Mk:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap нема строго дефинирани правила по кој се опишуваат Точки Točka, Патишта Put или Релации Relacija). Можете да користите било било кој tag/ознака, но само ако вредноста може да се провери. Меѓутоа, препораке е да се користат општо прифатени тагови како би можел приказот на мапите да се унифицира, односно да биде ист за сите земји. На оваа страница ви ги претставуваме препораките на кој начин да се исцртуваат и опишуваат објектите(Features) на OSM картите.

Доколку во препораките не можете да го пронајдете тагот/ознаката за објектот кој сакате да го поставите на картата, или сакате да групирате патишта или точки во компоненти од повисоко ниво, погледнете во Релации или посетете ја страницата Предложени карактеристики на која можете да дознаете повеќе како да креирате нов објект или ознака.

 • Доколку сакате да дознаете повеќе за типовите на објекти node/way/area (точка/пат/област), погледајте во Elements.
 • Некои објекти на картите дополнително се објаснети, погледнете во Feature Index.
 • Доколку сакате да предложите нова икона за објект, погледнете во Proposed Icons.
 • Списокот на објекти кои претходно биле одобрени, а сега повеќе не се може да се види во Deprecated features.
 • За општите правила на уредување и смерници, погледнете во Editing Standards and Conventions.

Забелешки околу прикажувањерто (рендерирањето):

 • Користејќи ги овие ознаки (тагови) значи дека вашиот труд при едитирањето најверојатно ќе биде прикажан во различни прикази - реендери. Сепак тоа не е гаранција дека тагот кој е излистан тука ќе биде прикажан (нема да биде видлив на картата) со некој прикази на главната карта. За специфични информации како да се осигурате дека ознаките ќе се прикажат во Mapnik и Osmarender со плочки (tiles), погледнете во Symbol Rendering.
 • Исто така можно е дека на главната карта ќе се прикажат и ознаки кој не се излистани тука. Оваа листа на ознаки не се ажурира со ознаките кои се имплементирани во реендерите.
 • Колоната 'Rendering' во овие табели е само пример како изгледаат некој поединечни ознаки/тагови кога ќе се прикажат на картата. Тоа не го диктира начинот на кој истите ќе бидат прикажани или изрендеирани.

Табелите се групирани по теми, првите се најчесто користени.

Физички особини

Highway

Highway тагот најчесто се користи за означување на патишта. Најчесто тоа е и единствената ознака. Погледнете Highway tag usage и Road за упатства.

Key Вредност Елемент Коментар Приказ Фотографија

Патишта

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Motorway служи за означување на автопат.

По Законот за Јавни Патишта на РМ [1] - Автопат е пат специјално проектиран и изграден само за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, со физички раздвоени коловози по насоки, кој има по најмалку две ленти за сообраќај и по една лента за принудно застанување во двете насоки. Не треба да се вкрстува со други патишта или железнички пруги а пристапот до него од јавните патишта е преку посебно изградени приклучоци. Автопатот треба да биде заштитен за пристап од надвор.Ова е пат со ограничен пристап ( нема велосипеди, спори возила...). Еквивалентен е на американските Freeway, германските Autobahn, итн...

Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk way Експресен или брз пат кој не е автопат.

По Законот за Јавни Патишта на РМ [1] Експресен пат е пат специјално проектиран и изграден само за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, кој има по најмалку една ленти за секоја насока и една лента за застанување. Не треба да се вкрстува со други патишта или железнички пруги а пристапот до него од јавните патишта е преку посебно изградени приклучоци.Експресниот пат треб да биде заштитен за пристап од надвор.

Во Македонија пример за ваков пат е делницата од патот A2 помеѓу Гостивар и Тетово.

Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Магистрален[1] пат кој поврзува поважни региони во државата и кој се надоврзува на соодветни патишта во соседните држави.
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary way Регионален пат [1] кој поврзува подрачја на две или повеќе општини.
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Општински локалени патишта [1].
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Некласифицирани патишта кои немаат административна класификација Ова е обично најнизок облик на мрежен пат. Некласифицирани патишта имаат пониска важност во патната мрежа од локалните патишта ( tertiary), не се патишта во населени места ( residential) или пак земјоделки патишта ( track). Некласифицирани патишта се сметаат како патишта кој се користат за сообраќај на моторни возила. Обично се тесни, неасфалтирани или пак имаат лош квалитет на подлогата и на нив се вози со многу мала брзина.


Забелешка: Ова не е ознака за пат за кој што треба дополнително да се утврди highway tag (погледај highway=road за патишта за кој треба дополнителнода се добие класификација).

Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Патишта односно улици кој се во или околу населени места.
Rendering-highway residential.png
 • Taman Ria Terrace.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Link roads

highway motorway_link way Приклучен пат (излез) кој води кон и од автопат од друг автопат или од пат со понизок ранг, со исти рестрикции како и автопатот .
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way Приклучен пат (излез) кој води кон и од експресен пат или од пат со понизок ранг, со исти рестрикции како и експресниот пат.
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way Приклучен пат (излез) кој води кон и од магистрален пат или пак од пат со понизок ранг.
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way Приклучен пат (излез) кој води кон и од регионален пат или пак од пат со понизок ранг.
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to a tertiary road or lower class highway.
Rendering-highway tertiary link.png

Special road types

highway living_street way Улици каде пешаците имаат предност пред возилата, каде децата може да си играат на улица и имаат ниско ограничување на брзината. Обично тоа се улици со многу мал сообраќај и програмите за рутирање се трудат да ги заобиколат.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Патишта за пристап до згради, сервисни станици, плажи, кампови, индустриски погони, деловни згради, индустриски зони, итн. Исто така се користат и за пристап до простори за паркирање или за изнесување на отпад.
Се користи заедно со service=*, на пр. service=parking_aisle како би ги означиле патиштата внатре во паркингот amenity=parking.
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian way area Шеталишта - патишта прогласени за пешачки зони, плоштади и сл. Движењето на моторни возила на овие патишта е строго контролиран, обично за дотур на роба и е во строго определени термини и со посебен режим и дозвола. За означување на пешачки зони или плоштади додадете area=yes.
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Патишта за земјоделcки цели (патишта од камен, макадам, калдрма или земја), патишта посипани со песок кои често пати поминуват низ шуми, итн..; обично се неасфалтирани патишта. За повеќе погледај Mk:Key:tracktype.
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway way A busway where the vehicle guided by the way (though not a railway) and is not suitable for other traffic. Please note: this is not a normal bus lane, use access=no, psv=yes instead!
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way A course or track for (motor) racing
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Fuji Speedway start-finish.jpg
highway road way Патишта кои сеуште не се класифицирани. Ова е привремена ознака за патот се додека тој правилно не се истражи. Кога ќе се најде неговата вистинска класификација патот треба соодветно да се ажурира со класификацијата на која припаѓа.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Патеки

highway footway way area Пешачки патеки кои воглавно/исклучиво се користат од пешаци. Тоа се тротоари, пешачки патеки во паркови, шуми, патеки за планинарење и сл. Ако на нив е дозволено движење на велосипед додадете ознака bicycle=yes. Оваа ознака не би требало да се користи за патеки на кои не им ја знаеме нивната примарна намена.
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway way For horse riders. Pedestrians are usually also permitted, cyclists may be permitted depending on local rules/laws. Motor vehicles are forbidden.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Скали на пешачки патеки. Користете step_count=* како би го означиле бројот на скалила.
Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Патека која нема некој посебни карактеристика и која ја користат и делат различни категории. Подобро е да се користи highway=footway за патеки кој претежно се користат за пешачење, highway=cycleway за они кои се користат за возење на велосипеди, и highway=track за оние по кои поминуваат земјоделси или слични возила.
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing. not rendered in OSM-Carto
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Crosswalk that connects two sidewalks on the opposite side of the road. Often recognized by painted markings on the road, road sign or traffic lights. Use in combination with highway=footway or highway=path. Useful information is presence of tactile_paving=*, wheelchair=* suitability and kerb=* represented as a node on the crosswalk way.
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (see Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

