Cs:Key:traffic_calming

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_calming
Ležeći policajac 016.jpg
Popis
Popisuje prvky určené ke zklidňování dopravy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal
Viz  Zklidňování dopravy

Zklidňování dopravy se skládá ze staveb a jiných prvků, které jsou umístěny na silnice, aby se zpomalila nebo omezila motorizovaná doprava a zároveň zvýšila bezpečnost chodců a cyklistů.

Jak mapovat

Přidejte jednu z následujících značek na úsek silnice highway=*, nebo na uzel na ní:

Obecná hodnota

Obecné / nespecifikované zařízení ke zpomalení dopravy

Věci, které způsobí pohyb vozidla "nahoru a dolů"

Ležeći policajac 016.jpg
Úzký příčný práh - o délce (ve směru jízdy) asi 30 cm nebo kratší. Je umístěn přes celou šířku vozovky, ale může mít výřezy nebo malé mezery pro cyklisty napravo a nalevo. (viz  Zpomalovací práh)
Asphalt Speed Hump.jpg
Široký příčný práh - celková délka obvykle 2-4 m (ve směru jízdy) (viz speed hump)
Kurb Extension Nuffield Street.jpg
Zvýšená plocha - navržená jako dlouhý příčný práh s plochou částí uprostřed, která je tak velká, že se na ni vejdou všechna čtyři kola vozidla. Nezpomaluje tak moc jako široký příčný práh a obvykle se používá na silnicích v obytných čtvrtích. Také na ní může být přechod pro chodce. (viz speed table).
Rubber speed cushions.jpg
Zpomalovací polštář - hrbol s mezerami nebo několik hrbolů naskládaných vedle sebe na silnici. Umožňuje záchranným vozidlům a autobusům (díky jejich širšímu rozchodu) projet bez zpomalení. (viz speed cushion)
North Luzon Expressway Rumble Strips.jpg
Hlučící pás - více velmi nízkých hrbolů (maximálně pár cm), které jsou od sebe vzdáleny několik metrů na šířku celé silnice. Sám o sobě neomezuje rychlost, ale upozorňuje řidiče hlukem, který vytváří a trochu třese autem. Nepleťte si s podobným zařízením, které má varovat řidiče před opuštěním jízdního pruhu. (viz rumble strips)
Traffic calming-dip.jpg
Prohlubeň

Věci, které přinutí vozidlo zatočit vlevo a/nebo vpravo

One-lane chicane 1.jpg
Šikana - záměrná ostrá zatáčka, nebo série zatáček, které musíte projet. (Neplést si s barrier=chicane.) Silnice může být také zúžena na šířku, takže umožňuje projet jen jednomu vozidlu. (viz  Dopravní šikana)
Ferry Road, Eastham, Wirral - DSC03451.JPG
Zúžení silnice
Trafficcalming-island.jpg
Ostrůvek nebo střední dělicí pás - malá plocha, která dočasně odděluje dva směry provozu. Viz také crossing=island a landuse=traffic_island pro ostrůvky, které slouží jako přechody pro chodce.

Viz také