Pl:Key:building:levels

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:levels
(liczba kondygnacji)
Building-levels.png
Opis
Liczba kondygnacji nadziemnych w budynku, z wyłączeniem poziomów dachu. (stosujemy roof:levels, aby określić liczbę kondygnacji dachu). Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

building:levels=* – stosowany do oznaczania liczby kondygnacji powyżej poziomu gruntu budynku oznaczonego building=* lub części budynku building:part=yes.

Jeśli budynek składa się z części, które mają różną liczbę poziomów, ale tej samej wysokości, albo tę samą liczbę poziomów, lecz inne wysokości, to wskazane jest dodać znacznik height=*.

Przykłady

Example

Budynki, które nie zaczynają się na poziomie ziemi

Jeżeli dolny poziom budynku lub części budynków, nie zaczyna się od poziomu gruntu, lub myślimy, że przestrzeń między ziemią a poziomem podstawy budynku lub części budynku jest wypełniona przez dodatkowe poziomy, które mają wysokość równą średniej wysokości, rzeczywiście istniejących poziomów, używamy znacznika: building:levels w celu opisania liczby poziomów, które budynek lub część budynku ma praktycznie, a do opisania liczbę poziomów, "wypełniających" przestrzeń pomiędzy poziomem ziemi a dolnym poziomu budynku lub części budynku, używamy znacznika building:min_level=*.

Dla budynków, używamy liczbę poziomów, która jest maksymalna dla wszystkich części budynku.
Na przykład, jeśli budynek składa się z części, które mają 2, 3 i 4 poziomy, stosujemy building:levels=4.

Schematyczny przykład tagowania poziomu i wysokości

Zobacz też