Bg:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap нарочно няма ограничения за съдържанието на етикетите(tags) които могат да се слагат на върховете(Nodes), пътищата(Ways) и зоните(Areas). Въпреки това е полезно да се съгласува основен набор от свойства и съответните им етикети за да се създаде, интерпретира и покаже карта. Тази страница съдържа препоръчителния набор от свойства и етикети които се използват в България.

Ако не намирате подходящ етикет за това което искате да отбележите на картата, прегледайте страницата предложени свойства или страница релации за групиране на пътища и върхове. От там ще разберете какви свойства могат да се добавят или да предложите свои.

  • Ако имате нужда от допълнителна информация за термините връх/път/зона погледнете Elements.
  • Някои картографски характеристики са обяснени подробно. Прегледакте Feature Index.
  • За да предложите нова икона, използвайте страницата Proposed Icons.
  • Прегледайте също Editing Standards and Conventions.

Забележки за визуализацията:

  • Използвайки описаните етикети означава че редакциите ви най-вероятно ще се появят в различните визуализатори. Въпреки това няма гаранция за нито един от описаниет етикети че ще се покаже в който и да е визуализатор или във визуализатора използван на основната страница на OSM.
  • Също така може да има много етикети които се показват в различните визуализатори и които не са описани тук. Този списък не съдържа всички етикети поддържани от визуализаторите.
  • Колоната 'Rendering' в тези таблици показва как примерно би могъл да се изобрази съответния елемент върху някоя карта. Тя не задава как да бъдат визуализирани слоевете Mapnik или Osmarender и въобще която и да било друга карта.

Таблиците са групирани тематично, като по-често използваните са в началото.
Всеки раздел е шаблон, който може да се ползва при превод на други езици.


Физически елементи

Пътища (highway)

Етикетът 'път' е основния етикет който се използва за пътища. Често той е единствения етикет. Съществуват конвенции за използването му в отделните държави. Прегледайте страниците Highway tag usage и Road за напътствия.

Key Value Element Comment Rendering Photo
Roads
highway motorway way Главен път с ограничен достъп, обикновенно с 2 или повече ленти за движение във всяка посока и допълнителна аварийна лента. Еквивалент на магистрала, аутобан и др. Rendering-highway motorway neutral.png 20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
highway motorway_link way Свързващите пътища (пътни ленти/рампи), водещи от/към магистрали. Обикновено е със същите ограничения за магистралата. Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk way Скоростен път. В България това са т.н. 'четирилентови пътища' или пътища от 'магистрален тип'. Rendering-highway trunk carto.png Dscf0444 600.jpg
highway trunk_link way Свързващи пътища (пътни ленти/рампи), водещи към/от главен път, от/до главен път или път от по-нисък клас. Rendering-highway trunk link.png Trunk link.jpg
highway primary way Първокласен път. Свързва големите градове и е част от международните транспортни коридори. Означават се с едноцифров номер. Rendering-highway primary neutral.png Primary-photo.jpg
highway primary_link way Свързващи пътища (пътни ленти/рампи), водещи до/от първокласен път, от/до първокласен път или път от по-нисък клас. Rendering-highway primary link.png
highway secondary way Второкласен път. Свързва първокласни пътища и по-малките градове и села. Означава се с двуцифров номер. Rendering-highway secondary neutral.png Meyenburg-L134.jpg
highway secondary_link way Свързващи пътища (пътни ленти/рампи), водещи до/от второкласен път, от/до второкласен път или път от по-нисък клас.
highway tertiary way Третокласен път. Свързва малките села и второкласните пътища. Означават се с номер от 3 или 4 цифри. Rendering-highway tertiary neutral.png OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway tertiary_link way Свързващи пътища (пътни ленти/рампи), водещи до/от третокласен път, от/до третокласен път или път от по-нисък клас.
highway residential way Улица в населено място. Обикновено се използва както за придивжване, така и за паркиране. Rendering-highway residential.png Residential.jpg
highway unclassified way Некласифициран път. В България: местни пътища (общински и частни). Това са бившите четвъртокласни пътища.
Заб.: Това не е етикет за път, за който не знаем неговата класификация. Вижте highway=road за пътища под въпрос.
Rendering-highway unclassified.png Highway unclassified-photo.jpg
highway road way A road of unknown classification. This is intended as a temporary tag to mark a road until it has been properly surveyed. Once it has been surveyed, the classification should be updated to the appropriate value. Road.png
highway living_street way Улица на която пешеходците имат предимство пред колите, децата могат да играят на пътното платно и скоросста е ниска. В България е дефинирана като "жилищна зона". Living street osm.png Spielstrasse.jpg
highway service way Generally for access to a building, motorway service station, beach, campsite, industrial estate, business park, etc.. This is also commonly used for access to parking and trash collection. Sometimes called an alley, particularly in the US.

Use with service=*, e.g. service=parking_aisle to mark a service way inside a amenity=parking
Rendering-highway service.png Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway track way Черни пътища използвани за селскостопански цели; горски пътища и др.; Възможо е да имат някаква настилка. Вижте tracktype=* за повече детайли. Rendering-highway track.png Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway pedestrian way area За пътища, използвани предимно от пешеходци (пешеходни улици). Също така за маркиране на площади (в този случай добавете area=*. Pedestrian with area osm.png Calle del Arenal (Madrid) 01.jpg
highway raceway way A course or track for (motor) racing Rendering-highway-raceway-mapnik.png Raceway.jpg
highway services node area A service station to get food and eat something, often found at motorways Rendering-highway-services-mapnik.jpg De lucht.jpg
highway bus_guideway way Автобусен път, по който превозното средство се движи по пътя (макар и да не е железопътна линия) и който не е подходящ за друго движение. Моля, обърнете внимание: това не е нормална автобусна лента, вместо нея използвайте access=*, psv=yes!
Bus track.jpg
Paths
highway path way Неспецифична или споделена пътека. Path osm.png GuideFootPathCycleYes.jpg
highway cycleway way За велосипедни алеи. Добавете foot=* само ако не се прилагат default-access-restrictions. Cycleway osm.png Separated cycleway with traffic sign
highway footway way For designated footpaths; i.e., mainly/exclusively for pedestrians. This includes walking tracks and gravel paths. If bicycles are allowed as well, you can indicate this by adding a bicycle=yes tag. Should not be used for paths where the primary or intended usage is unknown. Rendering-highway footway.png Dscf0487 600.jpg
highway bridleway way Път за коне. Еквивалентен на highway=path + horse=designated. Rendering-highway bridleway.png Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way For flights of steps (stairs) on footways. Use with step_count=* to indicate the number of steps Rendering-highway steps.png Steps.jpg
Intersection
highway mini_roundabout node Very small roundabouts only, larger ones should be junction=roundabout.

Rendered as anti-clockwise by default. To render clockwise add the tag direction=clockwise.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png Mini-roundabout.jpg
highway stop node A stop sign
Zeichen 206 - Halt! Vorfahrt gewähren! StVO 1970.svg
STOP sign.jpg
highway give_way node A give way sign Give way.jpg
highway traffic_signals node Lights that control the traffic Rendering-traffic singals.jpg Ampel.jpg
highway crossing node Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing Zebra-crossing sm.jpg
junction roundabout way closed way Автоматично се прилага oneway=yes, като посоката на движение се определя от посоката на пътя. Този етикет се прилага на път вече маркиран с highway=*. Mapping-Features-Roundabout-Simple.png 2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
highway motorway_junction node Indicates a junction (UK) or exit (US). ref=* should be set to the exit number or junction identifier. (Some roads - e.g., the A14 - also carry junction numbers, so the tag may be encountered elsewhere despite its name)
Osmarender-motorway-junction.png
Dscf0242 600.jpg
junction Other Values way See Key:junction or Taginfo for more used values.
Other features
highway ford node way The road crosses through stream or river, vehicles must enter any water. See also ford=*. Map feature ford.jpg
highway bus_stop node A small bus stop. Larger stations should be tagged as amenity=bus_station instead.
Bus.gif
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway platform node way area The passenger platform of a bus stop or station. Bus platform.png Bayview trstwy.jpg
highway turning_circle node A turning circle is a rounded, widened area usually, but not necessarily, at the end of a road to facilitate easier turning of a vehicle. Mapping-Features-Turning-Circle.png Turning circle.jpg
highway construction way For roads under construction, use with construction=* Rendering-highway construction tertiary carto.png The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg
construction * way Any linear highway object may be added; e.g., construction=motorway. Use with highway=construction
highway proposed way For planned roads, use with proposed=*
proposed * way Any linear highway object may be added; e.g., proposed=motorway. Use with highway=proposed
highway emergency_access_point node Sign number which can be used to define you current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Emergency access point.png
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway speed_camera node A fixed road-side or overhead speed camera.
Speed trap 16x16.png
Speed camera.jpg
highway street_lamp node A street light, lamppost, street lamp, light standard, or lamp standard is a raised source of light on the edge of a road, which is turned on or lit at a certain time every night Litpath.jpg
highway User Defined node way See Taginfo for more used values.
Traffic calming
traffic_calming yes node way To tag road features that are designed to slow down traffic in residential areas.
traffic_calming bump node way Short bump, usually less than 30 cm in length. See Speed bump definition at wikipedia.
Ležeći policajac 016.jpg
traffic_calming chicane node way See Chicane definition at wikipedia.
One-lane chicane 1.jpg
traffic_calming cushion node way
traffic_calming hump node way Longer bump, but in general not long enough for whole vehicle. See Speed hump definition at wikipedia.
Asphalt Speed Hump.jpg
traffic_calming rumble_strip node way Several humps with spaces between them. See Rumble Strips definition at wikipedia.
North Luzon Expressway Rumble Strips.jpg
traffic_calming table node way Very long flat bump. See Speed table definition at wikipedia.
Traffic calming-table.jpg
traffic_calming choker node way Intentionally narrowed part of a road.
Traffic Calming Choker.jpg
traffic_calming Other Values node way See Key:traffic_calming or Taginfo for more used values.
Service attributes
service parking_aisle way A parking aisle is an area in a parking lot in between parking space that vehicles can drive into and out of the parking spaces. Use with highway=service
Parking aisle.jpg
service driveway way A driveway is a service road leading to a residence or business, usually with private access. Use with highway=service
Chesterwood-Driveway.jpg
service alley way An alley is a service road usually located between properties for access to utilities. Use with highway=service
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
service Other Values way See Key:service or Taginfo for more used values.
Passing places
highway passing_place node The location of a passing space Ausweichstelle.jpg
passing_places yes way A way which has frequent passing places
overtaking Other Values way Specifying sections of roads where overtaking is legally forbidden.
Seasonal roads
winter_road yes way A highway functions during winter, probably can't be driven in summer. Anuisk bilibino sever66.jpg
ice_road yes way A highway is laid upon frozen water basin, definitely doesn't exist in summer.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Велосипедни алеи (cycleway)

Key Value Element Comment Rendering Photo
cycleway lane way Two cycle lanes, one on each side of the road. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane way A cycle lane only on one side of the road. Left or right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is permitted to cycle in both directions.

