Sv:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

När kartorna på OpenStreetMap ritas specificerar man mer än bara hur världen ligger. För exempelvis vägar räcker det inte med vägens sträckning utan det måste också till information om vilken typ av väg det är. Om den är bara för hästar, cyklister eller om det går att köra bil och lastbil där. Eftersom kartorna sträcker sig över landsgränserna är det viktigt att den här extra informationen blir så likartad som möjligt. En motorväg i England har ju i mångt och mycket samma egenskaper som en i Sverige.

Den här informationen läggs på som så kallade attribut på noder, vägar och areor (se Sv:Elements). Det finns inga hårda regler om vilka attribut som skall användas, men för att det skall fungera som beskrivet ovan är det viktigt att använda vissa fastställda konventioner. Utöver dessa är det tillåtet att lägga till ytterligare information om man själv anser den relevant och viktig.

När man lägger till egen sådan information kan det dock vara bra att tänka på att informationen måste ha en rimlig livslängd. Att lägga in tidtabeller för bussar eller information om väglag är troligen en dålig idé. Däremot kan det vara bra att lägga in information om begränsningar i vikt för ett fordon eller information om att en isväg kan finnas under rätta väderbetingelser.

Nedan följer en beskrivning av attribut med svenska beskrivningar så att vi kan få en gemensam uppfattning om hur vägar skall märkas. En komplett version av denna information finns tills vidare endast på engelska på sidan Map Features.

Vägar

Svenska vägtyper och deras märkning

Följande tabell visar den minsta gemensamma märkningen som är lämplig för ett antal olika typer av vägar. Utöver de kombinationer av nyckel/värde som finns i tabellen finns ett stort antal andra, av vilka några beskrivs i tabeller längre ner på sidan. För övriga hänvisas till de engelska versionerna.

En väg märks efter hur viktig den är. Då det inte finns något exakt mått på vilka vägar som är "viktigast", så utgår man från att en europaväg är viktigare än en riksväg som är viktigare än en länsväg som i sin tur är viktigare än övriga vägar. Där man känner att just för den här vägen blir det alldeles för låg klass är det dock tillåtet att flytta upp den. Exempelvis vägen från E 4 in till kommunhuvudorten Robertsfors är inte ens länsväg, men då den förutom E 4 är en av de viktigaste vägarna i kommunen kan den därför ändå sättas till primary.

Svensk term Typ av väg highway=* name=* ref=*
Motorväg Alla motorvägssträckor oavsett klassificering motorway Europavägsnummer (Ex. E 18)
Nationell stamväg Europavägarna samt några riksvägar trunk Vägnummer (Ex. E 6)
Riksväg Riksvägar som inte ingår ovan primary Ex. Holmsundsvägen Vägnummer (Ex. 26)
Länsväg Länsväg av riksintresse enligt Trafikverket primary Ex. Timmervägen Vägnummer (Ex. Y 622)
Primär länsväg som är huvudväg mellan centralort och en större väg* primary Ex. Bergsjövägen Vägnummer (Ex. 307)
Primär länsväg som är huvudväg mellan två centralorter* primary Vägnummer (Ex. 127)
Sekundär länsväg som är huvudväg mellan tätort och en större väg* secondary
Sekundär länsväg som är huvudväg mellan tätort och centralort* secondary
Primär länsväg (100-499) secondary Vägnummer (Ex. 339)
Sekundär länsväg (500-2999, unika per län) tertiary Vägnummer (Ex. O 500)
"Leder för tung trafik" (2999-9999) tertiary
Oklassificerad väg Bilväg inom bostadsområde residential Ex. Rostbrännarvägen
Övriga bilvägar unclassified Ex. Industrivägen
Mindre väg/traktorväg samt skogsbilväg som ej är tillräckligt viktig för unclassified track
* Primära länsvägen är huvudväg om vägar av högre klassificering saknas till/från orten. Saknas även primär länsväg är sekundära länsvägen huvudväg. Här har vi exemplet med Robertsfors. Enligt denna definition blir de sekundära länsvägarna AC 651 och AC 670 primära vägar från Robertsfors och ut till E 4 då det saknas större huvudvägar. En väg bör dock inte klassifiseras upp mer än ett steg från sin "vanliga" klassifikation. En sekundär länsväg bör därför aldrig sättas högre än secondary.

Notera att en vägs beteckning anges med ref=* och är densamma längs hela vägen. Namnet anges med name=* och kan variera längs vägen. Exempelvis har E 12:an ref=E 12 från Norge till Ryssland men name=Obbolavägen i Holmsund, name=Västra esplanaden i Umeå och name=Blå vägen i Lycksele. Märk även att trots att vägverket blandar hejvilt så ska det enligt den internationella konventionen vara ett mellanrum mellan E och numret på en europaväg. Ex. E 6 eller E 18. Om en väg tillhör flera olika vägar avgränsas de med semikolon, exempelvis ref=E 4;E 12;92.

Motortrafikleder, oavsett highway-klassificering, har tillägget motorroad=yes.

Redigerar man vägar som funnits med ett tag kan man se att attributet class används. Detta är ett gammalt system som är ersatt med highway.Vedertagna märkningar av vägar (highway)

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Vägar

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Motorvägar med två skilda körbanor med minst två filer på varje körbana och bred vägren. Körbanor ritas som två parallella vägar.
Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk way Europavägar och viktiga vägar som inte är motorvägar. Behöver dock inte nödvändigtvis ha två skilda körbanor.
Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Riksvägar (vägnummer upp till 99). Stora och viktiga länsvägar och större genomfartsvägar som inte passar in på ovanstående alternativ. 2+1 väg ritas som två parallella vägar med märkningen oneway=yes och antalet filer för respektive körbana (lanes=2 respektive lanes=1)
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary way Primära (skyltade 100-500) länsvägar och viktigare sekundära länsvägar.
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Anm: Gränsen mellan secondary-tertiary-unclassified diskuteras.
På landsbygden: Allmänna vägar mer nummer 500 och upp, sk sekundära länsvägar. Dessa skyltas ofta utan nummer med blå destinationsskylt. Komplettera med information om beläggning: surface=paved/unpaved
I tätorter: Övriga huvudgator
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Anm: Gränsen mellan secondary-tertiary-unclassified diskuteras.
På landsbygden:Mindre väg utan större krav, enskilda vägar och skogsvägar som kanske har M skyltning för att underlätta möte
I tätorter:Övriga vägar, dvs sådana som ej är genomfartsleder eller vägar i bostadsområden. Här omfattas t ex vägar i industriområden m m.
Observera att denna märkning ej skall användas för vägar vars klassifiering är okänd, då används i stället highway=road.
Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Väg med bostäder, vanligtvis ej för genomfartstrafik.
Rendering-highway residential.png
 • Taman Ria Terrace.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Link roads

highway motorway_link way På eller avfartsramp till motorväg
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way På eller avfartsramp till ovanstående
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way På eller avfartsramp till ovanstående
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a secondary road from/to a secondary road or lower class highway.
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to a tertiary road or lower class highway.
Rendering-highway tertiary link.png

Special road types

highway living_street way Gångfartsgata; fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart, inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Kan även gälla torg och kallas då gångfartsområde.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Uppfart, industriväg, väg till bakgård, för sophämtning eller ex. till en strand. Även vägar inne på en parkeringsplats med tillägget service=parking_aisle
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian way area Gågata, strög... Gata huvudsakligen avsedd för fotgängare. Används i butiksområden där människor använder gatan för att ta sig mellan butiker och där motortrafik (leveranser undantagna) är förbjuden. Används ej vid gång och cykelvägar.
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Bruksvägar huvudsakligen för lantbruk, jordbruk och skogsbruk. Vanligtvis ej asfalterade. Se Stigtyper för detaljerad märkning.
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway way En bussväg som har styrande skenor och som inte är lämplig för annan trafik, se [1]. Finns troligtvis inte i Sverige. Observera: Detta är inte en normal bussfil, använd access=no, psv=yes istället!
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way A course or track for (motor) racing
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Fuji Speedway start-finish.jpg
highway road way En väg vars klassifiering för tillfället är okänd. Detta är en tillfällig uppmärkning av en väg som ännu ej har tillfredsställande undersökts. Så fort som bättre information finns tillgänglig skall denna uppmärkning ersättas med lämpligt värde.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Stigar, leder och vägar ej primärt för motorfordonstrafik

highway footway way area Gångstig
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway way Större gångstig, tillåter hästar...
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trappor som utgör del av gångstig eller gågata.
Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor way Korridor inuti en byggnad
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Övriga eller ospecifika spår och leder. Ex. skoterled highway=path, snowmobile=designated eller skidspår highway=path, ski=designated
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing.
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Övergångsställe. Kan specificeras vidare med crossing=*
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (see Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

When cycleway is drawn as its own way (see Bicycle)

highway cycleway way Cykelväg, kan även vara kombinerad med gångtrafik, s.k. GC-vägar. Se WikiProject Sweden/Cycle networks för märkning av svenska cykelnätverk
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cycleway tagged on the main roadway or lane (see Bicycle)

cycleway lane way A lane is a route that lies within the roadway
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions. Used together with oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, there are markings reminding about this. In some places these markings are known as "sharrows" ('sharing arrows') and this is the tag to use for those.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Primary key to record parking along the street. Desribes the parking position of parked vehicles in the street.
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way To specify the orientation of parked vehicles if there is street parking.

