Bg:Key:traffic_calming

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_calming
Ležeći policajac 016.jpg
Описание
Features used to slow down traffic. Show/edit corresponding data item.
Група: highways
Използва се със следните елементи
may be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Документирани значения: 17
Статус: одобреноPage for proposal
See Traffic calming в Уикипедия

Traffic calming е събирателно понятие за различни мерки използвани на пътищата за моторни превозни средства за ограничаване на скоростта на движение и повишаване на безопасността за пешеходците и велосипедистите.

traffic_calming=* се ползва за отбелязване на различни обекти, но някои от тях като barrier=bollard използват различен таг.

В България изграждането върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение се регулира от специална наредба.

Забележка: traffic_calming=* често се ползва с няколко стойности разделени с точка и запетая, напр.: choker;cushion.

Как да се картографира

Usage for short rumble strip

Add one of the following tags to a highway way, or a highway node where the device is placed.

Често срещани стойности

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

Причиняващи вертикално отместване

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

By causing lateral deviation

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

By causing both lateral and vertical deviation

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Help translate this into Bulgarian!

Изобразяване

Röntgen icons

Tag Icon
traffic_calming=bump Röntgen speed bump.svg
traffic_calming=mini_bumps Röntgen speed bumps.svg
traffic_calming=hump Röntgen speed hump.svg
traffic_calming=table Röntgen speed table.svg
traffic_calming=cushion Röntgen speed cushion.svg
traffic_calming=rumble_strip Röntgen rumble strips.svg
traffic_calming=dip Röntgen dip.svg
traffic_calming=double_dip Röntgen double dip.svg

Вижте също

Препратки