Note - such streets are common in Belgium, the Netherlands and Denmark, for example, but are rare in the UK (although they do exist): often, instead, actually the street is two-way as normal for its whole length except for the very short section past the no-entry sign at the end, where cycles are excepted from the no-entry by means of a short lane separated by an island. This is called a "cycle plug". In some places this has been represented as very short oneway Way at the end with an adjacent cycleway, forming a little triangle with the road they join to, or sometimes with a short oneway Way with cycleway=opposite_lane or opposite_track.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track way A track is a route that is separate from the road.+oneway=yes if needed. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track way A track only on one side of the road. You can drive in both directions. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared way Cyclists share space with other traffic on this highway.
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use. Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway way A bus lane permitted to use only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. The road markings are usually there to highlight a cycle route or to remind drivers that you can cycle there. Also used for the on-road shared-lane marking called a "sharrow"[1]. Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane way A shared lane only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway asl node A cycleway advanced stop line (ASL), also known as a bike box or an advanced stop box, is a marked area for cyclists in front of the stop line for motor traffic. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway user defined way All commonly used values according to Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Черни пътища (tracktype)

Key Value Element Comment Rendering Photo
tracktype grade1 way Solid[1].
Usually a paved surface (called also  Sealed road), often also tagged with surface=asphalt;concrete;chipseal etc.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 way Mostly solid.
Usually an unpaved track with surface of gravel mixed with a varying amount of sand, silt, and clay. See Gravel road в Уикипедия.
May be applicable to heavily degraded and crumbled roads which was paved in past.
Often also tagged with surface=gravel;compacted;fine_gravel etc.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 way Even mixture of hard and soft materials.
An unpaved track.
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 way Mostly soft.
An unpaved track prominently with soil/sand/grass, but with some hard or compacted materials mixed in.
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 way Soft.
An unimproved track lacking hard materials, uncompacted, with surface of soil/sand/grass.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <no value> way If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right).
Mapnik-tracktype-not-set.png
Photo not applicable

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Водни пътища (waterway)

Natural watercourses

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Man-made waterways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Facilities

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Barriers on waterways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Other features on waterways

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Релсови пътища (railway)

Key Value Element Comment Rendering carto Photo

Tracks

railway abandoned way The course of a former railway which has been abandoned and the track removed. The course is still recognized through embankments, cuttings, tree rows, bridges, tunnels, remaining track ties, building shapes and rolling or straight ways. For demolished rails that are no longer identifiable, e.g. that have been built over, some use the highly questionable railway=razed. Not rendered by OSM Carto
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg
railway construction way Railway under construction.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused way A section of railway which is no longer used but where the track and infrastructure remains in place. The track is likely overgrown with endemic vegetation, but could be brought back into useful service with only minor effort.
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular way Cable driven inclined railways on a steep slope, with a pair of cars connected by one cable
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail way A higher-standard tram system, normally in its own right-of-way. Often it connects towns and thus reaches a considerable length (tens of kilometres).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature way Miniature railways are narrower than narrow gauge and carry passengers, frequently at an exact scale of "standard-sized" rail (for example "1/4 scale"). They can often be found in parks.
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail way A railway with only a single rail. A monorail can run above the rail like in Las Vegas and Disneyland or can suspend below the rail like the Wuppertal Schwebebahn (Germany).
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Narrow-gauge passenger or freight train tracks. Narrow gauge railways can have mainline railway service like the Rhaetian Railway in Switzerland or can be a small light industrial railway. Use gauge=* to specify the actual width of rails in mm.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved way This is the old tag for historic trains. Use railway:preserved=yes for historical railway instead.
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail way Full sized passenger or freight train tracks in the standard gauge for the country or state.
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway way A city passenger rail service running mostly grade separated (see Wikipedia:rapid transit). Often a significant portion of the line or its system/network is underground.
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram way One or two carriage rail vehicle tracks, usually sharing motor road, sometimes called "street running" (Other languages).
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Additional track features or attributes

bridge yes way If the railway goes over a street, waterway or other railway on an elevated structure.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes way A section where the railway is significantly lower than ground level, but not underground.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
way contact_line: a power line over the train head
rail: a third rail near the track supplying the train with power
yes: electrified track, but no details available
no: track with no power supply.
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes way A section where the railway is raised significantly higher than ground level.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] way The frequency with which a line is electrified. Use 0 for DC. Also see the voltage tag.
Wave frequency.gif
railway:track_ref number way Track number
Gleis 101.jpg
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding way Relatively short lengths of track, running parallel to (and connected to) a main route
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur way Relatively short lengths of track, built to give one company or entity access to a main or branch line.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard way Tracks within railway company operated marshalling or maintenance yards.
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes way If the railway goes below ground. Most subways have this tag.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number way Number of parallel tracks in close proximity when mapped as one single way representing all tracks. If not given means unknown and defaults to 1. In many parts of the world the tracks are being drawn out separately so that there is more detail, in which case this tag isn't used.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
way main line: heavy traffic
branch line: connecting places with a mainline
industrial: servicing large plants (iron, chemical etc.), surface mining, …
military: servicing military area
tourism: most mountain rails (rack-rails, funicular) and preserved railways
scientific: rail transport at spaceports, large array telescopes, etc.
test: track for testing new wheels, rails, tracks and rail technologies.
voltage number way The voltage with which a line is electrified. Also see the frequency tag.
Symbole voltmetre.png

Stations and stops

railway halt node A small station without switches
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its centre) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform node way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use only if the platform is served by public transport.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station node area Railway passenger-only station.
Paddington Station.jpg
railway station node area Railway passenger and/or cargo station. Use in addition to public_transport=station.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance node The entrance to a subway station, usually going from surface to underground.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop node A tram stop is a place where a passenger can embark / disembark a tram.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Other railways

railway buffer_stop node Stops the train at the end of a track. See buffer stop. Not rendered by OSM Carto
Stootblok (staal).jpg
railway derail node A device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail (railroad). Not rendered by OSM Carto
US derail detail.JPG
railway crossing node A point where pedestrians may cross.
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing node A point where rails and roads cross.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing node A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal node Any kind of railway signal. Not rendered by OSM Carto
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch node Full connections between railways (aka 'points'). Not rendered by OSM Carto
Railway switch.JPG
railway railway_crossing node Crossing rails with no interconnection. Not rendered by OSM Carto
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway area Ground used around railways and railway-stations. Landuse-industrial.png Except no border, as landuse=industrial
Illustration of Rail.jpg
railway turntable node area These are used for changing the direction that part of a train is pointing in. node: Not rendered by OSM Carto

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse area A semicircular building with many stalls for servicing engines. Not rendered by OSM Carto
Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table. nodearea: Not rendered by OSM Carto
Schiebebuehne 01.jpg
railway wash node area A railroad carriage/car wash Not rendered by OSM Carto
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane node A structure to deliver water to steam locomotives Not rendered by OSM Carto
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft node way A structure that allows ventilation in underground tunnels Not rendered by OSM Carto
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway user defined node way All commonly used values according to Taginfo – – – – – –

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Въздушни (aeroway)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Надземни (aerialway)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Електропроводи (power)

Key Value Element Comment Rendering Photo
power tower node За кули или пилони с кабели за много високо напрежение. Направени са от стомана и са по-високи от стълбовете за ниско напрежение(20kv).Обикнвено са собственост на НЕК. Power-tower mapnik.png Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power pole node За единични стълбове носещи кабели с 20-40kv. Обикновено са собственост на едно от трите електроразпределителни дружества.
132kV-trident-pole.jpeg
power line way Далекопроводи 110, 220, 400kv. Поддържани са на power=tower и са собственост на НЕК. Mapnik-power.png Electric transmission lines.jpg
power minor_line way Кабел за напрежение 20-40kv. Поддържа се на power=pole и е собственост на едно от трите електроразпределителни дружества.
SSE Power Distribution 11kv power lines - geograph.org.uk - 5221535.jpg
power substation node area Трансформатор. Mapnik-power.png 433 Volt Padmounted Substation.jpg
power generator node area Място където се генерира електроенергия. Може да се комбинира със таговете generator:source=*, generator:method=* и generator:output=*. Rendering-power-generator-mapnik.png Huntly Power Station.JPG
power User Defined way see Taginfo site for some other common used values as well
additional attributes to power=line
cables ... 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 ... way Брой на кабели за електропровода. Този на снимката има 6 двойни кабела и може да бъде означен с cables=6 и wires=double. Osmarender power.png Power-tower.JPG
wires single, double, triple, quad way Брой на жици за всеки кабел. "single" (1), "double" (2), "triple" (3) or "quad" (4). На снимката е пример за "double". Osmarender power.png Elbekreuzung 2 traversen crop.jpg
voltage ... 110000,
220000,
380000,
400000 ...
way Волтаж на електропровода. Изписва се само число във волтове (V) Osmarender power.png
tunnel yes way Използва се ако електропровада е под земята.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Изкуствени (man_made)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

За свободното време (leisure)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Обществени услуги (amenity)

Key Value Element Comment Carto rendering Photo

Sustenance

amenity bar node area Bar is a purpose-built commercial establishment that sells alcoholic drinks to be consumed on the premises. They are characterised by a noisy and vibrant atmosphere, similar to a party and usually don't sell food. See also the description of the tags amenity=pub;bar;restaurant for a distinction between these.
Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity biergarten node area Biergarten or beer garden is an open-air area where alcoholic beverages along with food is prepared and served. See also the description of the tags amenity=pub;bar;restaurant. A biergarten can commonly be found attached to a beer hall, pub, bar, or restaurant. In this case, you can use biergarten=yes additional to amenity=pub;bar;restaurant.
Biergarten-16.svg
Hofbräukeller Arkaden.JPG
amenity cafe node area Cafe is generally an informal place that offers casual meals and beverages; typically, the focus is on coffee or tea. Also known as a coffeehouse/shop, bistro or sidewalk cafe. The kind of food served may be mapped with the tags cuisine=* and diet:*=*. See also the tags amenity=restaurant;bar;fast_food.
Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity fast_food node area Fast food restaurant (see also amenity=restaurant). The kind of food served can be tagged with cuisine=* and diet:*=*.
Fast-food-16.svg
Burger king kamen.jpg
amenity food_court node area An area with several different restaurant food counters and a shared eating area. Commonly found in malls, airports, etc.
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream node area Ice cream shop or ice cream parlour. A place that sells ice cream and frozen yoghurt over the counter
Ice-cream-14.svg
Ribnitzer Hafenfest, Ribnitz-Damgarten (P1060946).jpg
amenity pub node area A place selling beer and other alcoholic drinks; may also provide food or accommodation (UK). See description of amenity=bar and amenity=pub for distinction between bar and pub
Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant node area Restaurant (not fast food, see amenity=fast_food). The kind of food served can be tagged with cuisine=* and diet:*=*.
Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

