Cs:Key:sides

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg sides
Osm element key.svg
Popis
Udává počet stran prvku. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Status: nedefinováno

Wikidata

Klíč sides=* udává počet stran prvku.
Nejčastěji se používá na reklamních zařízeních označených advertising=* a v takovém případě udává počet jeho stěn. Mnoho z nich má jen jednu stěnu (například billboard na zdi), ale dost často mají i dvě plochy (billboard stojící na vlastních nohou, totem, malá reklamní plocha), někdy i tři nebo čtyři (velký reklamní znak hypermarketu).

Doporučené použití

sides=1 - reklamní zařízení má pouze jednu stěnu, obvykle čelem k proudu vozidel nebo osob, nebo paralelně s tímto proudem.
sides=2 - reklamní zařízení má dvě stěny, obvykle jednu čelem k proudu vozidel nebo osob a druhou opačně.
sides=3 - reklamní zařízení má tři stěny pro zobrazení zprávy ve všech směrech, většinou u velké reklamní značky hypermarketu.
sides=4 - reklamní zařízení má čtyři stěny pro zobrazení zprávy ve všech směrech, většinou u velké reklamní značky hypermarketu.

sides=* použijte na uzlech, či plochách.

Obvyklé kombinace

Kombinace na reklamních prvcích

advertising=*

Vykreslování

Otevřené otázky

Viz také

Počet stěn(en)