Sq:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap nuk ka ndonjë kufizim të përmbajtjes në tags që mund të caktohen për të OSM-Elemente (nyjet , Mënyrat ose marrëdhënieve ). Ju mund të përdorni çdo tags ju pëlqen sa kohë që vlerat janë të verifikueshëm. Megjithatë, ka një përfitim të rënë dakord për të rekomanduar një sërë karakteristika dhe tags përkatës me qëllim për të krijuar, interpretuar dhe shfaqur një basemap të përbashkët. Kjo faqe përmban një bazë të rekomanduara vendosur të shfaqë dhe tags përkatëse.

Nëse ju nuk e shihni një etiketë të përshtatshme për atë që ju dëshironi të shikoni hartën e propozuara karakteristika apo për grupimin e mënyrave dhe nyjet së bashku në një komponent nivel më të lartë, shiko Marrëdhëniet. Nga atje ju mund të shihni se çfarë karakteristika mund të jenë shtuar (dhe ndoshta marrë ato në më shpejt), ose të propozojë tuaj.

  • Disa karakteristika hartes janë përshkruar në detaje, shih Feature Index.
  • Për të propozojë një ikonë të re, përdorin faqen e Icons Propozuar.
  • Për të parë një listë të karakteristika që dikur ishin të vlefshme, por nuk duhet të përdoret, shih papëlqyer karakteristika.
  • Harta e fundit Features ndryshimet
  • Për më tepër Editing Standardeve dhe Konventave.

Shënime mbi pasqyrim:

  • Duke përdorur tags këtu do të thotë se redaktimi përpjekjet tuaja kanë më shumë gjasa për të treguar deri në renderers ndryshme. Megjithatë, nuk ka garanci se një tag të dhëna këtu do të jetë dhënë nga ndonjë kutia e caktuar ose nga renderers përdorur nga faqja hartë kryesore. Për informata specifike se si të sigurohet që simbolet tuaja janë dhënë në Mapnik dhe pllaka Osmarender, shikoni në simboli riprodhimit.
  • Ka gjithashtu mund të jenë shumë tags se do të bëjë në faqen hartë kryesore që nuk janë listuar këtu. Kjo listë nuk është përditësuar me të gjitha kodet zbatuar nga renderers.
  • 'Kolonën pasqyrim në këto tryeza është vetëm një shembull se si një hartë imagjinare mund të zgjedhë ta bëjë të funksion. Ajo nuk diktojnë se si renderers tonë mund të bëjnë atë, as me të vërtetë ndonjë hartë të tjera.

Tavolinat janë të grupuar sipas temë, me më shumë përdoren parë.

Çdo seksion është një mostër e cila mund të përdoret për përkthime gjuhësore.

admin Propozime

Fizik

Highway (Autostradë)

Tag highway (autostradë) është tag primar të përdorur për autostrada. Kjo është shpesh vetëm tag. Ka konventat për përdorimin e saj në vendet të veçantë . Shiko tag përdorimin Highway Highway tag usage dhe Rrugor Road faqe për udhëzim.