Lifecycle (see also lifecycle prefixes)

highway proposed way For planned roads, use with proposed=* and a value of the proposed highway value.
highway construction way Väg under konstruktion. Använd tillsammans med construction=*
Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Attributes

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way See Key:abutters for more details.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Vadställe. Vägen korsar ett vattendrag och man måste köra/gå genom vattnet. Bedre alternativ: ford=yes, på samme måte som f.ex bridge=*.
Map feature ford.jpg
ice_road yes way A highway is laid upon frozen water basin, definitely doesn't exist in summer.
Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down node way Incline steepness as percents ("5%") or degrees ("20°"). Positive/negative values indicate movement upward/downwards in the direction of the way.
Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Cirkulationsplats som är större än bara målad vägyta. "roundabout" betyder automatiskt att vägen är enkelriktad så tänk på att vägen ska vara ritad i rätt riktning. Är det en stor rondell taggas endast den inre cirkulationsringen med highway=roundabout och tillfartsvägarna som vanligt men med attributet oneway=yes.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> way The number of traffic lanes for general purpose traffic, also for buses and other specific classes of vehicle.
NLEx 6 Lanes.jpg
lane_markings yes | no way Specifies if a highway has painted markings to indicate the position of the lanes.
Reelsen1.JPG
lit yes | no nodewayarea Gatubelysning
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no way node The motorroad tag is used to describe highways that have motorway-like access restrictions but that are not a motorway.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Specifying sections of roads where overtaking is legally forbidden. Use overtaking:forward=yes/no/caution and overtaking:backward=yes/no/caution when it depends on driving direction.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Deprecated variant to map parking along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Deprecated variant to map parking conditions along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes way A way which has frequent passing places (See also: highway=passing_place)
Single-track.jpg
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. way See Key:service for more details.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
shoulder no | yes | right | both | left way Presence of shoulder in highway
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way area Specifies the physical usability of a way for wheeled vehicles due to surface regularity/flatness. See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way See Key:surface for more details.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way För att tagga något som har som funktion att minska hastigheten i bostadsområden.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> way The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes way A highway functions during winter, probably can't be driven in summer.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Övrigt

highway bus_stop node Busshållplats. Används där bussen stannar till vid vägkanten för av- och påstigning. För busstationer används amenity=bus_station
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid node Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point node Numrerad skylt som kan användas för att uppge var man är vid en olycka. Används med ref=NUMRET_PÅ_SKYLTEN
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node Väjningsplikt
Give way.jpg
emergency phone node A calling device can be used to tell on your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Emergency-phone.16.svg
Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder nodeway A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Liten cirkulationsplats, exempelvis en stolpe mitt i en korsning som ska rundas. Moturs om inte annat anges. Medurs (för länder med vänstertrafik) anges med direction=clockwise.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Trafikplats (även kallat avfart eller mot) längs motorväg, eventuellt nummer anges med ref=*
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Mötesplats, utmärkt på vägen med en M-skylt
Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area A platform at a bus stop or station.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Rastplats längs väg med möjlighet till parkering, ofta med bänkar och bord för medhavd matsäck. Används med fördel för rastplatser i Sverige utmärkta med vägskylt innehållande stiliserat bord och gran.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services node area Ett till svenska svåröversatt "serviceställe" oftast i direkt anslutning till motorvägar. Bensinstation, restaurang, parkeringsmöjligheter och toaletter är ett minimum. Ofta finns även en mindre affär samt möjlighet till dusch.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera node Fast installerad hastighetskamera
Speed camera.jpg
highway stop node Stoppskylt
STOP sign.jpg
highway street_lamp node A street light, lamppost, street lamp, light standard, or lamp standard is a raised source of light on the edge of a road, which is turned on or lit at a certain time every night
2014 Kłodzko, ul. Grottgera 14.JPG
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Trafikljus
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Vändplats
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Se även exempelsidan för hjälp om hur du taggar vägar i Sverige.


Properties

Nyckelord Värde Element Kommentar Bild
area yes area Means a feature that is normally linear is an area. You should not add this to features that are already defined as an area type.
Mapnik area pedestrian.png
brand user defined node area Brand of the feature.
Fast food.jpg
bridge yes / aqueduct / viaduct / cantilever / movable / covered / … way A bridge, use together with the tag layer=*. Value yes is generic, or you can specialize.
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
capacity amount node area Used for specifying capacity of a facility.
Maximum occupancy sign, Ohio University Convocation Center.jpg
charge amount node way area Used for specifying how much is charged for use/access to a facility. See toll=* or fee=*.
Dollarnote hq.jpg
clothes see key's page node area Tagged on shops and other features to denote if they sell clothes or not and what type of clothes they sell.
Hasseen2.jpg
covered yes node way area Used to denote that a node, way or area is covered by another entity (or in some cases the ground), when the use of layers is inappropriate, or additional clarification is needed.
Covered.jpg
crossing no / traffic_signals / uncontrolled / island / unmarked node Further refinement for nodes already tagged with highway=crossing or railway=crossing
Zebra-crossing sm.jpg
crossing:island yes / no node way Specifies whether a pedestrian crossing has a refuge island
Praha 10 ulice Ruska 10 prechod s ostruvkem.JPG
cutting yes / left / right way A cut in the land to carry a road or tram. Mostly in hilly landscape. See Cutting on Wikipedia
Road cut.jpg
disused yes node way area For features that are useful for navigation, yet are unused. See abandoned=* if infrastructure is removed.
Closed down shop.jpg
drinking_water yes / no node area Describes whether a drinking water is available
Brass water tap.jpg
drive_through yes / no node area Used to indicate if a pharmacy, bank, atm, or fast_food, or post_box offers drive_thru service. drive_through=* is different than drive_in=*}
Drive-through ATM.jpg
drive_in yes / no node area Used to indicate if a cinema is a drive-in cinema or a restaurant offers drive-in service. drive_in=* is different than drive_through=*
Autokino gravenbruch.jpg
electrified contact_line / rail way Indicates infrastructure to supply vehicles with electricity on rail tracks
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
ele Number node area Elevation (also known as altitude or height) above mean sea level in metre, based on geoid model EGM 96 which is used by WGS 84 (GPS). (see also Altitude)
Key-ele mapnik.png
embankment yes way A raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area. See Embankment on Wikipedia
Embankment.jpg
end_date Date way Date feature was removed
Target Closing Sign Gastonia, NC (6995771381).jpg
est_width Number way A rough guess of the width of way in metres
Height demonstration diagram.png
fee yes / no node area Used for specifying whether fee is charged for use/access to a facility. See also toll=*.
Tenerife telescope C.jpg
fire_object:type poo / szo node way area Potentially dangerous and socially significant objects
fire_operator Name node way area Fire station, which serves the object
fire_rank 1bis / 2 to 5 node way area Rank fire, defined for a particular object
frequency Number node way area Frequency in Hz
Wave frequency.gif
hazard see hazard node way area Indicates of the hazards.
DIN 4844-2 Warnung vor einer Gefahrenstelle D-W000.svg
hot_water yes / no node area Describes whether a hot water is available
inscription User Defined node way area The full text of inscriptions, which can be found on buildings, memorials and other objects.
Beneventum, Arch of Trajan (III) (4749426050).jpg
internet_access yes / wired / wlan / terminal / no node area This tag is for indication that a map entity such as a building, a shop, restaurant, etc. offers internet access to the public, either as a paid service or even for free.
Internet-Sign.jpg
layer -5 to 5 way 0: ground (default); -1..-5:under ground layer; 1..5 (not +1):above ground layer
This is intended to indicate actual physical separation, shouldn't be used just to influence rendering order.
Washington layers.png
leaf_cycle evergreen / deciduous / semi_evergreen / semi_deciduous / mixed node way area Describes the phenology of leaves
Olga Wisinger-Florian - Falling Leaves.JPG
leaf_type broadleaved / needleleaved / mixed / leafless node way area Describes the type of leaves
Picea abies Nadelkissen.jpg
location underground / overground / underwater / roof / indoor node way area Location
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
narrow yes way Relative indication that a way (waterway, highway, cycleway) gets narrower.
Narrow-sign.jpg
nudism yes / obligatory / designated / no / customary / permissive node area Indicates if the described object provides the possibility of nudism
CapdAgde crop.jpg
opening_hours 24/7 or mo md hh:mm-hh:mm. (read described syntax) node way area opening_hours describes when something is open.
Neon Internet Cafe open 24 hours.jpg
opening_hours:drive_through 24/7 or mo md hh:mm-hh:mm. (read described syntax) node area opening_hours describes when something is open for drive-through services.
Pizza Hut - 5625 Gull Road, Kalamazoo (51123964537).jpg
operator User Defined node way area The operator tag can be used to name a company or corporation who's responsible for a certain object or who operates it.
power_supply yes / no node area Describes whether a power supply is available
20061007 3P N PE CEE connections.jpg
produce User Defined node area relation Describes a feature's agricultural output produced though a natural process of growing or breeding.
La Boqueria.JPG
rental see key's page node area Tagged on shops and other features to denote if they rent something or not and what they rent.
X2 Segway (6325395763).jpg
sauna yes / no node area Describes whether a sauna is available
Highgrove Sauna.jpg
service_times see opening_hours node area Times of service of a given feature e.g. church service
St Andrew's Church (Kowloon) Service times 2012.jpg
shower yes / no node area Describes whether a shower is available
Shower close up.jpg
start_date Date node way area relation Date feature was created
Zero kilometre mark in Paris, 23 June 2013.jpg
tactile_paving yes /no node way area Indicate if a specific place can be detected or followed with a blindman's stick.
Tactile paving.jpg
tidal yes area Area is flooded by the tide
Onehunga Shoreline For Reclamation.jpg
toilets yes / no node area Describes whether a toilets is available
Amenity toilets.svg
topless yes / no node area Indicates if the described object provides the possibility of female topless practice
Malta - St. Julian's - Triq Il-Wilga 02 No Topless Bathing.jpg
tunnel yes way A tunnel, use together with a tag layer=*.
Tunnel.jpg
toilets:wheelchair yes / no node area States if a location has a wheelchair accessible toilet or not.
Lazienka-niepelnosprawnych-dworzec-warszawa-wschodnia.jpg
wheelchair yes / no / limited node way area Indicates if a place is accessible using a wheelchair.
Standard rollstuhl.jpg
width Number way Width of way in metres
Height demonstration diagram.png
wood coniferous / deciduous / mixed node area Applies to landuse=forest and natural=wood detailing the sort of trees found within each landuse. Makes most sense when applied to areas.
Be careful : this tag is now deprecated, please use instead leaf_cycle=*
Diqing, Yunnan, China.jpg
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Restriktioner

