Pl:Key:height

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg height
(wysokość)
Height demonstration diagram.png
Opis
Wysokość. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

height=* – opisuje rzeczywistą wysokość obiektu.

Opis

Znacznik ten określa wysokość względną, czyli odległość między najniższym punktem, gdzie obiekt styka się z terenem a najwyższym punktem tegoż obiektu.
W celu określenia wysokości bezwzględnej (nad poziomem morza) należy użyć znacznika ele=*.

Sposób użycia

Ten tag dodajemy do obiektów, dla których przydatna jest informacja o wysokości.
Dla linii lub obszarów, których wysokość jest zmienna, należy podać wartość uśrednioną.

Domyślnie wartości są wyrażane w metrach. Pozostałe jednostki muszą być jednoznacznie określone.

Przykłady

Wysokość Tag Opis
4 metry height=4 Domyślna jednostka to metry, więc nie trzeba jej podawać.
4 metry height=4 m Domyślna jednostka to metry, więc nie trzeba jej podawać. W przypadku jej podania powinna być oddzielona od liczby spacją.
1,35 metra height=1.35 W przypadku liczb niecałkowitych należy użyć kropki jako separatora dziesiętnego do oddzielenie części ułamkowej.
7 stóp i 4 cale height=7'4" Dla stóp użyj pojedynczego apostrofu wpisanego klawiatury (tj. ', nie ), a dla cali znaku cudzysłowu wpisanego z klawiatury (tj. "). Nie oddzielaj spacjami.

Źródła

Źródło informacji o wysokości można określić za pomocą source:height=*.

Wysokość budynku

Używamy maksymalnej wysokości budynków, a nie średniej wysokości.
W szczególności maksymalna wysokość budynku to odległość między górną krawędzią budynku (łącznie z dachem, ale z wyłączeniem anten, wież i innych urządzeń zamontowanych na dachu) a najniższym punktem na dole, gdzie budynek łączy się z terenem.

Potencjalne problemy

Wzniesienie powyżej średniego poziomu morza

Poziom powyżej średniego poziomu morza dla obiektów w OpenStreetMap nie jest określony przy użyciu klucza height.
Obiekty korzystające z tego rodzaju pomiaru powinny używać klucza ele=*. Na przykład, szczyt górski z tagiem natural=peak używa klucza ele=* w celu określenia najwyższego punktu na szczycie.

Ograniczona wysokość

Ograniczenia wysokości, takie jak pionowy prześwit pod mostem lub tunelem, nie są oznaczane za pomocą tagu wysokości. Używamy tu tagu maxheight=*, aby określić maksymalną dozwoloną wysokość.

Niepoprawne wartości

Poniższa tabela zawiera przykłady nieprawidłowych tagów i ich prawidłowej notacji.

Błędnie Wyjaśnienie Poprawnie
height=4m Brakuje spacji między wartością a jednostką. height=4 m
height=0,8 Przecinek jest niewłaściwym separatorem dziesiętnym. height=0.8
height=10 ft Jednostka stopy to '. height=10'
height=11' 4" Pomiędzy stopami a calami nie powinno być spacji. height=11'4"

Możliwe synonimy

building:height=*

Powiązane tagi

Zobacz też