Education

amenity college node area Campus or buildings of an institute of Further Education (aka continuing education)
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity dancing_school node area A dancing school or dance studio
Dancing lesson 16507650.jpg
amenity driving_school node area Driving School which offers motor vehicle driving lessons
Shop-other-16.svg
Fahrschulauto VW Austria St Johann.JPG
amenity first_aid_school node area A place where people can go for first aid courses.
amenity kindergarten node area For children too young for a regular school (also known as preschool, playschool or nursery school), in some countries including afternoon supervision of primary school children.
Story Time.jpg
amenity language_school node area Language School: an educational institution where one studies a foreign language.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity library node area A public library (municipal, university, …) to borrow books from.
Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity surf_school node area A surf school is an establishment that teaches surfing.
Surfing School at Chapel Porth (2784337863).jpg
amenity toy_library node area A place to borrow games and toys, or play with them on site.
Toy Library storage.jpg
amenity research_institute node area An establishment endowed for doing research.
Aerial View of Glenn Research Center at Lewis Field - GPN-2000-002008.jpg
amenity training node area Public place where you can get training.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity music_school node area A music school, an educational institution specialized in the study, training, and research of music.
Music school from Rabnita (1980). (9196267787).jpg
amenity school node area School and grounds - primary, middle and seconday schools
Williamstown school.jpg
amenity traffic_park node area Juvenile traffic schools
Lasten ajoharjoittelu rata Nordenskiöldinkatu - panoramio.jpg
amenity university node area An university campus: an institute of higher education
Brock University campus.JPG

Transportation

amenity bicycle_parking node area Parking for bicycles
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station node area General tools for self-service bicycle repairs, usually on the roadside; no service
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental node area Rent a bicycle
Rental-bicycle-16.svg
Rental Row (3561666697).jpg
amenity boat_rental node area Rent a Boat
Boat rental-14.svg
Münster, Boote am Aasee -- 2016 -- 2375.jpg
amenity boat_sharing node area Share a Boat
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station node area May also be tagged as public_transport=station.
Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental node area Rent a car
Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing node area Share a car
U Car Share Shattuck Hearst.jpg
amenity car_wash node area Wash a car
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity compressed_air node area A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
Bicycle pump in Korea.jpg
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
Vehicle inspection-14.svg
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
amenity charging_station node Charging facility for electric vehicles
Charging station.16.svg
Evpost.jpg
amenity driver_training node area A place for driving training on a closed course
Skid pan at Mercedes-Benz World - Flickr - Supermac1961.jpg
amenity ferry_terminal node area Ferry terminal/stop. A place where people/cars/etc. can board and leave a ferry.
Ferry-icon.svg
Ferry Reet.jpg
amenity fuel node area Petrol station; gas station; marine fuel; … Streets to petrol stations are often tagged highway=service.
Fuel-16.svg
Preem Karlskrona.jpg
amenity grit_bin node A container that holds grit or a mixture of salt and grit.
Grit Bin.jpg
amenity motorcycle_parking node area Parking for motorcycles
Parking-motorcycle-16.svg
Motorradparkplatz Gifhorn Mühlenmuseum.jpg
amenity parking node area Car park. Nodes and areas (without access tag) will get a parking symbol. Areas will be coloured. Streets on car parking are often tagged highway=service and service=parking_aisle.
Parking-16.svg
P3030027ParkingLot wb.jpg
amenity parking_entrance node An entrance or exit to an underground or multi-storey parking facility. Group multiple parking entrances together with a relation using the tags type=site and site=parking. Do not mix with amenity=parking. Underground
Parking entrance-14.svg
Multi-storey
Parking entrance multi-storey 14.svg
Christian Wirth - Tiefgarage Hauptplatz.jpg
amenity parking_space node area A single parking space. Group multiple parking spaces together with a relation using the tags type=site and site=parking. Do not mix with amenity=parking.
Rendering-parking space.png
Israel Batch 2 (149).JPG
amenity taxi node area A place where taxis wait for passengers.
Taxi-16.svg
Hong Kong Taxi - 1-12-2006 - Shatin Taxi Stand.jpg
amenity weighbridge node area A large weight scale to weigh vehicles and goods
Lorry on weighbridge, Douglas, Isle of Man - geograph.org.uk - 352285.jpg

Financial

amenity atm node ATM or cash point: a device that provides the clients of a financial institution with access to financial transactions.
Atm-14.svg
ATM 750x1300.jpg
amenity payment_terminal node Self-service payment kiosk/terminal
Payment terminal photo.jpg
amenity bank node area Bank or credit union: a financial establishment where customers can deposit and withdraw money, take loans, make investments and transfer funds.
Bank-16.svg
Dscf1401-800.jpg
amenity bureau_de_change node Bureau de change, money changer, currency exchange, Wechsel, cambio – a place to change foreign bank notes and travellers cheques.
Bureau de change-14.svg
Bureau de change electronic sign.jpg

Healthcare

amenity baby_hatch node area A place where a baby can be, out of necessity, anonymously left to be safely cared for and perhaps adopted.
Babybox - venkovní strana.jpg
amenity clinic node area A medium-sized medical facility or health centre.
Doctors-14.svg
Bristol , Central Health Clinic - geograph.org.uk - 1360619.jpg
amenity dentist node area A dentist practice / surgery.
Dentist-14.svg
Military dentists in Guatemala.jpg
amenity doctors node area A doctor's practice / surgery.
Doctors-14.svg
Doctors stethoscope 2.jpg
amenity hospital node area A hospital providing in-patient medical treatment. Often used in conjunction with emergency=* to note whether the medical centre has emergency facilities (A&E (brit.) or ER (am.))
Hospital-14.svg
Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg
amenity nursing_home node area Discouraged tag for a home for disabled or elderly persons who need permanent care. Use amenity=social_facility + social_facility=nursing_home now.
Social amenity darken 80-16.svg
Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
amenity pharmacy node area Pharmacy: a shop where a pharmacist sells medications
dispensing=yes/no - availability of prescription-only medications
Pharmacy-14.svg
Boots The Chemist At Gunwharf Quays.jpg
amenity social_facility node area A facility that provides social services: group & nursing homes, workshops for the disabled, homeless shelters, etc.
Social facility-14.svg
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
amenity veterinary node area A place where a veterinary surgeon, also known as a veterinarian or vet, practices.
Veterinary-14.svg
Veterinary Surgeon.jpg

Entertainment, Arts & Culture

amenity arts_centre node area A venue where a variety of arts are performed or conducted
Arts centre.svg
Alhamra Art Centre.JPG
amenity brothel node area An establishment specifically dedicated to prostitution
Walletjes 001.jpg
amenity casino node area A gambling venue with at least one table game(e.g. roulette, blackjack) that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
Casino-14.svg
Sahara Hotel and Casino.jpg
amenity cinema node area A place where films are shown (US: movie theater)
Cinema-16.svg
Palace cinéma beaumont.JPG
amenity community_centre node area A place mostly used for local events, festivities and group activities; including special interest and special age groups. .
Community centre-14.svg
Greasby Community Centre.JPG
amenity conference_centre node area A large building that is used to hold a convention
Irving Convention Center Exterior.JPG
amenity events_venue node area A building specifically used for organising events
Ludwigsfelde asv2021-03 img08 Klubhaus.jpg
amenity exhibition_centre node area An exhibition centre
Shanghai new international expo centre.jpg
amenity fountain node area A fountain for cultural / decorational / recreational purposes.
Fountain-14.svg
Fountain at Milan citadel.JPG
amenity gambling node area A place for gambling, not being a shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, or leisure=adult_gaming_centre.

Games that are covered by this definition include bingo and pachinko.

Bingo cards.jpg
amenity love_hotel node area A love hotel is a type of short-stay hotel operated primarily for the purpose of allowing guests privacy for sexual activities.
Hotel portodiMare Himeji.jpg
amenity music_venue node area An indoor place to hear contemporary live music.
Vaihn2013.jpg
amenity nightclub node area A place to drink and dance (nightclub). The German word is "Disco" or "Discothek". Please don't confuse this with the German "Nachtclub" which is most likely amenity=stripclub.
Nightclub-16.svg
Gatecrasher.jpg
amenity planetarium node area A planetarium.
Planetarium WPKiW.jpg
amenity public_bookcase node area A street furniture containing books. Take one or leave one.
Public bookcase-14.svg
Hannover, public bookcase.jpg
amenity social_centre node area A place for free and not-for-profit activities.
Governor Hotel, Rotary Club of Portland plaque.JPG
amenity stripclub node A place that offers striptease or lapdancing (for sexual services use amenity=brothel).
Seattle - Deja Vu 01.jpg
amenity studio node area TV radio or recording studio
DOUG.jpg
amenity swingerclub node area A club where people meet to have a party and group sex.
Swingerclub Cäsars Palace. Spröckhövel.JPG
amenity theatre node area A theatre or opera house where live performances occur, such as plays, musicals and formal concerts. Use amenity=cinema for movie theaters.
Theatre-16.svg
Sydney opera.jpg

Public Service

amenity courthouse node area A building home to a court of law, where justice is dispensed
Courthouse-16.svg
Franklinctycrthsapalchicola01.jpg
amenity fire_station node area A station of a fire brigade
Fire-station-16.svg
Fire station.jpg
amenity police node area A police station where police officers patrol from and that is a first point of contact for civilians
Police-16.svg
Ploizeiautos Davidwache.jpg
amenity post_box node A box for the reception of mail. Alternative mail-carriers can be tagged via operator=*
Post box-12.svg
Post Box.JPG
amenity post_depot node area Post depot or delivery office, where letters and parcels are collected and sorted prior to delivery.
Post office delivery office, Mablethorpe - geograph.org.uk - 1186977.jpg
amenity post_office node area Post office building with postal services
Post office-14.svg
100px-Pošta Praha 025.jpg
amenity prison node area A prison or jail where people are incarcerated before trial or after conviction
Prison-16.svg
Osaka keimusho.jpg
amenity ranger_station node area National Park visitor headquarters: official park visitor facility with police, visitor information, permit services, etc
Talkeetna Ranger Station.jpg
amenity townhall node area Building where the administration of a village, town or city may be located, or just a community meeting place
Town-hall-16.svg
TownHall-Ljubljana.JPG