Nyckelord Värde Element Kommentar Bild
Vehicle types
access agricultural
delivery
designated
destination
forestry
no
official
permissive
private
yes
way Används för att ange vem som får använda vägen.
 • official anges för vägar som enligt lag eller förordning är vikt för viss typ av transport; detta anges vanligen med en trafikskylt.
 • private anges på privata vägar där ägaren inte gjort något medgivande om tillträde för allmänheten.
 • permissive vägen är privat, men ägaren medger tillträde för allmänheten
 • destination anges för vägar som endast får användas av besökande till platser som enbart kan nås via vägen
WhichAccess.png
agricultural yes / no way Tillgänglighet för ex. traktorer
Sinnbild Traktor.svg
atv For values see access above way Access restricted to wheeled vehicles 1.27m (50 inches) or less in width, for example  ATV
Pictograms ATV All terrain Quad.svg
bdouble For values see access above way area Access permission for  Road Train B-double. A B-double (B-Train) consists of a prime mover towing a specialised trailer (known as a "lead" or "A"-trailer) that has a fifth-wheel mounted on the rear towing another semi-trailer, resulting in two articulation points.
B-double.png
bicycle For values see access above + dismount way Tillgänglighet för cykeltrafik
Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg
boat For values see access above way area Tillgänglighet för båttrafik
Sailboat symbol.svg
electric_bicycle For values see access above way node area Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 25 km/h)
Electric Bicycle Japan.jpg
emergency yes way Access permission for emergency motor vehicles; e.g., ambulance, fire truck, police car
MB-emergency edited.svg
foot For values see access above way Tillgänglighet för fotgängare
Sinnbild Fußgänger.svg
forestry yes / no way Access permission for forestry vehicles, e.g. tractors.
HarvesterKieferwld.jpg
golf_cart For values see access above way Access permission for golf carts and similar small, low-speed electric vehicles
Oak Valley Snow Park Korea 15.JPG
goods For values see access above way Tillgänglighet för lätta lastbilar (upp till 3,5 ton)
Sinnbild LKW.svg
hazmat For values see access above way Access permission for vehicles carrying hazardous materials.
Zeichen 261 stripped.svg
hgv For values see access above way Tillgänglighet för tunga lastbilar (över 3,5 ton)
Sinnbild LKW.svg
horse For values see access above way Tillgänglighet för ryttare
Sinnbild Reiter, StVO 1992.svg
inline_skates yes / no way node area Access permission for  Inline Skates
Pictograms-nps-land-in-line skating stripped.svg
lhv For values see access above way Access permission for  Longer Heavier Vehicle (LHV), e.g. for vehicles with 6 axles and can carry up to 44 metric tons
Sinnbild LKW mit Anhänger.svg
mofa For values see access above way Access permission for  mofas
Sinnbild Mofa.svg
moped For values see access above way Access permission for  mopeds
Icon moped.png
motorboat For values see access above way area Tillgänglighet för motorbåtstrafik
Speedboat symbol.svg
motorcar For values see access above way Tillgänglighet för biltrafik
Sinnbild PKW.svg
motorcycle For values see access above way Tillgänglighet för motorcykeltrafik
Sinnbild Kraftrad.svg
motor_vehicle For values see access above way Access permission for any motorized vehicle
Zeichen 260 stripped.svg
psv For values see access above way Anger om vägbundet allmänt transportmedel som linjebussar o dyl får framföras på denna väg
Sinnbild Kraftomnibus.svg
roadtrain For values see access above way area Access permission for  Road train, A road train consists of a relatively conventional tractor unit, but instead of pulling one trailer or semi-trailer, the road train pulls two or more of them.
Aust config.png
ski For values see access above way area Access permission for  skiers
Norwegian-road-sign-790.32.svg
speed_pedelec For values see access above way node area Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 45 km/h)
Riese und Müller New Charger S-Pedelec links.jpg
tank For values see access above way area Access permission for (military) tanks
Panzer aus Zusatzzeichen 1049-12.svg
vehicle For values see access above way Access permission for all vehicles
Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg
4wd_only yes way A road signed as only suitable for 4WD (offroad) vehicles
Canning Stock Route.jpg
Other
alcohol yes / no node area Whether alcohol is allowed, or what type of alcohol may be served, at a location.
No alcohol-1.svg
dog yes / no node way area relation Describes if dogs are allowed.
Noun 364.svg
drinking_water:legal yes / no node area Indication whether a feature is officially considered as a drinking water.
Cape Town - Drough.jpg
female yes node area Female-only or gender segregated (with male=yes) feature
Female-Symbol-Silhouette.png
male yes node area Male-only or gender segregated (with female=yes) feature
Male-Symbol-Silhouette.png
max_age age node area The legal maximum age
maxaxleload Weight way The legal maximum axleload – units other than tonnes should be explicit
Zeichen 263.svg
maxheight Height way Högsta tillåtna höjd i meter
Zeichen 265-3,8 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe, StVO 2017.svg
maxlength Length way Längdbegränsning i meter
Zeichen 266-10 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge, StVO 2017.svg
maxspeed Speed way Högsta tillåtna hastighet i km/h
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
maxstay Number way Längsta tid som man får uppehålla sig på vägen; ange tidsenhet (hour/hours/day/days).
Max stay cropped.png
maxweight Weight way Högsta tillåtna bruttovikt i ton
Zeichen 262-5,5 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse, StVO 2017.svg
maxwidth Width way Breddbegränsning i meter
Zeichen 264-2 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite, StVO 2017.svg
min_age age node area The legal minimum age
minspeed Speed way Lägsta tillåtna hastighet i km/h
Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
noexit yes node way Återvändsgränd
Zeichen 357 - Sackgasse, StVO 1992.svg
oneway yes / no / -1 way Används för att markera enkelriktade gator, den tillåtna färdriktningen överensstämmer med ordningen av noderna inom vägen
OneWaySign.png
openfire yes / no node area relation This property specifies whether open fires are allowed at a feature.
Campsite Fireplace.svg
Relation:restriction relation Used for a set of tags and members to represent a turn restriction.
France road sign B2b.svg
smoking yes / no node area relation For marking applicable smoking rules. However, if a law mandates a given smoking rule, that need not be mapped.
No Smoking.svg
toll yes node Vägen är avfigtsbelagd. Se även highway=toll_booth
1 4 18 (Swedish road sign).svg
traffic_sign city_limit node Start/end sign of city limits, in most countries implies a specific "city maxspeed".
Denmark City limit sign begin.svg
unisex yes node area Unisex feature
Gender Neutral (13777) - The Noun Project.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Hinder

Linear barriers

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Access control on highways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Cykelvägar

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild
cycleway lane way Two cycle lanes, one on each side of the road. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane way A cycle lane only on one side of the road. Left or right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is permitted to cycle in both directions.

Note - such streets are common in Belgium, the Netherlands and Denmark, for example, but are rare in the UK (although they do exist): often, instead, actually the street is two-way as normal for its whole length except for the very short section past the no-entry sign at the end, where cycles are excepted from the no-entry by means of a short lane separated by an island. This is called a "cycle plug". In some places this has been represented as very short oneway Way at the end with an adjacent cycleway, forming a little triangle with the road they join to, or sometimes with a short oneway Way with cycleway=opposite_lane or opposite_track.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track way A track is a route that is separate from the road.+oneway=yes if needed. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track way A track only on one side of the road. You can drive in both directions. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared way Cyclists share space with other traffic on this highway.
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use. Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway way A bus lane permitted to use only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. The road markings are usually there to highlight a cycle route or to remind drivers that you can cycle there. Also used for the on-road shared-lane marking called a "sharrow"[2]. Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane way A shared lane only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway asl node A cycleway advanced stop line (ASL), also known as a bike box or an advanced stop box, is a marked area for cyclists in front of the stop line for motor traffic. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway user defined way All commonly used values according to Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Vägtyper

Används för att mer i detalj precisera landsvägar (highway=track) utanför tätbebyggt område.
För beskrivning av stigar rekommenderas highway=path.