Key Value Element Comment Rendering Photo
Roads
highway motorway way Një qasje e kufizuar e madhe autostradë ndarë, zakonisht me 2 ose më shumë korsi emergjence duke plus shpatulla të vështirë. Equivalent to the Freeway, Autobahn, etc.. Barabartë me të pa pagesë, autostradë, etj. Rendering-highway motorway neutral.png 20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
highway motorway_link way Rrugët Lidhje (sliproads / ramps) shpie në / nga një autostradë nga / për një autostradë ose rrugë klasës më të ulët. Normally with the same motorway restrictions. Normalisht me kufizimet rrugën e njëjtë. Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk way rrugë të rëndësishme që nuk janë rrugët. Typically maintained by central, not local government. Zakonisht mbahet nga qendrore, jo të qeverisë lokale. Need not necessarily be a divided highway. Nuk duhet domosdoshmërisht të jetë një autostradë e ndarë. In the UK, all green signed A roads are, in OSM, classed as 'trunk'. Në Mbretërinë e Bashkuar, të gjithë e gjelbër nënshkruar një rrugë janë, në OSM, klasifikuar si "trungu". Rendering-highway trunk carto.png Dscf0444 600.jpg
highway trunk_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a trunk road from/to a trunk road or lower class highway. Rendering-highway trunk link.png Trunk link.jpg
highway primary way Administrative classification in the UK, generally linking larger towns. Rendering-highway primary neutral.png Primary-photo.jpg
highway primary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a primary road from/to a primary road or lower class highway. Rendering-highway primary link.png
highway secondary way Administrative classification in the UK, generally linking smaller towns and villages Rendering-highway secondary neutral.png Meyenburg-L134.jpg
highway secondary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a secondary road from/to a secondary road or lower class highway.
highway tertiary way A "C" road in the UK. Generally for use on roads wider than 4 metres (13') in width, and for faster/wider minor roads that aren't A or B roads. In the UK, they tend to have dashed lines down the middle, whereas unclassified roads don't. Rendering-highway tertiary neutral.png OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified way No administrative classification. Unclassified roads typically form the lowest form of the interconnecting grid network.
Note: This is not a marker for roads where we still need to choose a highway tag (see highway=road for roads that require classification).
Rendering-highway unclassified.png Highway unclassified-photo.jpg
highway road way A road of unknown classification. This is intended as a temporary tag to mark a road until it has been properly surveyed. Once it has been surveyed, the classification should be updated to the appropriate value. Road.png
highway residential way Roads accessing or around residential areas but which are not a classified or unclassified highway. Rendering-highway residential.png Residential.jpg
highway living_street way A street where pedestrians have priority over cars, children can play on the street, maximum speed is low. In the UK this is called "Home Zone". Living street osm.png Spielstrasse.jpg
highway service way Generally for access to a building, motorway service station, beach, campsite, industrial estate, business park, etc.. This is also commonly used for access to parking and trash collection. Sometimes called an alley, particularly in the US.

Use with service=*, e.g. service=parking_aisle to mark a service way inside a amenity=parking
Rendering-highway service.png Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway track way Roads for agricultural use, gravel roads in the forest etc.; usually unpaved/unsealed but may occasionally apply to paved tracks as well, see tracktype=* for more guidance. Rendering-highway track.png Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway pedestrian way area For roads used mainly/exclusively for pedestrians/shopping areas. Also for tagging squares and plazas (in which case, add area=yes. Pedestrian with area osm.png Calle del Arenal (Madrid) 01.jpg
highway raceway way A course or track for racing Rendering-highway-raceway-mapnik.png Raceway.jpg
highway services node area A service station to get food and eat something, often found at motorways De lucht.jpg
highway bus_guideway way A busway where the vehicle guided by the way (though not a railway) and is not suitable for other traffic. Please note: this is not a normal bus lane, use access=no, psv=yes instead!
Bus track.jpg
Paths
highway path way A non-specific or shared-use path Path osm.png GuideFootPathCycleYes.jpg
highway cycleway way For designated cycleways; i.e., mainly/exclusively for bicycles. Add foot=* only if default-access-restrictions do not apply. Cycleway osm.png Cycleway-markings.jpg
highway footway way For designated footpaths; i.e., mainly/exclusively for pedestrians. This includes walking tracks and gravel paths. If bicycles are allowed as well, you can indicate this by adding a bicycle=yes tag. Should not be used for paths where the primary or intended usage is unknown. Rendering-highway footway.png Dscf0487 600.jpg
highway bridleway way For horses, (in the UK, these are rights of way for pedestrians, horse-riders and cyclists). Equivalent to highway=path + horse=designated. Rendering-highway bridleway.png Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way For flights of steps (stairs) on footways. Use with step_count=* to indicate the number of steps Rendering-highway steps.png Steps.jpg
Intersection
highway mini_roundabout node Very small roundabouts only, larger ones should be junction=roundabout.

