Pl:Key:building:levels

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:levels
(poziomy budynku/piętra)
Building-levels.png
Opis
Liczba poziomów naziemnych w budynku, z wyłączeniem poziomów na dachu. (stosujemy roof:levels, aby określić liczbę poziomów dachu) Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

Wikidane

building:levels=* - stosowany do oznaczania liczby kondygnacji powyżej poziomu gruntu budynku oznaczonego building=* lub część budynku building:part=yes).

Jeśli budynek składa się z części, które mają różną liczbę poziomów, ale tej samej wysokości, albo tę samą liczbę poziomów, lecz inne wysokości, to wskazane jest dodać znacznik height=*.

Przykłady

Example

Budynki, które nie zaczynają się na poziomie ziemi

Jeżeli dolny poziom budynku lub części budynków, nie zaczyna się od poziomu gruntu, lub myślimy, że przestrzeń między ziemią a poziomem podstawy budynku lub części budynku jest wypełniona przez dodatkowe poziomy, które mają wysokość równą średniej wysokości, rzeczywiście istniejących poziomów, używamy znacznika: building:levels w celu opisania liczby poziomów, które budynek lub część budynku ma praktycznie, a do opisania liczbę poziomów, "wypełniających" przestrzeń pomiędzy poziomem ziemi a dolnym poziomu budynku lub części budynku, używamy znacznika building:min_level=*.

Dla budynków, używamy liczbę poziomów, która jest maksymalna dla wszystkich części budynku.
Na przykład, jeśli budynek składa się z części, które mają 2, 3 i 4 poziomy, stosujemy building:levels=4.
Do opisu liczbę poziomów w części budynku stosujemy znacznik building:parts=* (zwróć uwagę na "s" na końcu) dla wieloboku przedstawiającego budynek, znacznik building:part=yes i building:levels=* jako wielokąty przedstawiające poszczególne części budynku.


Schematyczny przykład tagowania poziomu i wysokości

Przeczytaj również Simple 3D Buildings.