing research.
Aerial View of Glenn Research Center at Lewis Field - GPN-2000-002008.jpg
amenity training node area Public place where you can get training.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity music_school node area A music school, an educational institution specialized in the study, training, and research of music.
Music school from Rabnita (1980). (9196267787).jpg
amenity school node area Koulujen alueet
Williamstown school.jpg
amenity traffic_park node area Juvenile traffic schools
Lasten ajoharjoittelu rata Nordenskiöldinkatu - panoramio.jpg
amenity university node area Yliopistotasoinen koulutus
Brock University campus.JPG

Transportation

amenity bicycle_parking node area Polkupyöräparkki.
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station node area General tools for self-service bicycle repairs, usually on the roadside; no service
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental node area Polkupyörävuokraamo, ei esiinny Suomessa samassa merkityksessä mutta voisi käyttää kaupunkien tarjoamien pantillisten polkupyörien lainauspisteille.
Rental-bicycle-16.svg
Rental Row (3561666697).jpg
amenity bicycle_wash node area Clean a bicycle
Sankt Gallenkirch-Valiserabahn lower station-Bicycle wash system-01ASD.jpg
amenity boat_rental node area Rent a Boat
Boat rental-14.svg
Münster, Boote am Aasee -- 2016 -- 2375.jpg
amenity boat_sharing node area Share a Boat
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station node area Useamman linjan bussiasema
Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental node area Autovuokraamo
Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing node area Autojen yhteiskäyttöpalvelu
U Car Share Shattuck Hearst.jpg
amenity car_wash node area Autopesula, löytyy yleensä huoltoasemien yhteydessä.
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity compressed_air node area A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
Bicycle pump in Korea.jpg
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
Vehicle inspection-14.svg
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
amenity charging_station node Charging facility for electric vehicles
Charging station.16.svg
Evpost.jpg
amenity driver_training node area A place for driving training on a closed course
Skid pan at Mercedes-Benz World - Flickr - Supermac1961.jpg
amenity ferry_terminal node area Laivaterminaali
Ferry-icon.svg
Ferry Reet.jpg
amenity fuel node area Bensa-asema / huoltoasema. Yhteys yleisille teille merkataan usein tienä highway=service. Myös veneiden tankkausasemat.
Fuel-16.svg
Preem Karlskrona.jpg
amenity grit_bin node Hiekoitusastia
Grit Bin.jpg
amenity motorcycle_parking node area Parking for motorcycles
Parking-motorcycle-16.svg
Motorradparkplatz Gifhorn Mühlenmuseum.jpg
amenity parking node area Pysäköintialue. Käytä vain joko yhteen solmuun tai alueeseen, alueisiinkin piirretään nykyään P-symboli automaattisesti. Pysäköintialueen sisäiset tiet ja yhteydet yleisille teille voi piirtää highway=service-tagilla.
Parking-16.svg
P3030027ParkingLot wb.jpg
amenity parking_entrance node An entrance or exit to an underground or multi-storey parking facility. Group multiple parking entrances together with a relation using the tags type=site and site=parking. Do not mix with amenity=parking. Underground
Parking entrance-14.svg
Multi-storey
Parking entrance multi-storey 14.svg
Christian Wirth - Tiefgarage Hauptplatz.jpg
amenity parking_space node area A single parking space. Group multiple parking spaces together with a relation using the tags type=site and site=parking. Do not mix with amenity=parking.
Rendering-parking space.png
Israel Batch 2 (149).JPG
amenity taxi node area Taksiasema
Taxi-16.svg
Hong Kong Taxi - 1-12-2006 - Shatin Taxi Stand.jpg
amenity weighbridge node area A large weight scale to weigh vehicles and goods
Lorry on weighbridge, Douglas, Isle of Man - geograph.org.uk - 352285.jpg