Facilities

amenity bbq node BBQ or Barbecue is a permanently built grill for cooking food, which is most typically used outdoors by the public. For example these may be found in city parks or at beaches. Use the tag fuel=* to specify the source of heating, such as fuel=wood;electric;charcoal. For mapping nearby table and chairs, see also the tag tourism=picnic_site. For mapping campfires and firepits, instead use the tag leisure=firepit.
Bbq-14.svg
Grillplatzusa.jpg
amenity bench node A bench to sit down and relax a bit
Bench-16.svg
Bench.jpg
amenity dog_toilet node area Area designated for dogs to urinate and excrete.
Dog-toilet.jpg
amenity dressing_room node area Area designated for changing clothes.
Korpilahti beach - changing room.jpg
amenity drinking_water node Drinking water is a place where humans can obtain potable water for consumption. Typically, the water is used for only drinking. Also known as a drinking fountain or bubbler.
Drinking-water-16.svg
Basler Trinkwasser 1341.jpg
amenity give_box node area A small facility where people drop off and pick up various types of items in the sense of free sharing and reuse.
GiveBox an der Schwarztorstrasse 96 im Januar 2020.jpg
amenity mailroom node area A mailroom for receiving packages or letters.
Mailroom of the New York Times newspaper.8d22741v.jpg
amenity parcel_locker node area Machine for picking up and sending parcels
Polish Packstation.jpg
amenity shelter node area A small shelter against bad weather conditions. To additionally describe the kind of shelter use shelter_type=*.
Shelter-14.svg
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
amenity shower node area Public shower.
Shower-14.svg
Znak D-26d.svg
amenity telephone node Public telephone
Telephone.16.svg
Telephone.jpg
amenity toilets node area Public toilets (might require a fee)
Toilets-16.svg
WC-Anlage.jpg
amenity water_point node Place where you can get large amounts of drinking water
Aire de Valuejols.JPG
amenity watering_place node Place where water is contained and animals can drink
Drinking Water For Humans and Animals.jpg

Waste Management

amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
Aire de Valuejols.JPG
amenity recycling node area Recycling facilities (bottle banks, etc.). Combine with recycling_type=container for containers or recycling_type=centre for recycling centres.
Recycling-16.svg
Recycling.jpg
amenity waste_basket node A single small container for depositing garbage that is easily accessible for pedestrians.
Waste-basket-12.svg
Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity waste_disposal node A medium or large disposal bin, typically for bagged up household or industrial waste.
Waste disposal-14.svg
Waste container.jpg
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.

Others

amenity animal_boarding node area A facility where you, paying a fee, can bring your animal for a limited period of time (e.g. for holidays)
Holmbyre Cattery - geograph.org.uk - 167661.jpg
amenity animal_breeding node area relation A facility where animals are bred, usually to sell them
Brickfields Horse Centre - geograph.org.uk - 135890.jpg
amenity animal_shelter node area A shelter that recovers animals in trouble
Kennel 2.jpg
amenity animal_training node area A facility used for non-competitive animal training
MTAPD Canine Training Facility (26942355044).jpg
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
Backofen Emstal.JPG
amenity clock node A public visible clock
Houses Of Parliment Clock Tower (Big Ben).jpg
amenity crematorium node area A place where dead human bodies are burnt
Bushbury Crematorium - geograph.org.uk - 259876.jpg
amenity dive_centre node area A dive center is the base location where sports divers usually start scuba diving or make dive guided trips at new locations.
Diving Center in Marsalforn.JPG
amenity funeral_hall node area A place for holding a funeral ceremony, other than a place of worship.
Okriftel Trauerhalle 08 001.jpg
amenity grave_yard node area A (smaller) place of burial, often you'll find a church nearby. Large places should be landuse=cemetery instead.
Landuse-cemetery.png
Odenbuell Nordstrand St Vinzenz IMGP2940 wp crop.jpg


amenity hunting_stand node area A hunting stand: an open or enclosed platform used by hunters to place themselves at an elevated height above the terrain
Hunting-stand-16.svg
A rised hide closed quadrat.jpg
amenity internet_cafe node area A place whose principal role is providing internet services to the public.
Internet cafe-14.svg
Cafe internet uninorte.JPG
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
Montague Burton Residences Kitchen.jpg
amenity kneipp_water_cure node area Outdoor foot bath facility. Usually this is a pool with cold water and handrail. Popular in German speaking countries.
Wassertreten 1.jpg
amenity lounger node An object for people to lie down.
Coulée Verte du 14ème @ Paris (28484238796).jpg
amenity marketplace node area A marketplace where goods and services are traded daily or weekly.
Marketplace-14.svg
Marche berlin002.jpg
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
Kloster Eibingen01.JPG
amenity photo_booth node A stand to create instant photos.
Photomaton.jpg
amenity place_of_mourning node area A room or building where families and friends can come, before the funeral, and view the body of the person who has died.
Funérarium de Wasquehal.jpg
amenity place_of_worship node area A church, mosque, or temple, etc. Note that you also need religion=*, usually denomination=* and preferably name=* as well as amenity=place_of_worship. See the article for details. Christian-16.svg Muslim-16.svg Jewish-16.svg Taoist-16.svg Buddhist-16.svg Hinduist-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Place-of-worship-16.svg
Place of worship.png
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
Public bath.svg
Blue Lagoon 2012-08-23 (4).JPG
amenity public_building node area A generic public building. Don't use! See office=government.
amenity refugee_site node area A human settlement sheltering refugees or internally displaced persons
An Aerial View of the Za'atri Refugee Camp.jpg
amenity vending_machine node A machine selling goods – food, tickets, newspapers, etc. Add type of goods using vending=*
Vending machines at Haeundae.jpg
amenity user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Търговски обекти (shop)

Key Value Comment Rendering on default layer (osm-carto) Photo

Food, beverages

shop alcohol Shop selling alcohol to take away
Alcohol-16.svg
Liquor store in Breckenridge Colorado.jpg
shop bakery Shop focused on selling bread
Bakery-16.svg
Bread in Boudin.jpg
shop beverages Shop focused on selling alcoholic and non-alcoholic beverages. See also shop=alcohol.
Beverages-14.svg
Coca Cola Kisten.jpg
shop brewing_supplies Shop focused on selling supplies for home brewing of beer, wine and spirits (where permitted).
Shop-other-16.svg
Home-brewing set with 5-gallon containers.jpg
shop butcher Shop focused on selling meat
Butcher.svg
Butcher's shop Hong kong.jpg
shop cheese Shop focused on selling cheese.
Shop-other-16.svg
Cheese shop P1010071.JPG
shop chocolate Shop focused on selling chocolate.
Confectionery-14.svg
Chocolate shop.jpg
shop coffee Shop focused on selling coffee.
Coffee-14.svg
Ahrre's Coffee Roastery in Summit NJ interior view.jpg
shop confectionery Shop focused on selling sweets or candy
Confectionery-14.svg
Sweet Shop, Chester.JPG
shop convenience A small local shop carrying a small subset of the items you would find in a supermarket
Convenience-14.svg
Food and wine shop.jpg
shop deli Shop focused on selling delicatessen (fine foods, gourmet foods), possibly also fine wine. Not to be confused with the US delis.
Deli-14.svg
Rome Italian deli.jpg
shop dairy Shop focused on selling dairy products.
Dairy.svg
Milk Aisle.jpg
shop farm Shop or roadside stand focused on selling freshly harvested farm produce
Greengrocer-14.svg
Chatsworth farm shop - geograph.org.uk - 24050.jpg
shop frozen_food Shop focused on selling frozen food.
Shop-other-16.svg
FrozenFoodSupermarket.jpg
shop greengrocer Shop focused on selling vegetables and fruits.
Greengrocer-14.svg
Greenrocer's Interior.jpg
shop health_food A health food shop; selling wholefoods, vitamins, nutrition supplements and meat and dairy alternatives.
Shop-other-16.svg
Holland & Barrett, King Street, Hammersmith.jpg
shop ice_cream Shop selling ice cream. See also amenity=ice_cream.
Shop-other-16.svg
Ice Cream Parlour - geograph.org.uk - 1773794.jpg
shop pasta Shop focused on selling (fresh) pasta, ravioli, etc.
Shop-other-16.svg
Ravioli 2.jpg
shop pastry Shop focused on selling baked sweets like cakes, biscuits, strudel and pies.
Confectionery-14.svg
Pasticceria displaying cannoli siciliani.jpg
shop seafood Shop focused on selling fish/seafood.
Seafood-14.svg
Seafood chijin.jpg
shop spices Shop focused on selling spices.
Shop-other-16.svg
Old city, best spice shop (498280882).jpg
shop tea Shop focused on selling tea.
Tea-14.svg
Tea shop by matsuyuki in Nishiki Ichiba, Kyoto.jpg
shop wine Shop selling wine.
Alcohol-16.svg
Wine Shop.JPG
shop water Shop focused on selling drinking water.
Shop-other-16.svg
Water bottles in Dia.jpg
shop food Shop focused on selling food, more specific value should be used if possible.

shop=food + food=prepared_meals was also proposed/used for type of shop selling prepared meals, not ready for eating immediately (and requiring for example heating/boiling or other simple preparation).

Shop-other-16.svg
Shop with prepared meals.jpg

General store, department store, mall

shop department_store A single large store – often multiple storeys high – selling a large variety of goods (see also shop=mall)
Department store-16.svg
Takeshimaya Times Square in the evening.jpg
shop general A store that carries a general line of merchandise. (see also shop=convenience if it sells food).
Shop-other-16.svg
Feinkost Weber Hernals 1994.jpg
shop kiosk A small shop on the pavement that sells magazines, tobacco, newspapers, sweets and stamps.
Newsagent-14.svg
Kiosk germany.jpg
shop mall A shopping mall – multiple stores under one roof (also known as a shopping centre)
Shop-other-16.svg
Dalian large Shopping Mall 2005.jpg
shop supermarket Supermarket – a large store with groceries and other items
Supermarket-14.svg
Supermarket check out.JPG
shop wholesale Wholesale/warehouse club or cash and carry - a store that sells items in bulk to retailers. The branch of industry can be defined with wholesale=*.
Trade-14.svg
Birmingham Wholesale Markets.jpg

Clothing, shoes, accessories

shop baby_goods Shop focused on selling objects for babies (clothes, prams, cots, toys).
Shop-other-16.svg
Mothercare.jpg
shop bag Shop focused on selling bags.
Bag-14.svg
Shop bag berlin.jpg
shop boutique A small shopping outlet, especially one that specializes in elite and fashionable items
Shop-other-16.svg
Inside Sttilo.jpg
shop clothes Shop focused on selling clothes and/or underwear (other related value in use is fashion)
Clothes-16.svg
Hasseen2.jpg
shop fabric Shop focused on selling fabric and other materials for the purpose of making clothes and other products, eg dress making.
Fabric-14.svg
Shop fabric.JPG
shop fashion Shop focused on selling fashion. This is deprecated, please use shop=clothes.
Clothes-16.svg
Shop fashion berlin.jpg
shop fashion_accessories Shop focused on selling fashion accessories.
Shop-other-16.svg
FashionAccessories.jpg
shop jewelry Jewellers shops.
Jewellery-16.svg
Bijouterie.jpg
shop leather Shop focused on selling products made out of leather.
Shop-other-16.svg
Lewis Leathers shop.jpg
shop sewing A shop that sells sewing supplies (fabric, thread, yarn, knitting needles, sewing machines, etc.)
Shop-other-16.svg
W. Wächtershäuser - II.jpg
shop shoes Shop focused on selling shoes.
Shoes-16.svg
Shoes.JPG
shop shoe_repair Shop focused on repairing shoes.
Shop-other-16.svg
Swanson Shoe Repair.jpg
shop tailor A place where clothing is made, repaired, or altered professionally, especially suits and men's clothing
Shop-other-16.svg
Tailor.jpg
shop watches Shop focused on selling watches.
Shop-other-16.svg
Paris Forum des Halles 2012 09.jpg
shop wool Shop selling wool for making of clothes or other products.
Shop-other-16.svg
So called baby merino in a store.jpg