Rendered as anti-clockwise by default. To render clockwise add the tag direction=clockwise.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png Mini-roundabout.jpg
highway stop node A stop sign
Zeichen 206 - Halt! Vorfahrt gewähren! StVO 1970.svg
STOP sign.jpg
highway traffic_signals node Lights that control the traffic Rendering-traffic singals.jpg Ampel.jpg
highway crossing node Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing Zebra-crossing sm.jpg
junction roundabout way closed way This automatically implies oneway=yes, the oneway direction is defined by the sequential ordering of nodes within the Way. This applies on a way, tagged with highway=* already. Mapping-Features-Roundabout-Simple.png 2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
highway motorway_junction node Indicates a junction (UK) or exit (US). ref=* should be set to the exit number or junction identifier. (Some roads - e.g., the A14 - also carry junction numbers, so the tag may be encountered elsewhere despite its name)
Osmarender-motorway-junction.png
Dscf0242 600.jpg
junction Other Values way See Key:junction or Taginfo for more used values.
Other features
highway incline node slope or hill; may cause slow moving trucks. This tag is redundant. Please consider using the incline=* tag.
Zeichen 110-12 - Steigung, StVO 2017.svg
Incline17.jpg
highway incline_steep node As incline, only steeper. This tag is redundant. Please consider using the incline=* tag.
Zeichen 110-12 - Steigung, StVO 2017.svg
highway ford node way The road crosses through stream or river, vehicles must enter any water Map feature ford.jpg
highway bus_stop node A small bus stop. Larger stations should be tagged as amenity=bus_station instead.
Bus.gif
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway platform node way area The passenger platform of a bus stop or station. Bayview trstwy.jpg
highway turning_circle node A turning circle is a rounded, widened area usually, but not necessarily, at the end of a road to facilitate easier turning of a vehicle. Mapping-Features-Turning-Circle.png Turning circle.jpg
highway construction way For roads under construction, use with construction=* Rendering-highway construction tertiary carto.png The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg
construction * way Any linear highway object may be added; e.g., construction=motorway. Use with highway=construction
highway proposed way For planned roads, use with proposed=*
proposed * way Any linear highway object may be added; e.g., proposed=motorway. Use with highway=proposed
highway emergency_access_point node Sign number which can be used to define you current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Emergency access point.png
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway speed_camera node A fixed road-side or overhead speed camera.
Speed trap 16x16.png
Speed camera.jpg
highway User Defined node way See Taginfo[1] for more used values.
Traffic calming
traffic_calming yes node way To tag road features that are designed to slow down traffic in residential areas.
traffic_calming bump node way Short bump, usually less than 30 cm in length. See Speed bump definition at wikipedia.
Ležeći policajac 016.jpg
traffic_calming chicane node way See Chicane definition at wikipedia.
One-lane chicane 1.jpg
traffic_calming cushion node way Several humps with spaces between them. See Speed Cushion definition at wikipedia.
Rubber speed cushions.jpg
traffic_calming hump node way Longer bump, but in general not long enough for whole vehicle. See Speed hump definition at wikipedia.
Asphalt Speed Hump.jpg
traffic_calming rumble_strip node way Several humps with spaces between them. See Rumble Strips definition at wikipedia.
North Luzon Expressway Rumble Strips.jpg
traffic_calming table node way Very long flat bump. See Speed table definition at wikipedia.
Traffic calming-table.jpg
traffic_calming choker node way Intentionally narrowed part of a road.
Traffic Calming Choker.jpg
traffic_calming Other Values node way See Key:traffic_calming or Taginfo for more used values.
Service attributes
service parking_aisle way A parking aisle is an area in a parking lot in between Parking space that vehicles can drive into and out of the parking spaces. Use with highway=service
Parking aisle.jpg
service driveway way A driveway is a service road leading to a residence or business, usually with private access. Use with highway=service
Chesterwood-Driveway.jpg
service alley way An alley is a service road usually located between properties for access to utilities. Use with highway=service
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
service Other Values way See Key:service or Taginfo for more used values.
Passing places
highway passing_place node The location of a passing space Ausweichstelle.jpg
passing_places yes way A way which has frequent passing places