Financial

amenity atm node Pankkiautomaatti
Atm-14.svg
ATM 750x1300.jpg
amenity payment_terminal node Self-service payment kiosk/terminal
Payment terminal photo.jpg
amenity bank node area Pankki
Bank-16.svg
Dscf1401-800.jpg
amenity bureau_de_change node area Valuutanvaihtaja
Bureau de change-14.svg
Bureau de change electronic sign.jpg
amenity money_transfer node area A place that offers money transfers, especially cash to cash
Dortmund, Western Union Brückstraße.jpg
amenity payment_centre node area A non-bank place, where people can pay bills of public and private services and taxes.
Pagofacil2.jpg

Healthcare

amenity baby_hatch node area Paikka, jonne vauvan voi hylätä anonyymisti adoptoitavaksi. Ei tarpeellinen Suomessa.
Babybox - venkovní strana.jpg
amenity clinic node area A medium-sized medical facility or health centre.
Doctors-14.svg
Bristol , Central Health Clinic - geograph.org.uk - 1360619.jpg
amenity dentist node area Hammaslääkäri
Dentist-14.svg
Military dentists in Guatemala.jpg
amenity doctors node area Yksityislääkärin vastaanotto tai yksityinen lääkärikeskus. Kunnalliset sairaalat merkitään amenity=hospital.
Doctors-14.svg
Doctors stethoscope 2.jpg
amenity hospital node area Terveyskeskus ja sairaala. Nimestä name=* selviää kumpi.
Hospital-14.svg
Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg
amenity nursing_home node area Discouraged tag for a home for disabled or elderly persons who need permanent care. Use amenity=social_facility + social_facility=nursing_home now.
Social amenity darken 80-16.svg
Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
amenity pharmacy node area Apteekki, lisää myös dispensing=yes
Pharmacy-14.svg
Boots The Chemist At Gunwharf Quays.jpg
amenity social_facility node area A facility that provides social services: group & nursing homes, workshops for the disabled, homeless shelters, etc.
Social facility-14.svg
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
amenity veterinary node area Eläinlääkäri
Veterinary-14.svg
Veterinary Surgeon.jpg

Entertainment, Arts & Culture

amenity arts_centre node area Taidekeskus. Taiteen tekemistä ja esittämistä edistävä keskus, joka esim. tarjoaa tiloja ja välineitä sekä järjestää kursseja. Ei taidemuseo, joka merkataan tourism=museum.
Arts centre.svg
Alhamra Art Centre.JPG
amenity brothel node area Bordelli
Walletjes 001.jpg
amenity casino node area A gambling venue with at least one table game(e.g. roulette, blackjack) that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
Casino-14.svg
Sahara Hotel and Casino.jpg
amenity cinema node area Elokuvateatteri
Cinema-16.svg
Palace cinéma beaumont.JPG
amenity community_centre node area A place mostly used for local events, festivities and group activities; including special interest and special age groups. .
Community centre-14.svg
Greasby Community Centre.JPG
amenity conference_centre node area A large building that is used to hold a convention
Irving Convention Center Exterior.JPG
amenity events_venue node area A building specifically used for organising events
Ludwigsfelde asv2021-03 img08 Klubhaus.jpg
amenity exhibition_centre node area An exhibition centre
Shanghai new international expo centre.jpg
amenity fountain node area Suihkulähde
Fountain-14.svg
Fountain at Milan citadel.JPG
amenity gambling node area A place for gambling, not being a shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, or leisure=adult_gaming_centre.

Games that are covered by this definition include bingo and pachinko.