Discount store, charity

shop charity A charity shop is a shop operated by a charity, for the purposes of fundraising.
Charity-14.svg
Cancer Research, Armagh, November 2009.JPG
shop second_hand A shop buying and selling used clothes and other things. See also shop=pawnbroker
Second hand-14.svg
HK Sheung Wan 2nd hand market Tung Street 上環東街.JPG
shop variety_store A variety store retailer is a retail store that sells inexpensive items, sometimes with a single price point for all items in the store.
Variety store-14.svg
100-Emon.jpg

Health and beauty

shop beauty A non-hairdresser beauty shop, spa, nail salon, etc.. See also shop=hairdresser.
Beauty-14.svg
Hair and Beauty, Strabane, January 2010.JPG
shop chemist Shop focused on selling articles of personal hygiene, cosmetics, and household cleaning products (for a shop that potentially dispenses prescription drugs, cf. pharmacy. U.S. drug store, see amenity=pharmacy)
Chemist-14.svg
Kelly Chemist, Omagh - geograph.org.uk - 103193.jpg
shop cosmetics Shop focused on selling cosmetics
Perfumery-14.svg
Cosmetics at Central Ladprao.JPG
shop erotic Shop focused on selling erotic toys, -clothes or other erotic stuff.
Shop-other-16.svg
Sex shops (Paris)-01.jpg
shop hairdresser Here you can get your hair cut, coloured, … See also shop=beauty
Hairdresser-16.svg
Belfast (187), October 2009.JPG
shop hairdresser_supply A shop, where you can buy hairdressing supplies.
Shop-other-16.svg
Zeeb GmbH Friseurbedarf Mannheim S1.jpg
shop hearing_aids Shop focused on selling hearing aids devices
Shop-other-16.svg
Shop audiologist.jpg
shop herbalist Shop focused on selling herbs, often for medical purposes. (See also: healthcare:speciality=herbalism and healthcare=alternative).
Shop-other-16.svg
Hong Kong Museum of Medical Sciences, The Herbalist Shop.jpg
shop massage A massage shop
Massage-14.svg
Thaimassage.jpg
shop medical_supply Shop focused on selling medical supplies.
Medical supply.svg
Jt medical supply.jpg
shop nutrition_supplements Shops that sells one or more nutritional supplements (of vitamins, minerals and/or herbs)
Shop-other-16.svg
GNC-store.jpg
shop optician Shop focused on selling eyeglasses, contact lenses (may also check your eyes).
Optician-16.svg
US Navy 021029-N-3228G-001 Adjusting a customer's eyeglasses.jpg
shop perfumery Shop focused on selling perfumery
Perfumery-14.svg
301 perfumery and drugstore in Cala Millor.jpg
shop tattoo A tattoo parlour.
Shop-other-16.svg
Tattoo-by-grisha-maslov.jpg

Do-it-yourself, household, building materials, gardening

shop agrarian Shop focused on selling agrarian products, like seeds, agricultural machinery, animal feed, etc.
Shop-other-16.svg
Shop Buena in Szamotuły.jpg
shop [[ Too many Data Items entities accessed. | appliance ]] Shop focused on selling large electrical items (aka white goods) washing machines, fridges, cookers, ovens, fans, etc.
Shop-other-16.svg
Small appliance shop in North London.jpg
shop bathroom_furnishing Shop focused on selling bathroom furniture and accessories
Shop-other-16.svg
Villa Tugendhat - Badezimmer.JPG
shop doityourself Shop focused on selling tools and supplies to do-it-yourself householders, gardening, …
Doityourself-16.svg
Inside BandQ - geograph.org.uk - 649798.jpg
shop electrical Shop focused on selling electrical supplies and devices
Shop-other-16.svg
Old electrical shop, Paris March 2015.jpg
shop energy Shop focused on selling energy
Shop-other-16.svg
Carrefour Market de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le 1er avril 2013 - 08.jpg
shop fireplace Shop focused on selling electric fireplaces, stoves or masonry heaters and required fuels
Shop-other-16.svg
Kaminofen in Betrieb IMG 6067.jpg
shop florist Shop focused on selling bouquets of flowers (see shop=garden_centre for potted flowers).
Florist-16.svg
Butler's Wharf Flower Shop.jpg
shop garden_centre Shop focused on selling potted flowers, maybe even trees (see also shop=florist for flower bouquets).
Garden centre-14.svg
Almondsbury.garden.centre.arp.jpg
shop garden_furniture Shop focused on selling garden furniture (sheds, outdoor tables, gates, fences, ...). See shop=garden_centre if also plants are sold.
Shop-other-16.svg
shop gas Shop focused on selling technical gas, such as argon, oxygen, acetylene, nitrogen, carbon dioxide, etc. in pressurized containers
Shop-other-16.svg
2008-07-24 Bundle of compressed gas bottles.jpg
shop glaziery Shop focused on selling and installing glazing for windows and doors.
Shop-other-16.svg
Double glazed Units.JPG
shop groundskeeping Shop focused on selling outdoor groundskeeping equipment (lawnmowers, chainsaws, small tractors, ...
Shop-other-16.svg
Groundskeeping Store.jpg
shop hardware Shop focused on selling building supplies including screws, bolts & paints, … See also shop=doityourself
Doityourself-16.svg
Tweedy and Popp 03.jpg
shop houseware Shop focused on selling crockery, cutlery, kitchenware, small household appliances.
Houseware-14.svg
Houseware.jpg
shop locksmith Shop focused on selling keys, see also craft=locksmith and craft=key_cutter
Shop-other-16.svg
Locksmiths.jpg
shop paint Shop focused on selling paints.
Paint-14.svg
Artists paints.jpg
shop pottery Shop focused on selling earthenware, stoneware and porcelain and other ceramic ware.
Shop-other-16.svg
Ceramics shop in Bát Tràng, Hanoi (1 March 2018) 74.jpg
shop security Shop focused on selling security items like burglar alarms, vaults, locking systems, video surveillance cameras, firefighting equipment, alarm systems, warning systems, etc.
Shop-other-16.svg
shop trade Shop focused on selling one or more building supplies such as timber/wood, cement etc. See also shop=doityourself
Trade-14.svg
Timber yard of Travis Perkins builders merchants - geograph.org.uk - 1025761.jpg

Furniture and interior

shop antiques Shop focused on selling antiques.
Shop-other-16.svg
Antique shop - stock photo.jpg
shop bed Shop focused on selling beds, mattresses and other bedding products.
Bed-14.svg
Bed Shop, Omagh - geograph.org.uk - 129722.jpg
shop candles Shop focused on selling candles and candle accessories (holders, etc)
Shop-other-16.svg
Candle shop, Liberty of London (8370788712).jpg
shop carpet Shop focused on selling carpets
Carpet-14.svg
A carpet seller in Jaipur.jpg
shop curtain Shop focused on selling curtains or drapes (see also shop=fabric)
Shop-other-16.svg
Commerciante di tessuti.jpg
shop doors Shop focused on selling doors
Shop-other-16.svg
shop flooring Shop focused on selling floorings
Shop-other-16.svg
Fake wood flooring.jpg
shop furniture Shop focused on selling furniture, might range from small decorational items to a whole flat interior
Furniture-16.svg
Small furniture shop.jpg
shop household_linen Shop focused on selling household linen.
Shop-other-16.svg
Shop with table-cloths and bedding textiles at ulica Starowiejska, Gdynia 2.jpg
shop interior_decoration Shop focused on selling interior decorations.
Interior decoration-14.svg
LA Showroom1 dakota jackson.jpg
shop kitchen A shop where you can plan and buy your kitchen. (Sometimes called "kitchen studio" and the like, but plain kitchen is the most frequently used tag so far.)
Shop-other-16.svg
Kitchen shop in "The Boulevard" - geograph.org.uk - 1368775.jpg
shop lighting A shop selling lighting fixtures and lamps.
Shop-other-16.svg
Lamp Shop in Bigastro.jpg
shop tiles Shop focused on selling tiles.
Shop-other-16.svg
2.2 Jura Gelb geschliffen.JPG
shop window_blind Shop focused on selling window blinds.
Shop-other-16.svg
Some window blinds.JPG

Electronics

shop computer Shop focused on selling computers, peripherals, software, …
Computer-14.svg
Computer shop, Crossens.JPG
shop electronics Shop focused on selling consumer electronics (TV, radio, …). Larger ones may also sell computers, fridges, …
Electronics-16.svg
Currys Digital.jpg
shop hifi Shop focused on selling High Fidelity or High End environment to listen music or watch films at home
Hifi-14.svg
JB Hi-Fi Wagga Wagga.jpg
shop mobile_phone Shop focused on selling mobile phones and accessories
Mobile-phone-16.svg
3G Mobile Phones fot China Mobile.jpg
shop radiotechnics Shop focused on selling electronic components, electrical products, radio measuring devices, supplies for radio and electronics.
Shop-other-16.svg
Tokyo Akihabara electronic parts shop.jpg
shop telecommunication Shop selling internet, television or similar services, and related hardware.
Shop-other-16.svg
T-Mobile US Retail Store in Waterbury, CT.jpg
shop vacuum_cleaner Shop focused on selling vacuum cleaners and associated products.
Shop-other-16.svg
Panasonic MCE8013 vacuum cleaner close.jpg
shop printer_ink A shop that sells or refills printer ink cartridges.
Shop-other-16.svg
Epson ink cartridges.JPG

