Cs:Key:size

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg size
Height demonstration diagram.png
Popis
Udává velikost prvku - délka*výška (jsou-li dva parametry), nebo délka*výška*šířka (jsou-li tři parametry). Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: používáno

Klíč size=* udává rozměry prvku.

Nejčastěji se používá na reklamních zařízení a v takovém případě označuje velikost reklamního zařízení, včetně rámu, ale bez nosné konstrukce.

Velikost je dána dvěma nebo třemi parametry, oddělovač je '*'.
Pokud jsou k dispozici tři parametry : délka * výška * šířka.
Pokud jsou k dispozici dva parametry : délka * výška.
'délku (length)', 'výšku (height)', a 'šířku (width)' je třeba chápat tímto způsobem :

Height demonstration diagram.png

Příklady použití

size=1*1.5 - charakterizuje 1 metr délky a 1,5 metru výšky.
size=1*1.5*0.2 - charakterizuje 1 metr délky, 1,5 metru výšky, a 0,2 metru šířky.

size=* lze použít pro uzel.

Obvyklé kombinace

advertising=*

Vykreslování

Otevřené otázky

Viz také

návrh pro reklamy(en)