Bingo cards.jpg
amenity love_hotel node area A love hotel is a type of short-stay hotel operated primarily for the purpose of allowing guests privacy for sexual activities.
Hotel portodiMare Himeji.jpg
amenity music_venue node area An indoor place to hear contemporary live music.
Vaihn2013.jpg
amenity nightclub node area Yökerho
Nightclub-16.svg
Gatecrasher.jpg
amenity planetarium node area A planetarium.
Planetarium WPKiW.jpg
amenity public_bookcase node area A street furniture containing books. Take one or leave one.
Public bookcase-14.svg
Hannover, public bookcase.jpg
amenity social_centre node area A place for free and not-for-profit activities.
Governor Hotel, Rotary Club of Portland plaque.JPG
amenity stage node area A raised platform for performers.
Jyväskylä - stage.jpg
amenity stripclub node Paikka, jossa nähtävissä striptease-esityksiä (seksipalveluita tarjoavat paikat: amenity=brothel)
Seattle - Deja Vu 01.jpg
amenity studio node area Studio (TV, radio)
DOUG.jpg
amenity swingerclub node area A club where people meet to have a party and group sex.
Swingerclub Cäsars Palace. Spröckhövel.JPG
amenity theatre node area Teatteri tai ooppera
Theatre-16.svg
PL - Wrocław - Teatr Lalek - Kroton 001.jpg

Public Service

amenity courthouse node area Oikeustalo
Courthouse-16.svg
Franklinctycrthsapalchicola01.jpg
amenity fire_station node area Pelastusasema
Fire-station-16.svg
Fire station.jpg
amenity police node area Poliisiasema
Police-16.svg
Ploizeiautos Davidwache.jpg
amenity post_box node Postilaatikko
Post box-12.svg
Post Box.JPG
amenity post_depot node area Post depot or delivery office, where letters and parcels are collected and sorted prior to delivery.
Post office delivery office, Mablethorpe - geograph.org.uk - 1186977.jpg
amenity post_office node area Postikonttori
Post office-14.svg
100px-Pošta Praha 025.jpg
amenity prison node area Vankila
Prison-16.svg
Osaka keimusho.jpg
amenity ranger_station node area National Park visitor headquarters: official park visitor facility with police, visitor information, permit services, etc
Talkeetna Ranger Station.jpg
amenity townhall node area Kunnantalo/kaupungintalo, nykyinen tai historiallinen
Town-hall-16.svg
TownHall-Ljubljana.JPG

Facilities

amenity bbq node Julkinen grillauspaikka omaa ruoanlaittoa varten (esim. grillikatokset)
Bbq-14.svg
Grillplatzusa.jpg
amenity bench node Penkki
Bench-16.svg
Bench.jpg
amenity dog_toilet node area Area designated for dogs to urinate and excrete.
Dog-toilet.jpg
amenity dressing_room node area Area designated for changing clothes.
Korpilahti beach - changing room.jpg
amenity drinking_water node Juomavesipiste
Drinking-water-16.svg
Basler Trinkwasser 1341.jpg
amenity give_box node area A small facility where people drop off and pick up various types of items in the sense of free sharing and reuse.
GiveBox an der Schwarztorstrasse 96 im Januar 2020.jpg
amenity mailroom node area A mailroom for receiving packages or letters.
Mailroom of the New York Times newspaper.8d22741v.jpg
amenity parcel_locker node area Machine for picking up and sending parcels
Polish Packstation.jpg
amenity shelter node area Suojakatos
Shelter-14.svg
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
amenity shower node area Public shower.
Shower-14.svg
Znak D-26d.svg
amenity telephone node Puhelinkoppi, jos vielä löydät jostain.
Telephone.16.svg
Telephone.jpg
amenity toilets node area Yleinen WC. Lisää fee=* jos tiedät maksullisuuden.
Toilets-16.svg
WC-Anlage.jpg
amenity water_point node Place where you can get large amounts of drinking water
Aire de Valuejols.JPG
amenity watering_place node Place where water is contained and animals can drink
Drinking Water For Humans and Animals.jpg

Waste Management

amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
Aire de Valuejols.JPG
amenity recycling node area Kierrätettävien jätteiden keräyspiste.
Recycling-16.svg
Recycling.jpg
amenity waste_basket node Roskakori
Waste-basket-12.svg
Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity waste_disposal node Jätteenkeräyspiste, myös veneilijöiden ja karavaanarien käyttöön tarkoitettu jätevesien imutyhjennysasema. Lisäksi tagilla waste=trash/excrement/chemical toilet kerrotaan mitä jätteitä piste ottaa vastaan:
trash=roskapussit
excrement=veneiden yms. vessat
chemical toilet=kemiallisten käymälöiden tyhjennys
Waste disposal-14.svg
Waste container.jpg
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.