When cycleway is drawn as its own way (see Bicycle)

highway cycleway way Велосипедски патеки кои воглавно/исклучиво се користат за возење на велосипед. Ако на нив е забрането движење на пешаци додадете foot=no.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cycleway tagged on the main roadway or lane (see Bicycle)

cycleway lane way A lane is a route that lies within the roadway
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions. Used together with oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. In some places these markings are known as "sharrows" ('sharing arrows') and this is the tag to use for those.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Primary key to record parking along the street. Desribes the parking position of parked vehicles in the street.
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way To specify the orientation of parked vehicles if there is street parking.

Lifecycle (see also lifecycle prefixes)

highway proposed way For planned roads, use with proposed=* and a value of the proposed highway value.
highway construction way Патоте е во изградба/реконструкција и движењето по него не е можно.
Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Attributes

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way See Key:abutters for more details.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Патот се вкрстува со поток или река и возилата при премин мора да влезат во во вода!
Map feature ford.jpg
ice_road yes way A highway is laid upon frozen water basin, definitely doesn't exist in summer.
Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down node way Incline steepness as percents ("5%") or degrees ("20°"). Positive/negative values indicate movement upward/downwards in the direction of the way.
Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Кружен тек.

Оваа ознака подразбира oneway=yes, едносмерен пат дефиниран со след на точки кои одат во смер обратен од движењето на стрелката на часовникот, а патот претходно треба да биде означен со highway=*.

Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> way The number of traffic lanes for general purpose traffic, also for buses and other specific classes of vehicle.
NLEx 6 Lanes.jpg
lane_markings yes | no way Specifies if a highway has painted markings to indicate the position of the lanes.
Reelsen1.JPG
lit yes | no nodewayarea Street lighting
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no way node The motorroad tag is used to describe highways that have motorway-like access restrictions but that are not a motorway.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Specifying sections of roads where overtaking is legally forbidden. Use overtaking:forward=yes/no/caution and overtaking:backward=yes/no/caution when it depends on driving direction.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Deprecated variant to map parking along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Deprecated variant to map parking conditions along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes way A way which has frequent passing places (See also: highway=passing_place)
Single-track.jpg
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. way See Key:service for more details.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
shoulder no | yes | right | both | left way Presence of shoulder in highway
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way area Specifies the physical usability of a way for wheeled vehicles due to surface regularity/flatness. See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way See Key:surface for more details.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick. Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way Features used to slow down traffic. See Key:traffic calming for more details.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> way The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes way A highway functions during winter, probably can't be driven in summer.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Other highway features

highway bus_stop node A small bus stop. Optionally one may also use public_transport=stop_position for the position where the vehicle stops and public_transport=platform for the place where passengers wait.
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid node Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point node Sign number which can be used to define your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN. See also emergency=access_point
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node A "give way," or "Yield" sign
Give way.jpg
emergency phone node A calling device can be used to tell on your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder nodeway A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Similar to roundabouts, but at the center there is either a painted circle or a fully traversable island. In case of an untraversable center island, junction=roundabout should be used.

Rendered as anti-clockwise by default direction=anticlockwise. To render clockwise add the tag direction=clockwise.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Означува излез/влез од автопат. ref=* Потребно е да се додаде бројот на излезот и/или името на излезот.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node The location of a passing space
Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area A platform at a bus stop or station.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Place where drivers can leave the road to rest, but not refuel.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services node area A service station to get food and eat something, often found at motorways
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera node A fixed road-side or overhead speed camera.
Speed camera.jpg
highway stop node A stop sign
STOP sign.jpg
highway street_lamp node A street light, lamppost, street lamp, light standard, or lamp standard is a raised source of light on the edge of a road, which is turned on or lit at a certain time every night
Litpath.jpg
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Семафори за регулација на сообраќајот.
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node A turning circle is a rounded, widened area usually, but not necessarily, at the end of a road to facilitate easier turning of a vehicle. Also known as a cul de sac.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Референци