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild
tracktype grade1 way Belagd med asfalt, oljegrus eller hårt/kompakt grus.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 way Belagd med grus eller hårt packad jord/sand.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 way Obelagd; hårt packad yta med en blandning av hårda och mjuka material.
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 way Obelagd; hård yta av mjuka material. Kan ha hjulspår med beväxt mittensträng.
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 way Obelagd; mjuk yta, bara svagt synlig i landskapet, eventuellt svaga hjulspår.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <no value> way If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right).
Mapnik-tracktype-not-set.png
Photo not applicable

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Järnvägar, vattenvägar och flyg

=== Järnvägar ===Se också landuse=railway

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Tracks

railway abandoned way Banvall - sträcka där tidigare funnits spår. Använd enbart detta värde om det inte finns någon lämpligare märkning som visar banvallens funktion i dag, t ex cykelväg.
Vysocany concrete rail ties former Northwestern railway.jpg
railway construction way Järnväg under byggande. Se construction=* och förslaget construction=yes Proposed_features/Construction
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused way Spår som ej längre används men som fortfarande ligger kvar
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular way Cable driven inclined railways on a steep slope, with a pair of cars connected by one cable
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail way Spår för pendeltåg
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature way Miniature railways are narrower than narrow gauge and carry passengers, frequently at an exact scale of "standard-sized" rail (for example "1/4 scale"). They can often be found in parks.
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail way Monorail
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Smalspår, ange t ex 891mm eller 1067mm med width=*
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved way Museijärnväg
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail way Normalspår (1435mm) avsedd för reguljär passagerar- och godstrafik.
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway way Tunnelbana
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram way Spårväg
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Additional track features or attributes

bridge yes way If the railway goes over a street, waterway or other railway on an elevated structure.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes way A section where the railway is significantly lower than ground level, but not underground.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
way contact_line: a power line over the train head
rail: a third rail near the track supplying the train with power
yes: electrified track, but no details available
no: track with no power supply.
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes way A section where the railway is raised significantly higher than ground level.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] way The frequency with which a line is electrified. Use 0 for DC. Also see the voltage tag.
Wave frequency.gif
railway:track_ref number way Track number
Gleis 101.jpg
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding way Sidospår
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur way Stickspår
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard way Bangård
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes way If the railway goes below ground. Most subways have this tag.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number way Number of parallel tracks in close proximity when mapped as one single way representing all tracks. If not given means unknown and defaults to 1. In many parts of the world the tracks are being drawn out separately so that there is more detail, in which case this tag isn't used.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
way main line: heavy traffic
branch line: connecting places with a mainline
industrial: servicing large plants (iron, chemical etc.), surface mining, …
military: servicing military area
tourism: most mountain rails (rack-rails, funicular) and preserved railways
scientific: rail transport at spaceports, large array telescopes, etc.
test: track for testing new wheels, rails, tracks and rail technologies.
voltage number way The voltage with which a line is electrified. Also see the frequency tag.
Symbole voltmetre.png

Stations and stops

railway halt node Hållplats (på linjen) eller hållställe (inom driftplats/station)
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its centre) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform node way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use only if the platform is served by public transport.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station node area Railway passenger-only station.
Paddington Station.jpg
railway station node area Järnvägstation (med åtminstone en växel)
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance node Tunnelbaneingång
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop node Spårvagnshållplats
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Other railways

railway buffer_stop node Stoppbock - stoppar järnvägsfordon vid änden av spåret. Se Stoppbock.
Stootblok (staal).jpg
railway derail node A device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail (railroad).
US derail detail.JPG
railway crossing node Järnvägsövergång - plats där fotgängare kan passera järnvägen i samma plan
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing node Plankorsning - korsning mellan landsvägstrafik och spårbunden trafik i samma plan
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing node A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal node Any kind of railway signal.
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch node Växel - anslutning mellan olika järnvägsspår
Railway switch.JPG
railway railway_crossing node Crossing rails with no interconnection.
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway area Ground used around railways and railway-stations. Landuse-industrial.png
Illustration of Rail.jpg
railway turntable node area Vändskiva node: —

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse area Rundstall - byggnad formad som cirkelsegment med plats för järnvägsfordon
Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table.
Schiebebuehne 01.jpg
railway wash node area A railroad carriage/car wash
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane node A structure to deliver water to steam locomotives
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft node way A structure that allows ventilation in underground tunnels
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway user defined node way se Taginfo Statistic pictogramm.png för ytterligare värden.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Vattendrag

Natural watercourses

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Man-made waterways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Facilities

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Barriers on waterways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Other features on waterways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Flyg

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Övrigt / Aerialway

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Markanvändning

Markområden

Märkning av större markytor, t.ex. skogar, åkrar och industriområden.

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Common landuse key values - developed land

landuse commercial node area Område med i huvudsak kontor och liknande.
Landuse-commercial.png
Cambourne Business Park - geograph.org.uk - 15908.jpg
landuse construction node area Byggarbetsplats.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Landuse construction.jpg
landuse education node area An area predominately used for educational purposes/facilities.
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
landuse fairground node area A site where a fair takes place
Honre's Pleasure Fair funfair in Inverness from above.jpg
landuse industrial node area Industriområde med t.ex.fabriker och/eller lagerlokaler.
Landuse-industrial.png
Rehuraisio feed plant in Oulu 2008 001.jpg
landuse residential node area Bostadsområden med villor, bostadsrätter och/eller hyreshus.
Rendering-area-landuse-residential.png
Lawrenceville.jpg
landuse retail node area Område med i huvudsak affärer, t.ex stora köpcentra.
Landuse-retail.png
Trocadero - London 1.jpg
landuse institutional node area Land used for institutional purposes, see  Institution (disambiguation). Institutional land may include buildings like an office=government, office=ngo, office=association, amenity=social_facility and their associated infrastructure (car parks, service roads, yards and so-on)

information sign

The meaning of this tag is ambiguous and unclear. Consider using another tag that better describes the object. For instance landuse=commercial. See talk page for discussion.
MSF bureau Genève Novembre 2015.jpg
Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Common landuse key values - rural and agricultural land

landuse aquaculture node area  Aquaculture is the farming of freshwater and saltwater organisms such as finfish, molluscs, crustaceans and aquatic plants.

Warning: currently, there is no convention on the exact meaning of this tag. Therefore, it makes sense to treat it like "boundary of aquaculture" (without implication of water body), which means, water body should be tagged by its own, using natural=water etc.

Delta Pride Catfish farm harvest.jpg
landuse allotments node area Kolonilotter, med eller utan stugor.
Landuse-allotments.png
Schrebergaerten.jpg
landuse farmland area An area of farmland used for tillage (cereals, vegetables, oil plants, flowers).
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Rye field.jpg
landuse farmyard area An area of land with farm buildings like farmhouse, dwellings, farmsteads, sheds, stables, barns, equipment sheds, feed bunkers, etc. plus the open space in between them and the shrubbery/trees around them.
Rendering-area-landuse farmyard-mapnik.png
Farmyard.jpg
landuse paddy area An area of land where the surface and shape of the land is made suitable for growing rice.
Rice Field.jpg
landuse animal_keeping area An area of land that is used to keep animals, particularly horses and livestock.
Open stable Velm Neuhaus.jpg
landuse flowerbed area An area designated for flowers
Landuse-flowerbed.png
Brussels floral carpet B.jpg
landuse forest node area Managed forest or woodland plantation (Other languages). Some use this to map an area of trees rather than the use of the land. See Forest.
Landuse-forest.png
Fort Nelson Forestry.JPG
landuse greenhouse_horticulture area Area used for growing plants in greenhouses
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Greenhouses westland.jpg
landuse meadow node area A meadow or pasture: land primarily vegetated by grass and non-woody plants, mainly used for hay or grazing
Landuse Meadow.png
Mottey.jpg
landuse orchard node area intentional planting of trees or shrubs maintained for food production
Orchard.png
PikiWiki Israel 29753 Almonds grove.jpg
landuse plant_nursery area intentional planting of plants maintaining for the production of new plants
Landuse plant nursery.png
Cutchogue - Oregon Road - Plant Nursery.jpg
landuse vineyard node area A piece of land where grapes are grown.
Landuse-vineyard.png
Grape vines.jpg
Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Common landuse key values - waterbody

landuse basin node area An area artificially graded to hold water.

Together with basin=* for stormwater/rainwater infiltration/detention/retention basins.

Other languages.