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Template:Sq:Map Features:barrier Template:Sq:Map Features:cycleway Template:Sq:Map Features:tracktype Template:Sq:Map Features:waterway Template:Sq:Map Features:railway Template:Sq:Map Features:aeroway Template:Sq:Map Features:aerialway Template:Sq:Map Features:power Template:Sq:Map Features:man made Template:Sq:Map Features:leisureamenity bar node area
Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity biergarten node area
Biergarten-16.svg
Hofbräukeller Arkaden.JPG
amenity cafe node area
Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity fast_food node area
Fast-food-16.svg
Burger king kamen.jpg
amenity food_court node area
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream node area
Ice-cream-14.svg
Ribnitzer Hafenfest, Ribnitz-Damgarten (P1060946).jpg
amenity pub node area
Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant node area
Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

amenity college node area Një ndërtesë ose kampus universitar
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity dancing_school node area A dancing school or dance studio
Dancing lesson 16507650.jpg
amenity driving_school node area Driving School which offers motor vehicle driving lessons
Shop-other-16.svg
Fahrschulauto VW Austria St Johann.JPG
amenity [[ Data item not found. Check your spelling. |  first_aid_school ]] node area A place where people can go for first aid courses.
amenity kindergarten node area Për fëmijët ende të vegjël për në shkollë (gjithashtu e njohur si kopsht ose parashkollor).
Story Time.jpg
amenity language_school node area Language School: an educational institution where one studies a foreign language.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity library node area Biblotekë publike (municipal, iniversitare, …) nga e cila huazoen libra.
Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity surf_school node area A surf school is an establishment that teaches surfing.
Surfing School at Chapel Porth (2784337863).jpg
amenity toy_library node area A place to borrow games and toys, or play with them on site.
Toy Library storage.jpg
amenity research_institute node area An establishment endowed for doing research.
Aerial View of Glenn Research Center at Lewis Field - GPN-2000-002008.jpg
amenity training node area Public place where you can get training.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity music_school node area A music school, an educational institution specialized in the study, training, and research of music.
Music school from Rabnita (1980). (9196267787).jpg
amenity school node area
Williamstown school.jpg
amenity traffic_park node area Juvenile traffic schools
Lasten ajoharjoittelu rata Nordenskiöldinkatu - panoramio.jpg
amenity university node area
Brock University campus.JPG

amenity bicycle_parking node area
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station node area General tools for self-service bicycle repairs, usually on the roadside; no service
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental node area
Rental-bicycle-16.svg
Rental Row (3561666697).jpg
amenity boat_rental node area Rent a Boat
Boat rental-14.svg
Münster, Boote am Aasee -- 2016 -- 2375.jpg
amenity boat_sharing node area Share a Boat
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station node area
Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental node area
Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing node area
U Car Share Shattuck Hearst.jpg
amenity car_wash node area
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity compressed_air node area A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
Bicycle pump in Korea.jpg
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
Vehicle inspection-14.svg
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
amenity charging_station node
Charging station.16.svg
Evpost.jpg
amenity driver_training node area A place for driving training on a closed course
Skid pan at Mercedes-Benz World - Flickr - Supermac1961.jpg
amenity ferry_terminal node area
Ferry-icon.svg
Ferry Reet.jpg
amenity fuel node area
Fuel-16.svg
Preem Karlskrona.jpg
amenity grit_bin node
Grit bin.jpg
amenity motorcycle_parking node area Parking for motorcycles
Parking-motorcycle-16.svg
Motorradparkplatz Gifhorn Mühlenmuseum.jpg
amenity parking node area
Parking-16.svg
P3030027ParkingLot wb.jpg
amenity parking_entrance node Underground
Parking entrance-14.svg
Multi-storey
Parking entrance multi-storey 14.svg
Christian Wirth - Tiefgarage Hauptplatz.jpg
amenity parking_space node area
Rendering-parking space.png
Israel Batch 2 (149).JPG
amenity taxi node area
Taxi-16.svg
Hong Kong Taxi - 1-12-2006 - Shatin Taxi Stand.jpg

amenity atm node një ATM ose makinë tërheqjeje paraje kesh
Atm-14.svg
ATM 750x1300.jpg
amenity bank node area një bankë (për një bankë që gjithashtu ka një ATM, këshillohet që të shtohet një nyje për cdo ATM)
Bank-16.svg
Dscf1401-800.jpg
amenity bureau_de_change node Bureau de change, currency exchange, Wechsel, cambio – një vend për të këmbyer valuta të huaja dhe çeqe të udhëtarëve
Bureau de change-14.svg
Bureau de change electronic sign.jpg

