Pl:Key:building:levels

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:levels
(liczba kondygnacji)
Building-levels.png
Opis
Liczba kondygnacji nadziemnych w budynku, z wyłączeniem poziomów dachu. (stosujemy roof:levels, aby określić liczbę kondygnacji dachu). Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

building:levels=* – stosowany do oznaczania liczby kondygnacji powyżej poziomu gruntu budynku oznaczonego building=* lub części budynku building:part=yes.

Jeśli budynek składa się z części, które mają różną liczbę poziomów, ale tej samej wysokości, albo tę samą liczbę poziomów, lecz inne wysokości, to wskazane jest dodać znacznik height=*.

Przykłady

Example

Budynki, które nie zaczynają się na poziomie ziemi

Jeżeli dolny poziom budynku lub części budynków, nie zaczyna się od poziomu gruntu, lub myślimy, że przestrzeń między ziemią a poziomem podstawy budynku lub części budynku jest wypełniona przez dodatkowe poziomy, które mają wysokość równą średniej wysokości, rzeczywiście istniejących poziomów, używamy znacznika: building:levels w celu opisania liczby poziomów, które budynek lub część budynku ma praktycznie, a do opisania liczbę poziomów, "wypełniających" przestrzeń pomiędzy poziomem ziemi a dolnym poziomu budynku lub części budynku, używamy znacznika building:min_level=*.

Dla budynków, używamy liczbę poziomów, która jest maksymalna dla wszystkich części budynku.
Na przykład, jeśli budynek składa się z części, które mają 2, 3 i 4 poziomy, stosujemy building:levels=4.

Schematyczny przykład tagowania poziomu i wysokości

Zobacz też