Outdoors and sport, vehicles

shop atv Shop focused on selling  atvs (quads), atv equipment and may rent or repair them
Shop-other-16.svg
Honda FourTrax Rancher.jpg
shop bicycle Shop focused on selling bicycles, bicycle equipment and may rent or repair them
Bicycle-16.svg
Fahrradverkaufsraum.jpg
shop boat Shop focused on selling boats, boat equipment and may rent or repair them
Shop-other-16.svg
2018-10-14 Yacht Grot shopfront.jpg
shop car Car store – a place to buy cars or to get your car repaired
Purple-car.svg
Preowned.JPG
shop car_repair Shop focused on car repair.
Car repair-14.svg
Colourful Shops Places In Onehunga II.jpg
shop motorcycle_repair Shop focused on motorcycle repair.
Shop-other-16.svg
Motorcycle repair shop in Thailand.jpg
shop car_parts Shop focused on selling auto parts, auto accessories, motor oil, car chemicals, etc.
Car parts-14.svg
Auto Parts Store.jpg
shop caravan A shop for caravans, motorhomes & similar recreational vehicles.
Shop-other-16.svg
AskjemsCampingCenter.jpg
shop fuel Shop selling fuels (motor fuel, wood, coal, gas) that can't be considered a amenity=fuel (fuel station). Use fuel:*=yes/no to indicate which fuels are available.
Shop-other-16.svg
Barreled fuel shop.jpg
shop fishing Shop focused on selling fishing equipment.
Shop-other-16.svg
M.A. Wickham, East Grinstead (15538910361).jpg
shop surf Shop selling surfboards, sailboards, wakeboards, and other types of surf style boards. and/or related accessories, clothes, parts, repair and rental services.
Shop-other-16.svg
The Surfboards (8422914814)
shop golf Shop focused on selling golf equipment.
Shop-other-16.svg
Pro shop - East Potomac Golf Course - East Potomac Park - 2013-08-25.jpg
shop hunting Shop focused on selling gun and hunting equipment.
Shop-other-16.svg
Artegon Marketplace 07.jpg
shop jetski Shop focused on selling jetskis, jetski equipment and may rent or repair them
Shop-other-16.svg
Offshore Aquabike.jpg
shop military_surplus Shop selling used military equipment
Shop-other-16.svg
Military surplus2.jpg
shop motorcycle Shop focused on selling motorcycles and/or related accessories, clothes, parts, and rental services.
Shop motorcycle.svg
KAWASAKI KLR 650.JPG
shop outdoor Shop focused on selling camping, walking, climbing, and other outdoor sports equipment (GPSes, etc.)
Outdoor-14.svg
Winfield's Camping Shop - geograph.org.uk - 267174.jpg
shop scuba_diving Shop focused on selling scuba diving equipment.
Shop-other-16.svg
Paradise Dive Shop.jpg
shop ski Shop focused on selling skis, ski equipment and may rent or repair them
Shop-other-16.svg
Skier-carving-a-turn.jpg
shop snowmobile Shop focused on selling snowmobiles, snowmobile equipment and may rent or repair them
Shop-other-16.svg
Snowmobiling in New Brunswick, Canada 2010.jpg
shop sports Shop focused on selling sporting goods.
Sports-14.svg
HK TST East Mody Road Wing On Plaza Shop Kettler Sport Fitness.JPG
shop swimming_pool A store that sells swimming pool equipment and supplies.
Shop-other-16.svg
Circuit tuyauterie robot hydraulique.jpg
shop trailer Shop focused on selling trailers and parts and/or repairing / renting them
Shop-other-16.svg
Kugelkopfkupplung-Anhänger.JPG
shop tyres Shop focused on selling tyres.
Tyres.svg
Istanbul Continental tyre shop.jpg

Art, music, hobbies

shop art Shop which sells works of art. May be paintings, sculpture, or other types of art
Art-14.svg
Ruiz gallery.jpg
shop camera A shop mainly selling cameras and lenses
Shop-other-16.svg
Nikkor Lens Showcase @ Berjaya Times Square's Nikon Centre.jpg
shop collector A shop for different collector's items like stamps, coins, action figures, etc.
Shop-other-16.svg
Shop collector.jpg
shop craft An arts and crafts supply store. Commonly sold items are paper, canvas, paint, pencils, crafting wood, crafting tools, etc. - look at craft=*
Shop-other-16.svg
Studio Arts Crafts and Graphics interior - panoramio (1).jpg
shop frame Shop focused on selling frames.
Shop-other-16.svg
Shop frames berlin.jpg
shop games Shop focused on selling board games, card games and/or role-playing games.
Shop-other-16.svg
Essen 2008 0251.jpg
shop model Shop specialising in the sale of scale models.
Shop-other-16.svg
South-Goodwin.jpg
shop music Shop focused on selling recorded music (vinyl/CDs/...)
Shop music.svg
Music shop.JPG
shop musical_instrument Shop focused on selling musical instruments, lyrics, scores. If focused on a specific instrument, specify with musical_instrument=*
Musical instrument-14.svg
Portadown (66), September 2009.JPG
shop photo Shop focused on selling products or services related with photography.
Photo-14.svg
Fujifilm photo shop.jpg
shop trophy Store selling trophies, awards, plaques etc.
Shop-other-16.svg
Geograph-2329589-by-Robin-Stott.jpg
shop video Shop focused on selling or renting out videos/DVDs.
Video-14.svg
Video shop.jpg
shop video_games Shop focused on selling video games.
Video games-14.svg
GameStop on Powell Street in San Francisco, California.

Stationery, gifts, books, newspapers

shop anime Shop focused on selling anime stuff.
Shop-other-16.svg
2013TIBE Day4 Hall2 Greenwood 20130202.JPG
shop books Shop focused on selling books (for a library that lends books, see amenity=library)
Books-16.svg
Strand basement jeh.jpg
shop gift Shop focused on selling gifts, greeting cards, or tourist gifts (souvenirs)
Gift-16.svg
Gift shop interior.jpg
shop lottery A shop of which the main or only purpose is the sale of lottery tickets.
Shop-other-16.svg
12 Kościuszki Street in Sanok (2015), Lotto.jpg
shop newsagent Shop focused on selling newspapers, cigarettes, other goods
Newsagent-14.svg
HK Sheung Wan Po Yan Street 7-11 Shop Newspaper Stand.JPG
shop stationery Shop focused on selling office supplies
Stationery-14.svg
Vănphòngphẩm-InsideStationeryShop03012009606.jpg
shop ticket Shop focused on selling tickets for concerts, events, public transport, …
Ticket-14.svg
Box office of Shosha station.jpg

Others

shop bookmaker A shop that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
Bookmaker-14.svg
Ladbrokes - 263 Park Lane (2299743817).jpg
shop cannabis a shop primarily and legally selling non-medical cannabis products
Shop-other-16.svg
Venta de cannabis, Ketchikan, Alaska, Estados Unidos, 2017-08-16, DD 58.jpg
shop copyshop Shop focused on selling photocopying and printing services.
Copyshop-14.svg
HK 上環 Sheung Wan 蘇杭街 Jervois Street 24 photo copy print co shop.JPG
shop dry_cleaning Shop or kiosk offering a clothes dry cleaning service. The actual cleaning may be done elsewhere.
Laundry-14.svg
Dry clean rack.jpg
shop e-cigarette Shop focused on selling electronic cigarettes.
Shop-other-16.svg
510N e-cigarette and e-liquids.jpg
shop funeral_directors Providing services related to funeral arrangements, may also be known as a "funeral parlour" or "undertakers".
Shop-other-16.svg
JapaneseFuneralArrangementTokyo.jpg
shop insurance A shop selling insurance services from one or more insurance carriers.
Shop-other-16.svg
UK Insurance Solutions Ltd - King Cross Road - geograph.org.uk - 1889256.jpg
shop laundry A shop to get your normal clothes washed. Might be self service coin operated, with service staff for drop off, …
Laundry-14.svg
Polarstern laundry hg.jpg
shop money_lender A money lender offers small personal loans at high rates of interest.
Shop-other-16.svg
Money lender Palmers Green.jpg
shop outpost Shop primarily used to pick-up items ordered online.
Shop-other-16.svg
Coles Supermarket Click & Collect service, Corinda, Queensland, 2021.jpg
shop party A shop for party and festival supplies, like costumes, etc.
Shop-other-16.svg
Shop party.jpg
shop pawnbroker A pawnbroker (or pawnshop) is an individual or business that offers secured loans to people. See also shop=second_hand
Shop-other-16.svg
Pawnbroker Oulu 20090906.JPG
shop pest_control Shop selling pest control goods to exterminate rats, insects etc.
Shop-other-16.svg
Atomic Pest Control 2371 Elvis-Presley-Blvd Memphis TN.jpg
shop pet A shop for pets, animals and toys or food for them.
Pet-16.svg
Baby parrots in a pet shop-8a.jpg
shop pet_grooming A shop offering grooming services for pets (most frequently dogs)
Shop-other-16.svg
Psi fryzjer.jpg
shop pyrotechnics Store of pyrotechnics: fireworks, firecrackers, sparklers etc.
Shop-other-16.svg
TNT Fireworks Supercenter, Jennings (East face).JPG
shop religion Shop focused on selling religious articles, church shop. See also religion=*
Shop-other-16.svg
Shop religion.jpg
shop storage_rental self storage
Shop-other-16.svg
Self storage units.jpg
shop tobacco Shop focused on selling tobacco, cigarettes and their related accessories.
Tobacco-14.svg
Fachgeschäft für Tabakwaren.JPG
shop toys Shop focused on selling toys.
Toys-14.svg
HK Toys R Us.JPG
shop travel_agency Shop focused on selling tickets for travelling. Also known as a tour operator.
Travel agency-14.svg
Shop travel agency berlin.jpg
shop weapons Shop focused on selling weapons like knives, guns etc.
Shop-other-16.svg
Welcome to America - Supermarket with guns.jpg
shop vacant An unused vacant shop. Can be used for an empty or abandoned retail space that seems to be available for lease or purchase where a retail store (or similar businesses) may be opened. No store is being operated in a vacant shop, and neither goods nor services are being offered. This tag can be used after a store was closed or for a newly built shop before any busisness was operated in the shop.
2012-05-02 Carrera de San Jeronimo anagoria.JPG
shop yes - use more specific value if possible A shop of unspecified type - it is always better to use another value that gives info about shop type, if possible. Used also as indicator that feature such as fuel station has shop.
shop user defined Category:Tag descriptions for key "shop" listing also values not presented here, only widely used shop tags are added to this page. All commonly used values according to Taginfo
Shop-other-16.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Туристически (tourism)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Исторически (historic)