amenity baby_hatch node area
Babybox - venkovní strana.jpg
amenity clinic node area
Doctors-14.svg
Bristol , Central Health Clinic - geograph.org.uk - 1360619.jpg
amenity dentist node area
Dentist-14.svg
Military dentists in Guatemala.jpg
amenity doctors node area
Doctors-14.svg
Doctors stethoscope 2.jpg
amenity hospital node area
Hospital-14.svg
Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg
amenity nursing_home node area
Social amenity darken 80-16.svg
Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
amenity pharmacy node area
Pharmacy-14.svg
Boots The Chemist At Gunwharf Quays.jpg
amenity social_facility node area
Social facility-14.svg
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
amenity veterinary node area
Veterinary-14.svg
Veterinary Surgeon.jpg

amenity arts_centre node area
Arts centre.svg
Alhamra Art Centre.JPG
amenity brothel node area
Walletjes 001.jpg
amenity casino node area A gambling venue with at least one table game(e.g. roulette, blackjack) that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
Casino-14.svg
Sahara Hotel and Casino.jpg
amenity cinema node area
Cinema-16.svg
Palace cinéma beaumont.JPG
amenity community_centre node area
Community centre-14.svg
Greasby Community Centre.JPG
amenity conference_centre node area A large building that is used to hold a convention
Irving Convention Center Exterior.JPG
amenity events_venue node area A building specifically used for organising events
Ludwigsfelde asv2021-03 img08 Klubhaus.jpg
amenity exhibition_centre node area An exhibition centre
Shanghai new international expo centre.jpg
amenity fountain node area
Fountain-14.svg
Fountain at Milan citadel.JPG
amenity gambling node area A place for gambling, not being a shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, or leisure=adult_gaming_centre.

Games that are covered by this definition include bingo and pachinko.

Bingo cards.jpg
amenity love_hotel node area A love hotel is a type of short-stay hotel operated primarily for the purpose of allowing guests privacy for sexual activities.
Hotel portodiMare Himeji.jpg
amenity music_venue node area An indoor place to hear contemporary live music.
Vaihn2013.jpg
amenity nightclub node area
Nightclub-16.svg
Gatecrasher.jpg
amenity planetarium node area A planetarium.
Planetarium WPKiW.jpg
amenity public_bookcase node area A street furniture containing books. Take one or leave one.
Public bookcase-14.svg
Hannover, public bookcase.jpg
amenity social_centre node area A place for free and not-for-profit activities.
Governor Hotel, Rotary Club of Portland plaque.JPG
amenity stripclub node
Seattle - Deja Vu 01.jpg
amenity studio node area
DOUG.jpg
amenity swingerclub node area
Swingerclub Cäsars Palace. Spröckhövel.JPG
amenity theatre node area
Theatre-16.svg
Sydney opera.jpg

Public Service

amenity courthouse node area
Courthouse-16.svg
Franklinctycrthsapalchicola01.jpg
amenity fire_station node area
Fire-station-16.svg
Fire station.jpg
amenity police node area
Police-16.svg
Ploizeiautos Davidwache.jpg
amenity post_box node
Post box-12.svg
Post Box.JPG
amenity post_depot node area Post depot or delivery office, where letters and parcels are collected and sorted prior to delivery.
Post office delivery office, Mablethorpe - geograph.org.uk - 1186977.jpg
amenity post_office node area
Post office-14.svg
100px-Pošta Praha 025.jpg
amenity prison node area
Prison-16.svg
Osaka keimusho.jpg
amenity ranger_station node area National Park visitor headquarters: official park visitor facility with police, visitor information, permit services, etc
Talkeetna Ranger Station.jpg
amenity townhall node area
Town-hall-16.svg
TownHall-Ljubljana.JPG

Facilities

amenity bbq node
Bbq-14.svg
Grillplatzusa.jpg
amenity bench node
Bench-16.svg
Bench.jpg
amenity dog_toilet node area Area designated for dogs to urinate and excrete.
Dog-toilet.jpg
amenity dressing_room node area Area designated for changing clothes.
Korpilahti beach - changing room.jpg
amenity drinking_water node
Drinking-water-16.svg
Basler Trinkwasser 1341.jpg
amenity give_box node area A small facility where people drop off and pick up various types of items in the sense of free sharing and reuse.
GiveBox an der Schwarztorstrasse 96 im Januar 2020.jpg
amenity mailroom node area A mailroom for receiving packages or letters.
Mailroom of the New York Times newspaper.8d22741v.jpg
amenity parcel_locker node area Machine for picking up and sending parcels
Polish Packstation.jpg
amenity shelter node area
Shelter-14.svg
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
amenity shower node area
Shower-14.svg
Znak D-26d.svg
amenity telephone node
Telephone.16.svg
Telephone.jpg
amenity toilets node area
Toilets-16.svg
WC-Anlage.jpg
amenity water_point node
Aire de Valuejols.JPG
amenity watering_place node
Drinking Water For Humans and Animals.jpg

