Cs:Key:lit

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lit
2014 Kłodzko, ul. Grottgera 14.JPG
Popis
Sděluje, zda je prvek osvětlen. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Klíč lit=* sděluje, zda je v místě osvětlení.

Nejčastěji je používán na cestách značených highway=*, ale má smysl i na jiných cestách. Lze použít také na reklamních zařízeních značených advertising=* a v tomto případě se dá označit, jak je zařízení osvětleno navrhovanou značkou lit:type=*.

Doporučené použití

lit=24/7: ve dne i v noci, např. v tunelu.
lit=yes: v noci (neznámý čas ani detekce světla)
lit=automatic: když někdo vejde/vjede, světla se rozsvítí.
lit=no: nejsou zde žádná světla
lit=doba provozu: použijte schéma klíče opening_hours, abyste zdokumentovali, kdy světla svítí, pokud je osvětlení zcela nebo primárně závislé na denní době. Např. lit=Mo-Fr 05:00-07:45 pro cestu osvětlenou v pracovní dny v ranní špičce.
lit_by_gaslight=yes: pro ulice osvětlené plynovým osvětlením

To jak je prvek osvětlen, lze popsat navrhovanou značkou lit:type=*.

Značku lit=* lze použít na uzlech, cestách, plochách nebo relacích.

Obvyklé kombinace

Kombinace na cestách

highway=* - silnice

Kombinace na reklamě

advertising=* - reklamní zařízení

Kombinace na uzlech

highway=crossing - přechod pro chodce

Jiné objekty

  • Budovy
  • Hřiště
  • Fotbalové stadióny
  • Parkoviště
  • Sochy
  • man_made=flagpole - vlajkový stožár
  • Autobusové nebo tramvajové zastávky
  • Reklamní zařízení

Vykreslování

Osvětlení silnic v Londýně pomocí ITO Map

Otevřené otázky

Jak značit tunel, kde jsou sice nainstalované lampy, ale nikdy se nezapínají, protože město chce šetřit?

Doporučuji značit lit=no. (?)
Doporučuji značit lit=disused. (--Plasmon 09:50, 5 July 2009 (UTC))
Doporučuji značit lit=disused. --Bahnpirat 14:20, 30 October 2009 (UTC)
Doporučuji značit lit=disused, protože již existující sloupy jsou dobré pro orientaci nevidomých osob. --Lulu-Ann 13:49, 12 April 2011 (BST)
Nikdy jsem v tunelu neviděl sloupy (světla většinou visí), ale řekl bych (pokud se to aplikuje na jiné objekty, které mohou být osvětleny, jako třeba chodníky), že je-li hlavním účelem sloupu osvětlení, pak by měl být zmapován jako uzel (pravděpodobně značkou highway=street_lamp spolu s disused=yes. Což znamená, že objekt tam stále je a je nejspíše dostupný pro jiný účel. I vidící osoby mohou použít lampy pro orientaci - cokoliv může být významný orientační prvek. --Hubne (talk) 23:48, 1 December 2015 (UTC)

ITO Map nyní zdá se rozeznává lit=disused. (--Zcapw15 (talk) 18:52, 9 December 2013 (UTC))

Mělo by se toto použít pro značení jednotlivých sloupů osvětlení? Důvodem je, že by se usnadnilo hlášení nesvítících pouličních lamp na relevantní úřad, pokud bychom jejich polohu během průzkumu terénu zaznamenávali - koneckonců je méně lamp pouličního osvětlení než čísel domů, které mapujeme...

Viz také