Sv:Tag:amenity=recycling

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = recycling
Altglas.jpg
Beskrivning
Återvinningsstation eller återvinningscentral. Show/edit corresponding data item.
Tolkning i OSM Carto
Recycling-16.svg
Grupp: faciliteter
Element för användning
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Kräver
Användbara kombinationer
Status: godkändPage for proposal

Container, återvinningsstation eller återvinningscentral där avfall kan lämnas för återvinning.

Återvinningsstation
Återvinningscentral

Återvinning

Här nedan finns en listor över de vanligast förekommande sorteringskärlen på svenska återvinningsstationer och återvinningscentraler. För en komplett lista över möjliga värden hänvisas till den engelskspråkiga sidan för amenity=recycling.
Det är bara nödvändigt att ange de kärl som faktiskt finns på en station eller central, en utelämnad tagg tolkas som att kärl saknas. T.ex. om kärl för gas-flaskor saknas behöver inte recycling:gas_bottles=no anges.

OBS! För mindre återvinningsställen, oftast eller alltid obemannade, använd: recycling_type=container. Även om det är flera kärl på samma plats!

Återvinningsstation

recycling_type=container - Används endera genom en nod för varje enskilt kärl eller genom att samma nod används för samtliga kärl.
En återvinningsstation har generellt endast insamlingskärl för förpackningar.

Kärl Tagg Exempel
Glasförpackningar ("Glasigloo") recycling:glass_bottles=yes Glasflaskor, glasburkar.
Metallförpackningar recycling:cans=yes Kaviartuber, konservburkar, värmeljus.
Pappersförpackningar och kartong recycling:paper_packing=yes Mjölkkartonger, wellpapp, äggkartonger, omslagspapper.
Plastförpackningar recycling:plastic_packaging=yes Ketchupflaskor, schampoflaskor, plastpåsar, förpackningsmaterial av frigolit. Ingen skillnad görs mellan hårda och mjuka plastförpackningar.
Tidningar, returpapper recycling:paper=yes Dagstidningar, veckotidningar, broschyrer, kontorspapper, pocketböcker.

Återvinningscentral

recycling_type=centre - Använd en nod eller yta för representera centralen.
opening_hours=* - För att ange öppettider.
Glöm inte bort att samma sorteringskärl som på återvinningsstationerna ofta finns även på återvinningscentralerna.

Kärl Tagg Exempel
Batterier recycling:batteries=yes Små batterier och bilbatterier.
Bildäck recycling:tyres=yes Bil- och motorcykel däck med och utan fälg.
Brännbart Vedertagen standard saknas för de kärl som vanligtvist rymmer så kallat restavfall, dvs sådant som kasserade möbler, trasiga kläder, plastattiraljer och textilier.
Deponi (glas, keramik, porslin) Vedertagen standard saknas. Här lämnas t.ex. dricksglas, glasrutor, tallrikar, keramikkrukor.
Elektronik recycling:electrical_items=yes Mobiltelefoner, TV-apparater, datorer.
Ljuskällor recycling:light_bulbs=yes, recycling:low_energy_bulbs=yes, recycling:fluorescent_tubes=yes Glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
Metall recycling:scrap_metal=yes Metallskrot, bestick, järnmöbler.
Målarfärg och kemikalier recycling:paint=yes
Olja, bensin recycling:waste_oil=yes
Trä recycling:wood=yes Möbler i rent trä, spillvirke.
Trädgårdsavfall recycling:garden_waste=yes Kvistar, löv, jord.
Vitvaror recycling:white_goods=yes Kylskåp, frysboxar, spisar.
Wellpapp recycling:cardboard=yes Till skillnad från på återvinningsstationerna så sorteras wellpapp ofta separat på återvinningscentralerna.

Se också