Key Value Element Comment Rendering Photo
historic aircraft node area A decommissioned aircraft which generally remains in one place
Mońki. Pomnik samolot.JPG
historic aqueduct way area A historic structure to convey water
Pont Du Gard.JPG
historic archaeological_site node area A place in which evidence of past activity is preserved
Archaeological-site-16.svg
Dscf0105 600.jpg
historic battlefield node area The site of a battle or military skirmish in the past. This could be on land or at sea.
Fort Donelson river battery (1).jpg
historic bomb_crater node area A bomb crater.
Fort Douaumont Ende 1916.jpg
historic building node area If it's not clear what type a historic building has, it can be tagged as a generic building.
Castillo Trausnitz, Landshut, Alemania, 2012-05-27, DD 18.JPG
historic cannon node A historic/retired cannon. Usually found at on forts or battlefields.
Muzzle loading cannons at the Swedish Naval Museum (6648150909).jpg
historic castle node area Castles are (often fortified) buildings from medieval and modern times. Other languages
Castle-14.svg
Dscf0226 600.jpg
historic castle_wall way area A  defensive wall (fortification) surrounding the  bailey of a castle.
City-wall-render-eg1.png
Delitzsch Stadtmauer.jpg
historic charcoal_pile way area Historic site of a charcoal pile. Often still in good condition in hilly forest areas.
Charcoal pile 06.jpg
historic church node A building with historical value for Christian religious activities, particularly for worship services.
Sant Vasily cathedral in Moscow.JPG
historic city_gate node area A  city gate (or town gate) is a gate within a city wall.
City-gate-14.svg
Spaarnwouder- of Amsterdamse poort.jpg
historic citywalls way area A  defensive wall is a fortification used to protect a city or settlement from potential aggressors.
City-wall-render-eg1.png
Delitzsch Stadtmauer.jpg
historic farm node area A historical farm, kept in its original state.
Memorial-Day-2003.jpg
historic fort node area A military fort – distinct from a castle as it is generally more modern
Historic-fort.svg
Komárom Fortress 03.jpg
historic gallows node relation A structure designed for capital punishment by hanging.
Beerfelder-galgen-2007.jpg
historic highwater_mark node A marker for indicating past flood.
Hochwassermarke Schwaebisch Gmuend 1912.jpg
historic locomotive node area A decommissioned locomotive which generally remains in one place.
Ambarawa locomotief.jpg
historic manor node area Historic  manors /  mansions
Manor-14.svg
Gut Panker Herrenhaus.jpg
historic memorial node area Much like a monument, but smaller. Might range from a WWII memorial to a simple plate on a wall.
Memorial-16.svg
CIMG4191.JPG
historic mine node area Abandoned underground mine workings for minerals such as coal or lead.
Wieliczka kopalnia soli 3.jpg
historic mine_shaft node area Vertical shafts of a historic mine
Abandoned Mine Shaft At Phantom Falls.jpg
historic milestone node A historic marker that shows the distance to important destinations.
Jt meilenstein.jpg
historic monastery node area An historic monastery. See Also amenity=monastery.
Malbork Zamek Wysoki kruzganek.jpg
historic monument node area A memorial object, which is especially large (one can go inside, walk on or through it) or high enough (see the examples), built to remember, show respect to a person or group of people or to commemorate an event. Other languages
Monument-16.svg
Befreiungshalle P1230106.jpg
historic optical_telegraph node area Historic optical telegraph
Telegraf-flittard.jpg
historic pillory node A construction designed to immobilitate and humiliate a person who was convicted in lower courts.
Kirchberg pranger.jpg
historic railway_car node area A decommissioned railway car which generally remains in one place.
Historic railway car tokyo.JPG
historic ruins node area Remains of structures that were once complete, but have fallen into partial or complete disrepair. If the type of original structure is known or apparent it can be described using ruins=*, e.g. ruins=castle.

Alternative tagging is historic=castle, ruins=yes.
See the proposal and discussion at Proposed features/ruins for ruins of historic buildings.

Dscf1813-800.jpg
historic rune_stone node A  runestone is typically a raised stone with a runic inscription.
U 240, Lingsberg.JPG
historic ship node area A decommissioned ship or submarine
Aurora Cruiser Museum StPetersburg.JPG
historic stone node area A stone shaped or placed by man with historical value.
Stein1811.jpg
historic tank node area A decommissioned tank which generally remains in one place.
T-34 am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten.jpg
historic tomb node area Historic tomb
Grob2.jpg
historic tower node area Historic tower
historic tree_shrine node A single tree of a religious figure mounted onto a tree. Use natural=tree + historic=wayside_shrine instead.
Tree Shrine - Giritzer, Mautern an der Donau, Österreich - 02.JPG
historic vehicle node area A decommissioned land-based vehicle which generally remains in one place
FV432 Armoured Personnel Carrier.jpg
historic wayside_cross node area A historical (usually christian) cross. Frequently found along the way in Southern Germany, Austria and probably elsewhere.
Christian.9.svg
Wegkreuz.jpg
historic wayside_shrine node area A historical shrine often showing a religious depiction. Frequently found along the way in Southern Germany, Austria and probably elsewhere.
Carto shrine.svg
2003-10-11 tanner moor 36.JPG
historic wreck node area Nautical craft that has unintentionally been sunk or destroyed.
LovilleWreckRedsea.jpg
historic yes node area Used to add the historic significance of the objects described by other tags.
historic user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Landuse (landuse)

Key Value Element Description Rendering Photo

Common landuse key values - developed land

landuse commercial node area Predominantly commercial businesses and their offices. Commercial businesses which sell goods should be categorised as landuse=retail. Commercial businesses can sell services on site and may include private Doctor's Surgeries, and those non-government services for mental and physical health, such as a Counselor's or Physiotherapist's practice or Veterinary. Commercial businesses can also include office buildings and business parks which have limited interface with the public and sell their services either on site, or externally. Commercial businesses have low amounts of public foot traffic.

Government services and businesses predominantly mapped as commercial too and used as such by data consumers! See more information on operator:type to set it as government to distinguish from private or others.
civic_admin is an abandoned proposal, civic has no documentation, institutional is to ambiguous and all three only find minimal support in the mapping community.

Landuse-commercial.png
Cambourne Business Park - geograph.org.uk - 15908.jpg
landuse construction node area A site which is under active development and construction of a building or structure, including any purposeful alteration to the land or vegetation upon it. Abandoned construction projects and sites should not use this tag.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Landuse construction.jpg
landuse education node area An area predominately used for educational purposes/facilities.
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
landuse fairground node area A site where a fair takes place
Honre's Pleasure Fair funfair in Inverness from above.jpg
landuse industrial node area Predominantly industrial landuses such as workshops, factories, or warehouses.
Landuse-industrial.png
Rehuraisio feed plant in Oulu 2008 001.jpg
landuse residential node area Land where people reside; predominantly residential detached (single houses, grouped dwellings), or attached (apartments, flats, units) dwellings. For "Mixed-Use" areas where more than half of the land is residential, tag as residential.
Rendering-area-landuse-residential.png
Lawrenceville.jpg
landuse retail node area Predominantly retail businesses such as shops. Retail businesses sell physical goods such as food (prepared or grocery), clothing, medicine, stationary, appliances, tools, or other similar physical items. Retail businesses have high amounts of public foot traffic. Retail businesses do not exclusively provide or sell their services. For businesses which sell services see landuse=commercial.

Generally a member of the public could freely walk into and access a retail business. Retail is a subset of commercial, but should be used and treated as mutually exclusive in OpenStreetMap.

Landuse-retail.png
Trocadero - London 1.jpg
landuse institutional node area Land used for institutional purposes, see  Institution (disambiguation). Institutional land may include buildings like an office=government, office=ngo, office=association, amenity=social_facility and their associated infrastructure (car parks, service roads, yards and so-on)

information sign

The meaning of this tag is ambiguous and unclear. Consider using another tag that better describes the object. For instance landuse=commercial. See talk page for discussion.
MSF bureau Genève Novembre 2015.jpg
Key Value Element Description Rendering Photo

Common landuse key values - rural and agricultural land

landuse aquaculture node area  Aquaculture is the farming of freshwater and saltwater organisms such as finfish, molluscs, crustaceans and aquatic plants.

Warning: currently, there is no convention on the exact meaning of this tag. Therefore, it makes sense to treat it like "boundary of aquaculture" (without implication of water body), which means, water body should be tagged by its own, using natural=water etc.

Delta Pride Catfish farm harvest.jpg
landuse allotments node area A piece of land given over to local residents for growing vegetables and flowers.
Landuse-allotments.png
Schrebergaerten.jpg
landuse farmland area An area of farmland used for tillage (cereals, vegetables, oil plants, flowers).
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Rye field.jpg
landuse farmyard area An area of land with farm buildings like farmhouse, dwellings, farmsteads, sheds, stables, barns, equipment sheds, feed bunkers, etc. plus the open space in between them and the shrubbery/trees around them.
Rendering-area-landuse farmyard-mapnik.png
Farmyard.jpg
landuse paddy area An area of land where the surface and shape of the land is made suitable for growing rice.
Rice Field.jpg
landuse animal_keeping area An area of land that is used to keep animals, particularly horses and livestock.
Open stable Velm Neuhaus.jpg
landuse flowerbed area An area designated for flowers
Landuse-flowerbed.png
Brussels floral carpet B.jpg
landuse forest node area Managed forest or woodland plantation (Other languages). Some use this to map an area of trees rather than the use of the land. See Forest.
Landuse-forest.png
Fort Nelson Forestry.JPG
landuse greenhouse_horticulture area Area used for growing plants in greenhouses
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Greenhouses westland.jpg
landuse meadow node area A meadow or pasture: land primarily vegetated by grass and non-woody plants, mainly used for hay or grazing
Landuse Meadow.png
Mottey.jpg
landuse orchard node area intentional planting of trees or shrubs maintained for food production
Orchard.png
PikiWiki Israel 29753 Almonds grove.jpg
landuse plant_nursery area intentional planting of plants maintaining for the production of new plants
Landuse plant nursery.png
Cutchogue - Oregon Road - Plant Nursery.jpg
landuse vineyard node area A piece of land where grapes are grown.
Landuse-vineyard.png
Grape vines.jpg
Key Value Element Description Rendering Photo

Common landuse key values - waterbody

landuse basin node area An area artificially graded to hold water.

Together with basin=* for stormwater/rainwater infiltration/detention/retention basins.

Other languages.

