Cs:Key:orientation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg orientation
Osm element key.svg
Popis
Označuje orientaci prvku vzhledem k proudu vozidel nebo kolemjdoucích. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Status: nedefinováno

Wikidata

Klíč orientation=* označuje orientaci prvku vzhledem k proudu vozidel nebo kolemjdoucích.
Nejčastěji se používá na reklamních zařízeních označených advertising=* a udává informaci o možném dopadu reklamního zařízení na lidi. Většina reklamních zařízení jsou orientovány čelem ke směru proudu s cílem maximalizovat dopad. Někdy je orientace rovnoběžná s proudem, a můžeme najít i ostatní orientace. Někdy je zařízení orientováno proti proudu. Na křižovatce je orientace do více směrů.

Doporučené použití

orientation=front - reklamní zařízení je orientováno čelem k proudu vozidel nebo kolemjdoucích.
orientation=medium - reklamní zařízení je orientováno v úhlu 45° k proudu vozidel nebo kolemjdoucích.
orientation=parallel - reklamní zařízení je orientováno paralelně s proudem vozidel nebo kolemjdoucích.
orientation=opposite - reklamní zařízení je orientováno proti proudu vozidel nebo kolemjdoucích.
orientation=multi - reklamní zařízení je orientováno k více proudům, například na křižovatce.

Obvyklé kombinace

Kombinace na reklamních prvcích

advertising=*

Vykreslení

Otevřené otázky

Viz také

Vysvětlení(en)