Others

amenity animal_boarding node area A facility where you, paying a fee, can bring your animal for a limited period of time (e.g. for holidays)
Holmbyre Cattery - geograph.org.uk - 167661.jpg
amenity animal_breeding node area relation A facility where animals are bred, usually to sell them
Brickfields Horse Centre - geograph.org.uk - 135890.jpg
amenity animal_shelter node area A shelter that recovers animals in trouble
Kennel 2.jpg
amenity animal_training node area A facility used for non-competitive animal training
MTAPD Canine Training Facility (26942355044).jpg
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
Backofen Emstal.JPG
amenity clock node Yleisesti näkyvillä oleva kello
Houses Of Parliment Clock Tower (Big Ben).jpg
amenity crematorium node area Krematorio
Bushbury Crematorium - geograph.org.uk - 259876.jpg
amenity dive_centre node area A dive center is the base location where sports divers usually start scuba diving or make dive guided trips at new locations.
Diving Center in Marsalforn.JPG
amenity funeral_hall node area A place for holding a funeral ceremony, other than a place of worship.
Okriftel Trauerhalle 08 001.jpg
amenity grave_yard node area Pieni hautausmaa kappelin tms. yhteydessä. Suuremmat kirkosta kauempana olevat merkataan landuse=cemetery.
Landuse-cemetery.png
Odenbuell Nordstrand St Vinzenz IMGP2940 wp crop.jpg
amenity hunting_stand node area Metsästyslava
Hunting-stand-16.svg
A rised hide closed quadrat.jpg
amenity internet_cafe node area A place whose principal role is providing internet services to the public.
Internet cafe-14.svg
Cafe internet uninorte.JPG
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
Montague Burton Residences Kitchen.jpg
amenity kneipp_water_cure node area Outdoor foot bath facility. Usually this is a pool with cold water and handrail. Popular in German speaking countries.
Wassertreten 1.jpg
amenity lounger node An object for people to lie down.
Coulée Verte du 14ème @ Paris (28484238796).jpg
amenity marketplace node area Tori, jolla ajoittain myyntikojuja.
Marketplace-14.svg
Marche berlin002.jpg
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
Kloster Eibingen01.JPG
amenity mortuary node area A morgue or funeral home, used for the storage of human corpses.
LOWE'S MORTUARY.jpg
amenity photo_booth node A stand to create instant photos.
Photomaton.jpg
amenity place_of_mourning node area A room or building where families and friends can come, before the funeral, and view the body of the person who has died.
Funérarium de Wasquehal.jpg
amenity place_of_worship node area Kirkko, moskeija, kappeli; mikä tahansa hengellisen toiminnan paikka. Muista myös tagit religion=* ja denomination=* jolla kerrotaan minkä uskonnon tai uskontojen harjoittajien käytössä paikka on. Lisätietoja englanniksi Christian-16.svg Muslim-16.svg Jewish-16.svg Taoist-16.svg Buddhist-16.svg Hinduist-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Place-of-worship-16.svg
Place of worship.png
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
Public bath.svg
Blue Lagoon 2012-08-23 (4).JPG
amenity public_building node area Yleisölle avoin tai kunnan rakennus
amenity refugee_site node area A human settlement sheltering refugees or internally displaced persons
An Aerial View of the Za'atri Refugee Camp.jpg
amenity vending_machine node Automaatti (syötävät, juotavat, liput yms). Huom: pankkiautomaatit merkitään tagilla atm=*.
Vending machines at Haeundae.jpg
amenity user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text in English. Please update this translation if possible.Auttaa kääntämään tämä suomi!