Base layer water.png
Boneyard Detention Basin 2006.jpg
landuse reservoir node area A reservoir on Wikipedia. Deprecated variant of natural=water + water=reservoir. See Proposed features/Reservoir for details.
Landuse-reservoir.png
Amagase Dam.jpg
landuse salt_pond area A place where salt (saline) water is evaporated to extract its salt.
Rendering-landuse-salt-pond.png
Salt ponds SF Bay (dro!d).jpg
Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Other landuse key values

landuse brownfield node area Ödetomt. Mark som tidigare varit bebyggd men där allt nu är rivet, men inget nytt har kommit i dess ställe.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Former Brickworks ... - geograph.org.uk - 56268.jpg
landuse cemetery node area Begravningsplats / kyrkogård. Du kan även ange religion=* (se detaljer på sidan place of worship page). Mindre platser (t.ex. bara runt kyrkan) kan använda amenity=grave_yard istället.
Landuse-cemetery.png
Jewish cemetery Worms.jpg
landuse conservation area Protected areas (deprecated) Alternate tagging of same thing: boundary=protected_area, protected_area=*
landuse depot area An area used as a depot for e.g. vehicles (trains, buses or trams). Consider using rather standard landuse tags like landuse=railway, landuse=commercial, landuse=industrial, with subtag like industrial=depot.
RET remise Beverwaard (2).JPG
landuse garages area One level buildings with boxes commonly for cars, usually made of brick and metal. Usually this area belong to garage cooperative with own name, chairman, budget, rules, security, etc.
Rendering-area-landuse garages-mapnik.png
Etagen-Garage.jpg
landuse grass node area An area of mown and managed grass not otherwise covered by a more specific tag. Some view this as not a landuse, see the main page landuse=grass for discussion.
Natural-Grassland.png
084 Green grass lawn background, green mowed grass free photo.jpg
landuse greenfield node area Ödetomt som är reserverad för kommande bygge men ej är byggd på tidigare. Det här området brukas alltså inte.
Rendering-area-landuse greenfield-mapnik.png
Greenfields - geograph.org.uk - 1202824.jpg


landuse landfill node area Place where waste is dumped.
Rendering-landuse-landfill-mapnik.png
Landfill.jpg
landuse military node area For land areas owned/used by the military for whatever purpose
Rendering-landuse-military-mapnik.png
REUNION 2007 04.jpg
landuse port area coastal industrial area where commercial traffic is handled. Consider using landuse=industrial + industrial=port for this type of industrial area.
Churchill Seaport 1996-08-12.jpg
landuse quarry node area Surface mineral extraction
Rendering-landuse-quarry-mapnik.png
Steinbruch.jpg
landuse railway area Område avsett för järnväg. Främst själva spårområdet som oftast är avspärrat, t.ex. rangerbangårdar.
Landuse-industrial.png
OahuRailway&LandCo-switchtrack-signal.JPG
landuse recreation_ground node area An open green space for general recreation, which may include pitches, nets and so on, usually municipal but possibly also private to colleges or companies
Landuse-recreation ground.png
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
landuse religious node area An area used for religious purposes
Landuse-religious ground.png
Cerkiew w Komańczy by Verid1st 09.JPG
landuse village_green node area A village green is a distinctive area of grassy public land in a village centre. Not a generic tag for urban greenery. It is a typical English term – defined separately from 'common land' under the Commons Registration Act 1965 and the Commons Act 2006.
Landuse-village green.png
GrettonVillageGreen.jpg
landuse winter_sports node area An area dedicated to winter sports (e.g. skiing)
First run (3373949916).jpg
landuse user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Nöje & fritid

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild
leisure adult_gaming_centre nodearea A venue with gambling machines, usually with a minimum age requirement.
Slot machines in Venetian.jpg
leisure amusement_arcade nodearea A venue with pay-to-play games.
Amusement arcade-14.svg
Dave & Buster's video arcade in Columbus, OH - 17910.JPG
leisure beach_resort nodearea A managed beach, including within the boundary any associated facilities. Entry may also require payment of a fee.
Beach resort-14.svg
Beach resort.jpg
leisure bandstand nodearea A bandstand is an open structure where musical bands can perform concerts.
HornimanBandstandsmall.jpg
leisure bird_hide nodearea A place that is used to observe wildlife, especially birds.
Bird hide-14.svg
Belvide-gazebo.jpg
leisure common nodearea Identify land over which the public has general rights of use for certain leisure activities.
leisure dance nodearea A dance venue or dance hall.
Tango-ballroom-competition.jpg
leisure disc_golf_course nodearea A place to play disc golf.
Disc golfer and basket.jpg
leisure dog_park nodearea A designated area, with or without a fenced boundary, where dog-owners are permitted to exercise their pets unrestrained.
Dog park.svg
DogPark.jpg
leisure escape_game nodearea A physical adventure game in which players solve a series of puzzles using clues, hints and strategy to complete the objectives at hand.
Conundrum Escape Room.jpg
leisure firepit nodearea A fire ring or fire pit, often at a campsite or picnic site.
Firepit.svg
Camp site.jpg
leisure fishing nodearea A public or private place for fishing.
Fishing-14.svg
Angler.jpg
leisure fitness_centre nodearea Fitness centre, health club or gym with exercise machines, fitness classes or both, for exercise.
Fitness.svg
Gym 1-1-.jpg
leisure fitness_station nodearea An outdoor facility where people can practise typical fitness exercises.
Fitness.svg
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
leisure garden nodearea A place where flowers and other plants are grown in a decorative and structured manner or for scientific purposes.
Rendering-area-leisure-garden.png
SF Japanese Garden.JPG
leisure hackerspace nodearea A place where people with common interests (science, technology, ...) meet.
Protospace, a Hackerspace.jpg
leisure horse_riding nodearea A facility where people practise horse riding, usually in their spare time, e.g. a riding centre. For a riding arena use leisure=pitch + sport=equestrian.
Warendorf, Reitanlage Josephshof -- 2014 -- 8591 -- Ausschnitt.jpg
leisure ice_rink nodearea A place where you can skate and play bandy or ice hockey.
Pista hielo bakh.jpg
leisure marina nodearea A facility for mooring leisure yachts and motor boats.
Rendering-leisure marina.png
Marina.jpg
leisure miniature_golf nodearea A place or area where you can play miniature golf.
Miniature golf.svg
BigApple-ccby-rw .jpg
leisure nature_reserve nodearea A protected area of importance for wildlife, flora, fauna or features of geological or other special interest.
National park.png
Black Opal Spring in Biscuit Basin.JPG
leisure park nodearea A park, usually in an urban (municipal) setting, created for recreation and relaxation.
Rendering-area-leisure-park.png
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
leisure picnic_table nodearea A table with benches for food and rest.
Table-16.svg
Picnic table.jpg
leisure pitch nodearea An area designed for practising a particular sport, normally designated with appropriate markings.
Rendering-leisure-pitch.png
Yes NCTU tennis 2.JPG
leisure playground nodearea A playground: an area designed for children to play.
Playground-16.svg
Children playing on a modern playground.jpg
leisure slipway nodearea A slipway: a ramp for launching a boat into water.
Transport slipway.svg
Slipway.jpg
leisure sports_centre nodearea A sports centre is a distinct facility where sports take place within an enclosed area.
Western Lesiure Centre Cardiff.JPG
leisure stadium nodearea A major sports facility with substantial tiered seating.
Notre-dame-stadium.jpg
leisure summer_camp nodearea A place for supervised camps for children or teenagers conducted during the summer months.
Summer camp example wartenberg 2015 01.jpeg
leisure swimming_area nodearea An area for swimming within a larger body of water (such as a river, lake or the sea) that is marked by a rope, buoys or similar.
Swimming-16.svg
SymbolSwimming.svg
leisure swimming_pool nodearea A swimming pool (water area only).
Base layer water.png
Pool i.jpg
leisure track nodearea A track for running, cycling and other non-motorised racing such as horses, greyhounds.
Skyttis athletics tracks.jpg
leisure water_park nodearea An amusement park with features like water slides, recreational pools (e.g. wave pools) or lazy rivers.
Swimming-16.svg
Caribe01.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Kraft

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Militär

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild
military airfield node area A place where military planes take off and land.
Dscf1158 600.jpg
military ammunition node area Military ammunition storage area.
military barracks node area Buildings where soldiers live and work.
Oulu barracks Jul-Aug2008 001.jpg
military bunker node area Buildings, often build from concrete, to stand even heavier fire. Also WW2 pillboxes.
Bunker-osmcarto.svg
Dülmen, Kirchspiel, ehem. Munitionslager Visbeck, Bunker -- 2019 -- 6428.jpg
military checkpoint node Place of a possible access to a restricted or secured area, where civilian visitors and vehicles will be controled by a military authority.
Checkpoint Charlie
military danger_area node area Usually a large marked area around something like a firing range, bombing range, etc which can be an exclusion zone. Area=military=danger area.png
Edge of the Danger Area - geograph.org.uk - 1298659.jpg
military launchpad node way Launchpads used for military purposes, see tag:aeroway=launchpad for civilian use
V2 rocket.JPG
military naval_base node area A naval base
Kidd class vs Spruance class.jpg
military nuclear_explosion_site node area Nuclear weapons test site
Nuclear artillery test.jpg
military obstacle_course way area A military obstacle course.
US Navy 020423-N-6237W-001 SWAT team training.jpg
military office node area Military offices, e.g. general staff office, military recruitment office etc
Army Careers Oxford 20051022.jpg
military range node area Where soldiers practice with their weapons (firing, bombing, artillery, …).
Bundeswehr shooting M16.jpg
military training_area area An area where soldiers train and weapons or other military technology are experimented with or are tested.
Truppenuebungsplatz Warnschild.jpg
military trench node way Trenches used for military purposes
Lancashire Fusiliers trench Beaumont Hamel 1916.jpg
military user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Natur

Vegetation

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Water related

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Geology related

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Byggnadsverk

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Hjälp översätta det till svenska!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Platser

