Pl:Key:height

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg height
(wysokość)
Height.png
Opis
Wysokość. Edit or translate this description.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

height=* - stosowany do oznaczania fizycznego atrybutu innych znaczników, gdzie wysokość jest miarą odległości w pionie.

Opis funkcji

Wysokość względna
Wskazuje jak "wysoka" jest dana cecha.
W celu podania jak wysoko znajduje się "coś", należy korzystać ze znacznika ele=* (elewacja).

Sposób użycia

Ten klucz dodajemy dla każdego znacznika, przy którym przydatna jest informacja o wysokości
Dla dróg lub obszarów, których wysokość jest zmienna, należy podać wartość uśrednioną.

Domyślnie wartości są wyrażane w metrach. Pozostałe jednostki muszą być jednoznacznie określone i należy podawać je w znaczniku jednostki.

Np.:

  • metry (m):

barrier=wall
height=2.5 m
lub height=2.5

  • stopy (ft):

waterway=waterfall
height=10 ft

Źródła

Źródło informacji o wysokości można określić za pomocą source:height=*.

Wysokość budynku

Używamy maksymalnej wysokości budynków, a nie średniej wysokości.
W szczególności maksymalna wysokość budynku to odległość między górną krawędzią budynku (łącznie z dachem, ale z wyłączeniem anten, wież i innych urządzeń zamontowanych na dachu), a najniższym punktem na dole, gdzie budynek łączy się z terenem.

Części budynku

Wysokość poszczególnych części budynków można określić za pomocą specyfikacji Simple 3D buildings.

Więcej w ‹ Key:building:parts ›(en)

Pokrewne

Potencjalne problemy

Wzniesienie powyżej średniego poziomu morza

Poziom powyżej średniego poziomu morza dla obiektów w OpenStreetMap nie jest określony przy użyciu klucza height.
Obiekty korzystające z tego rodzaju pomiaru powinny używać klucza ele=*. Na przykład, szczyt górski z tagiem natural=peak używa klucza ele=* w celu określenia najwyższego punktu na szczycie.

Ograniczona wysokość

Ograniczenia wysokości, takie jak pionowy prześwit pod mostem lub tunelem, nie są oznaczane za pomocą tagu wysokości. Używamy tu tagu maxheight=*, aby określić maksymalną dozwoloną wysokość.

Niepoprawne wartości

Poniższa tabela zawiera przykłady nieprawidłowych tagów i ich prawidłowej notacji, które są często niewłaściwie używane.

Błędnie Wyjaśnienie Poprawnie
height=4m Brakuje pauzy między wartością a jednostką. height=4 m
height=0,8 Przecinek jest niewłaściwym separatorem dziesiętnym. height=0.8
height=11' 4" Pomiędzy stopami i calami nie powinno być przerwy. height=11'4"

Możliwe błędy oznaczania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdzić, czy one mogą być oznaczone innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też