Cs:Key:crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing
Toucan.jpg
Popis
Další zpřesnění uzlů označených highway=crossing nebo railway=crossing Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

broom

Tato stránka je navrhována pro přepracování. Prosím, podívejte se do diskuse.

Tato značka se používá pro přesnější popis typu přechodů pro chodce přes silnici nebo železnici. Infrastrukturu přechodu pro chodce, cyklisty atd. nejdříve označíme značkou highway=crossing nebo railway=crossing, podle toho o jaký typ přechodu se jedná. Konkrétní typ přechodu pak může být dále popsán značkou crossing=* a dalšími vlastnostmi popsanými níže.

Tuto značku nastavujeme v bodě, kde se kříží obě cesty (chodník a ulice, ulice a železnice atd.). Při detailním mapování může být vhodné označit cesty vedoucí od chodníku k uzlu křížení značkou footway=crossing nebo cycleway=crossing, podle toho o jaký typ přechodu se jedná.

Značka crossing

crossing=traffic_signals
Umístěte tuto značku na místo, kde je přechod (pro chodce, cyklisty) řízen vlastním semaforem.
Hlavně poblíž highway=traffic_signals.
Viz také návrh Proposed_features/Set_of_Traffic_Signals
traffic_signals:sound=yes/no
Přechod pro chodce (Pelican/Toucan/Pegasus) se zvukovým signálem pro nevidomé.
traffic_signals:vibration=yes/no
Přechod pro chodce (Pelican/Toucan/Pegasus) s vibracemi pro nevidomé.
crossing=uncontrolled
Obecný přechod bez jakýchkoliv semaforů, jen označení na silnici. Např. zebra.
Hlavně v kombinaci s highway=crossing.
Přejezd pro jízdní kola přechází přes dva jízdní pruhy a tramvajové koleje s jedním semaforem. Přechod pro chodce má dva ostrůvky s oddělenými semafory.
crossing=island

používat lépe crossing:island=yes

Přechod s malým ostrůvkem pro pěší uprostřed silnice.
Hlavně v kombinaci s highway=crossing.
crossing=no
Tam, kde se určitě nedá/nesmí přecházet. Tato značka musí být použita bez značky highway=crossing, aby zpracovatelé dat, kteří kontrolují pouze značku highway vyšší úrovně, se mylně nedomnívali, že je zde přechod.
Jelikož crossing=no vylučuje existenci přechodu, je kombinace značek highway=crossing a crossing=no nesmyslná.
Tedy, pokud existuje místo, kde by se dal očekávat přechod, ale ve skutečnosti tam žádný není, pak ho můžete označit značkou crossing=no, ale bez značky highway=crossing.
crossing=unmarked
Přechod bez značení a semaforů.

Doplňkové značky

bicycle=*
Hodnota yes znamená, že cyklisté mohou přejet přes přechod na kole.
horse=*
Hodnota yes znamená, že jezdci na koních mohou přes přechod přejet.
button_operated=yes/no
Zelené světlo na semaforu je vyžadováno chodci/cyklisty stisknutím tlačítka.
segregated=yes/no
Není žádná předpokládaná výchozí hodnota. Hodnota yes znamená, že různé druhy dopravy jsou na přechodu vzájemně oddělené (každý druh dopravy má svou vlastní část přechodu). U mnoha přechodů jsou semafory oddělené pro pěší a jízdní kola. Jiným příkladem mohou být oddělené přechody pro pěší a jezdce na koních.
supervised=yes/no
Předpokládaná výchozí hodnota je no. Hodnota yes znamená, že přechod může být v dopravní špičce řízen nějakou osobou.
crossing_ref=*
Tradiční, na oblasti závislá reference, jako je zebra nebo pelican.
sloped_curb=yes/no/one/both
Specifikuje, zda přes přechod může přejet kolečkové křeslo, kvůli sníženému obrubníku.
Označte na uzlu na obou stranách přechodu, který reprezentuje obrubník na cestě highway=footway. Kde je to zapotřebí, přidejte chodník jako jednu cestu. (Zvažte namísto této značky použití značky kerb=*, jelikož je obecněji použitelná. Podělte se o váš názor na odpovídajících diskusních stránkách.)
tactile_paving=yes/(no)/incorrect
Specifikuje, že je na zemi vzor, určený pro nevidomé.
Označte na uzlu, který reprezentuje obrubník na cestě highway=footway. Kde je to zapotřebí, přidejte chodník jako jednu cestu.
flashing_lights=yes/no
(Výchozí hodnota je no.) Hodnota yes znamená, že blikající světlo varuje řidiče, že chodci přecházejí. Více informací můžete přidat hodnotami: button - světlo se spouští tlačítkem, sensor - pokud se světlo spouští automaticky čidlem, nebo always - pokud světlo bliká vždy.