Trivsel / Amenity

Nyckelord Värde Element Kommentar Kartsymbol Bild

Sustenance

amenity bar node area Bar is a purpose-built commercial establishment that sells alcoholic drinks to be consumed on the premises. They are characterised by a noisy and vibrant atmosphere, similar to a party and usually don't sell food. See also the description of the tags amenity=pub;bar;restaurant for a distinction between these.
Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity biergarten node area Biergarten or beer garden is an open-air area where alcoholic beverages along with food is prepared and served. See also the description of the tags amenity=pub;bar;restaurant. A biergarten can commonly be found attached to a beer hall, pub, bar, or restaurant. In this case, you can use biergarten=yes additional to amenity=pub;bar;restaurant.
Biergarten-16.svg
Hofbräukeller Arkaden.JPG
amenity cafe node area Cafe is generally an informal place that offers casual meals and beverages; typically, the focus is on coffee or tea. Also known as a coffeehouse/shop, bistro or sidewalk cafe. The kind of food served may be mapped with the tags cuisine=* and diet:*=*. See also the tags amenity=restaurant;bar;fast_food.
Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity fast_food node area Fast food restaurant (see also amenity=restaurant). The kind of food served can be tagged with cuisine=* and diet:*=*.
Fast-food-16.svg
Burger king kamen.jpg
amenity food_court node area An area with several different restaurant food counters and a shared eating area. Commonly found in malls, airports, etc.
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream node area Ice cream shop or ice cream parlour. A place that sells ice cream and frozen yoghurt over the counter
Ice-cream-14.svg
Ribnitzer Hafenfest, Ribnitz-Damgarten (P1060946).jpg
amenity pub node area A place selling beer and other alcoholic drinks; may also provide food or accommodation (UK). See description of amenity=bar and amenity=pub for distinction between bar and pub
Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant node area Restaurant (not fast food, see amenity=fast_food). The kind of food served can be tagged with cuisine=* and diet:*=*.
Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

Education

amenity college node area Campus or buildings of an institute of Further Education (aka continuing education)
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity dancing_school node area A dancing school or dance studio
Dancing lesson 16507650.jpg
amenity driving_school node area Driving School which offers motor vehicle driving lessons
Shop-other-16.svg
Fahrschulauto VW Austria St Johann.JPG
amenity first_aid_school node area A place where people can go for first aid courses.
amenity kindergarten node area For children too young for a regular school (also known as preschool, playschool or nursery school), in some countries including afternoon supervision of primary school children.
Story Time.jpg
amenity language_school node area Language School: an educational institution where one studies a foreign language.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity library node area A public library (municipal, university, …) to borrow books from.
Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity surf_school node area A surf school is an establishment that teaches surfing.
Surfing School at Chapel Porth (2784337863).jpg
amenity toy_library node area A place to borrow games and toys, or play with them on site.
Toy Library storage.jpg
amenity research_institute node area An establishment endowed for doing research.
Aerial View of Glenn Research Center at Lewis Field - GPN-2000-002008.jpg
amenity training node area Public place where you can get training.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity music_school node area A music school, an educational institution specialized in the study, training, and research of music.
Music school from Rabnita (1980). (9196267787).jpg
amenity school node area School and grounds - primary, middle and seconday schools
Williamstown school.jpg
amenity traffic_park node area Juvenile traffic schools
Lasten ajoharjoittelu rata Nordenskiöldinkatu - panoramio.jpg
amenity university node area An university campus: an institute of higher education
Brock University campus.JPG

Transportation

amenity bicycle_parking node area Parking for bicycles
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station node area General tools for self-service bicycle repairs, usually on the roadside; no service
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental node area Rent a bicycle
Rental-bicycle-16.svg
Rental Row (3561666697).jpg
amenity bicycle_wash node area Clean a bicycle
Sankt Gallenkirch-Valiserabahn lower station-Bicycle wash system-01ASD.jpg
amenity boat_rental node area Rent a Boat
Boat rental-14.svg
Münster, Boote am Aasee -- 2016 -- 2375.jpg
amenity boat_sharing node area Share a Boat
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station node area May also be tagged as public_transport=station.
Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental node area Rent a car
Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing node area Share a car
U Car Share Shattuck Hearst.jpg
amenity car_wash node area Wash a car
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity compressed_air node area A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
Bicycle pump in Korea.jpg
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
Vehicle inspection-14.svg
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
amenity charging_station node Charging facility for electric vehicles
Charging station.16.svg
Evpost.jpg
amenity driver_training node area A place for driving training on a closed course
Skid pan at Mercedes-Benz World - Flickr - Supermac1961.jpg
amenity ferry_terminal node area Ferry terminal/stop. A place where people/cars/etc. can board and leave a ferry.
Ferry-icon.svg
Ferry Reet.jpg
amenity fuel node area Petrol station; gas station; marine fuel; … Streets to petrol stations are often tagged highway=service.
Fuel-16.svg
Preem Karlskrona.jpg
amenity grit_bin node A container that holds grit or a mixture of salt and grit.
Grit Bin.jpg
amenity motorcycle_parking node area Parking for motorcycles
Parking-motorcycle-16.svg
Motorradparkplatz Gifhorn Mühlenmuseum.jpg
amenity parking node area Car park. Nodes and areas (without access tag) will get a parking symbol. Areas will be coloured. Streets on car parking are often tagged highway=service and service=parking_aisle.
Parking-16.svg
P3030027ParkingLot wb.jpg
amenity parking_entrance node An entrance or exit to an underground or multi-storey parking facility. Group multiple parking entrances together with a relation using the tags type=site and site=parking. Do not mix with amenity=parking. Underground
Parking entrance-14.svg
Multi-storey
Parking entrance multi-storey 14.svg
Christian Wirth - Tiefgarage Hauptplatz.jpg
amenity parking_space node area A single parking space. Group multiple parking spaces together with a relation using the tags type=site and site=parking. Do not mix with amenity=parking.
Rendering-parking space.png
Israel Batch 2 (149).JPG
amenity taxi node area A place where taxis wait for passengers.
Taxi-16.svg
Hong Kong Taxi - 1-12-2006 - Shatin Taxi Stand.jpg
amenity weighbridge node area A large weight scale to weigh vehicles and goods
Lorry on weighbridge, Douglas, Isle of Man - geograph.org.uk - 352285.jpg

Financial

amenity atm node ATM or cash point: a device that provides the clients of a financial institution with access to financial transactions.
Atm-14.svg
ATM 750x1300.jpg
amenity payment_terminal node Self-service payment kiosk/terminal
Payment terminal photo.jpg
amenity bank node area Bank or credit union: a financial establishment where customers can deposit and withdraw money, take loans, make investments and transfer funds.
Bank-16.svg
Dscf1401-800.jpg
amenity bureau_de_change node area Bureau de change, money changer, currency exchange, Wechsel, cambio – a place to change foreign bank notes and travellers cheques.
Bureau de change-14.svg
Bureau de change electronic sign.jpg
amenity money_transfer node area A place that offers money transfers, especially cash to cash
Dortmund, Western Union Brückstraße.jpg
amenity payment_centre node area A non-bank place, where people can pay bills of public and private services and taxes.
Pagofacil2.jpg

Healthcare

amenity baby_hatch node area A place where a baby can be, out of necessity, anonymously left to be safely cared for and perhaps adopted.
Babybox - venkovní strana.jpg
amenity clinic node area A medium-sized medical facility or health centre.
Doctors-14.svg
Bristol , Central Health Clinic - geograph.org.uk - 1360619.jpg
amenity dentist node area A dentist practice / surgery.
Dentist-14.svg
Military dentists in Guatemala.jpg
amenity doctors node area A doctor's practice / surgery.
Doctors-14.svg
Doctors stethoscope 2.jpg
amenity hospital node area A hospital providing in-patient medical treatment. Often used in conjunction with emergency=* to note whether the medical centre has emergency facilities (A&E (brit.) or ER (am.))
Hospital-14.svg
Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg
amenity nursing_home node area Discouraged tag for a home for disabled or elderly persons who need permanent care. Use amenity=social_facility + social_facility=nursing_home now.
Social amenity darken 80-16.svg
Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
amenity pharmacy node area Pharmacy: a shop where a pharmacist sells medications
dispensing=yes/no - availability of prescription-only medications
Pharmacy-14.svg
Boots The Chemist At Gunwharf Quays.jpg
amenity social_facility node area A facility that provides social services: group & nursing homes, workshops for the disabled, homeless shelters, etc.
Social facility-14.svg
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
amenity veterinary node area A place where a veterinary surgeon, also known as a veterinarian or vet, practices.
Veterinary-14.svg
Veterinary Surgeon.jpg

Entertainment, Arts & Culture

amenity arts_centre node area A venue where a variety of arts are performed or conducted
Arts centre.svg
Alhamra Art Centre.JPG
amenity brothel node area An establishment specifically dedicated to prostitution
Walletjes 001.jpg
amenity casino node area A gambling venue with at least one table game(e.g. roulette, blackjack) that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
Casino-14.svg
Sahara Hotel and Casino.jpg
amenity cinema node area A place where films are shown (US: movie theater)
Cinema-16.svg
Palace cinéma beaumont.JPG
amenity community_centre node area A place mostly used for local events, festivities and group activities; including special interest and special age groups. .
Community centre-14.svg
Greasby Community Centre.JPG
amenity conference_centre node area A large building that is used to hold a convention
Irving Convention Center Exterior.JPG
amenity events_venue node area A building specifically used for organising events
Ludwigsfelde asv2021-03 img08 Klubhaus.jpg
amenity exhibition_centre node area An exhibition centre
Shanghai new international expo centre.jpg
amenity fountain node area A fountain for cultural / decorational / recreational purposes.
Fountain-14.svg
Fountain at Milan citadel.JPG
amenity gambling node area A place for gambling, not being a shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, or leisure=adult_gaming_centre.

Games that are covered by this definition include bingo and pachinko.

