Pl:Key:size

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg size
Height demonstration diagram.png
Opis
Rozmiar obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszaruużycie w relacjach nieokreślone
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

size=* - służy do dodatkowego oznaczenia rozmiaru obiektu.

Opis

Najczęściej stosowane do obiektów reklamowych, w tym przypadku wskazuje rozmiar obiektu reklamowego, w tym ramy, ale bez jego wsparcia.

Mapowanie

Height demonstration diagram.png

Dodajemy do węzła węzeł tag size=*.

Rozmiar jest podawany z dwoma lub trzema parametrami, separatorem jest '*', jeśli podano trzy parametry: długość, wysokość, szerokość, jak na rysunku.

Przykłady użycia

size=1*1.5 - 1 metr długości i 1,5 metra wysokości.
size=1*1.5*0.2 - długość 1 metr, wysokość 1,5 metra i szerokość 0,2 metra.

Dodatkowe tagi

advertising=*

Zobacz też

propozycja