Waste Management

amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
Aire de Valuejols.JPG
amenity recycling node area
Recycling-16.svg
Recycling.jpg
amenity waste_basket node A single small container for depositing garbage that is easily accessible for pedestrians.
Waste-basket-12.svg
Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity waste_disposal node
Waste disposal-14.svg
Waste container.jpg
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.

amenity animal_boarding node area
Holmbyre Cattery - geograph.org.uk - 167661.jpg
amenity animal_breeding node area relation A facility where animals are bred, usually to sell them
Brickfields Horse Centre - geograph.org.uk - 135890.jpg
amenity animal_shelter node area
Kennel 2.jpg
amenity animal_training node area A facility used for non-competitive animal training
MTAPD Canine Training Facility (26942355044).jpg
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
Backofen Emstal.JPG
amenity clock node
Houses Of Parliment Clock Tower (Big Ben).jpg
amenity crematorium node area
Bushbury Crematorium - geograph.org.uk - 259876.jpg
amenity dive_centre node area A dive center is the base location where sports divers usually start scuba diving or make dive guided trips at new locations.
Diving Center in Marsalforn.JPG
amenity funeral_hall node area A place for holding a funeral ceremony, other than a place of worship.
Okriftel Trauerhalle 08 001.jpg
amenity grave_yard node area
Landuse-cemetery.png
Odenbuell Nordstrand St Vinzenz IMGP2940 wp crop.jpg


amenity hunting_stand node area
Hunting-stand-16.svg
A rised hide closed quadrat.jpg
amenity internet_cafe node area A place whose principal role is providing internet services to the public.
Internet cafe-14.svg
Cafe internet uninorte.JPG
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
Montague Burton Residences Kitchen.jpg
amenity kneipp_water_cure node area Outdoor foot bath facility. Usually this is a pool with cold water and handrail. Popular in German speaking countries.
Wassertreten 1.jpg
amenity lounger node An object for people to lie down.
Coulée Verte du 14ème @ Paris (28484238796).jpg
amenity marketplace node area
Marketplace-14.svg
Marche berlin002.jpg
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
Kloster Eibingen01.JPG
amenity photo_booth node
Photomaton.jpg
amenity place_of_mourning node area A room or building where families and friends can come, before the funeral, and view the body of the person who has died.
Funérarium de Wasquehal.jpg
amenity place_of_worship node area Christian-16.svg Muslim-16.svg Jewish-16.svg Taoist-16.svg Buddhist-16.svg Hinduist-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Place-of-worship-16.svg
Place of worship.png
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
Public bath.svg
Blue Lagoon 2012-08-23 (4).JPG
amenity public_building node area
amenity refugee_site node area A human settlement sheltering refugees or internally displaced persons
An Aerial View of the Za'atri Refugee Camp.jpg
amenity vending_machine node
Vending machines at Haeundae.jpg
amenity node area

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. You can edit the SQ translation there. Template:Sq:Map Features:shop Template:Sq:Map Features:tourism Template:Sq:Map Features:historic Template:Sq:Map Features:landuse Template:Sq:Map Features:military Template:Sq:Map Features:natural Template:Sq:Map Features:geological

Jo Fizike

Template:Sq:Map Features:route Template:Sq:Map Features:boundary Template:Sq:Map Features:sport Template:Sq:Map Features:abutters Template:Sq:Map Features:accessories Template:Sq:Map Features:properties Template:Sq:Map Features:restrictions

Emërtimi

Template:Sq:Map Features:name Template:Sq:Map Features:references Template:Sq:Map Features:place Template:Sq:Map Features:addr Template:Sq:Map Features:annotation Template:Sq:Map Features:editor keys

Nyjë Mënyrë Lidhje