Cs:Key:advertising

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg advertising
Picadilly Circus London by night 2006.jpg
Popis
Pro reklamní prvky jako jsou billboardy nebo reklamní sloupy Show/edit corresponding data item.
Skupina: Reklama
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 11
Status: de factoPage for proposal


Reklamní zařízení

Používáno pro popis reklamních zařízení.

Venkovní reklamní zařízení jsou různých forem a vlastností a jsou viditelné v krajině pro každého.
Podílejí se na ekonomickém životě místa a jsou potřebné pro obchod a průmysl.
Mohou hrát roli významného orientačního prvku a lidé se podle nich mohou v městské krajině orientovat.
Ale je-li jich mnoho, pak mohou vytvářet 'vizuální znečištění' a negativně ovlivňovat krajinu zobrazováním svých komerčních sdělení ve veřejném prostoru.
V každém případě mají důležitou roli ve vytváření toho, jak krajina v místě vypadá.
Ze všech těchto důvodů je vhodné je mapovat v OSM.


LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.Pomozte tohle přeložit do čeština!

Tato tabulka je wiki šablonou a lze ji editovat zde.


Značení

Lze přidávat na uzel uzly, cesta cesty, plocha plochy nebo relace relace.

Obecně řečeno by hlavní značkou měla být man_made=advertising, ale tato značka není povinná.

Podznačky

 • support=* - jak je prvek připevněn
 • size=* - sděluje velikost reklamního zařízení včetně rámu, ale bez stojanu (tyče, sloupku, stožáru, ...). Velikost je uvedena jako dvě čísla oddělená * : délka*výška.
 • height=* - výška reklamního objektu
 • lit=* - objekt je osvětlen?
 • luminous=* - objekt vydává světlo?
 • animated=* - pokud je objekt animovaný
 • sides=* - udává počet stran reklamního zařízení, výchozí je 1. Počet stran by neměl být zaměňován s počtem face. face je jeden plakát, který je vystaven. Jedná-li se o otočné zařízení, pak počet face je dán počtem plakátů, které se postupně zobrazují. Na jedné straně je pak zobrazeno více face.
 • operator=* - společnost, která provozuje billboard
 • message=* - druh zobrazené zprávy
 • ref=* - lze použít pro přidání (např. registračního) čísla, vhodné v oblastech, kde je pro umístění reklamy nutné formální povolení.
 • orientation=* - orientace objektu vzhledem k proudu lidí nebo dopravy
 • visibility=* - viditelnost reklamního zařízení

Doporučené kombinace

V některých případech může být vhodné mít jednu nebo více následujících značek pro bližší popis reklamního objektu.

 • brand=* - obchodní značka
 • width=* - šířka reklamního objektu. Za šířku by měla být považována tloušťka.
 • informal=yes - lze přidat k reklamě v oblastech, kde je potřeba mít formální povolení, ale objekt byl přidán bez takového povolení.
 • landmark=* - jedná se o významný krajinný prvek
 • visibility=* - viditelnost, viz amenity=clock
 • level=* - pro popis patra, kde reklama je; např. je-li v podzemí, použijte -1 (např. reklama v metru)
 • doublesided=yes - sděluje, že reklamní zařízení má dvě strany. Preferujeme značení sides=2.
 • direction=* - orientace billboardu vzhledem ke světovým stranám. Viz také značku orientation=*, která popisuje orientaci vůči proudu lidí nebo dopravy.

Tipy

 • advertising=yes lze přidat k autobusové zastávce (amenity=bus_station), na které je umístěno reklamní zařízení (nebo na lavičkách amenity=bench). Ale abyste mohli přesně popsat reklamní zařízení, je vhodnější přidat uzel OSM na přístřešek veřejné dopravy a na tento uzel přidat dodatečné popisné značky.
 • Reklama je téměř vždy komerční reklamní sdělení a nelze ho tedy považovat za vybavení. V některých případech existují zvláštní plochy pro vyjádření názorů, nebo jsou instalovány městem pro využití neziskovými organizacemi. V těchto případech lze reklamní plochu považovat za zařízení a lze to indikovat přidáním značky amenity=advertising.

Vykreslování

Podpora v software

Ikonka

Tato ikonka by se měla objevit při větším přiblížení: Pub panneau.p.32.png ([File:Panneau.svg Verze SVG] z https://github.com/twain47/Open-SVG-Map-Icons.git(en))

Další navrhované ikony pro reklamní billboardy:

 • Billboard na kmeni: Billboard trunk.svg [File:Billboard_trunk.svg]
 • Billboard na sloupcích: Billboard legs.svg [File:Billboard_legs.svg]
 • Billboard na zdi: Billboard wall.svg [File:Billboard_wall.svg]
 • Reklamní skříň na plakáty: Poster box.svg [File:Poster_box.svg]
 • Reklamní skříň na plakáty v přístřešku pro veřejnou dopravu: Poster box shelter.svg [File:Poster_box_shelter.svg]
 • Reklamní sloup: Column.svg [File:Column.svg]
 • Reklamní totem: Totem.svg [File:Totem.svg]
 • Reklamní plocha: Board.svg [File:Board.svg]
 • Volná reklamní plocha: Board free.svg [File:Board_free.svg]
 • Oznamovací plocha: Indication.svg [File:Indication.svg]
 • Politická plocha: Political Board 3.svg [File:Political_Board_3.svg]

Možné chyby při značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také