Sv:Relationer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf Relation.svg
Se även: Relations/Relations are not Categories (engelska).

Relationer används för att gruppera objekt (vägar/noder) som är geografiskt knutna till varandra (sammanhängande eller bredvid varandra). De introducerades med API v0.5 den 8 oktober 2007.

Med relationer kan information som är tillämplig för alla i relationen ingående objekt anges för relationen i stället för att upprepas en gång för varje objekt. Om t ex en busslinje är uppbyggd som en relation kan förhållanden (t ex busslinjens operatör) ändras på ett enda ställe, i stället för på alla ingående objekt..

Relationer kan också användas för att beskriva de ingående objektens geografiska struktur - hur ett förhåller sig till övriga objekt i gruppen; f ex kan man med hjälp av relationer ange att det inte är tillåtet att färdas från en viss väg till en annan, även om de är förbundna.

I jämförelse med vägar och noder är det lite svårare att omedelbart förstå sig på hur relationer fungerar; och inte alla redigerare har ännu fullt stöd för relationer. Då det är att rekommendera att man är sparsam i bruket av relationer och att man endast använder dem i fall där man tydligt förstår hur de skall användas.

Grundläggande förståelse

Noder och vägar kan vara medlemmar i en relation. Relationen i sig kan ha ett antal taggar, av vilka den viktigaste är dess typ - type=*. Medlemmarnas inbördes ordning lagras i databasen och spelar en viktig roll i vissa typer av relationer; men visas ännu inte i alla redigerare (JOSM ja, Potlatch 1.4 nej). Varje medlem kan också ha en roll - role=* - i relationen.

Så kan t ex en busslinje representeras av en relation med taggarna type=route, route=bus samt ev. ref=* och operator=*. De vägar som busslinje går över blir medlemmar i relationen tillsammans med noderna för busshållplatserna. Vägarna kan ha rollerna framåt role=forward eller bakåt role=backward beroende på i vilken riktning bussarna färdas längs vägen (eller så är rollen tom vilket innebär att busslinjen använder vägen i båda riktningarna).

I allmänhet är det förnuftigt att först skapa de vägar och noder som skall ingå i en relation först, och därefter skapa relationen. När du skapar en relation så är det bra att skapa några taggar som identifierar den först - det gör det mycket lättare att hitta den senare!

Du behöver inte känna till hela rutten för att skapa en relation. Om du enbart känner till en del av rutten, kontrollera först att det inte redan finns en relation för en annan del av rutten innan du skapar en ny.

Relationer kan i sin tur grupperas i så kallade moder-relationer, de relationer som är medlemmar i en moder-relation kallas i sin tur dotterrelationer. I JOSM kan du välja en relation och i relationsrutan redigera ingående relationer eller lägga till/ta bort medlemmar.

Komma igång

Detta avsnitt är ännu ej översatt

To create a new relation in Potlatch, click on a way or node, then click on the button at the bottom-right of the screen with two intersecting circles. It's a good idea to have looked at a similar relation before, and taken notes of the tags on the relation (to access the tags on a relation, go to any member, and click on the "tag" for that relation). You'll have to type them in (no hints provided by the editor!)

To add a new member to a relation in Potlatch, first find an existing member (preferably one that is a member only of that relation). Then click on the new member. Then shift-click on the button with the two intersecting circles (this copies the relation memberships from the previously selected way or node to the currently selected way or node). It also copies the role, which you may need to change. You also can pick the relation from a list of nearby relations, but that is unwieldy if there are a lot of nearby relations.

To create a new relation in JOSM:

  • In the Relations panel click on the "Create a new relation" button
  • In the "Create new relation" window add the appropriate tags
  • Click OK to close the "Create new relation" window

To add new members to a relation in JOSM:

  • In the main window select the ways/nodes to be added to the relation
  • Select the required relation from the list of relations in the Relations panel
  • Click on the "Open an editor for the selected relation" button
  • In the "Edit relation" window select the existing member (if present) that the new node/way is next to and click on the appropriate "Add all primitives..." button in the Selection area
  • Click OK to close the "Edit relation" window

JOSM allows you to sort members, and this is recommended for route relations. To sort the members ...

Etablerad användning av relationer

Typ Comment Foto
Boundary Gränser: För att gruppera gränser och ange enklaver/exklaver
Destination sign Vägvisare: Skyltar som anger resmål före eller vid korsningar
LA2-blagulskylt.jpg
Enforcement Trafikövervakning: hastighetskameror, trafikljuskameror, viktkontroller, ...
Multipolygon Polygongrupper: För areor där den yttre gränsen är uppdelad i flera vägar, eller som har hål; används också för gränser
Restriction Riktningsbegränsning: Alla sorters begränsningar av hur man får svänga
Route Rutt: Som busslinjer, cykelrutter och numrerade vägar
waterway Relation to group elements of a waterway=*

Föreslagna användningar av relationer

Detta avsnitt innehåller genomgående länkar till engelskspråkiga sidor

Hopslagning och uppdelning av vägar och taggar

Olika typer av korsningar

Begränsningar i hur man får svänga och vem som har företräde

Areahierarkier och andra arearelaterade relationer

Adressangivelser

Annat

(divided highway)

Projects

Tools

Detta avsnitt är ännu ej översatt