Kaupat / shop

Lisää name=*. Jos mahdollista, niin lisää myös yhteystiedot: osoite (addr:street=*, addr:housenumber=*, addr:postcode=*,addr:city=*), puhelinnumero (phone=*) ja WWW-sivu: (website=*).

Avain Arvo Kommentti Esitystapa Valokuva

Food, beverages

shop alcohol Alko
Alcohol-16.svg
Liquor store in Breckenridge Colorado.jpg
shop bakery Leipomo
Bakery-16.svg
Bread in Boudin.jpg
shop beverages Pääasiassa juomien myyntiin keskittynyt liike
Beverages-14.svg
Coca Cola Kisten.jpg
shop brewing_supplies Shop focused on selling supplies for home brewing of beer, wine and spirits (where permitted).
Shop-other-16.svg
Home-brewing set with 5-gallon containers.jpg
shop butcher Lihakauppa
Butcher.svg
Butcher's shop Hong kong.jpg
shop cheese Shop focused on selling cheese.
Shop-other-16.svg
Cheese shop P1010071.JPG
shop chocolate Shop focused on selling chocolate.
Confectionery-14.svg
Chocolate shop.jpg
shop coffee Shop focused on selling coffee.
Coffee-14.svg
Ahrre's Coffee Roastery in Summit NJ interior view.jpg
shop confectionery Makeiskauppa (karkit, suklaat yms.)
Confectionery-14.svg
Sweet Shop, Chester.JPG
shop convenience Lähikauppa - pieni ruokakauppa, jossa vain vähän muita tuotteita. (vertaa supermarket). Suomessa useimmat Alepat, Valintatalot, Siwat, K-Marketit jne.
Convenience-14.svg
Food and wine shop.jpg
shop dairy Shop focused on selling dairy products.
Dairy.svg
Milk Aisle.jpg
shop deli Shop focused on selling delicatessen (fine foods, gourmet foods), possibly also fine wine. Not to be confused with the US delis.
Deli-14.svg
Rome Italian deli.jpg
shop farm Maatilakauppa (maataloustuotteiden myynti maatilan yhteydessä)
Greengrocer-14.svg
Chatsworth farm shop - geograph.org.uk - 24050.jpg
shop food Shop focused on selling food, more specific value should be used if possible.

shop=food + food=prepared_meals was also proposed/used for type of shop selling prepared meals, not ready for eating immediately (and requiring for example heating/boiling or other simple preparation).

Shop-other-16.svg
Shop with prepared meals.jpg
shop frozen_food Shop focused on selling frozen food.
Shop-other-16.svg
FrozenFoodSupermarket.jpg
shop greengrocer Shop focused on selling vegetables and fruits.
Greengrocer-14.svg
Greenrocer's Interior.jpg
shop health_food A health food shop; selling wholefoods, vitamins, nutrition supplements and meat and dairy alternatives.
Shop-other-16.svg
Holland & Barrett, King Street, Hammersmith.jpg
shop ice_cream Shop selling ice cream. See also amenity=ice_cream.
Shop-other-16.svg
Ice Cream Parlour - geograph.org.uk - 1773794.jpg
shop nuts Shop selling dried nuts/fruits, edible seeds, etc. Not to be confused with shop=spices.
Shop-other-16.svg
Nuts and spices at Mercat de Boqueria.jpg
shop pasta Shop focused on selling (fresh) pasta, ravioli, etc.
Shop-other-16.svg
Ravioli 2.jpg
shop pastry Shop focused on selling baked sweets like cakes, biscuits, strudel and pies.
Confectionery-14.svg
Pasticceria displaying cannoli siciliani.jpg
shop seafood Shop focused on selling fish/seafood.
Seafood-14.svg
Seafood chijin.jpg
shop spices Shop focused on selling spices.