Bingo cards.jpg
amenity love_hotel node area A love hotel is a type of short-stay hotel operated primarily for the purpose of allowing guests privacy for sexual activities.
Hotel portodiMare Himeji.jpg
amenity music_venue node area An indoor place to hear contemporary live music.
Vaihn2013.jpg
amenity nightclub node area A place to drink and dance (nightclub). The German word is "Disco" or "Discothek". Please don't confuse this with the German "Nachtclub" which is most likely amenity=stripclub.
Nightclub-16.svg
Gatecrasher.jpg
amenity planetarium node area A planetarium.
Planetarium WPKiW.jpg
amenity public_bookcase node area A street furniture containing books. Take one or leave one.
Public bookcase-14.svg
Hannover, public bookcase.jpg
amenity social_centre node area A place for free and not-for-profit activities.
Governor Hotel, Rotary Club of Portland plaque.JPG
amenity stage node area A raised platform for performers.
Jyväskylä - stage.jpg
amenity stripclub node A place that offers striptease or lapdancing (for sexual services use amenity=brothel).
Seattle - Deja Vu 01.jpg
amenity studio node area TV radio or recording studio
DOUG.jpg
amenity swingerclub node area A club where people meet to have a party and group sex.
Swingerclub Cäsars Palace. Spröckhövel.JPG
amenity theatre node area A theatre or opera house where live performances occur, such as plays, musicals and formal concerts. Use amenity=cinema for movie theaters.
Theatre-16.svg
PL - Wrocław - Teatr Lalek - Kroton 001.jpg

Public Service

amenity courthouse node area A building home to a court of law, where justice is dispensed
Courthouse-16.svg
Franklinctycrthsapalchicola01.jpg
amenity fire_station node area A station of a fire brigade
Fire-station-16.svg
Fire station.jpg
amenity police node area A police station where police officers patrol from and that is a first point of contact for civilians
Police-16.svg
Ploizeiautos Davidwache.jpg
amenity post_box node A box for the reception of mail. Alternative mail-carriers can be tagged via operator=*
Post box-12.svg
Post Box.JPG
amenity post_depot node area Post depot or delivery office, where letters and parcels are collected and sorted prior to delivery.
Post office delivery office, Mablethorpe - geograph.org.uk - 1186977.jpg
amenity post_office node area Post office building with postal services
Post office-14.svg
100px-Pošta Praha 025.jpg
amenity [[ Too many Data Items entities accessed. | prison ]] node area A prison or jail where people are incarcerated before trial or after conviction
Prison-16.svg
Osaka keimusho.jpg
amenity ranger_station node area National Park visitor headquarters: official park visitor facility with police, visitor information, permit services, etc
Talkeetna Ranger Station.jpg
amenity townhall node area Building where the administration of a village, town or city may be located, or just a community meeting place
Town-hall-16.svg
TownHall-Ljubljana.JPG

Facilities

amenity bbq node BBQ or Barbecue is a permanently built grill for cooking food, which is most typically used outdoors by the public. For example these may be found in city parks or at beaches. Use the tag fuel=* to specify the source of heating, such as fuel=wood;electric;charcoal. For mapping nearby table and chairs, see also the tag tourism=picnic_site. For mapping campfires and firepits, instead use the tag leisure=firepit.
Bbq-14.svg
Grillplatzusa.jpg
amenity bench node A bench to sit down and relax a bit
Bench-16.svg
Bench.jpg
amenity dog_toilet node area Area designated for dogs to urinate and excrete.
Dog-toilet.jpg
amenity dressing_room node area Area designated for changing clothes.
Korpilahti beach - changing room.jpg
amenity drinking_water node Drinking water is a place where humans can obtain potable water for consumption. Typically, the water is used for only drinking. Also known as a drinking fountain or bubbler.
Drinking-water-16.svg
Basler Trinkwasser 1341.jpg
amenity give_box node area A small facility where people drop off and pick up various types of items in the sense of free sharing and reuse.
GiveBox an der Schwarztorstrasse 96 im Januar 2020.jpg
amenity mailroom node area A mailroom for receiving packages or letters.
Mailroom of the New York Times newspaper.8d22741v.jpg
amenity parcel_locker node area Machine for picking up and sending parcels
Polish Packstation.jpg
amenity shelter node area A small shelter against bad weather conditions. To additionally describe the kind of shelter use shelter_type=*.
Shelter-14.svg
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
amenity shower node area Public shower.
Shower-14.svg
Znak D-26d.svg
amenity telephone node Public telephone
Telephone.16.svg
Telephone.jpg
amenity toilets node area Public toilets (might require a fee)
Toilets-16.svg
WC-Anlage.jpg
amenity water_point node Place where you can get large amounts of drinking water
Aire de Valuejols.JPG
amenity watering_place node Place where water is contained and animals can drink
Drinking Water For Humans and Animals.jpg

Waste Management

amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
Aire de Valuejols.JPG
amenity recycling node area Recycling facilities (bottle banks, etc.). Combine with recycling_type=container for containers or recycling_type=centre for recycling centres.
Recycling-16.svg
Recycling.jpg
amenity waste_basket node A single small container for depositing garbage that is easily accessible for pedestrians.
Waste-basket-12.svg
Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity waste_disposal node A medium or large disposal bin, typically for bagged up household or industrial waste.
Waste disposal-14.svg
Waste container.jpg
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.

Others

amenity animal_boarding node area A facility where you, paying a fee, can bring your animal for a limited period of time (e.g. for holidays)
Holmbyre Cattery - geograph.org.uk - 167661.jpg
amenity animal_breeding node area relation A facility where animals are bred, usually to sell them
Brickfields Horse Centre - geograph.org.uk - 135890.jpg
amenity animal_shelter node area A shelter that recovers animals in trouble
Kennel 2.jpg
amenity animal_training node area A facility used for non-competitive animal training
MTAPD Canine Training Facility (26942355044).jpg
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
Backofen Emstal.JPG
amenity clock node A public visible clock
Houses Of Parliment Clock Tower (Big Ben).jpg
amenity crematorium node area A place where dead human bodies are burnt
Bushbury Crematorium - geograph.org.uk - 259876.jpg
amenity dive_centre node area A dive center is the base location where sports divers usually start scuba diving or make dive guided trips at new locations.
Diving Center in Marsalforn.JPG
amenity funeral_hall node area A place for holding a funeral ceremony, other than a place of worship.
Okriftel Trauerhalle 08 001.jpg
amenity grave_yard node area A (smaller) place of burial, often you'll find a church nearby. Large places should be landuse=cemetery instead.
Landuse-cemetery.png
Odenbuell Nordstrand St Vinzenz IMGP2940 wp crop.jpg
amenity hunting_stand node area A hunting stand: an open or enclosed platform used by hunters to place themselves at an elevated height above the terrain
Hunting-stand-16.svg
A rised hide closed quadrat.jpg
amenity internet_cafe node area A place whose principal role is providing internet services to the public.
Internet cafe-14.svg
Cafe internet uninorte.JPG
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
Montague Burton Residences Kitchen.jpg
amenity kneipp_water_cure node area Outdoor foot bath facility. Usually this is a pool with cold water and handrail. Popular in German speaking countries.
Wassertreten 1.jpg
amenity lounger node An object for people to lie down.
Coulée Verte du 14ème @ Paris (28484238796).jpg
amenity marketplace node area A marketplace where goods and services are traded daily or weekly.
Marketplace-14.svg
Marche berlin002.jpg
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
Kloster Eibingen01.JPG
amenity mortuary node area A morgue or funeral home, used for the storage of human corpses.
LOWE'S MORTUARY.jpg
amenity photo_booth node A stand to create instant photos.
Photomaton.jpg
amenity place_of_mourning node area A room or building where families and friends can come, before the funeral, and view the body of the person who has died.
Funérarium de Wasquehal.jpg
amenity place_of_worship node area A church, mosque, or temple, etc. Note that you also need religion=*, usually denomination=* and preferably name=* as well as amenity=place_of_worship. See the article for details. Christian-16.svg Muslim-16.svg Jewish-16.svg Taoist-16.svg Buddhist-16.svg Hinduist-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Place-of-worship-16.svg
Place of worship.png
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
Public bath.svg
Blue Lagoon 2012-08-23 (4).JPG
amenity public_building node area A generic public building. Don't use! See office=government.
amenity refugee_site node area A human settlement sheltering refugees or internally displaced persons
An Aerial View of the Za'atri Refugee Camp.jpg
amenity vending_machine node A machine selling goods – food, tickets, newspapers, etc. Add type of goods using vending=*
Vending machines at Haeundae.jpg
amenity user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Affärer

Nyckelord Värde Kommentar Kartsymbol Bild

Food, beverages

shop alcohol Shop selling alcohol to take away
Alcohol-16.svg
Liquor store in Breckenridge Colorado.jpg
shop bakery Shop focused on selling bread
Bakery-16.svg
Bread in Boudin.jpg
shop beverages Shop focused on selling alcoholic and non-alcoholic beverages. See also shop=alcohol.
Beverages-14.svg
Coca Cola Kisten.jpg
shop brewing_supplies Shop focused on selling supplies for home brewing of beer, wine and spirits (where permitted).
Shop-other-16.svg
Home-brewing set with 5-gallon containers.jpg
shop butcher Shop focused on selling meat
Butcher.svg
Butcher's shop Hong kong.jpg
shop cheese Shop focused on selling cheese.
Shop-other-16.svg
Cheese shop P1010071.JPG
shop chocolate Shop focused on selling chocolate.
Confectionery-14.svg
Chocolate shop.jpg
shop coffee Shop focused on selling coffee.
Coffee-14.svg
Ahrre's Coffee Roastery in Summit NJ interior view.jpg
shop confectionery Shop focused on selling sweets or candy
Confectionery-14.svg
Sweet Shop, Chester.JPG
shop convenience A small local shop carrying a small subset of the items you would find in a supermarket
Convenience-14.svg
Food and wine shop.jpg
shop dairy Shop focused on selling dairy products.
Dairy.svg
Milk Aisle.jpg
shop deli Shop focused on selling delicatessen (fine foods, gourmet foods), possibly also fine wine. Not to be confused with the US delis.
Deli-14.svg
Rome Italian deli.jpg
shop farm Shop or roadside stand focused on selling freshly harvested farm produce
Greengrocer-14.svg
Chatsworth farm shop - geograph.org.uk - 24050.jpg
shop food Shop focused on selling food, more specific value should be used if possible.

shop=food + food=prepared_meals was also proposed/used for type of shop selling prepared meals, not ready for eating immediately (and requiring for example heating/boiling or other simple preparation).