Příklady

Následující tabulka ukazuje, jak může být přechod označen:

Název a popis Značky Anglické zkratky Ilustrace
Přechod zebra

Přechod pouze pro chodce s charakteristickými bílými pruhy na vozovce a bez semaforu (ale ve Velké Británii s blikajícími oranžovými světly na sloupech).

highway=crossing

crossing=uncontrolled

crossing_ref=zebra

crossing=zebra Zebra-crossing sm.jpg
Přechod tygr

Přechod pro chodce a cyklisty s charakteristickými bílými pruhy na vozovce a bez semaforu (ale ve Velké Británii s blikajícími oranžovými světly na sloupech). (Tento typ přechodu se vykytuje jen ve Velké Británii.)

highway=crossing

crossing=uncontrolled

crossing_ref=tiger

bicycle=yes

crossing=tiger
Přechod pelikán
('tradiční' název přechodu ve Velké Británii)

Přechod pouze pro chodce se semaforem (může být spouštěný tlačítkem).

highway=crossing

crossing=traffic_signals

bicycle=no

segregated=no

crossing_ref=pelican

traffic_signals:sound=yes/no

traffic_signals:vibration=yes/no

traffic_signals:arrow=yes/no

traffic_signals:minimap=yes/no

crossing=pelican Pelican.jpg
Přechod tukan
('tradiční' název přechodu ve Velké Británii)

Přechod pro pěší a cyklisty se semaforem (může být spouštěný tlačítkem).

highway=crossing

crossing=traffic_signals

bicycle=yes

segregated=no

crossing_ref=toucan

traffic_signals:sound=yes/no

traffic_signals:vibration=yes/no

traffic_signals:arrow=yes/no

traffic_signals:minimap=yes/no

crossing=toucan Toucan.jpg
Přechod pegas
('tradiční' název přechodu ve Velké Británii)

Přechod pro pěší, cyklisty a jezdce na koni se semaforem (může být spouštěný tlačítkem, často ho lze identifikovat nikoliv podle cesty pro koně, ale podle tlačítka umístěného pro jezdce ve velké výšce).

highway=crossing

crossing=traffic_signals

traffic_signals:arrow=yes/no

traffic_signals:minimap=yes/no

bicycle=yes

horse=yes

segregated=yes (někdy no)

crossing_ref=pegasus

traffic_signals:sound=yes/no

traffic_signals:vibration=yes/no

crossing=pegasus Pegasus tq7792.jpg
Přechod s dohližitelem

Ve Velké Británii nazývaný školní přechod. (DE: Schülerlotsen/Verkehrshelfer; NL: Klaar-over)

highway=crossing (nebo traffic_signals)

crossing=uncontrolled (nebo traffic_signals)

supervised=yes

Street Crossing Guard 09.jpg
Semafory bez "přechodu pro chodce" highway=traffic_signals

crossing=no

Přechod s ostrůvkem highway=crossing

crossing=island;uncontrolled (nebo traffic_signals)

Používá oddělení středníkem.

Neoznačený přechod se sníženým obrubníkem highway=crossing

crossing=unmarked

sloped_curb=yes (na uzlech cesty highway=footway v místě obrubníku)

Crossing with sloped curbs.jpg

Značení přechodů jako cest

Někteří mappeři značí segment cesty cesta highway=footway nebo highway=cycleway, který kříží více silnic a/nebo železnic značkou crossing=traffic_signals, aby naznačili, že je zde pouze jeden semafor pro cyklisty nebo pěší, aby se vyhnuli značení více uzlů uzel jako přechod.

Podobně segment cesty highway=footway se značí crossing=uncontrolled + crossing_ref=zebra, aby se zmapoval celý průběh přechodu.

Nevýhoda: Povšimněte si, prosím, že tento styl mapování dělá problémy navigačním softwarům, které nerozeznají, že je na silnici přechod pro chodce nebo cyklisty, jelikož na vypočítávané trase není žádný zvláštní uzel uzel přechodu.

Viz také

Externí odkazy