Base layer water.png
Boneyard Detention Basin 2006.jpg
landuse reservoir node area A reservoir в Уикипедия. Deprecated variant of natural=water + water=reservoir. See Proposed features/Reservoir for details.
Landuse-reservoir.png
Amagase Dam.jpg
landuse salt_pond area A place where salt (saline) water is evaporated to extract its salt.
Rendering-landuse-salt-pond.png
Salt ponds SF Bay (dro!d).jpg
Key Value Element Description Rendering Photo

Other landuse key values

landuse brownfield node area Describes land scheduled for new development where old buildings have been demolished and cleared
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Former Brickworks ... - geograph.org.uk - 56268.jpg
landuse cemetery node area Place for burials. You can add religion=* (values listed in the place of worship page). Smaller places (e.g. with a church nearby) may use amenity=grave_yard instead.
Landuse-cemetery.png
Jewish cemetery Worms.jpg
landuse conservation area Protected areas (deprecated) Alternate tagging of same thing: boundary=protected_area, protected_area=*
landuse depot area An area used as a depot for e.g. vehicles (trains, buses or trams). Consider using rather standard landuse tags like landuse=railway, landuse=commercial, landuse=industrial, with subtag like industrial=depot.
RET remise Beverwaard (2).JPG
landuse garages area One level buildings with boxes commonly for cars, usually made of brick and metal. Usually this area belong to garage cooperative with own name, chairman, budget, rules, security, etc.
Rendering-area-landuse garages-mapnik.png
Garages.jpg
landuse grass node area An area of mown and managed grass not otherwise covered by a more specific tag. Some view this as not a landuse, see the main page landuse=grass for discussion.
Natural-Grassland.png
084 Green grass lawn background, green mowed grass free photo.jpg
landuse greenfield node area Describes land scheduled for new development where there have been no buildings before. A greenfield is scheduled to turn into a construction site
Rendering-area-landuse greenfield-mapnik.png
Greenfields - geograph.org.uk - 1202824.jpg


landuse landfill node area Place where waste is dumped.
Rendering-landuse-landfill-mapnik.png
Landfill.jpg
landuse military node area For land areas owned/used by the military for whatever purpose
Rendering-landuse-military-mapnik.png
REUNION 2007 04.jpg
landuse port area coastal industrial area where commercial traffic is handled. Consider using landuse=industrial + industrial=port for this type of industrial area.
Churchill Seaport 1996-08-12.jpg
landuse quarry node area Surface mineral extraction
Rendering-landuse-quarry-mapnik.png
Steinbruch.jpg
landuse railway area Area for railway use, generally off-limits to the general public
Landuse-industrial.png
OahuRailway&LandCo-switchtrack-signal.JPG
landuse recreation_ground node area An open green space for general recreation, which may include pitches, nets and so on, usually municipal but possibly also private to colleges or companies
Landuse-recreation ground.png
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
landuse religious node area An area used for religious purposes
Landuse-religious ground.png
Cerkiew w Komańczy by Verid1st 09.JPG
landuse village_green node area A village green is a distinctive area of grassy public land in a village centre. Not a generic tag for urban greenery. It is a typical English term – defined separately from 'common land' under the Commons Registration Act 1965 and the Commons Act 2006.
Landuse-village green.png
GrettonVillageGreen.jpg
landuse winter_sports node area An area dedicated to winter sports (e.g. skiing)
First run (3373949916).jpg
landuse user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Военни (military)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Природни (natural)

Vegetation

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Water related

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Geology related

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Non Physical

Route

Основна статия: relation:route

This is used to describe routes of all different kinds.

Key Value Element Comment Rendering Photo
route bicycle relation Cycle routes or bicycles route are named, numbered or otherwise signed. May go along roads, trails or dedicated cycle paths
Ystadstartingpointcykelsparetostkusten06040011.png
route bus relation The route a public bus service takes. See Buses.
EDS-FullLED-Mobitec.JPG
route canoe relation Signed route for canoeing through a waterway.
Canoe route lkn.png
route detour relation Route for fixed detour routes. Examples are Bedarfsumleitung in Germany and uitwijkroute in the Netherlands Zeichen 463 - Bedarfsumleitung (rechts), StVO 1970.svg
route ferry way relation The route a ferry takes from terminal to terminal Please make sure to add at least one node per tile (zoom level 12), better at least one every few km, so offline editors catch it with bbox requests.
Route ferry.png
Ferry.Viking.line.mariella.800px.jpg
route foot relation Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions.
State Foot2.svg
route hiking relation Hiking explains how to tag hiking routes.
Hærvejen vandretureskilt.jpg
route horse relation Riding routes
Hawick Circular Riding Route - geograph.org.uk - 592357.jpg
route inline_skates relation Inline has more information on the subject.
Signalisation Skatingroute.svg
route light_rail relation Route of a light rail line.
S-Bahn Berlin Baureihe 481.jpg
route mtb relation Mountain biking explains how to tag mtb routes.
Mountain bikers this way^ - geograph.org.uk - 744534.jpg
route piste way relation Route of a piste (e.g., snowshoe or XC-Ski trails) in a winter sport area.
Snowshoe trail.jpg
route railway relation A sequence of railway ways, often named (e.g., Channel Tunnel). See Railways.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route road relation Can be used to map various road routes/long roads.
2014-05-16 15 58 16 Sign for Interstate 95 northbound on Interstate 95 in Ewing, New Jersey.JPG
route running relation For running (jogging) routes.
Laufarena.at2.jpg
route ski relation For ski tracks (e.g., XC-Ski Trails User:Langläufer/Loipemap).
Langlauf Loipe.jpg
route subway relation Route of a metro service
Ubahnlogo.svg
route train relation Train services (e.g., London-Paris Eurostar) See Railways.
Transports Publics du Chablais - Zuglaufschild - 01.jpg
route tracks relation Railroad track as rail infrastructure.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route tram relation See Trams for more information on tagging tram services.
Cobra3058.JPG
route trolleybus relation The route of a trolleybus service.
Trådbuss Landskrona.JPG
route User defined relation All commonly used values according to Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Boundary

These are used to describe administrative and other boundaries. See the page Boundaries for an introduction on its usage.

Key Value Element Comment Rendering example Photo

Boundary types

boundary aboriginal_lands arearelation A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Boundary aboriginal lands.png
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative area An administrative boundary. Subdivisions of areas/territories/jurisdictions recognised by governments or other organisations for administrative purposes. These range from large groups of nation states right down to small administrative districts and suburbs, as indicated by the 'admin_level=*' combo tag.
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary border_zone arearelation A border zone is an area near the border where special restrictions on movement apply. Usually a permit is required for visiting.
Wymiana tablic informacyjnych w strefie nadgranicznej (Babia Góra) - crop.jpg
boundary forest arearelation A delimited forest is a land which is predominantly wooded and which is, for this reason, given defined boundaries. It may cover different tree stands, non-wooded areas, highways… but all the area within the boundaries are considered and managed as a single forest.
20210104 152558.jpg
boundary forest_compartment arearelation A forest compartment is a numbered sub-division within a delimited forest, physically materialized with visible, typically cleared, boundaries.
20210105 093243.jpg
boundary hazard area A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
LandmineWarningChileTierraDelFuego.jpg
boundary maritime area Maritime boundaries which are not administrative boundaries: the Baseline, Contiguous Zone and EEZ (Exclusive Economic Zone).
Sea boundaries.png
boundary marker node A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park area Area of outstanding natural beauty, set aside for conservation and for recreation (Other languages).
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary place wayrelation boundary=place is commonly used to map the boundaries of a place=*, when these boundaries can be defined but these are not administrative boundaries.
boundary political area Electoral boundaries
boundary postal_code area Postal code boundaries
boundary protected_area area Protected areas, such as for national parks, marine protection areas, heritage sites, wilderness, cultural assets and similar.
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
boundary special_economic_zone area A government-defined area in which business and trade laws are different.
Steung Hav Special Economic Zone.jpg
boundary disputed area relation An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories.
Kashmir Region November 2019.jpg
boundary user defined node way All commonly used values according to Taginfo

Attributes

admin_level (number) area Applies to boundary=administrative and is usually in the range 1 to 10, except for several countries (Bolivia, Germany, Mozambique, Netherlands, Philippines, Poland, Turkmenistan, Venezuela) where it is in the range 1 to 11 – see boundary.
Santa Catarina location.png
border_type * way area To distinguish between types of boundary where admin_level isn't enough. Used in several different ways e.g in maritime contexts.
start_date (date) area Useful if the boundary is very recent (or if it will become effective in a near future).
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Sport

This is used to provide information about which sports are placed on a facility such as a pitch or stadium. It is intended to be used in conjunction with tags landuse=* or leisure=*. See the page titled Sport for an introduction on its usage.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Abutters

This key applies to ways only when, for instance, aerial views are not available. See landuse=* for areas.

Key Value Element Comment Rendering Photo
abutters commercial way predominantly office buildings, business parks, etc. Dscf1376-600.jpg
abutters industrial way predominantly workshops, factories, warehouses Abutters-industrial.jpg
abutters mixed way where there is no clear predominance, for example mixed shops and residences in an inner city ring
abutters residential way predominantly houses and apartments Dscf1385-600.jpg
abutters retail way predominantly shops
abutters user defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Properties

This is used to give additional information of a general nature about another element.

Key Value Element Comment Rendering Photo
area yes area Means a feature that is normally linear is an area. You should not add this to features that are already defined as an area type.
Mapnik area pedestrian.png
brand user defined node area Brand of the feature.
Fast food.jpg
bridge yes / aqueduct / viaduct / cantilever / movable / covered / … way A bridge, use together with the tag layer=*. Value yes is generic, or you can specialize.
Mapping-Features-Road-Bridge.png
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
capacity amount node area Used for specifying capacity of a facility.
Maximum occupancy sign, Ohio University Convocation Center.jpg
charge amount node way area Used for specifying how much is charged for use/access to a facility. See toll=* or fee=*.
Dollarnote hq.jpg
clothes see key's page node area Tagged on shops and other features to denote if they sell clothes or not and what type of clothes they sell.
Hasseen2.jpg
covered yes node way area Used to denote that a node, way or area is covered by another entity (or in some cases the ground), when the use of layers is inappropriate, or additional clarification is needed. Various, depending on the covered entity
Covered.jpg
crossing no / traffic_signals / uncontrolled / island / unmarked node Further refinement for nodes already tagged with highway=crossing or railway=crossing
Zebra-crossing sm.jpg
crossing:island yes / no node way Specifies whether a pedestrian crossing has a refuge island
Praha 10 ulice Ruska 10 prechod s ostruvkem.JPG
cutting yes / left / right way A cut in the land to carry a road or tram. Mostly in hilly landscape. See Cutting в Уикипедия
Road cut.jpg
disused yes node way area For features that are useful for navigation, yet are unused. See abandoned=* if infrastructure is removed.
Closed down shop.jpg
drinking_water yes / no node area Describes whether a drinking water is available
Brass water tap.jpg
drive_through yes / no node area Used to indicate if a pharmacy, bank, atm, or fast_food, or post_box offers drive_thru service. drive_through=* is different than drive_in=*}
Drive-through ATM.jpg
drive_in yes / no node area Used to indicate if a cinema is a drive-in cinema or a restaurant offers drive-in service. drive_in=* is different than drive_through=*
Autokino gravenbruch.jpg
electrified contact_line / rail way Indicates infrastructure to supply vehicles with electricity on rail tracks
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
ele Number node area Elevation (also known as altitude or height) above mean sea level in metre, based on geoid model EGM 96 which is used by WGS 84 (GPS). (see also Altitude)
Key-ele mapnik.png
embankment yes way A raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area. See Embankment в Уикипедия
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Embankment.jpg
end_date Date way Date feature was removed
Target Closing Sign Gastonia, NC (6995771381).jpg
est_width Number way A rough guess of the width of way in metres
Height demonstration diagram.png
fee yes / no node area Used for specifying whether fee is charged for use/access to a facility. See also toll=*.
Tenerife telescope C.jpg
fire_object:type poo / szo node way area Potentially dangerous and socially significant objects
fire_operator Name