Shop-other-16.svg
Shop with prepared meals.jpg
shop frozen_food Shop focused on selling frozen food.
Shop-other-16.svg
FrozenFoodSupermarket.jpg
shop greengrocer Shop focused on selling vegetables and fruits.
Greengrocer-14.svg
Greenrocer's Interior.jpg
shop health_food A health food shop; selling wholefoods, vitamins, nutrition supplements and meat and dairy alternatives.
Shop-other-16.svg
Holland & Barrett, King Street, Hammersmith.jpg
shop ice_cream Shop selling ice cream. See also amenity=ice_cream.
Shop-other-16.svg
Ice Cream Parlour - geograph.org.uk - 1773794.jpg
shop nuts Shop selling dried nuts/fruits, edible seeds, etc. Not to be confused with shop=spices.
Shop-other-16.svg
Nuts and spices at Mercat de Boqueria.jpg
shop pasta Shop focused on selling (fresh) pasta, ravioli, etc.
Shop-other-16.svg
Ravioli 2.jpg
shop pastry Shop focused on selling baked sweets like cakes, biscuits, strudel and pies.
Confectionery-14.svg
Pasticceria displaying cannoli siciliani.jpg
shop seafood Shop focused on selling fish/seafood.
Seafood-14.svg
Seafood chijin.jpg
shop spices Shop focused on selling spices.
Shop-other-16.svg
Old city, best spice shop (498280882).jpg
shop tea Shop focused on selling tea.
Tea-14.svg
Tea shop by matsuyuki in Nishiki Ichiba, Kyoto.jpg
shop water Shop focused on selling drinking water.
Shop-other-16.svg
Water bottles in Dia.jpg
shop wine Shop selling wine.
Alcohol-16.svg
Wine Shop.JPG

General store, department store, mall

shop department_store A single large store – often multiple storeys high – selling a large variety of goods (see also shop=mall)
Department store-16.svg
Takeshimaya Times Square in the evening.jpg
shop general A store that carries a general line of merchandise. (see also shop=convenience if it sells food).
Shop-other-16.svg
Feinkost Weber Hernals 1994.jpg
shop kiosk A small shop on the pavement that sells magazines, tobacco, newspapers, sweets and stamps.
Newsagent-14.svg
Kiosk germany.jpg
shop mall A shopping mall – multiple stores under one roof (also known as a shopping centre)
Shop-other-16.svg
Dalian large Shopping Mall 2005.jpg
shop supermarket Supermarket – a large store with groceries and other items
Supermarket-14.svg
Supermarket check out.JPG
shop wholesale Wholesale/warehouse club or cash and carry – a store that sells items in bulk to retailers. The branch of industry can be defined with wholesale=*.
Trade-14.svg
Birmingham Wholesale Markets.jpg

Clothing, shoes, accessories

shop baby_goods Shop focused on selling objects for babies (clothes, prams, cots, toys).
Shop-other-16.svg
Mothercare.jpg
shop bag Shop focused on selling bags.
Bag-14.svg
Shop bag berlin.jpg
shop boutique A small shopping outlet, especially one that specializes in elite and fashionable items
Shop-other-16.svg
Inside Sttilo.jpg
shop clothes Shop focused on selling clothes and/or underwear (other related value in use is fashion)
Clothes-16.svg
Hasseen2.jpg
shop fabric Shop focused on selling fabric and other materials for the purpose of making clothes and other products, eg dress making.
Fabric-14.svg
Shop fabric.JPG
shop fashion Shop focused on selling fashion. This is deprecated, please use shop=clothes.
Clothes-16.svg
Shop fashion berlin.jpg
shop fashion_accessories Shop focused on selling fashion accessories.
Shop-other-16.svg
FashionAccessories.jpg
shop jewelry Jewellers shops.
Jewellery-16.svg
Bijouterie.jpg
shop leather Shop focused on selling products made out of leather.
Shop-other-16.svg
Lewis Leathers shop.jpg
shop sewing A shop that sells sewing supplies (fabric, thread, yarn, knitting needles, sewing machines, etc.)
Shop-other-16.svg
W. Wächtershäuser - II.jpg
shop shoes Shop focused on selling shoes.
Shoes-16.svg
Shoes.JPG
shop shoe_repair Shop focused on repairing shoes.
Shop-other-16.svg
Swanson Shoe Repair.jpg
shop tailor A place where clothing is made, repaired, or altered professionally, especially suits and men's clothing
Shop-other-16.svg
Tailor.jpg
shop watches Shop focused on selling watches.
Shop-other-16.svg
Paris Forum des Halles 2012 09.jpg
shop wool Shop selling wool for making of clothes or other products.
Shop-other-16.svg
So called baby merino in a store.jpg

Discount store, charity

shop charity A charity shop is a shop operated by a charity, for the purposes of fundraising.
Charity-14.svg
Cancer Research, Armagh, November 2009.JPG
shop second_hand A shop buying and selling used clothes and other things. See also shop=pawnbroker
Second hand-14.svg
HK Sheung Wan 2nd hand market Tung Street 上環東街.JPG
shop variety_store A variety store retailer is a retail store that sells inexpensive items, sometimes with a single price point for all items in the store.
Variety store-14.svg
100-Emon.jpg

Health and beauty

shop beauty A non-hairdresser beauty shop, spa, nail salon, etc.. See also shop=hairdresser.
Beauty-14.svg
Hair and Beauty, Strabane, January 2010.JPG
shop chemist Shop focused on selling articles of personal hygiene, cosmetics, and household cleaning products (for a shop that potentially dispenses prescription drugs, cf. pharmacy. U.S. drug store, see amenity=pharmacy)
Chemist-14.svg
Kelly Chemist, Omagh - geograph.org.uk - 103193.jpg
shop cosmetics Shop focused on selling cosmetics
Perfumery-14.svg
Cosmetics at Central Ladprao.JPG
shop erotic Shop focused on selling erotic toys, -clothes or other erotic stuff.
Shop-other-16.svg
Sex shops (Paris)-01.jpg
shop hairdresser Here you can get your hair cut, coloured, … See also shop=beauty
Hairdresser-16.svg
Belfast (187), October 2009.JPG
shop hairdresser_supply A shop, where you can buy hairdressing supplies.
Shop-other-16.svg
Zeeb GmbH Friseurbedarf Mannheim S1.jpg
shop hearing_aids Shop focused on selling hearing aids devices
Shop-other-16.svg
Shop audiologist.jpg
shop herbalist Shop focused on selling herbs, often for medical purposes. (See also: healthcare:speciality=herbalism and healthcare=alternative).
Shop-other-16.svg
Hong Kong Museum of Medical Sciences, The Herbalist Shop.jpg
shop massage A massage shop
Massage-14.svg
Thaimassage.jpg
shop medical_supply Shop focused on selling medical supplies.
Medical supply.svg
Jt medical supply.jpg
shop nutrition_supplements Shops that sells one or more nutritional supplements (of vitamins, minerals and/or herbs)
Shop-other-16.svg
GNC-store.jpg
shop optician Shop focused on selling eyeglasses, contact lenses (may also check your eyes).
Optician-16.svg
US Navy 021029-N-3228G-001 Adjusting a customer's eyeglasses.jpg
shop perfumery Shop focused on selling perfumery
Perfumery-14.svg
301 perfumery and drugstore in Cala Millor.jpg
shop tattoo A tattoo parlour.
Shop-other-16.svg
Tattoo-by-grisha-maslov.jpg

Do-it-yourself, household, building materials, gardening

shop agrarian Shop focused on selling agrarian products, like seeds, agricultural machinery, animal feed, etc.
Shop-other-16.svg
Shop Buena in Szamotuły.jpg
shop appliance Shop focused on selling large electrical items (aka white goods) washing machines, fridges, cookers, ovens, fans, etc.
Shop-other-16.svg
Small appliance shop in North London.jpg
shop bathroom_furnishing Shop focused on selling bathroom furniture and accessories
Shop-other-16.svg
Villa Tugendhat - Badezimmer.JPG
shop country_store Shop focused on selling rural supplies – a range of goods specifically aimed at country dwellers
Shop-other-16.svg
Countrywide Store Melton Mowbray.jpg
shop doityourself Shop focused on selling tools and supplies to do-it-yourself householders, gardening, …
Doityourself-16.svg
Inside BandQ - geograph.org.uk - 649798.jpg
shop electrical Shop focused on s